Akt zmiany wiary

188
akt zmiany wiary

28 grudnia Jaśnieoświecony Przewielebny Grzegorz Łuczaj Proboszcz Kościoła księży Misjonarzy Domu Lubelskiego Klasztor Misjonarzy w Lublinie ochrzcił dziewczę lat wieku około 15-tu, z Judaizmu na wiarę katolicką nawrócił nadając imię Katarzyna i nazwisko Dobrowolska. Rodzice Chrzestni Wielmożny Pan Jacenty Ratajewicz Regent Kancelarii Dworu Lubartowskiego i Wielmożna Pani Zofia Anna Kwiatkowska Ekonomka Lubartowska w asyście Wielmożnego Pana Wojciecha Kwiatkowskiego Ekonoma Lubartowskiego oraz Wielmożnej Pani Teresy Ratajewiczowej w obecności Wielmożnych Panów: Franciszka Hoffsztetera, Sebastiana Chwisteckiego, Marianny Świechowskiej Podczaszyni Bracławskiej, N. Michniewskiej ze Dworu Lubartowskiego.

akt zmiany wiary