W聽dniach 22 – 24 czerwca 2017 r. odb臋dzie si臋 I Kongres Heraldyki Polskiej pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To szczeg贸lne wydarzenie o charakterze naukowym jest najwi臋kszym krokiem ostatnich lat w rozwoju heraldyki.

I Kongres Heraldyki Polskiej

Go艣cinne progi Zamku Kr贸lewskiego a tak偶e Archiwum G艂贸wnego Akt Dawnych pozwol膮 zaprezentowa膰 referaty 24 referent贸w.聽Dzi臋ki partnerstwu z Narodowym Centrum Kultury stanie si臋 mo偶liwe zrealizowanie ambitnego planu naukowego, a tak偶e dyskusji o dokonaniach przesz艂ych Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz zarysowania plan贸w na przysz艂o艣膰.聽Publikacje materia艂贸w pokongresowych b臋d膮 mia艂y miejsce w Roczniku, kt贸ry trafi w r臋ce wszystkich uczestnik贸w Kongresu.
Obrady maj膮 miejsce w dniach 22 – 24 czerwca 2017 r.
Podczas pierwszego dnia obrad – 22 VI b.r. odb臋dzie si臋 tak偶e wieczorem spotkanie w Arkadach Kubickiego.

24 VI 2017 r. w AGAD zostanie otworzona wystawa heraldyczna.

Planowane jest tak偶e z艂o偶enie kwiat贸w na grobie (cm. Pow膮zkowski) 艣p. prof. Aleksandra Gieysztora, kt贸ry przed trzydziestu laty prowadzi艂 zebranie za艂o偶ycielskie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, a nast臋pnie na grobie 艣p. prof. Stefana K. Kuczy艅skiego wieloletniego prezesa Towarzystwa.

Informacje o partnerach Kongresu oraz program znajduj膮 si臋 na stronie www.pther.net. Organizatorem Kongresu z ramienia Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest dr hab. prof. UO S艂awomir G贸rzy艅ski, Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Program I Kongresu Heraldyki Polskiej

Dzie艅 I
22 VI 2017 (Zamek Kr贸lewski w Warszawie)

9.15-10.00 Rejestracja Uczestnik贸w
10.00-10.30 Otwarcie I Kongresu Heraldyki
10.30 dr hab., prof. U艁 Marek Adamczewski, Orze艂 Bia艂y ale jaki? Poszukiwania wzoru or艂a pa艅stwowego w okresie mi臋dzywojennym
11.00 mgr Adam 呕urek, Herby polskie w herbarzach zachodnioeuropejskich od XIV do prze艂omu XVI i XVII w. (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem wizerunk贸w Or艂a Bia艂ego)
11.30 dr hab., prof. UO S艂awomir G贸rzy艅ski, Orze艂 Bia艂y na przestrzeni wiek贸w na przyk艂adzie zabytk贸w architektury Mazowsza i Ma艂opolski
12.00 dr hab. Henryk Seroka, Herb miejski w Polsce w XV-XVIII w. w 艣wietle przywilej贸w kr贸lewskich
12.30-13.00 Dyskusja
13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00 prof. dr hab. Wojciech Strzy偶ewski, G艂贸wne kierunki rozwoju symboliki wsp贸艂czesnych herb贸w polskiego samorz膮du
14.30 dr hab., prof. UMCS Krzysztof Skupie艅ski, Polska heraldyka samorz膮dowa a problematyka 艣wiadomo艣ci historycznej i public relations
15.00 dr Edward Gigilewicz, Polska heraldyka biskupia XX wieku. Pr贸ba systematyki
15.30 Dyskusja
16.00 Przerwa kawowa

