Meldunki Delegatury Rządu RP na Kraj udostępnione w internecie

562
archiwa spoleczne

Archiwum Akt Nowych udostępni w internecie ok. 60 tys. raportów dot. strat i zbrodni wojennych z okresu II Wojny Światowej. Pierwsze dokumenty będą dostępne jeszcze w grudniu, cały katalog – w przyszłym roku.

Meldunki Delegatury Rządu RP na Kraj

Dokumenty poddane digitalizacji to m.in. meldunki Delegatury Rządu RP na Kraj, które nigdy wcześniej nie były publikowane. „Rozbudowane struktury państwa podziemnego (…) regularnie przysyłały wszelkiego rodzaju informacje o najbardziej szczegółowych wydarzeniach dziejących się w poszczególnych miastach, dotyczących realnych strat wojennych i osobowych, jak i terroru” – podkreślił Mariusz Olczak, zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w AAN.

Według niego, meldunki te są „bardzo wiarygodnym” źródłem informacji o działalności Niemców na terenie okupowanej Polski ponieważ – jak wskazał – były one tworzone bezpośrednio po opisywanych wydarzeniach, a sporządzenie nieprawdziwego meldunku, było karane.

Katalog internetowy

Jest to rozpoczęcie prac nad tworzeniem internetowego katalogu dokumentów dotyczących strat i zbrodni wojennych poniesionych przez Polskę w okresie II wojny światowej.

Zdigitalizowane meldunki zostaną posegregowane wedle miejscowości, których dotyczą, a następnie udostępnione w internecie. Tak sporządzony katalog będzie dostępny jako podstrona witryny internetowej Archiwum Akt Nowych. Aby poznać meldunki dotyczące wydarzeń w danej miejscowości, wystarczy wyszukać ją na alfabetycznie sporządzonej liście. Po kliknięciu w nią, wyświetlą się skalny meldunków odnoszących się do danego regionu.

Pierwsze z nich będą dostępne w internetowym katalogu jeszcze w grudniu 2018 r., a wszystkie w przyszłym roku.

Inne dokumenty

Wydarzenia opisane w meldunkach nie są wszystkimi, do których mogło dojść na danym obszarze w latach 1939-1945. Jeżeli do Archiwum dotrze informacja o zbrodni, która nie została uwzględniona, to internetowy katalog będzie o nie systematycznie uzupełniany – jeżeli ktoś posiada dokumentacje zbrodni i zniszczeń wojennych proszony jest o kontakt z AAPo ile te dokumenty – w ocenie Archiwum – mogą przydać się „do reparacji i odszkodowań”.