Dobrowolski

3051
Imiona

Występuje wiele herbów którymi Dobrowolscy posługiwali się. Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” wymienia: Dobrowolski h. Doliwa, Dobrowolski h. Drzewica, Dobrowolski h. Grabie, Dobrowolski h. Nałęcz, Dobrowolski h. Nieczuja odm., Dobrowolski h. Nowina, Dobrowolski h. Nowina, Dobrowolski h. Odyniec, Dobrowolski h. Pocisk, Dobrowolski h. Ślepowron, Dobrowolski h. Tępa Podkowa, Dobrowolski h. Trzy Gwiazdy, Dobrowolski, Dobrowolski h. nieznany. Poniżej przedstawione są wzmianki o Dobrowolskich.

Dobrowolski herbu Doliwa

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Dionizy, Józef, Franciszek, Cecylia, żona Józefa Bartosiewicza i Anna, dzieci Jana, rotmistrza i Konstancyi Pachowskiej, odstąpili 1758 r. spadek po swej matce Potrykowskim (DW. 80 f. 334). Franciszek, kapitan wojsk koronnych, na sejmie 1775 r. przywrócony do czci i honoru szlacheckiego, a wszelkie dekreta przeciw niemu wydane, skasowane zostały. Pozostawił on dwóch synów: Józefa i Franciszka.
Józef, ur. 1774 r. (metr. w Górze), z Katarzyny z Barańskich, miał dwóch synów: Ksawerego, ur. w Korytnicy 1802 r. i Jakóba, ur. w Kozkach 1813 r. (metr. w Sarnakach). Ksawery, żonaty z Ewą Głodzińską, z dziećmi: Celestyną Maryanną Józefą, ur. 1824 r. w Krępie (metr. w Maciejowicach), Julianem Marcelim Józefem, ur.tamże 1825 r., Teofilem Dionizym Leonem, ur.tamże1830 r. i Henrykiem Prokopem Adamem, ur. tamże 1833 r. i brat jego Jakób, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1838 r.

Franciszek, brat Józefa; ur.1794 r. (metr. w Porytem),z Elżbiety Sobocińskiej, pozostawił syna Mikołaja Sylwestra, ur.w Łomży1837 r., wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1862 r. (A. b. Her. i Teka I. Poraja).

Michał z synem Kazimierzem, Jan z synem Michałem, Kazimierz z synami: Kazimierzem i Franciszkiem, Andrzej z synami: Felicyanem iOnufrym, synowie Michała, wnukowie Jana, dziedzica Boguszek1743 r., dowiedli szlachectwaw gubernii wileńskiej 1800 r.

Dobrowolski herbu Drzewica

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Ludwik Dominik, rotmistrz kowieński, właściciel Burniszek, po którym dobra te przeszły 1789 r. w spadku na synów jego: Tadeusza, Jakóba i Antoniego. Tadeusz, żonaty z Barbarą Skocińską, miał syna Antoniego, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1841 r., po którym z żony, Zofii Kolczyckiej, syn Antoni Eugeniusz, wylegitymowany 1854 roku (A. b. Her.).

Dobrowolski herbu Grabie

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Kazimierz, Błażej, Bazyli i Jan, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w sądzie grodzkim lwowskim 1782 r. (Goł.).

Dobrowolski herbu Nałęcz

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Kazimierz i Wojciech, wylegitymowali się ze szlachectwa w Wydziale Stanów we Lwowie 1789 r. (Goł.).

Dobrowolski herbu Nieczuja odm.

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

(Kancl. 100 f. 191) Michał Dobrowolski, nobilitowany na sejmie 1790 r., miał wydany dyplom na szlachectwo 1792 roku (ML. 220 A.). Józef Urbański, podstoli bracławski, zeznał 1791 r., że go do swego herbu przypuścił (MP.).

Dobrowolski herbu Nowina

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Stanisław z synem Józefem, Tomasz, Michał i Marcin, synowie Antoniego, wnukowie Jakóba, prawnukowie Stefana, dziedzica Łuczkian 1728 r., dowiedli szlachectwa swego przed Deputacyą Wywodową wileńską 1803 roku.

Marcin, neofita, chrzczony w Szkudach 1760 r., z mocy konstytucyi 1768 r. nabył praw szlachectwa. Wnukowie jego: Antoni, dziedzic Masiad 1795 r. i Józef, synowie Jerzego, wylegitymowali się ze szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską 1811 r. (Z teki Brensteina).

