Słownik łacińsko-polski medycyna

9903
Słownik łacińsko-polski medycyna

Słownik łacińsko-polski Medycyna

Tłumaczenia z łaciny – słownik wyrażeń medycznych.
Aby szybko odnaleźć znaczenie naciśnij klawisze Ctrl-F i wpisz poszukiwany wyraz.

delictas at – zmarł/a na

ad dextram, ad sinistram (skrót: ad dx., ad sin.) – po stronie prawej, lewej
algor, algoris – dreszcze
ad explorationem – do diagnostyki
arteriosclerosis obliterans extremitatis inferioris utriusque – miażdżyca zarostowa obu kończyn dolnych
auctus, auctusa, auctusum – powiększony
causalgia, causalgiae – ból piekący
cephalea = cephalgia, cephalgiae – ból głowy
cholecystectomia facta – wykonane wycięcie pęcherzyka żółciowego
colica renalis – kolka nerkowa
claudicatio intermittens ad investigationem (in investigatione) – chromanie przestankowe do diagnostyki (w trakcie diagnozowania)
diagnosis ex iuvantibus – diagnoza na podstawie wyników leczenia
diagnosis probabilis – przypuszczalne rozpoznanie
dolores abdominis a V mensibus – bóle brzucha od 5-ciu miesięcy
epigastralgia, epigastralgiae – ból nadbrzusza
error, erroris iatreus – błąd w sztuce lekarskiej
erysipellas – róża (choroba)
exacerbatio, exacerbationis morbi – zaostrzenie w przebiegu choroby
in anamnesi – w wywiadzie
incipiens, incipienntis – rozpoczynający się
inflamen pulmorum – rozedma płuc
inflammatio – zapalenie
in tractu – w trakcie
latus, lakteris dexter, sinister – strona prawa, lewa
lumbago = lumbalgia, lumbalgiae – ból lędźwi
metastases ad pulmones suspectae – podejrzenie przerzutów do płuc
morbus, morbusi (mb.) concomitans – choroba współistniejąca
nephrolithiasis ad dextram – kamica nerkowa po prawej stronie
olim facta – niegdyś wykonane
olim peracta – niegdyś przebyte
peractus, peracta, peractum – przebyty
probabiliter (prob.) – prawdopodobnie
prognosis incerta – niepewne rokowanie
menstrualgia – ból miesiączkowy
panalgesia, panalgesiae – bolesność ogólna
pancreatitis chronica exacerbata – zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki
propter (skrót: ppt.)…(z Acc.) – z powodu
protrahens, protrahetis – przedłużający
pulmorum – płuc
pyrexia, pyrexiae – gorączka
recidivans, recidivantis – nawracający
sanguinans, sanguinantis – krwawiący
scrophulous – skrofuły, tak określano gruźlicę węzłów chłonnych
sensibilisatio, sensibilisationis contra Pyralginum – uczulenie na pyralginę
stadium, stadii decrementi – ustępowanie choroby
statim – natychmiast
status subfebrilis – stan podgorączkowy
tremor, tremoris – drżenie
trepidatio, trepidationis manuum – drżenie rąk
tumor abdominis in exploratione – guz brzucha w trakcie badania
ulcus ventriculi suspectum – podejrzenie wrzodu żołądka
varices crurum = Varices cruris utriusque – żylaki podudzi

Zobacz również:

Słownik łacińsko-polski genealogiczny
Słownik łacińsko-polski imiona