Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka wkrótce dostępne w Internecie

3141
archiwum baziaka

Na portalu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” do końca 2022 roku udostępnione zostaną 1022 jednostki archiwalne. Przewiduje się, że podczas projektu wykonanych zostanie ponad 507 536 skanów. 

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

W styczniu 2020 roku Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII rozpocznie realizację projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”, dzięki któremu bezcenne zasoby Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaną zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w Internecie. Prace nad portalem internetowym potrwają do końca 2022 roku.

Trzy archiwa pod jednym adresem

W ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej procesowi digitalizacji a następnie udostępnieniu w Internecie poddane zostaną najcenniejsze archiwalia wchodzące w skład trzech zasobów archiwalnych o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym: Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Materiały zostaną opublikowane w serwisie Sakralne Dziedzictwo Małopolski utworzonym przez Uniwersytet Papieski w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Strona serwisu: https://sdm.upjp2.edu.pl

Portal ten wyposażony jest w moduł Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej przystosowany do wygodnego i efektywnego przeglądania zdigitalizowanych jednostek archiwalnych. Do końca 2022 roku w portalu opublikowanych zostanie ponad tysiąc jednostek archiwalnych. Udostępnienie tak dużej ilości dokumentów przyczyni się nie tylko do ochrony ich substancji materialnej, ale i umożliwi korzystanie z nich szerokiemu gronu naukowców, historyków, historyków sztuki, genealogów, nauczycieli, przewodników turystycznych, młodzieży szkół średnich i wyższych, pasjonatów i wszystkich zainteresowanych.

„Archiwum Baziaka”

Szczególne zainteresowanie budzi digitalizacja i udostępnienie tzw. „Archiwum Baziaka”, czyli Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Archiwum to zgromadzi zasoby metrykalne przedwojennej Polski obecnie w granicach Ukrainy. Przy braku dostępu do archiwów ukraińskich lub istotnych utrudnieniach (konieczność osobistego przeglądania zasobów na miejscu) Archiwum Baziaka jest najistotniejszym źródłem pierwotnych informacji metrykalnych. Jego digitalizacja i udostępnienie jest bardzo oczekiwane przez środowiska rodzinnych genealogów.

Księgi metrykalne

Lista parafii, których księgi metrykalne mają zostać objęte digitalizacją z Archiwum Kurii Metropolitalnej i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka). W przypadku ksiąg zgromadzonych w Archiwach Parafialnych diecezji bielsko-żywieckiej wykaz nie może zostać na razie opublikowany (nie znany jest jeszcze stan zachowania materiałów i co do części mogą wystąpić przeszkody, uniemożliwiające digitalizację m.in. ze względów konserwatorskich).

Archiwum Kurii Metropolitalnej
Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie (XVI/XVII – XIX/XX w.)
Parafia św. Klemensa w Wieliczce (XVI/XVII – XX w.)
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach (XVI – XVII w.)
Parafia św. Wojciecha w Droginii (XVII – XVIII w.)
Parafia św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja w Dziekanowicach (XVII – XVIII w.)
Parafia św. Katarzyny w Nowym Targu (XVII – XVIII w.)
Parafia św. Mikołaja w Polance Wielkiej (XVII – XVIII w.)
Parafia św. Wawrzyńca w Radziszowie (XVII – XVIII w.)
Parafia św. Kazimierza w Rybnej (XVII – XVIII w.)
Parafia św. Andrzeja w Szaflarach (XVII w.)
Parafia Ofiarowania NMP w Wadowicach (XVI – XVIII w.)

Archiwum Archidiecezji Lwowskiej
Katedra Wniebowzięcia NMP we Lwowie (1 jednostka)
Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Brodach (2 jednostki)

Realizacja

Realizacja tak ambitnego zadania będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez Uniwersytet Papieski dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Dofinansowanie unijne wyniosło: 7 328 560,43 PLN.