Gałązka

4719
gałązka

Gałązka, Galonska

Stan obecny

W 1998 roku w Polsce było 9377 osób noszących nazwisko Gałązka oraz 57 osób noszących nazwisko Galonska (kobiety i mężczyźni).

Przodkowie

Opis linii wywodzącej się z Dzietrznik z Ziemii Częstochowskiej. Ta linia jest terytorialnie skupiona: w 1992 roku 47 osób mieszkało w województwie katowickim, 9 w opolskim i 1 w bydgoskim.

Jakub Galonska urodził się w …. Ożenił się z Józefą Porala. Mieszkali w miejscowości Zalesie i tam urodził się im syn Leopold.

Leopold Galonska urodził się 23-10-1823 w Zalesiu (Gruene Walden). 26-11-1867 w Bergstadt (Lesnica) ożenił się z Teresą Parusel, córką Antoniego Parusel i Magdaleny Tudyka, urodzoną 28-09-1836 w Lichini. Mieszkali w Leśnicy i tam urodził się ich syn Józef. Leopold zmarł 2-11-1887 w leśnicy, Teresa zmarła 11-05-1912 także w Leśnicy.

Józef Galonska urodził się 05-07-1875 w Leśnicy. 12-07-1904 w Leśnicy ożenił się z Marią Paczula, córką Andrzeja Paczuli i Marianny Koterby, urodzoną 03-03-1883 w Buczku. Mieli dziesięcioro dzieci: Józef – 1905 Anna – 1907 Marta – 1908 Robert Albert – 1911/12 Berta – 1913 Albina – 1915 Wiktor – 1921 Jadwiga – 1923 Pawel – 1925

Józef Galonska urodził się w 1905 roku w Leśnicy jako najstarsze dziecko Jozefa Galonski i Marii Paczuli. Ożenił się przed wojną z Anną i miał syna Reinharda urodzonego 19-02-1935. Anna chorowała na płuca i zmarła, gdy Reinhard był bardzo mały. Przez jakiś czas wychowywała go babcia – Maria Paczula, a potem Józef ożenił się po raz drugi z Marią. Józef poległ zaraz na początku wojny i macocha wychowywała Reinharda. Reinhard odpracowywał wojsko na kopalni i zginął ratując kolegę w 1954 roku.

Anna Galonska urodziła się w 1907 roku w Leśnicy jako drugie dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. Nie wyszła za mąż, do końca życia mieszkała w Leśnicy. Zmarła w 1979 roku.

Marta Galonska urodziła się 05-03-1908 w Leśnicy jako trzecie dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. Ponieważ w domu było dziesięcioro dzieci, a gospodarstwo Józefa nie było zbyt duże Marta razem z siostrą Bertą zarejestrowały się w Urzędzie Pracy jako sezonowe pracownice rolne i zostały wysłane do pracy do Nimbschen. Jeździły tam na okres wiosenno-letnio-jesienny, a na zimę wracały do domu. W Nimbschen Marta poznała Józefa Dymarka i wyszła za niego za mąż 02-01-1934. Ślub odbył się w Leśnicy. Marta wraz z mężem zamieszkała w Nimbschen, gdzie pracowała w polu. Tam też urodziły się ich dzieci: Maria, Johanna i Leon. W czasie wojny praca była przymusowa, każdy obcokrajowiec posiadał tzw. Arbeitsbuch, gdzie było odnotowywane gdzie i ile przepracował. Każda chwila była cenna. Małe dzieci siedziały w polu pod okiem pracujących rodziców albo – jak były nieco wieksze – zostawały w domu pilnując zwierząt i sprzątając. Od siódmego roku życia chodziły obowiązkowo do szkoły. W czasie wojny Marta wraz z dziećmi często przyjeżdżała w odwiedziny do matki do Leśnicy. Podróżowało się wtedy bardzo ciężko, bo pociągi były przepełnione żołnierzami, a dodatkowo obowiązywało zaciemnienie ze względu na ryzyko nalotów. Po wojnie w 1949 roku Marta wraz z mężem i dziećmi powróciła do Polski i zamieszkała w Bolesławcu. Mieszkała do końca życia z córką Johanną. Zmarła…

Robert Galonska urodził się w Leśnicy jako czwarte dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. Przeżył wojnę. Ożenił się z Niemką (wdową z dzieckiem ) i miał z nią dwoje dzieci: Gabrielę i Joergena. Był budowniczym mostów, zginął przygnieciony filarem mostu w latach 60-tych.

Albert Galonska urodził się w roku 1911 lub 1912 w Leśnicy jako piąte dziecko jÓzefa Galonski i Marii Paczuli. Ożenił się przed wojna z Rozalią. Miał trzech synów, z których jeden zmarł w dzieciństwie, drugi wyjechał na stałe doNiemiec, trzeci – Gerhard Galonska został w Polsce i mieszka w Sieroszowicach. Albert zmarł na początku lat 90-tych po długiej i ciężkiej chorobie (choroba Buergera).

