Regulamin

REGULAMIN
u偶ytkowania Portalu Ornatowski.com

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI

Odwiedzaj膮c Portal Ornatowski.com (zwany dalej „portalem”, „serwisem” lub „Ornatowski.com”) i korzystaj膮c z niego u偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na nast臋puj膮ce warunki.

Portal Ornatowski.com jest prowadzony przez Artura Ornatowskiego.聽Portal jest przedsi臋wzi臋ciem prywatnym, niekomercyjnym.聽Celem portalu jest usprawnienie komunikacji z Arturem Ornatowskim jako osob膮 prywatn膮, nawi膮zywanie kontaktu i wymiana informacji w celach czysto osobistych.

Wszystkie informacje zawarte w portalu Ornatowski.com zosta艂y przedstawione w dobrej wierze. Przy ich uzyskiwaniu wykazana zosta艂a nale偶yta staranno艣膰. Wi臋kszo艣膰 informacji zosta艂a zweryfikowana, jednak偶e ze wzgl臋du na charakter serwisu cz臋艣膰 informacji nie jest weryfikowalna. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci spisanych przekaz贸w ustnych oraz materia艂贸w nades艂anych.

Nie jest dopuszczalne pobieranie jakichkolwiek op艂at przez osoby trzecie za prawo dost臋pu do prezentowanych w portalu Ornatowski.com聽informacji.

W maksymalnym okre艣lonym przez prawo zakresie Artur Ornatowski nie ponosi odpowiedzialno艣ci za prezentowane w portalu Ornatowski.com tre艣ci. W szczeg贸lno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki wynik艂e z wykorzystania do jakichkolwiek cel贸w prezentowanych informacji.

Korzystanie z zawarto艣ci Ornatowski.com

Niniejszym portal Ornatowski.com przyznaje ka偶demu u偶ytkownikowi niewy艂膮czn膮 i nieprzenoszaln膮 licencj臋 na dost臋p do, przej臋cie, obrazowanie i wydruk jednej kopii tre艣ci i funkcjonalno艣ci Portalu Ornatowski.com („Zawarto艣ci Portalu”) na jakimkolwiek pojedynczym komputerze, wy艂膮cznie do w艂asnego u偶ytku, pod warunkiem, 偶e u偶ytkownik nie dokona jakichkolwiek modyfikacji Zawarto艣ci Portalu i 偶e zachowa wszelkie informacje o klauzulach dotycz膮ce praw autorskich i innych praw w艂asno艣ci, zamieszczone na stronach Portalu. W innym przypadku zabrania si臋 reprodukowa膰, modyfikowa膰, rozprowadza膰, przekazywa膰, zamieszcza膰 lub w jakikolwiek inny spos贸b ujawnia膰 Zawarto艣膰 Portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody Ornatowski.com.

Informacje przesy艂ane lub zamieszczone przez u偶ytkownik贸w

U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci i akceptuje fakt, 偶e Ornatowski.com posiada mi臋dzynarodowe, nieograniczone w czasie prawo u偶ycia, publikacji lub wykorzystania w jakikolwiek inny spos贸b wszelkich i wszystkich informacji przes艂anych lub w inny spos贸b zamieszczonych przez u偶ytkownika w Portalu, przes艂anych drog膮 przesy艂ki elektronicznej, odpowiedzi na ankiety lub w dowolny inny spos贸b. U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e informacje przes艂ane przez u偶ytkownik贸w z chwil膮 ich opublikowania na stronach Portalu Ornatowski.com staj膮 si臋 niewy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮 Portalu Ornatowski.com. U偶ytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania tre艣ci opublikowanych za po艣rednictwem Portalu Ornatowski.com. W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci, Ornatowski.com jest wy艂膮cznie uprawniony do usuwania i modyfikowania informacji. Z tego tytu艂u U偶ytkownikowi nie przys艂uguj膮 偶adne roszczenia. Tym samym, u偶ytkownik zrzeka si臋 wszelkich roszcze艅 wobec Ornatowski.com z tytu艂u domniemanego lub faktycznego naruszenia jakichkolwiek praw prywatnych lub publicznych, praw moralnych lub praw w艂asno艣ciowych, wynikaj膮cego z wykorzystania lub opublikowania przez Ornatowski.com przesy艂ek elektronicznych nades艂anych przez u偶ytkownika lub materia艂贸w przez niego zamieszczonych.

