Jak szukać przodków? – Pierwsze kroki – poradnik genealoga

101314
jak szukać

Dobry poradnik jak szukać przodków to cenna pomoc dla początkującego amatora genealoga. Dzięki wskazówkom budowa drzewa genealogicznego staje się szybsza i łatwiejsza. 

Jak szukać przodków i ich odnaleźć?

By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.

Stanisław Jerzy Lec

Zacznij od siebie

Z całym przekonaniem napisałem poradnik „Jak szukać przodków” wskazując na kierunek poszukiwań. Należy zacząć od siebie i systematycznie, krok po kroku, pokolenie po pokoleniu poszukiwać informacji. Jest to optymalne kosztowo i daje największe szanse wytrwania w poszukiwaniach. Cóż da wiedza o 300 osobach o danym nazwisku skoro nie są naszymi przodkami, a żeby ich związać ze sobą musielibyśmy znaleźć ich przodków, na co nie mamy czasu ani pieniędzy? Albo cóż da nam fakt że gdzieś wystąpiła wzmianka o kimś noszącym nasze nazwisko skoro nie jesteśmy w stanie powiązać go ze swoją rodziną? Pewnych kroków nie można pominąć. Chaos nie służy poszukiwaniom, dekoncentruje i rozprasza tak czas jak i pieniądze, wyczerpuje cierpliwość oraz czasem przeraża ogromem informacji.

Porozmawiaj z rodziną

Proszę, nie zaczynaj od herbarzy! Zostaw w spokoju archiwa. Te dane od setek lat istnieją i z każdym rokiem są lepiej zinwentaryzowane i w większym stopniu udostępnione. Za kilka lat ilość dostępnej dla Ciebie informacji będzie znacznie większa niż dzisiaj – na szczęście postęp bardzo służy genealogii. Natomiast za kilka lat nie będą już żyli najstarsi członkowie Twojej rodziny. Dzisiaj oni są najcenniejszym źródłem Twojej wiedzy. Być może nie pamiętają daty urodzenia swoich dziadków (a kto pamięta?) ale za to opowiedzą Ci o prawdziwych Polakach – jacy byli, jak żyli, jak przetrwali. Spisuj ich wspomnienia, zbieraj fotografie i pamiątki. Dowiesz się że o niezłomnym duchu nie stanowił ani status społeczny ani majętność ani brak niepodległości. Co sprawiło że dzisiaj jesteś kim jesteś? Zapytaj ich…

Archiwum domowe

Zbieraj pamiątki – jeżeli nie odczuwasz ich wartości i nie czujesz związku z przodkami porzuć poszukiwania! Zbieraj pamiątki, niech Twoi przodkowie będą przy Tobie. Nie niszcz swoich dokumentów, zbieraj je. I tak postępuj, abyś w przyszłości nie wstydził się tego co zrobiłeś. Ty też kiedyś będziesz czyimś przodkiem… Przeczytaj jak zorganizować Archiwum domowe.

Genealogia spełnia funkcje patriotyczne – im głębiej sięgamy naszą wiedzą tym większy jest nasz związek z innymi ludźmi i z Ojczyzną. Oczywiście – jako dziedzina nauki – genealogia wprowadza własne pojęcia i instrumenty. Zapoznaj się z genealogią Genealogia. Koniecznie musisz zdobyć elementarną wiedzę o genealogii i w tym celu powstał ten portal. Każdy dział jest ważny – zapoznaj się bez pośpiechu ze wszystkimi działami.

Przedstawione porady pomogą Ci odpowiedzieć na pytania jak odnaleźć przodków, jak szukać akty urodzenia, jak gromadzić dane, czy uruchomić płatne poszukiwania genealogiczne.

Czy szukać?

