230. zebranie naukowe PTHer w Krakowie

415
pther

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 230. zebranie naukowe,
które odbędzie się 10 czerwca (poniedziałek) 2019 roku
o godz. 17:15

Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. św. Anny 6, sala nr 105 (dawniej 14), I piętro).

Na spotkaniu o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej UPJP II w Krakowie) i dr Dariusz Niemiec (Instytut Archeologii UJ) wygłoszą odczyt pt. 

„Średniowieczny tłok pieczętny dominikanina brata Jana – archeologiczny kontekst odkrycia i próba interpretacji historycznej”

W imieniu Zarządu

Artur Karpacz
Sekretarz Oddziału