U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do tego, 偶e nie prze艣le ani w 偶aden inny spos贸b nie zamie艣ci w Portalu materia艂贸w, kt贸re a) zawieraj膮 gro藕b臋, oszczerstwo lub znies艂awienie lub b臋d膮 posiada膰 obsceniczny charakter; b) kt贸re stanowi膮 przest臋pstwo lub zach臋caj膮 do post臋powania, kt贸re stanowi艂oby przest臋pstwo, kt贸re daj膮 podstawy do roszcze艅 z tytu艂u odpowiedzialno艣ci cywilnej lub w inny spos贸b naruszaj膮 prawo; c) kt贸re naruszaj膮 prawo w艂asno艣ci intelektualnej, prawo do prywatno艣ci lub inne prawa stron trzecich; d) kt贸re zawieraj膮 wirus komputerowy lub inny niszcz膮cy element; e) kt贸re zawieraj膮 tre艣ci reklamowe lub f) kt贸re stanowi膮 lub zawieraj膮 nieprawdziwe lub wprowadzaj膮ce w b艂膮d stwierdzenia. Ornatowski.com nie przegl膮da i nie jest w stanie przejrze膰 wszystkich informacji przesy艂anych do Witryny przez u偶ytkownik贸w i nie ponosi odpowiedzialno艣ci za te informacje. Ornatowski.com zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usuni臋cia wszelkich informacji, w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci, z jakichkolwiek powod贸w lub bez powodu. U偶ytkownik – dostawca materia艂贸w do portalu Ornatowski.com zgadza si臋 na ich redakcj臋, skr贸ty i rozwini臋cie. Odpowiedzialno艣膰 za zawarto艣膰 wiadomo艣ci pocztowych przekazywanych za po艣rednictwem portalu Ornatowski.com odpowiadaj膮 tylko i wy艂膮cznie nadawcy tych wiadomo艣ci. Za informacje nades艂ane i zamieszczane przez u偶ytkownik贸w odpowiadaj膮 u偶ytkownicy – dostawcy tych informacji, traktowani jak tw贸rcy.

Prawa autorskie

Ca艂a zawarto艣膰 i funkcjonalno艣膰 portalu Ornatowski.com, w tym teksty, grafika, logo, ikony i obrazy oraz ich wyb贸r i uk艂ad stanowi膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣膰 ich tw贸rc贸w i s膮 chronione przez polskie i mi臋dzynarodowe przepisy prawa autorskiego. Wszelkie prawa autorskie materialne i niematerialne, kt贸re nie zosta艂y wyra藕nie udzielone, s膮 zastrze偶one. Wszystkie prawa autorskie do materia艂贸w przytaczanych (cytowanych) nale偶膮 do ich autor贸w i prawnych w艂a艣cicieli. Ka偶dy autor i prawny w艂a艣ciciel informacji przytaczanych opublikowanych przez redakcj臋 portalu na stronach Ornatowski.com ma za zgod膮 Ornatowski.com prawo do:
– aktualizacji materia艂u
– zmian tre艣ci
– usuni臋cia
– zmiany kontekstu (miejsca przytoczenia, cytowania).

Znaki towarowe

Zamieszczone w portalu Ornatowski.com znaki towarowe, znaki us艂ugowe, projekty graficzne i logo (traktowane zbiorczo jako „Znaki Towarowe”) s膮 Znakami Towarowymi portalu Ornatowski.com.

Zastrze偶enia prawne

Tre艣膰 Portalu jest udost臋pniana u偶ytkownikom z zastrze偶eniem, 偶e Ornatowski.com nie 艣wiadczy im t膮 drog膮 doradztwa i us艂ug. Wszelkie tre艣ci s膮 udost臋pniane „jako takie”, bez 偶adnej r臋kojmii, w tym r臋kojmii odno艣nie w艂asno艣ci, dok艂adno艣ci i prawdziwo艣ci zawarto艣ci Portalu. R臋kojmi nie udzielaj膮 r贸wnie偶 u偶ytkownicy, tre艣ci kt贸rych zosta艂y zamieszczone w Portalu. Ani Ornatowski.com ani strony trzecie – u偶ytkownicy, dostawcy tre艣ci, nie mog膮 zosta膰 poci膮gni臋te do odpowiedzialno艣ci za po艣rednie, uboczne lub wt贸rne szkody ani za straty moralne ani za utracone przychody lub zyski, bez wzgl臋du na to czy zosta艂y powiadomione o mo偶liwo艣ci wyst膮pienia takich szk贸d lub strat.

