Drzewo genealogiczne – definicje i zasady budowy

70407
drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne rodziny to najpopularniejsza forma prezentowania relacji w rodzinie. Przejrzysta, czytelna forma drzewa genealogicznego wymaga wcześniejszego przemyślenia sposobu prezentacji danych.

Drzewo genealogiczne rodziny

Drzewo genealogiczne to najpopularniejsza forma przedstawiania powiązań pomiędzy przodkiem a jego potomkami lub pomiędzy daną osobą i jej przodkami. Starannie przechowywane z pokolenia na pokolenie.

Zwykle przodków danej osoby przedstawiamy w postaci drzewa prostego, w którym dana osoba stanowi pień a jej przodkowie w kolejnych pokoleniach stanowią coraz to wyższe poziomy gałęzi. Danego przodka najczęściej przedstawia się ze współmałżonkiem. Pomijane jest zwykle rodzeństwo przodków i całkowicie pomijane są powiązania współmałżonków. Często przedstawia się wyłącznie samych męskich przodków/potomków, zwłaszcza gdy chodzi o przekazywanie np. tytułu książęcego, który jest dziedziczny wyłącznie w linii męskiej. Podobnie jest ze szlachectwem przekazywanym wyłącznie w linii męskiej.

Przedstawiając wszystkich potomków danej osoby – protoplasty rodu – tworzymy zwykle drzewo odwrócone. Na samej górze przedstawiamy osobę przodka (zwykle ze współmałżonkiem) i poniżej jego dzieci. Jeżeli potomstwo nie jest liczne to dzieci przedstawiamy ze współmałżonkami, jeżeli jest liczne, to ze współmałżonkiem przedstawiamy tylko naszego przodka w linii prostej. W ten sposób przedstawiamy poniżej jako kolejne gałęzie kolejne pokolenia.

Uproszczoną odmianą drzewa genealogicznego jest prosty wywód „po mieczu”, stosowany zwykle przy wywodzeniu szlachectwa. Zaczynamy wtedy od przodka o niekwestionowanym szlachectwie i poniżej jego syna, poniżej wnuka, poniżej prawnuka i poniżej kolejnych potomków aż do danej osoby, której chcemy wywieść szlachectwo.

Drzewa genealogiczne nie nadają się do prezentacji całych rodów ani dwóch linii przodków danej osoby z powodu rozłożystości takich drzew w przypadku 4 lub więcej pokoleń.

Program drzewo genealogiczne wielu producentów znajdziesz na stronie Programy do budowy drzewa genealogicznego. Pobierz zawsze bezpłatne, darmowe programy freeware (opisy programów na stronie powyżej):
-Pobierz darmowy program drzewo genealogiczne Ahnenblatt
-Pobierz darmowy program drzewo genealogiczne GreatFamily 1.1

Tablica ascendentów

Tablica pozwala w sposób uporządkowany przedstawić w linii prostej nawet bardzo liczne, wielopokoleniowe rody wychodząc od najstarszego, znanego przodka. Wadą tablicy ascendantów jest nieuwzględnianie krewnych spoza linii prostej. Poniżej znajdziesz zasady tworzenia tablicy ascendantów, system opisywania i numeracji przodków, jest to system Sosy-Stradonitza. Tablica może też zawierać inne dane (np. rok lub miejsce urodzenia i śmierci, informacje o źródłach informacji czy odsyłacze do fotografii). Najważniejsze są imiona i nazwiska, informacje dodatkowe umieszcza się pod imieniem i nazwiskiem albo obok nich (czytelniejsze).

Nadawanie numerów:

 • Postać wyjściowa zawsze otrzymuje nr 1, jej ojciec 2, matka 3…
 • Ogółem przodkowie męscy otrzymują numery parzyste, a żeńscy nieparzyste.
 • Żona jeden większy niż mąż, mąż jeden mniejszy niż żona.
 • Ojciec zaś dwukrotnie większy niż dziecko, a dziecko dwukrotnie mniejszy niż ojciec.

Wydarzenia

Poszczególne wydarzenia oznacza się symbolami:

 • narodziny gwiazdką: *
 • ślub pętelką nieskończoności, lub iksem: ∞ lub x
 • rozwód procentem: %
 • zgon krzyżem: +
 • polegnięcie na polu bitwy rysunkiem dwóch skrzyżowanych mieczy
 • Nie stosuje się skrótów ur., ani zm.

Pisze się zatem np. tak:

10. Franciszek Wójtowicz * w sob. 21.5.1904 w Niebylcu, w powiecie strzyżowskim; + w sobotę 9.05.1942 w Przemyślu.

albo tak:

11. Jadwiga z Ekiertów (IIdo voto Uchman) * 1-szy czwartek Wielkiego Postu 10.2.1910 w Zrotowicach, w pow. przemyskim; + w sobotę 3.10.1970 w Przemyślu.

A w polu ślubu tak:

∞ w 1931 w Nowymmieście

albo tak:

∞ w niedzielę 4-ego (cyw. w czw. 15-ego) 09.1949 w Przemyślu, w par. pw. św. Józefa

Położenia geograficzne

Jeśli chcesz określić położenie miejscowości wg. przynależności administracyjnej, to pamiętaj o epoce np. (zwróć uwagę na województwo):

5. Maria z Wójtowiczów * w sobotę 28.10.1933 w Przemyślu, woj. lwowskie + w czwartek 28.06.1979 w Przemyślu, woj. przemyskie

Przykład drzewa genealogicznego rodziny – schemat tablicy ascendentów (tablica powinna być odwrócona, aby można było nazwać ją drzewem genealogicznym):

Marek Gawlik
Piastowie
Drzewo genealogiczne Piastów:

Uwagi do drzewa genealogicznego .

