Wądołkowski

967
Imiona

Wądołkowski

Wądołkowscy pieczętowali się herbami Grabie, Jastrzębiec, Lubicz.

Wądołkowski wzmianki

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie: Gracyan, syn Wojciecha, wnuk Jana, 1767 r. dziedzica Kownatek; Leon i Teofil, synowie Józefa, regenta ziemskiego wiskiego i Karoliny Obryckiej, wnukowie powyższego Jana, w 1837 i 1838 r.; Jan, syn Onufrego i Anny Wądołkowskiej, wnuk Wojciecha, potomek Pawła, 1729 r. dziedzica Chojnowa, w 1838 r. (A. b. Her.).

Długoborscy Topór z Długoborza w powiecie zambrowskim. Akta łomżyńskie z 1498 r. wymieniają: Mikołaja, syna Jakóba, Jana, syna Macieja, Jakóba i Aleksego, synów Andrzeja, Macieja i Jana, braci, Piotra i Windykę, synów Mikołaja, a wnuków Falisława, właścicieli Długoborzah. Topór (Mil.). Mikołaj, podsędek zambrowski1665 r. i Andrzej, podstarości zambrowski, pisali się z ziemią łomżyńską na elekcyę króla Michała, a Andrzej i na obiór Jana III-go. Maciej, Roch, Władysław, Maciej i Wojciech, elektorowie Augusta II-go. Antoni, podsędek zambrowski 1746 r. Jan, komornik ziemski zambrowski 1788 r. Piotr, subdelegat grodzki trembowelski 1779 r., syn Antoniego i Katarzyny Zakrzewskiej, wnuk Stanisława i Anny Wądołkowskiej, dowiódł swego pochodzenia szlacheckiego w sądzie grodzkim trembowelskim 1782 r., a wnukowie jego: Szymon, Mateusz i Jan, synowie Antoniego Andrzeja, 1837 r. w Królestwie.

Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów:

Wądołkowski h. Grabie, Lubicz.

Alfred Znamierowski Herbarz rodowy:

Wądołkowski, h. Grabie, Jastrzębiec, Lubicz.

Elżbieta Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867):

Wądołkowski h. Grabie, Wądołkowski h. Jastrzębiec.