Witryny stron trzecich

Ornatowski.com zamieszcza odsy艂acze do witryn stron trzecich, za kt贸rych dzia艂anie i tre艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci.

Powiadomienia o naruszeniu praw i zwi膮zane z tym post臋powanie

Ornatowski.com zabrania przesy艂ania jakichkolwiek informacji, kt贸re ograniczaj膮 lub naruszaj膮 prawa autorskie i (lub) inne prawa w艂asno艣ci intelektualnej (w tym prawa prywatne i publiczne) wszelkich os贸b i podmiot贸w. U偶ytkownicy, kt贸rzy uwa偶aj膮, 偶e jakakolwiek publikacja zamieszczona w Portalu narusza ich prawo w艂asno艣ci intelektualnej (lub prawo, kt贸re s膮 zobowi膮zani przestrzega膰), powinny powiadomi膰 o tym Ornatowski.com przesy艂aj膮c o艣wiadczenie kt贸re powinno zawiera膰: a) okre艣lenie chronionego prawem autorskim dzie艂a i (lub) prawa w艂asno艣ci intelektualnej, kt贸re zosta艂o zdaniem u偶ytkownika naruszone; b) okre艣lenie zamieszczonej w Portalu publikacji, kt贸ra rzekomo narusza to prawo; c) personalia, adres i dzienny numer telefonu u偶ytkownika, oraz ewentualny adres poczty elektronicznej; d) o艣wiadczenie, 偶e wed艂ug dobrej wiary u偶ytkownika wykorzystanie chronionego dzie艂a i (lub) wykonanie prawa w艂asno艣ci intelektualnej nie zosta艂o autoryzowane przez w艂a艣ciciela praw i jest sprzeczne z prawem, e) o艣wiadczenie stwierdzaj膮ce, 偶e informacje zawarte w powiadomieniu s膮 prawdziwe i, pod gro藕b膮 kary za krzywoprzysi臋stwo, 偶e sygnatariusz powiadomienia jest upowa偶niony do wyst臋powania w imieniu w艂a艣ciciela prawa, kt贸re zosta艂o rzekomo naruszone; oraz f) podpis w艂a艣ciciela prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub osoby upowa偶nionej przez w艂a艣ciciela do po艣wiadczenia naruszenia prawa. Po otrzymaniu takiego o艣wiadczenia Ornatowski.com usunie wszelkie przes艂ane przez u偶ytkownik贸w informacje, kt贸re w 艣wietle prawa polskiego naruszaj膮 prawa autorskie lub prawa w艂asno艣ci intelektualnej jakiejkolwiek osoby. Prawo polskie przewiduje kary za sk艂adanie takich o艣wiadcze艅 niezgodnie z prawd膮. W odpowiednich okoliczno艣ciach, osoby, kt贸re wielokrotnie prze艣l膮 materia艂y naruszaj膮ce prawo otrzymaj膮 zakaz przesy艂ania dalszych informacji.

POLITYKA PRYWATNO艢CI

Udost臋pniaj膮c nam swoje dane osobowe, u偶ytkownik Portalu zgadza si臋 na ich wykorzystanie przez Ornatowski.com w spos贸b okre艣lony w tej klauzuli.