Czasem dowiadujemy się o pewnych tajemnicach rodzinnych, czasem całą historię rodziny okrywa nieprzenikniona „pustka”. Próbując zgłębić te tajemnice możesz napotkać wielkie trudności w dotarciu do niektórych informacji zwłaszcza w sytuacji gdy przodek wyraźnie nie chciał wspominać o przeszłości. Nie zawsze można dotrzeć do wszystkich informacji, niestety… Pomijając aspekt czysto techniczny jak np. miejsce przechowywania informacji i sposób dotarcia do niej, zwróć uwagę na niezwykle ważny czynnik ludzki. Gdyby przodek chciał aby jego dzieci znały dokładną historię jego życia – z pewnością byłby ją im przekazał. Najwidoczniej kierując się sobie tylko znanymi pobudkami (na które wpływ miały na pewno polityka, ekonomia oraz nastroje społeczne) uznał że dla członków jego rodziny lepiej będzie gdy nie będą rozdarci na dwoje pomiędzy historią a ich teraźniejszością. Oczywiście wiele osób będących świadkami dawnych zdarzeń pewne rzeczy wie i czasem „odkryjesz” przypadkiem skrawki historii. Wtedy rozwija się wielka ciekawość – o co chodzi?
W takim przypadku zastanów się. Przez szacunek dla swojego przodka, szanując jego decyzję o nieujawnianiu faktów z jego życia – może warto zaniechać poszukiwań? To są rozterki osób które dowiadują się że są adoptowane lub porzucane, że pochodzą z niepełnych rodzin lub że dzieci zostały oddane innej (czasem bardzo bliskiej) rodzinie „na zawsze” lub że ktoś zmienił nazwisko… Bądź ostrożny w formułowaniu opinii czy należy szukać przodków za wszelką cenę czy też nie? A przypadki odkrycia niechlubnej przeszłości swoich przodków – szabrowników, zdrajców i kolaborantów, złodziei i kombinatorów bądź bezdusznych wyzyskiwaczy lub bankrutów… po prostu bolą. A nie jest łatwo zachować dystans w stosunku do przeszłości.

Niestety, nie jest to tylko sprawa odwagi, własnej odwagi pozwalającej stawić czoła wszelkim faktom. Należy mieć na uwadze również innych ludzi z Tobą związanych, którzy być może nie chcieliby wcale żadnych nowych informacji o swoich przodkach. Oni budują swoje życie i przyszłość którą możesz zburzyć. Odkrywając tajemnice swoich przodków ujawniasz fakty wpływające na innych potomków. Może oni tego sobie nie życzą? Przed rozpoczęciem poszukiwań porozum się wcześniej z resztą rodziny i sprawdź czy akceptują Twoje działanie. Nie „uszczęśliwiaj” na siłę. Pomyśl sam czy chciałbyś aby Twoje dzieci i wnuki oglądały Twoje świadectwa szkolne ze szkoły podstawowej? Czy chciałbyś aby ktoś poznawał historię Twoich chorób przeglądając archiwalne karty pacjenta? – to tylko przykład który ma zwrócić uwagę że może Twoi rodzice czy dziadkowie wcale nie chcieliby abyś „rozgrzebywał” przeszłość?

Start

Jak odnaleźć przodków? Do efektywnego poszukiwania niezbędna jest podstawowa wiedza z historii i geografii. Jest niezbędna gdyż jest warunkiem poprawnego określania miejsca pochodzenia poszukiwanych osób. Unikaj błędnych sformułowań typu: „moi przodkowie pochodzą z Ukrainy”. Przecież wtedy kiedy rodzili się Twoi przodkowie nie istniała Ukraina! Używaj poprawnych nazw krain geograficznych. Twoim przodkom należy się szacunek! Poprawnie zapisuj ich imiona i nazwiska. To, że w metryce kościelnej zapisane jest Johannes Wojcik nie jest żadnym tłumaczeniem – należy stosować prawdziwe imiona i nazwiska, tutaj: Jan Wójcik (masz przecież słownik Słownik łacińsko-polski imiona). I jeżeli Twój przodek urodził się na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej nie pisz nigdy że pochodził z Ukrainy. Ukraina nie istniała w tamtym czasie. Napisz: pochodził z Podola. Koniecznie zapoznaj się z materiałem RZECZPOSPOLITA.

Jak gromadzić informacje?