Berta Galonska urodziła się w 1913 roku w Leśnicy jako szóste dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. Wraz z siostrą Martą pracowała jako pracownica sezonowa w Nimbschen. Tam poznała Polaka Józefa Gemzę i wyszła zaniego za mąż. Zamieszkali na Śląsku. W 1940 roku urodził im się syn Gerhard. Berta zmarła zaraz po porodzie. Józef był flisakiem, więc nie mógł wychowywać dziecka – oddał je na wychowanie do babci – Marii Paczuli. Ponieważ babcia nie miała ani siły ani pieniędzy aby wychowywać małe dziecko Gerhard został oddany do sierocińca skąd zaadoptowała go jakaś Niemka.

Albina Galonska urodziła się w 1915 roku w Leśnicy jako siódme dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. Wyszła za mąż za Franciszka Gołąbka (Golombka). Franciszek zginął na wojnie w 1940 roku. W 1945 roku Albina wyszła za mąż powtórnie za Edmunda Serżysko i zamieszkała w Kędzierzynie Koźlu. Ma dwóch synów: Pawła i Karola.

Wiktor Galonska urodził się w 1921 roku w Leśnicy jako ósme dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. Poległ na wojnie, nie miał żony ani dzieci.

Jadwiga Galonska urodziła się w 1923 roku w Leśnicy jako dziewiąte dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. W czasie wojny w 1942 urodziła córkę Elżbietę (Lizbet). Jej ojciec poległ na wojnie. W 1946 roku Jadwiga wyszła za mąż za Wilhelma Jorgiela. Mieli siedmioro dzieci: Elżbieta – 1942 Józef – 15-08-1947 Stefan – 05-08-1948 Barbara – 10-07-19?? Wiktor – Monika – 30-04-19?? Marcin Jadwiga żyje i mieszka w Leśnicy w domu wybudowanym przez jej męża, Wilhelm zmarł w latach 90-tych.

Elżbieta Jorgiel urodziła się w 1942 roku w Leśnicy. Wyszła za mąż za Józefa Koptona, który zmarł w latach 90-tych. Mieli jednego syna, który zmarł w grudniu 2002 roku.

Józef Jorgiel urodził się 15-08-1947 roku w Leśnicy jako najstarszy syn Wilhelma Jorgiela i Jadwigi Galonska. Ożenił się z Elzbietą pochodzącą z Centralnej Polski. Mieszka w Leśnicy. Ma dwoje dzieci : Jola wyszła za mąż i mieszka w Strzelcach Opolskich, Krzysztof mieszka w Leśnicy.

Stefan Jorgiel Urodził się 05-08-1948 w Leśnicy jako drugie dziecko Wilhelma Jorgiela i Jadwigi Galonska. Ożenił się z Agnieszką, ma syna Piotra. Mieszka w Ulm.

Barbara Jorgiel urodziła się w Leśnicy jako trzecie dziecko Wilhelma Jorgiela i Jadwigi Galonska. Wyszła za mąż za ??? Adamskiego, ma dwóch synów: Tomasza i Krzysztofa.

Wiktor Jorgiel urodził się w Lesnicy jako czwarte dziecko Wilhela Jorgiela i Jadwigi Galonska. Ożenił się, ma troje dzieci.

Monika Jorgiel Urodziła się w Leśnicy jako piate dziecko Wilhelma Jorgiela i Jadwigi Galonska. Wyszła za mąż za Ryszarda Kopiela. Ma dwoje dzieci : Iwonę i Romana. Mieszka w Zdzieszowicach.

Marcin Jorgiel urodził się w Leśnicy jako szóste dziecko Wilhelma Jorgiela i Jadwigi Galonska. Ożenił się, ma troje dzieci. Mieszka w Niemczech pod granicą holenderską.

Paweł Galonska urodził się w 1925 roku w Leśnicy jako dziesiąte dziecko Józefa Galonski i Marii Paczuli. W 1943 zostałó powołany do wojska i poległ na wojnie.

Franciszek Paczula urodził się ??? w . Ożenił się z Antoniną Goły. Mieszakli w miejscowości Kaltwasser (Zimna Woda), gdzie urodził im się syn Andrzej.

Andrzej Paczula urodził się 02-02-1854 w miejscowości Kaltwasser (Zimna Woda). 16-02-1878 w Schloss Ujest ożenił się z Marianną Koterba, córką Pawła Koterby i Barbary Gorgos, urodzoną 14-06-1855 w Kaltwasser.

Paweł Koterba urodził się ??? w ???. Ożenił się z Barbarą Gorgos. Mieszakli w miejscowości Kaltwasser (Zimna Woda), gdzie urodziła im się córka Marianna, która wyszła za mąż za Andrzeja Paczulę.

Marianna Koterba urodziła się 14-06-1855 w miejscowości Kaltwasser (Zimna Woda). 16-02-1878 w Schloss Ujest wyszła za mąż za Andzreja Paczulę. Mieszkali w miejscowości Buczek, gdzie urodziła im się córka Maria.