Ochrona danych osobowych

Praktyka i polityka Ornatowski.com w zakresie gromadzenia, wykorzystania i przechowywania danych na temat u偶ytkownik贸w i danych osobowych wynika z charakteru portalu s艂u偶膮cego do poszukiwa艅 przodk贸w i zwi膮zanej z tym wymiany informacji z innymi u偶ytkownikami. U偶ytkownicy podaj膮 dane kontaktowe o dowolnym zakresie, minimalne (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) b膮d藕 pe艂ne dane teleadresowe kt贸re s艂u偶膮 wy艂膮cznie do wymiany informacji pomi臋dzy u偶ytkownikami. Niedopuszczalne jest u偶ywanie podanych danych kontaktowych do cel贸w rozpowszechniania informacji o innym charakterze, w szczeg贸lno艣ci reklamowym, marketingowym, handlowym.

Gromadzenie danych

Ornatowski.com gromadzi dane osobowe identyfikuj膮ce u偶ytkownika lub urz膮dzenie wykorzystywane przez u偶ytkownika w celu nawi膮zania po艂膮czenia z Portalem, nie b臋d膮ce danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w zwi膮zku z niekt贸rymi funkcjami Portalu. Dane s膮 zbierane w ramach rejestrowania si臋 u偶ytkownik贸w, zg艂aszania pr贸艣b o przes艂anie informacji, odpowiedzi na pytania, przesy艂ania informacji do zamieszczenia w Portalu oraz korzystania z funkcji s艂u偶膮cych do wymiany informacji z u偶ytkownikami, takich jak tablice og艂oszeniowe, fora dyskusyjne czy ankiety. Gromadzone dane osobowe mog膮 obejmowa膰 imi臋 i nazwisko, adresy poczty zwyk艂ej i elektronicznej, numer telefonu i faksu, adresy stron www i inne informacje s艂u偶膮ce do nawi膮zywania kontaktu. Ponadto, Ornatowski.com zbiera pewne informacje nie podawane w spos贸b bezpo艣redni przez u偶ytkownika, takie jak adres IP u偶ytkownika, histori臋 wizyt w Portalu, kolejno艣膰 przegl膮dania Portalu oraz rodzaj pakiet贸w informacyjnych (ang. 鈥渃ookies鈥) umieszczanych przez Portal w komputerze u偶ytkownika. Podaj膮c adres poczty elektronicznej聽(w szczeg贸lno艣ci do rejestracji lub newslettera) u偶ytkownik o艣wiadcza, 偶e to on jest jego w艂a艣cicielem.

Zakres wykorzystania danych

Portal Ornatowski.com gromadzi dane w celach osobistych wynikaj膮cych z realizacji zainteresowa艅 hobbystycznych Artura Ornatowskiego. Ornatowski.com korzysta z danych osobowych w celu spe艂nienia pr贸艣b o przes艂anie informacji, potwierdzania otrzymania informacji, zamieszczenia informacji na stronach Ornatowski.com, poszukiwania informacji genealogicznych, heraldycznych, historycznych oraz powi膮zanych dotycz膮cych otrzymanych danych osobowych, udzielania odpowiedzi, jakie przesy艂aj膮 u偶ytkownicy lub te偶 w innych celach biznesowych inicjowanych lub zg艂aszanych przez u偶ytkownika oraz do przekazywania innym u偶ytkownikom i osobom poszukuj膮cym kontaktu i informacji zwi膮zanych z tymi danymi, realizuj膮cymi swoje zainteresowania genealogiczne. Dane osobowe mog膮 by膰 przez Ornatowski.com przechowywane w archiwum danych i wykorzystane podczas przeprowadzania statystycznych analiz zachowa艅 u偶ytkownik贸w, kt贸re pozwalaj膮 oceni膰 stopie艅 zainteresowania konkretnymi zagadnieniami i informacjami zamieszczonymi w Portalu. Dane osobowe zbierane za po艣rednictwem pakiet贸w informacyjnych („cookies”) lub adres贸w IP s膮 wykorzystywane przez Ornatowski.com w spos贸b opisany w dalszej cz臋艣ci klauzuli. W celach przedstawionych powy偶ej Ornatowski.com mo偶e udost臋pnia膰 zebrane dane osobowe wszystkim swoim partnerom na ca艂ym 艣wiecie. W przypadku, gdy u偶ytkownik nie korzysta z mechanizm贸w Portalu do samodzielnego zamieszczania informacji a przesy艂a je poczt膮 elektroniczn膮 lub za pomoc膮 formularza kontaktowego to publikacja przes艂anych informacji poprzez redaktora jest rozumiana jako publikacja dokonana przez u偶ytkownika nadsy艂aj膮cego materia艂. U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci i ma pe艂n膮 艣wiadomo艣膰, 偶e Portal stanowi prywatny, osobisty zbi贸r informacji Artura Ornatowskiego umieszczony w miejscu publicznym.