Praktyczna uwaga. Nie spisuj informacji w zeszycie lub zeszytach, nie twórz albumów ze zdjęciami. Jako genealog dane dotyczące jakiejkolwiek osoby (również swoje własne) zapisuj na pojedynczych kartkach, oznaczonych danymi osoby którą opisujesz: imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia. Najlepszym sposobem na gromadzenie informacji jest zakup teczki-skoroszytu z wieloma przezroczystymi koszulkami. Na początek gorąco polecam zakup kilkudziesięciu przeźroczystych koszulek (obwolut) i grubego segregatora. W każdej koszulce umieszczamy kartki A4 zawierające opis jednej osoby. Do każdej koszulki wkładaj różne zapiski związane z daną osobą – czasem będą to wspomnienia na wielu stronach A4, czasem tylko wizytówka, czasem zapisane na skrawku papieru kontakty do czyichś sąsiadów którzy coś jeszcze pamiętają o już nieżyjących krewnych… Jakże łatwo jest włożyć do koszulki kilka zdjęć, list czy wycinek z gazety… W miarę napływu informacji dodajemy kolejne kartki (wspomnienia, relacje, listy). Do koszulek wkładamy zdjęcia, dokumenty, odpisy itp. W ten sposób łatwo będziesz mógł uzupełniać dane dodając nowe kartki czy zdjęcia, ale również będziesz miał porządek. Nie zapomnij o podpisywaniu każdej kartki – przy przeglądaniu danych wielu osób łatwo mogą pomieszać się. To rozwiązanie jest niezwykle wygodne w trakcie początkowych poszukiwań, gdy np. z internetu drukujemy wiele stron i po prostu wkładamy do odpowiednich koszulek, ewentualnie kartki wydruków rozcinając na części związane z różnymi osobami. Nawet w tym systemie wystąpią kłopoty w przypadku osób o nieznanym imieniu i latach urodzenia/śmierci. Ale zawsze możemy stosować szersze opisy, np.: „córka wujka Andrzeja Gałązki” – gdy nie znamy nazwiska wujka. Program nie daje takich możliwości.

Jak zacząć poszukiwania?

Pierwsze kroki:

 1. Sprawdź ilość osób noszących dane nazwisko w Polsce (wg. bazy PESEL, ok. 94% populacji, stan na 1992 rok) http://www.herby.com.pl/indexslo.html.
 2. Zacznij od siebie. Spisz dokładnie swój życiorys, adresy gdzie mieszkałeś i w jakich latach, gdzie urodziłeś się i gdzie byłeś chrzczony – adres parafii. W Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskaj akt urodzenia, w rodzinnej parafii uzyskaj odpis aktu chrztu. Zbierz kolejne świadectwa szkolne i dyplomy. Wybierz klika najistotniejszych fotografii ze swojego życia. Kup książkę opisującą Twoją rodzinną miejscowość. Podaj kolejne miejsca pracy. Podaj datę i miejsce ślubu, załącz akt zawarcia małżeństwa. Całość dokładnie spisz, gdy zechcesz będziesz mógł w przyszłości opublikować jako opis rodziny. To wszystko przyda się Tobie, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom.
 3. Jeżeli masz żonę/męża – pomóż jej/jemu zebrać takie same dane.
 4. Jeżeli masz dzieci/wnuki – opisz je w ten sam sposób i zbierz niezbędne dokumenty (akt urodzenia, metrykę chrztu, …)
 5. Jeżeli masz rodzeństwo – opisz je identycznie oraz skompletuj dokumenty i zdjęcia.
  Opisz dokładnie swoich rodziców (a żona swoich) tak, jak opisywałeś siebie. Zdobądź ich akty urodzenia/zgonu, wybierz kilka fotografii, zapisz miejsca spoczynku, dołącz fotografie grobów.
 6. Jeżeli rodzice żyją wypytaj o jak najwięcej szczegółów z życia ich oraz ich przodków. Zapisz informacje o ich rodzinnych parafiach. Odnajdź je w książkach telefonicznych, odnajdź ich adresy. Tam uzyskasz informacje o ich metrykach chrztu, na których odnajdziesz daty oraz imiona ich rodziców. Sprawdź czy ich rodzice pochodzą z tej samej parafii, czy występują w księgach metrykalnych.
 7. Opisz rodzeństwo swoich rodziców (ojca i matki) na tyle, na ile będziesz mógł dokładnie. Przede wszystkim uzyskaj ich aktualne adresy zamieszkania, numery telefoniczne. Skontaktuj się z nimi w celu uzyskania dodatkowych informacji o swoich rodzicach oraz o ich rodzicach (Twoich dziadkach). Poproś o fotografie i informacje o ich wykształceniu i pracy. Poproś, aby zebrali dla Ciebie informacje o swoich współmałżonkach i dzieciach oraz o swoich teściach i ich rodzinie.
 8. Opisz najdokładniej jak tylko potrafisz wszystkich swoich dziadków. Zbierz fotografie, odwiedź groby i zrób ich fotografię.
 9. Uzyskaj akty zgonu/urodzin/ chrztu i odczytaj imiona ich rodziców, Twoich pradziadków. Zamów odpisy aktów urodzenia i zgonu w USC. Jeżeli masz profil zaufany możesz to zrobić online.
 10. W księgach parafialnych dla miejscowości poznanych w aktach urodzenia/zgonu otrzymanych w USC odszukaj dane przodków oraz sprawdź, czy mieli rodzeństwo. Spisz dokładnie wszystkie dane podając źródło informacji: rodzaj dokumentu, czyja relacja itp. – to bardzo ważne.
 11. Zebrane materiały zaprezentuj członkom swojej rodziny – odwiedź każdego, przedyskutuj je. W ten sposób zweryfikujesz dane oraz istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś przypomni sobie zapomniane fakty.

