Dlaczego warto zbierać złote monety?

774
złote monety

Numizmatyka to nietypowy, ale niezwykły rodzaj zbierania, coś, co może dać nam wiele przyjemności i radości oraz napawać nas dumą. To także nauka oraz pomocniczy dział historii, a więc pokazuje to, że nie wszystko co związane z pieniędzmi musi być traktowane jak zarobek. Dlaczego zatem jeszcze warto zbierać złote monety?

O początku numizmatyki słów kilka

Nauka o numizmatyce narodziła się już w XIV wieku, okres rozkwitu to epoka renesansu, ale w istocie rzeczy funkcjonuje do dziś. Pochodzenie samego terminu jest ciekawe, ale, co ważne, niejasno sprecyzowane. Sam źródłosłów może wskazywać na pochodzenie łacińskie (por. nummus) lub greckie (por. nomisma).

O kolekcjonowaniu jako o sztuce

Numizmatyka jest wyjątkowym rodzajem kolekcjonowania, to coś pięknego, co wykracza poza racjonalne rozumowanie. Już samo to, że jest określana mianem tzw. nauki pomocniczej historii jest wyjątkowe. Jej celem jest więc nie tylko samo zbieranie złotych, srebrnych czy brązowych monet oraz ich badanie, ale także odnajdywanie śladów z przeszłości, tych słynnych okruchów życia. Dzięki monetom możemy dowiedzieć się wiele o życiu ludów starożytnych, średniowiecznych czy nowożytnych. Co ważne, o życiu codziennym.

Po co zbierać monety?

Nasze zbiory mogą więc posłużyć jako pole badawcze, a my, jako właściciele kolekcji, możemy posłużyć światu jako, nomen omen, naukowcy. Dlatego zaopatrywanie się w złote monety ze Skarbnicy Narodowej nie jest pozbawione sensu. Nie tylko bowiem dążymy do zbierania okruchów przeszłości, ale także zabezpieczamy teraźniejszość, by korzystali nam potomni.

Zbieranie monet, jakiekolwiek by one nie były, jest czymś wyjątkowym i dlatego, także ze względów naukowych, może zaprowadzić nas na sam szczyt tych, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do rozwoju nauki.