Pakiety informacyjne („cookies”)

Ornatowski.com wykorzystuje pakiety informacyjne do identyfikacji u偶ytkownika i jego zainteresowa艅 oraz do 艣ledzenia zachowa艅 u偶ytkownik贸w. Terminem „pakiet informacyjny” okre艣la si臋 kr贸tki program przechowywany w komputerze u偶ytkownika, kt贸ry wskazuje nam z jakich funkcji Portalu korzysta u偶ytkownik. Program umo偶liwia r贸wnie偶 identyfikacj臋 witryn stron trzecich, jakie odwiedza u偶ytkownik w zwi膮zku z udostepnianymi przez Portal informacjami. Zaakceptowanie naszego pakietu pozwala u偶ytkownikowi korzysta膰 z niekt贸rych stron Portalu bez konieczno艣ci logowania si臋 przy ka偶dych odwiedzinach. U偶ytkownik, kt贸ry nie zaakceptuje pakietu mo偶e nie mie膰 dost臋pu do pewnych funkcji Portalu. Portal zapisuje tak偶e adresy IP lub lokalizacje komputer贸w w Internecie, co pomaga ustali膰 przyczyny problem贸w z funkcjonowaniem naszego serwera i zarz膮dza膰 Portalem. U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci 偶e dane zapisane w pakietach s膮 wykorzystywane do tzw. remarketingu przez reklamodawc贸w jak np. Google, udost臋pniaj膮cych pakiety innym dostawcom tre艣ci reklamowych w celu dopasowania wy艣wietlanych reklam do upodoba艅 u偶ytkownika. Je艣li u偶ytkownik nie 偶yczy sobie instalacji pakietu w jego komputerze, mo偶e odpowiednio zmieni膰 ustawienia swojej przegl膮darki, tak by ostrzega艂a go przed ka偶dorazowym przyj臋ciem pakietu („cookies), lub te偶 ca艂kowicie wy艂膮czy膰 tak膮 mo偶liwo艣膰.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Ornatowski.com zobowi膮zuje si臋 nie ujawnia膰 lub przekazywa膰 rozmy艣lnie (i podj膮膰 racjonalne kroki dla zapewnienia poufno艣ci i bezpiecze艅stwa oraz zapobiegaj膮ce bezprawnemu lub przypadkowemu ujawnieniu) danych osobowych stronom trzecim (czyli osobom lub podmiotom, kt贸re nie s膮 zwi膮zane z Ornatowski.com i nie realizuj膮 w艂asnych cel贸w genealogicznych), ani dla ich cel贸w marketingowych, ani z 偶adnych innych powod贸w. Odst臋pstwo od tej regu艂y mog膮 stanowi膰 cztery om贸wione poni偶ej przypadki:

  • je艣li b臋dzie to wymagane lub dopuszczalne w 艣wietle praw, przepis贸w lub regulacji kt贸regokolwiek narodu, pa艅stwa lub innej stosownej jurysdykcji;
  • Ornatowski.com mo偶e ujawni膰 dane osobowe stronom trzecim, kt贸re po艣rednicz膮 w przekazywaniu informacji u偶ytkownikom, w celu przekazania tych informacji;
  • Ornatowski.com mo偶e ujawni膰 dane osobowe u偶ytkownika, je艣li, w zwi膮zku z przekazaniem tych danych, u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋;
  • Ornatowski.com mo偶e ujawni膰 dane adresowe u偶ytkownika w艂a艣cicielom praw w dobrej wierze w zwi膮zku z domniemanym naruszeniem praw autorskich lub innych praw w艂asno艣ciowych wynikaj膮cym z informacji zamieszczonych przez u偶ytkownika w Witrynie lub w inny spos贸b dostarczonych naszej firmie.