Osiągnąłeś bardzo dużo: poznałeś siebie, swoją rodzinę oraz odnowiłeś kontakty. Przybył nowy wspólny, rodzinny temat: nasi przodkowie. Dotarłeś do najważniejszego punktu w życiu amatora-genealoga. Początki, rozpoczęcie poszukiwań masz za sobą. Już dobrze znasz samego siebie, znasz też zasady uzyskiwania dokumentów, umiesz dokumentować efekty swoich poszukiwań. Już mogłeś napotkać problem olbrzymiej ilości danych lub ich zupełnego braku. Może już doświadczyłeś zniechęcenia, gdyż wiesz, że możesz uzyskać akty zgony/urodzenia w USC tylko po prostu nie chce Ci się? To, co zrobiłeś do tej pory to był początek. Teraz przyszła pora na samookreślenie i kilka niezwykle brzemiennych w skutki decyzji. Poniżej znajdziesz kilka kwestii od których zależeć będzie to, co dalej zrobisz. Dalsze kroki to rozstrzygnięcie następujących kwestii:

Zastanów się, może dane które już zebrałeś są dla Ciebie wystarczające i nie musisz już dłużej szukać? Zastanów się również czy dysponujesz dostateczną ilością czasu, jaki należy przeznaczyć na badania, aby były owocne i satysfakcjonujące. Jeżeli tłumaczysz sobie, że poszukiwania prowadzisz dla swojej rodziny (dzieci) pomyśl, czy poświęcenie rodzinie tego czasu, jaki poświęciłbyś na poszukiwania nie dałoby Ci więcej radości z wspólnie spędzonego czasu, większej zażyłości, z lepszej, rodzinnej atmosfery niż wątpliwa radość z posiadania kilku „cennych” danych uzyskanych kosztem rodziny?

Określ zasięg poszukiwań. Musisz zdecydować się na zakres swoich badań. Masz do wyboru poszukiwanie:

 • wzdłuż pnia – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, … Z każdą generacją wstecz podwaja się liczba osób.
 • wzdłuż gałęzi – ciocie, wujkowie, kuzynowie, … Może być tych danych dużo.
 • po mieczu – ojciec, dziadek, pradziadek, … Ten rodzaj poszukiwania należy do podstawowego, niezbędnego zakresu.
 • po kądzieli – matka, babcia, prababcia, … Bardzo trudne badania ze względu na fakt, że kobiety przyjmują nazwisko męża i w wielu przypadkach nie jest możliwe odkrycie nazwiska panieńskiego.
 • wszystko razem – musisz mieć świadomość, że jeżeli prowadzisz oprócz badań genealogicznych życie zawodowe, na wszystko nie wystarczy Ci czasu. W tym przypadku danych będzie bardzo dużo i zachodzi obawa, że zamiast jakości wybierzesz ilość…

Wybierz oprogramowanie do gromadzenia i szybkiego przeglądania danych. Skorzystaj z zamieszczonych opisów na stronie Programy do budowy drzewa genealogicznego.