Syn Władysława II Wygnańca – książę Bolesław I Wysoki (pochowany w Lubiążu + 1201), jako pierwszy z władców śląskich używa tytułu Księcia Śląskiego.
Po śmierci ks. Kazimierza I (1230-1267 ), a następnie ks. Ziemomysła (1267-1287 ), księstwo kujawskie zostaje podzielone na bydgoskie ( Przemysł ), inowrocławskie ( Leszek ), gniewkowskie ( Kazimierz ).
W 1327 roku księstwo bydgoskie i inowrocławskie przechodzą w posiadanie Władysława Łokietka (w zamian za Sieradz). Po śmierci ks. Kazimierza, księstwem gniewkowskim włada syn jego Władysław Biały, który sprzedaje je ok. 1363/1365 r. Kazimierzowi Wielkiemu.
W roku 1532 umiera w Opolu , książę Jan Opolski, ostatni z górnośląskiej linii Piastów

Drzewo genealogiczne wzór

Przykłady drzew genealogicznych rodziny (oprac. przez Tomasza Staifera).

Drzewo genealogiczne wzór, drzewo rodowe:

drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne wzór, drzewo rodowe, szlacheckie:

drzewo genealogiczne 2

Drzewo genealogiczne wzór, drzewo rodowe, szlacheckie:

drzewo genealogiczne 3

Program drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne można wykonać w bardzo prosty sposób nie tylko wykorzystując specjalizowany program drzewo genealogiczne. Doskonale nadają się do tworzenia drzewa genealogicznego popularne programy biurowe takie jak Microsoft Excel i PowerPoint lub ich odpowiedniki bezpłatne (StarOffice). Stworzone w ten sposób drzewa genealogiczne to doskonały start dla początkujących genealogów. Poniżej przedstawione są proste szablony drzew genealogicznych w różnych programach (dostępne na stronie microsoft.com) – wystarczy wpisać imię i nazwisko każdego z przodków:

 • drzewo genealogiczne wzór szablon excel Drzewo genealogiczne wzór 5 pokoleń – Szablon Excel 2003 lub nowszy, 12kB
 • drzewo genealogiczne wzór szablon excel Drzewo genealogiczne wzór 4 pokolenia – Szablon PowerPoint 2007 lub nowszy, 56kB
 • drzewo genealogiczne wzór szablon powerpoint Drzewo genealogiczne wzór 4 pokolenia – Szablon PowerPoint 2007 lub nowszy, 1,87MB

Dostępnych jest wiele programów do kolekcjonowania danych i tworzenia drzew genealogicznych. Dane prezentowane są zwykle w postaci widoku danej osoby i jej najbliższego otoczenia genealogicznego z nawigacją o jeden poziom wyżej/niżej. Niektóre programy posiadają generatory wydruków prezentując dane (drzewa) w ozdobnej formie. Wiele programów oraz uwag dotyczących ich stosowania jest przedstawionych na stronie Programy do budowy drzewa genealogicznego. Pobierz zawsze bezpłatne, darmowe programy freeware:
-Pobierz darmowy program drzewo genealogiczne Ahnenblatt
-Pobierz darmowy program drzewo genealogiczne GreatFamily 1.1

Ciekawostka

Najbardziej znanym na świecie materiałem genealogicznym jest Stary Testament. Wymienieni są tam potomkowie pierwszych rodziców – Adama i Ewy oraz potomkowie Noego i Abrahama.

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

NOWAK KOWALSKI KOWALSKA WIŚNIEWSKI WIŚNIEWSKA WÓJCIK KOWALCZYK KAMIŃSKI KAMIŃSKA LEWANDOWSKI LEWANDOWSKA ZIELIŃSKI ZIELIŃSKA WOŹNIAK SZYMAŃSKA SZYMAŃSKI DĄBROWSKI DĄBROWSKA KOZŁOWSKI KOZŁOWSKA JANKOWSKI JANKOWSKA MAZUR KWIATKOWSKI WOJCIECHOWSKA WOJCIECHOWSKI KWIATKOWSKA KRAWCZYK KACZMAREK PIOTROWSKA PIOTROWSKI GRABOWSKI GRABOWSKA PAWŁOWSKA PAWŁOWSKI MICHALSKA KRÓL ZAJĄC MICHALSKI WRÓBEL WIECZOREK JABŁOŃSKA JABŁOŃSKI NOWAKOWSKA NOWAKOWSKI MAJEWSKI MAJEWSKA OLSZEWSKI OLSZEWSKA STĘPIEŃ JAWORSKA DUDEK ADAMCZYK JAWORSKI MALINOWSKI MALINOWSKA NOWICKA PAWLAK GÓRSKA GÓRSKI NOWICKI WITKOWSKA SIKORA WITKOWSKI RUTKOWSKA WALCZAK RUTKOWSKI BARAN MICHALAK OSTROWSKA SZEWCZYK OSTROWSKI TOMASZEWSKI TOMASZEWSKA ZALEWSKI PIETRZAK WRÓBLEWSKI WRÓBLEWSKA ZALEWSKA

Co podaje Wikipedia?

Wikipedia podaje na temat drzewa genealogicznego bardzo mało: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_genealogiczne

 

2 KOMENTARZE