Witryny stron trzecich

Ornatowski.com zamieszcza w Portalu odsy艂acze do witryn stron trzecich. Dodatkowo, niekt贸re tre艣ci zamieszczone w Portalu w rzeczywisto艣ci pochodz膮 od stron trzecich, na przyk艂ad w przypadku w艂膮czenia do Portalu tzw. ramek obs艂ugiwanych przez serwery stron trzecich lub te偶 zawieraj膮cych tre艣膰 z serwer贸w stron trzecich. U偶ytkownik powinien mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e Ornatowski.com nie ma wp艂ywu na ani nie ponosi odpowiedzialno艣ci za praktyki zbierania danych osobowych przez witryny stron trzecich, kt贸re mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od praktyk stosowanych przez Portal. U偶ytkownik powinien zapozna膰 si臋 z klauzulami o ochronie danych osobowych zamieszczonymi w tych witrynach przed przekazaniem im swoich danych osobowych.

Dost臋p do swoich danych osobowych

Portal Ornatowski.com jest serwisem prywatnym, osobistym. Przekazywane dane i informacje s膮 udost臋pniane osobie prywatnej i tak powinny by膰 rozumiane. U偶ytkownik mo偶e uzyska膰 dost臋p do swoich danych osobowych przekazanych Portalowi oraz poprawi膰 je, uaktualni膰 i (lub) usun膮膰 w zakresie funkcjonalno艣ci Portalu. U偶ytkownik mo偶e tak偶e odwo艂a膰 swe uczestnictwo w listach korespondencyjnych i odwo艂a膰 swe rejestracje na stronach Portalu. Mo偶na tego dokona膰 post臋puj膮c zgodnie z instrukcj膮 zamieszczon膮 na stronie s艂u偶膮cej do przekazania tych danych, do zaprenumerowania lub do rejestracji, lub kontaktuj膮c si臋 z portalem Ornatowski.com. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e Portal stanowi prywatny, osobisty zbi贸r informacji i wszelkie 偶膮dania prawne dost臋pu i zmiany czy usuni臋cia s膮 wykluczone. Wszelkie dzia艂ania s膮 oparte wy艂膮cznie o dobr膮 wol臋. Mechanizmy Portalu stanowi膮 wy艂膮cznie usprawnienie komunikacji.

Bezpiecze艅stwo

Ornatowski.com stosuje og贸lnie przyj臋te standardy technologii i bezpiecze艅stwa operacyjnego dla ochrony przed zagubieniem, niew艂a艣ciwym u偶yciem, przer贸bk膮 lub zniszczeniem danych osobowych realizowane dla Ornatowski.com przez specjalizowane podmioty 艣wiadcz膮ce p艂atne us艂ugi dla Ornatowski.com. Dost臋p do danych osobowych maj膮 tylko uprawnione osoby, kt贸re s膮 zobowi膮zane do traktowania tych danych jako poufne. Pomimo tych 艣rodk贸w ostro偶no艣ci, Ornatowski.com nie mo偶e zagwarantowa膰, 偶e dost臋pu do danych osobowych nie uzyskaj膮 niepowo艂ane osoby.

Obs艂uga transgraniczna i przekazywanie informacji

Zgromadzone przez Ornatowski.com dane osobowe mog膮 by膰 co jaki艣 czas przekazywane do partner贸w znajduj膮cych na ca艂ym 艣wiecie, w tym biur zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA). Portal mo偶e by膰 przegl膮dany i obs艂ugiwany w dowolnym zak膮tku 艣wiata, tak偶e w tych krajach (takich jak Stany Zjednoczone), w kt贸rych nie obowi膮zuj膮 prawa dotycz膮ce wykorzystania i transferu danych osobowych. Korzystaj膮c z Portalu i przesy艂aj膮c do niego takie dane, u偶ytkownik wyra偶a 艣wiadom膮 zgod臋 na ich transgraniczne przekazywanie i obs艂ug臋.

Ochrona danych osobowych dzieci

Ornatowski.com dostrzega znaczenie ochrony danych osobowych dzieci, zw艂aszcza w kontek艣cie korzystania przez nie z Internetu. Portal nie jest przeznaczony ani skierowany do dzieci, kt贸re nie przekroczy艂y 13 roku 偶ycia (nie posiada tre艣ci dla dzieci interesuj膮cych), ale nie zawiera tre艣ci niedozwolonych, dzieci mog膮 z niego bezpiecznie korzysta膰. Ornatowski.com nie b臋dzie rozmy艣lnie gromadzi膰 i przetrzymywa膰 ich danych osobowych.