Oceń czy to, co możesz samodzielnie uzyskać jest satysfakcjonująca czy też skorzystasz z usług płatnych poszukiwaczy. Więcej na ten temat znajdziesz poniżej na stronie Poszukiwania płatne.

Poszukiwania zaawansowane

Jeżeli zgromadziłeś już duży zasób informacji nadszedł moment, aby zacząć „dopasowywać” informacje od innych osób.

 • Opublikuj posiadane dane w portalu Ornatowski.com. Wyślij dane osób, opisy rodzin i nazwisk, opisy miejscowości z lat Twoich przodków. Prześlij dane
 • Zamieść ogłoszenie o poszukiwaniach określonych osób/nazwisk na tablicy ogłoszeniowej w portalu Ornatowski.com Tablica ogłoszeń.
 • Nawiąż kontakt z innymi osobami noszącymi poszukiwane nazwisko i przedstaw im wyniki swoich poszukiwań, poinformuj co udało się Tobie odnaleźć a czego nadal brakuje. Zapytaj, czy są w stanie pomóc Tobie w uzupełnianiu wiedzy o przodkach. Nawet gdy pochodzą z innej gałęzi, z którą na razie nic Ciebie nie łączy, może okazać się kiedyś, że jednak macie wspólnego przodka. Być może już teraz dysponują ciekawymi informacjami, np. na temat pochodzenia nazwiska. Poinformuj ich, że dane są opublikowane w Internecie (np. w serwisie Ornatowski.com), gdzie w każdej chwili mogą dane przeglądać i uzupełniać nowymi. Kontakty z osobami o danym nazwisku możesz znaleźć w książce telefonicznej, w Internecie.

Prowadząc poszukiwania osób żyjących noszących mało popularne nazwisko warto rozważyć wykorzystanie do tego celu serwisów społecznościowych takich jak Nasza-klasa, Facebook, GoldenLine czy LinkedIn. Więcej o takich poszukiwaniach możesz przeczytać na stronie Poszukiwania społecznościowe.

Nadszedł też czas na profesjonalizm.

 1. Zapoznaj się z książką Włodzimierza Dworzaczka „Genealogia” (2 tomy). Książka zawiera omówienie podstawowych rodzajów źródeł (rejestry podatkowe, księgi metrykalne itp), wiele wskazówek metodycznych oraz bibliografię polskiej genealogii. Jest to podstawowa pozycja dla poszukiwacza.
 2. Jeżeli dysponujesz komputerem zacznij tworzyć bazę danych swoich przodków. Możliwość wymiany danych w formacie GEDCOM (w postaci plików *.ged) ułatwia publikację w Internecie oraz wymianę danych z innymi poszukiwaczami.
 3. Oceń czy dotarcie do innej literatury może dostarczyć Ci nowych informacji – wykaz publikacji jest na stronie Literatura genealogiczna. Pomoże Ci w tym przeglądnięcie indeksów nazwisk wzmiankowanych w wybranych publikacjach na stronie Wykazy nazwisk.
 4. Zacznij przeglądać zasoby archiwów państwowych i kościelnych, rejestrów katastralnych, księgi wieczyste, archiwa cechów rzemieślniczych, listy absolwentów szkół. Zobacz stronę Archiwa.
 5. Skontaktuj się z towarzystwami przyjaciół danych miejscowości, nawiąż kontakt z nauczycielami historii w danej miejscowości – często są to miłośnicy regionu i posiadają dane pozwalające potwierdzić życie Twoich przodków w danej miejscowości.
 6. Przejrzyj wszystkie bez wyjątku zasoby w Internecie korzystając z poradnika Poszukiwania internetowe.
 7. Okresowo sprawdzaj, czy nie pojawiły się nowe, ogólnodostępne źródła informacji: nowe bazy danych, nowa literatura.
 8. Poznaj historię którą współtworzyli Twoi przodkowie. Znajomość historii Polski bardzo pomoże Ci w zrozumieniu swoich przodków.