16.30 dr hab., prof. UJ Zenon Piech, Herb jako 藕r贸d艂o historyczne
17.00 dr hab. Przemys艂aw Mrozowski, Forma herbu a jego funkcje spo艂eczne w Polsce 艣redniowiecznej
17.30 prof. dr hab.. Marek Cetwi艅ski, Ars heraldica – klucz do 艣redniowiecznej mentalno艣ci
18.00 mgr Leszek Pud艂owski, Nieznane herby rycerskie. Na marginesie bada艅 heraldyki w architekturze 艣redniowiecznej Polski
18.30 Dyskusja
19.00 Kolacja w Arkadach Zamku Kr贸lewskiego

Dzie艅 II
23 VI 2017 (Zamek Kr贸lewski w Warszawie)

10.00 prof.. dr hab. Jan Zupanic, Erby rakousk茅 nov茅 拧lechty v 茅艡e Franti拧ka Josefa I.
10.30 dr Hubert Wajs, 鈥炩 tres Etcaeterationes in titulo鈥 鈥 Artyku艂 3 traktatu oliwskiego z 1660 r.
11.00 prof. dr hab. Jerzy Sperka, Heraldyka rycerstwa 艣l膮skiego na Rusi Czerwonej w XIV-XV wieku
11.30 dr hab., prof. AJD Marceli Antoniewicz, Tak zwane god艂a kreskowe w 鈥瀙ejza偶u semiotycznym heraldyki polskiej鈥 鈥 problemy interpretacyjne
12.00 Dyskusja
12.30 Przerwa obiadowa

13.30 prof. dr hab. Jakub Z. Licha艅ski, Retoryka i heraldyka, Propozycja do bada艅 p贸l wsp贸lnych
14.00 prof. dr hab. Barbara Milewska-Wa藕bi艅ska, Stemmata academica 鈥 mi臋dzy znakiem heraldycznym a symbolem kulturowym
14.30 dr Iwona M. Dacka-G贸rzy艅ska, Staropolskie porady – jak uk艂ada膰 oracje na herby
15.00 Dyskusja
15.30 Przerwa kawowa

16.00 dr Piotr Dymmel, Sztuka blazonowania w dzie艂ach Jana D艂ugosza
16.30 prof. dr hab. Jan Wroniszewski, Opisy herb贸w w wywodach szlachectwa
17.00 dr Pawe艂 Dudzi艅ski, Dylematy polskiej ikonografii heraldycznej na przyk艂adzie herb贸w 艢lepowron i Korwin
17.30 dr hab., prof. KUL Jan Ptak, God艂a i herby kt贸rych nie by艂o
18.00 Przerwa kawowa

18.30 Okr膮g艂y st贸艂 鈥Kierunki bada艅 heraldyki w Polsce. Przesz艂o艣膰 i przysz艂o艣膰

Dzie艅 III
24 VI 2017 (Archiwum G艂贸wne Akt Dawnych, Pow膮zki)

10.00 Otwarcie wystawy heraldycznej w Archiwum G艂贸wnym Akt Dawnych towarzysz膮cej Kongresowi
11.00 dr Iwona Dacka-G贸rzy艅ska, Stefan K. Kuczy艅ski, Pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
11.30 dr hab. Tomis艂aw Giergiel, Dorobek naukowy w zakresie heraldyki polskiej J贸zefa Szyma艅skiego
12.00 dr hab. Janusz Grabowski, Zygmunt Wdowiszewski 鈥 dorobek naukowy i dzia艂alno艣膰 w Polskim Towarzystwie Heraldycznym (1923-1939)
12.30 dr Stanis艂aw Dumin, Tom XXII 鈥濷g贸lnego Herbarza鈥 Cesarstwa Rosyjskiego jako kontynuacja kodyfikacji herb贸w szlacheckich na terenie Rosji.
Z艂o偶enie kwiat贸w na grobach 艣p. Prof. Aleksandra Gieysztora (kw. 131, rz. 6) i 艣p. Prof. Stefana K. Kuczy艅skiego (kw. 142, rz. 4) na Cmentarzu Pow膮zkowskim w Warszawie (ul. Pow膮zkowska 1).