Idee w życiu

1422
blog

Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z naszego życia. Czasem wydaje się nam że „świat” nie rozumie nas, czasem to my nie rozumiemy „świata”. Ci, którzy chwalebnie przeszli do historii kierowali się zasadą: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Recepty na szczęście nie ma, jest jednak kilka czynników warunkujących osiągnięcie zadowolenia.

Idee

Bóg – Zasady i wartości. Bóg dał człowiekowi wolną wolę, z czego wynikają codzienne, życiowe rozterki. Mając wiele możliwości, wiele dróg działania – co wybrać? Aby nie ulegać zbyt wielkim rozterkom i dylematom należy kierować się wartościami, stałymi zasadami, spośród których najtrwalszymi i uniwersalnymi są zasady religijne.

Honor – Harmonia wewnętrzna. Harmonia wewnętrzna to stan będący wynikiem równowagi pomiędzy naszymi możliwościami a tym co robimy. Nie można czynić niczego ponad własne siły, nie można też nie wykorzystywać danych nam od Boga talentów. Innymi słowy nie można ani zatracać się w pracy lub przyjemnościach ani też nie można uciekać od obowiązków i odpowiedzialności. Honor to najwyższa odpowiedzialność, honor to zdolność do dotrzymania słowa nawet gdy jest to niekorzystne. Bądźmy prawi i odpowiedzialni, przywróćmy znaczenie słowa honor. Ochrona swego honoru nie ma ceny.

Ojczyzna – Miejsce na Ziemi. Poznanie swojej przeszłości pozwala poznać związki z konkretnymi miejscami. Dzięki temu poprzez obecność w nich naszych przodków miejsca te nabierają dla nas konkretnego wymiaru, zaczynamy czuć do nich szacunek – to nasi przodkowie kształtowali te miejsca. Znając historię swoich przodków pojawia się sentyment i nostalgia – pojawia się więź z „Małymi Ojczyznami” naszych przodków. Stąd wywodzi się umiłowanie Ojczyzny.

Dobra praca – Poczucie wartości. Należy dążyć do zyskiwania wiedzy i umiejętności. Nie należy w żadnym wieku przestawać uczyć się. Ciekawość świata i rozrywki umysłowe są gwarancją otwartości i sprawności umysłu. Poczucie własnej wartości powinno wypływać z posiadanych zdolności, wiedzy i umiejętności. Znając siebie należy dążyć do pozyskania pracy w pełni odpowiadającej naszym umiejętnościom i aspiracjom. Dobra praca daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Nieustannie zabiegajmy o samokształcenie, dokształcanie i o dobrą pracę. Swoje umiejętności, wiedzę i możliwości wykorzystujmy dla dobra naszej Ojczyzny.

Życie

„Bóg, Honor, Ojczyzna” to wielkie hasła nadające charakter całym narodom. To fundamenty naszego życia. A w naszym codziennym życiu wystarczą nam zasady indywidualne, wpływające na nasze wybory każdego dnia. Te „podręczne” zasady to „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Wiemy, że święty grzeszy 7 razy każdego dnia, my też zmuszeni jesteśmy do popełniania błędów, to nieuniknione. Miejmy dobre intencje, planujmy rzeczy dobre, cieszmy się każdą chwilą. Za błędy żałujmy planując kolejne dobre rzeczy. Strach przed popełnieniem błędu/grzechu nie może paraliżować i ograniczać naszego życia. My wiemy, że czasem coś nie wyjdzie, że potkniemy się, zgrzeszymy – to jest istota człowieczeństwa że poznajemy siebie i podnosimy się każdego dnia. Nie smućmy się tym, co zrobiliśmy źle tylko cieszmy się tym, co planujemy zrobić dobrze.