“Genealogiczny” apel Papieża Franciszka

1111
poszukiwanie korzeni

„Zadbajcie o swoje korzenie! To jest wasze zadanie na dzisiaj” – zachęca młodzież Papież Franciszek mając na uwadze zachowanie bogactwa ich kultury.

Zanik rodzimej kultury

Nie tylko mniejsze kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej borykają się z problemem utraty własnej kultury. Jest to problem globalny a dotyka zarówno całe państwa jak i mniejszości narodowe, plemiona i tubylców – pierwotnych mieszkańców wielu ziem, dzisiaj zmuszanych do porzucenia swojej kultury. Zwłaszcza młodzi ludzie mogą czuć się zagubieni, z poczuciem utraty systemów wartości.

Apel Papieża Franciszka

Papież Franciszek zauważa bolesne przejawy marginalizacji, wykluczenia, odepchnięcia oraz postępującego zubożenia, na jakie skazanych jest miliony młodych.

„Niech wasze działanie, świadomość przynależności do waszych ludów będą odpowiedzią na tę kulturę wykluczenia, kulturę zapomnienia o korzeniach, w której kształtowana tożsamość staje się coraz bardziej rozmyta i ulotna. Zachęcam was do przeżywania wiary w Chrystusa wychodząc od wielkiego bogactwa waszej rodzimej kultury.” – stwierdził Papież i wezwał młodych to twórczego zaangażowania w ocalenie i pielęgnowanie rodzimej tradycji i kultury.

Zadania dla nas

Zatroszczcie się o korzenie, z których pochodzi siła pozwalająca wzrastać oraz kwitnąć i przynosić owoce” – 19 stycznia 2019 r. powiedział Papież do młodzieży tubylczej, która u progu Światowych Dni Młodzieży spotyka się w Soloy w Panamie.

Chłopcy i dziewczęta, zatroszczcie się o wasze kultury! Zadbajcie o swoje korzenie! – zachęcał Papież. – Ale nie zatrzymujcie się na tym: wychodząc od nich wzrastajcie, rozkwitajcie, wydawajcie owoce. Pewien poeta powiedział: «To wszystko, co zakwitło na drzewie, przychodzi z tego, co jest pod ziemią». Korzenie. Ale korzenie nieście w przyszłość. Przenieście je w przyszłość. To jest wasze zadanie na dzisiaj.

Nasza genealogia – nasze drzewo genealogiczne

Przesłanie „Zadbajcie o swoje korzenie! To jest wasze zadanie na dzisiaj.” to nie tylko zachęta do poszukiwania przodków ale też coś więcej. Nie chodzi o odnalezienie jak największej liczby przodków, nie padło słowo „szukajcie” ale „zadbajcie”. Odnalezienie przodków to tylko pierwszy krok.

Poznanie swojej historii rodzinnej, poznanie regionu pochodzenia, poznanie historii towarzyszącej naszym przodkom, jej wpływowi na nasz ród oraz wpływu naszego rodu na historię to elementy składające się na większą całość, na kulturę z której wywodzimy się. Odnajdując kulturę swoich protoplastów powinniśmy być dumni z naszych przodków którzy pomimo wielu przeciwności sprawili, że dzisiaj jesteśmy!

Masz problem z poszukiwaniami genealogicznymi?

Jeżeli ktoś miał jeszcze watpliwości czy podjąć poszukiwania przodków lub opanowało go zniechęcenie z powodu przeszkód w odnajdowaniu kolejnych pokoleń to sprawa jest jasna. Szukajmy przodków! A moment w którym natrafimy na przeszkody niech będzie dla nas sygnałem, że nadszedł czas na zgłębianie kultury tych, których odnaleźliśmy – ich religii, historii regionu, lokalnych tradycji. Czas na odkrycie tego, co nas ukształtowało, naszej kultury. Zadbajmy o nasze korzenie!