Jesteś już zaawansowanym genealogiem-amatorem. Czekamy na Twoje dobre rady, wskazówki i doświadczenia, którymi zechcesz podzielić się z innymi użytkownikami portalu Ornatowski.com. Doradź innym. Napisz!

Czasami pomimo największych chęci i mimo dużego zaangażowania napotykasz barierę „pustki”, patrząc wstecz nie dostrzegasz żadnej możliwości odnalezienia interesujących Cię informacji. To oczywiste – nie wszystko jest dostępne w Internecie. W Internecie można znaleźć dane wyłącznie w przypadku dużego szczęścia, gdy ktoś te dane już odnalazł i opublikował. Możesz wtedy powiedzieć o sobie, że jesteś szczęściarzem i zaoszczędziłeś wiele lat pracy. Jednak gdy nie masz szczęścia a dane zebrane wśród najbliższej rodziny uważasz za niesatysfakcjonujące musisz odpowiedzieć sobie na pytania:

1. Czy szukam przodków dla czystej przyjemności, aby moje dzieci wiedziały skąd pochodzą?

Jeżeli odpowiesz „tak” na to pytanie, poprzestań na tym, co już wiesz, co możesz zebrać własnymi siłami. Powoli przy różnych okazjach zamiast sięgać daleko wstecz rozglądaj się dookoła i zbieraj informacje o reszcie rodziny, o bocznych odnogach. Spisuj różne historie opowiadane przez starszych, dokumentuj bieżące zdarzenia w rodzinie. Jakże często nie posiadamy nawet własnych świadectw szkolnych… Spisz szczegółowe życiorysy członków swojej rodziny. A jeżeli chodzi o odległą przeszłość – uzbrój się w cierpliwość i czekaj. Może za kilka lat ktoś opublikuje swoje dane i odnajdziesz wszystko, czego szukasz? Systematycznie przeglądaj bazę osób portalu Ornatowski.com. Samodzielna praca daje najwięcej radości i satysfakcji. Jeszcze raz przejrzyj informacje w poddziale „Jak rozpocząć poszukiwania?” – może pominąłeś którąś możliwość? Pamiętaj! Na Kresach Wschodnich zginęło podczas II Wojny Światowej w zależności od regionu od 30 do 80 procent Polaków, zaginęły lub zostały zniszczone dokumenty. Dlatego czasem po prostu nie jest możliwe zgłębienie własnej przeszłości i należy pogodzić się z tym.

2. Czy poszukiwania mają dla mnie tak dużą wartość, że jestem skłonny zapłacić za informacje?

Nawet w tym przypadku nie czuj się zwolniony z własnego wkładu pracy. To, co wiesz lub możesz łatwo uzyskać może okazać się bardzo kosztowne w uzyskaniu dla profesjonalnych poszukiwaczy, może być również przyczyną niepotrzebnego przedłużania poszukiwań. Tak więc nawet mając w zamyśle zlecenie płatnych poszukiwań zbierz wszystkie dostępne informacje, spisz je. Przygotowując wstępne opracowanie swego drzewa nie tylko że możesz obniżyć koszty (niektóre biura udzielają 20% rabatu za wstępnie opracowane dane) ale przede wszystkim oszczędzisz dużo czasu, np. rok! Jeżeli jesteś zainteresowany formą płatnych poszukiwań zapoznaj się z kolejnym poddziałem.

