Na portalu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” do końca 2022 roku udostępnione zostaną 1022 jednostki archiwalne. Przewiduje się, że podczas projektu wykonanych zostanie ponad 507 536 skanów. 

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

W styczniu 2020 roku Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII rozpocznie realizację projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”, dzięki któremu bezcenne zasoby Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaną zdigitalizowane, opracowane i udostępnione w Internecie. Prace nad portalem internetowym potrwają do końca 2022 roku.

Trzy archiwa pod jednym adresem

W ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej procesowi digitalizacji a następnie udostępnieniu w Internecie poddane zostaną najcenniejsze archiwalia wchodzące w skład trzech zasobów archiwalnych o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym: Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka), Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Materiały zostaną opublikowane w serwisie Sakralne Dziedzictwo Małopolski utworzonym przez Uniwersytet Papieski w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Portal ten wyposażony jest w moduł Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej przystosowany do wygodnego i efektywnego przeglądania zdigitalizowanych jednostek archiwalnych. Do końca 2022 roku w portalu opublikowanych zostanie ponad tysiąc jednostek archiwalnych. Udostępnienie tak dużej ilości dokumentów przyczyni się nie tylko do ochrony ich substancji materialnej, ale i umożliwi korzystanie z nich szerokiemu gronu naukowców, historyków, historyków sztuki, genealogów, nauczycieli, przewodników turystycznych, młodzieży szkół średnich i wyższych, pasjonatów i wszystkich zainteresowanych.

„Archiwum Baziaka”

Szczególne zainteresowanie budzi digitalizacja i udostępnienie tzw. „Archiwum Baziaka”, czyli Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Archiwum to zgromadzi zasoby metrykalne przedwojennej Polski obecnie w granicach Ukrainy. Przy braku dostępu do archiwów ukraińskich lub istotnych utrudnieniach (konieczność osobistego przeglądania zasobów na miejscu) Archiwum Baziaka jest najistotniejszym źródłem pierwotnych informacji metrykalnych. Jego digitalizacja i udostępnienie jest bardzo oczekiwane przez środowiska rodzinnych genealogów.

Realizacja

Realizacja tak ambitnego zadania będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez Uniwersytet Papieski dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Dofinansowanie unijne wyniosło: 7 328 560,43 PLN.