Poszukiwania krewnych ofiar obozu NKWD w Poznaniu

458
ipn

W związku z przeprowadzonymi pracami ekshumacyjnymi na terenie parku „Heweliusza” w Poznaniu, gdzie w 1945 r. funkcjonował obóz NKWD (tzw. Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu), Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prosi o kontakt wszystkie osoby posiadające informacje o ofiarach, które w 1945 r. mogły stracić życie w obozie i do dzisiaj nie odnaleziono ich miejsca pochówku. W szczególności prosimy o kontakt krewnych ofiar obozu NKWD w Poznaniu.

Informacje prosimy przekazywać do pracowników wieloosobowego stanowiska ds. poszukiwań i identyfikacji IPN w Poznaniu pod numerami tel. 618 356 989, 735 205 782 lub drogą mailową na adres: karolina.bittner@ipn.gov.pl.