Poszukiwania profesjonalne

Profesjonalne poszukiwania genealogiczne to działalność naukowa. Pewnych kroków nie można przeskoczyć ani przyspieszyć. Są to poszukiwania płatne. Mocną stroną tego rozwiązania jest doświadczenie poszukiwaczy, którzy nie tylko że dysponują bardzo bogatą literaturą ale przede wszystkim są doskonale zorientowani w zasobach poszczególnych archiwów oraz, czasami, mogą uzyskać dostęp do danych niedostępnych dla „zwykłych” poszukiwaczy np. z tego względu, że są historykami i poszukiwania dla Ciebie mogą przedstawić jako swoją pracę naukową.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK

Do głównych zadań Biura Informacji i Poszukiwań PCK należy prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, a w tym: – wystawianie zaświadczeń o losach poszukiwanych, – podejmowanie starań o uzyskanie dokumentów potwierdzających losy wojenne, – poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą, – przekazywanie tzw. messages (wiadomości rodzinnych) do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi, – udział w ekshumacjach ofiar wojny, – tzw. poszukiwania humanitarne (prowadzone na wniosek najbliższej rodziny ze względów humanitarnych, gdy kontakt z krewnym za granicą nagle się urwał, pomimo że rodzina posiada jego ostatni adres zamieszkania) – poszukiwania rodzin uchodźców/migrantów zaginionych na terytorium Polski. Poszukiwania są bezpłatne. Więcej na stronie http://www.pck.org.pl/poszukiwania/.

Poszukiwania heraldyczne

Poszukiwania heraldyczne są bardzo proste i szybkie. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Poszukiwana płatne.

Jak szukać w internecie

Internet jest chaotyczny, nieuporządkowany. Trzeba włożyć wiele wysiłku w poszukiwania w Internecie aby stały się owocne a gwałtowny rozwój bazy wiedzy zmusza do częstego odwiedzania tych samych miejsc w celu sprawdzenia zmian w zakresie danych.

Dla większości poszukiwaczy poszukiwania internetowe przodków stanowią pierwszy krok a często stanowią jedyną formę działania. Dlatego warto poznać to medium – dużo ciekawych informacji o poszukiwaniach w internecie znajdziesz na stronie Poszukiwania internetowe.

Serwisy społecznościowe

Mam bardzo rzadkie nazwisko – jak znaleźć przodków? Prowadząc poszukiwania osób żyjących noszących mało popularne nazwisko warto rozważyć wykorzystanie do tego celu serwisów społecznościowych takich jak Nasza-klasa, Facebook, GoldenLine czy LinkedIn. Więcej o takich poszukiwaniach możesz przeczytać na stronie
Poszukiwania społecznościowe.

Poszukiwania osób adoptowanych

Ważną kategorię poszukiwań stanowią poszukiwania adopcyjne dotyczące osób adoptowanych. Jest to odnoga genealogii zajmująca się poszukiwaniem rodziny, najczęściej osób żyjących. Największą przeszkodą są tutaj przepisy prawa chroniące dane osób żyjących. Więcej szczegółowych porad znajdziesz na stronie Genealogia adopcyjna.

Literatura

Bogata literatura podana jest w dziale Literatura genealogiczna. Początkującym poszukiwaczom polecam dwie pozycje wprowadzające i systematyzujące wiedzę:
Prinke Rafał T. Poradnik genealoga amatora, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1992
Szymański Józef Nauki pomocnicze historii, PWN, Warszawa 1986

Na marginesie

Historia to spojrzenie wstecz. A to co widać raz jest szczęściem, raz ironią, innym razem budzi zdumienie. Czasem jednak patrzymy wstecz i nie widzimy nic. To nie jest powód do czucia się ani nieswojo ani bardzo zaciekawionym. To też jest zwykła kolej rzeczy która sprawiła że ślady urywają się. Pozostaje tylko zaduma – jak bardzo skomplikowane były losy naszych przodków… Jak wiele przeszli, jakich rozterek doznali… Jak wiele poświęcili dla nas, potomnych. Być może zaparli się samych siebie aby nam było lżej w życiu? A może okrutny los sprawił że na nic nie mieli wpływu? Nie zawsze możemy dowiedzieć się wszystkiego. A nawet prawie nigdy nie możemy dowiedzieć się czegokolwiek. Bo przecież nawet znając nazwiska i imiona naszych przodków czy wiemy coś więcej o nich samych? Czy poznamy motywy ich działania?

Czasem genealogia to wyraz głębokiej tęsknoty, melancholie odrywająca nas z tego świata w przeszłość…

Co dalej? Szukaj i dziel się informacjami!

Zobacz również: Poradnik genealoga amatora – część 1 – 4