Zgody

Korzystanie z Portalu oznacza zgod臋 u偶ytkownika na gromadzenie, u偶ycie i przechowywanie jego danych osobowych przez Ornatowski.com w spos贸b okre艣lony w niniejszej klauzuli i w innych materia艂ach zamieszczonych w Portalu oraz na udost臋pnianie danych partnerom Portalu. Zgody zosta艂y udzielone w procesie rejestracji u偶ytkownika lub podczas innych akcji (np. zapisanie si臋 na聽newsletter bez rejestracji). U偶ytkownik wyra偶a r贸wnie偶 zgod臋 na otrzymywanie informacji drog膮 elektroniczn膮, zar贸wno komercyjnych jak i dotycz膮cych Portalu oraz zwi膮zanych z prowadzonymi przez u偶ytkownika poszukiwaniami. U偶ytkownicy maj膮 艣wiadomo艣膰, 偶e udzielaj膮 zg贸d osobie prywatnej realizuj膮cej cele hobbystyczne.

GDPR/RODO

Portal Ornatowski.com jest obszarem dzia艂alno艣ci osobistej pozostaj膮c膮 bez zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub handlow膮, polegaj膮cej na „鈥orespondencji i przechowywaniu adres贸w, podtrzymywaniu wi臋zi spo艂ecznych oraz聽dzia艂alno艣ci internetowej podejmowanej w ramach takiej dzia艂alno艣ci”. Dzia艂alno艣膰 osobista Artura Ornatowskiego nie nosi charakteru handlowego czy zawodowego, nie jest dzia艂alno艣ci膮 ani gospodarcz膮 ani w ramach podmiotu prawnego. Komentarz聽P. Barty, P. Litwi艅skiego „Ustawa o ochronie danych osobowych, Komentarz” dopuszcza udost臋pnianie danych osobowych nieograniczonemu kr臋gu odbiorc贸w np. przez u偶ytkownik贸w serwis贸w spo艂eczno艣ciowych, o ile ich dzia艂anie nie ma charakteru zarobkowego. Rozporz膮dzenie GDPR/RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osob臋 fizyczn膮 w ramach czynno艣ci o czysto osobistym lub domowym charakterze.聽Tym samym wyst臋puj膮 przes艂anki do wy艂膮czenia Portalu Ornatowski.com z wymog贸w rozporz膮dzenia RODO.聽Jednak偶e, z uwagi na dobr膮 wol臋 i ch臋膰 maksymalnej ochrony danych przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b nieuprawnionych, podj臋te zosta艂y dzia艂ania maj膮ce na celu ochron臋 danych osobowych. Na te dzia艂ania sk艂adaj膮 si臋 m.in:

  • Kwestie zbierania,聽przechowywania,聽usuwania,聽opracowywania i聽udost臋pniania danych s膮 okre艣lone – reguluje je niniejszy Regulamin.
  • Komunikacja u偶ytkownika z Portalem przebiega w szyfrowanym protokole SSL – dane s膮 w pe艂ni szyfrowane co pozwala na bezpieczne korzystanie z Portalu r贸wnie偶 w miejscach publicznych.
  • Komunikacja za pomoc膮 poczty elektronicznej odbywa si臋 z u偶yciem protoko艂贸w szyfrowanych SSL.
  • Dane s膮 przetwarzane na profesjonalnym, p艂atnym hostingu VPS chronionym systemem hase艂 z automatycznym systemem wykonywania kopii bezpiecze艅stwa. Dostawca us艂ug hostingowych zapewnia r贸wnie偶 obs艂ug臋 administracyjn膮 serwera.

Zmiany

Portal Ornatowski.com zastrzega sobie prawo wprowadzenia co jaki艣 czas zmian w swojej polityce ochrony danych osobowych, aktualny regulamin jest dost臋pny na niniejszej stronie.

Artur Ornatowski
Redaktor Naczelny portalu Ornatowski.com
Warszawa