Poszukiwaczu korzeni

poezja pieniążek

Nikt Ci nie stworzył historii rodziny
Tworzyły ją przemijające wieki
Ty tylko odkrywasz nikłe ślady minionych czasów
Historii , którą zatarły losy naszego narodu.

Odkrywasz historię przodków
Pochowaną w pożogach wojen
Zagubioną podczas zaborów i powstań
W skomplikowanych dziejach ludzkości.

Szukasz rodziny, swych korzeni
Odkrywasz coraz to nowe pokolenia,
Chciałbyś sięgnąć jak najdalej wstecz
Cofnąć czas wieków, które przeminęły

Te czasy przeminęły i nie wrócą
Ta jak i nie wrócą Oni, Twoi przodkowie
Odkryłeś ich, przybliżyłeś pokoleniom,
Są tak blisko Ciebie a jednak dzielą Was wieki.

Chciałbyś zatrzymać czas
Pozostać konarem, gałęzią
W drzewie genealogicznym
Jednej, jedynej, naszej wspólnej rodziny

Pozostaw swoje marzenia Bogom
Tylko oni nie przemijają
Odejdziesz w nicość, powrócisz po wiekach
Za sprawą swego potomka, też poszukiwacza.