Dobrowolski herbu Odyniec

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Jan Dobrowolski, zamieszkujący Litwę, na mocy konstytucyi o neofitach, otrzymał szlachectwo na sejmie 1764 r., że jednak umarł, nie uzyskawszy odpowiedniego przywileju, synowie jego: Felicyan, w zakonie Bazylianów, Piotr, komornik orszański i Wincenty, otrzymali na nowo szlachectwo w 1788 r. i herb Odyniec, obok zamieszczony (Kancl. 42 A f. 221).

Dobrowolski herbu Pocisk

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Antoni Dobrowolski, otrzymał szlachectwo na sejmie 1775 r. Dyplom z h. Pocisk wydanym został 1776 r. (Kancl. 41 f. 441). Synów pozostawił trzech: Jana,Józefa i Stefana. Jan, v. Jan Antoni, dzierżawił Bedlno od Libiszowskiego, z którym procesował się w 1777 r. (Gr. Opoczyń. Dissoluta). Żonaty z Klarą Przewłocką, miał z niej syna Wacława, ur. 1770 r. (metr. w Borszewicach). Wacława, posesora Ornatowic, ożenionego z Klarą Trębicką, syn Franciszek Tomasz, ur. w Ornatowicach 1801 r. (metr. w Grabowcu), zaślubił 1828 r. w kościele św. Mikołaja w Gdańsku, Sabinę Wilhelminę Klicką. Ich potomstwo: Ludwik Wacław, ur. w Gdańsku 1828 r., Leokadya, ur.tamże 1829 r., Aleksander Franciszek Józef, ur. w Szystowicach 1831 r. (metr. w Łowiczu), Franciszek, ur.w Łowiczu 1833 r., Eugeniusz Konstanty, ur. tamże 1835 r., Adam Spirydyon, ur. tamże 1838 r., Józefa, ur. tamże 1840 r., Antonina, ur. tamże 1841 r., Kazimiera, ur. tamże 1843 r. i Sabina, ur. tamże 1845 r. Synowie Franciszka legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1848 r. (A. b. Her. i Teka I. Poraja).

Józef, żonaty z Maryanną Karwowską, miał syna Konstantego, wylegitymowanego 1838 r., po którym synowie: Kajetan i Leopold, urodzeni z Maryanny z Bzurów, wylegitymowali się ze szlachectwa 1854 r.

Stefan, żonaty z Franciszką Popławską, pozostawił synów: Ksawerego, Konstantego, Juliana, Józefa, Ignacego i Aleksandra, którzy wspólnie z Ryszardem, synem Ksawerego, wylegitymowali się ze szlachectwa 1846 r. (A. b. Her.).

Dobrowolski herbu Ślepowron

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Antoni Jan i Ignacy, synowie Jana, wnukowie Adama, prawnukowie Józefa, dziedzica różnych dóbr na Litwie, dowiedli szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską 1817 r.

Dobrowolski herbu Tępa Podkowa

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Józef, właściciel Bizduk alias Sudymt, w powiecie telszewskim, nabytych od Gawryłłowiczów 1739 r., pozostawił synów: Michała, ur. 1742 r. i Tomasza, ur. 1744 r. Klemens, syn Tomasza, ur. 1785 r., wylegitymował się ze szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską 1800 r. (Z teki Brenszteina).

Dobrowolski herbu Trzy Gwiazdy

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Jerzy Wiktor z synami: Karolem, Kajetanem, Tomaszem i Tadeuszem. Wiktor z synem Ludwikiem, Antoni i Stanisław, synowie Józefa, wnukowie Samuela, dziedzica 1718 r. dóbr Sopuńce, w 1817 r., Józef, Franciszek, Karol i Wincenty, synowie Tadeusza, wnukowie Tomasza, prawnukowie Macieja, 1726 r. dziedzica Burniszek, w 1819 r., dowiedli szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską.

Dobrowolski herbu nieznanego

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

Dobrowolscy w orszańskiem Jan i Grzegorz, synowie Szymona, neofity, ochrzczonego 1740 r. u Jezuitów w Orszy, wywiedli się ze szlachectwa w 1773 roku w ziemstwie orszańskiem (Herb. Orszań. i Ist. Jur. Mat. XXVIII).

Dobrowolscy Jan i Dominik, neofici, otrzymali szlachectwo na sejmie 1764 r. (V. L.).

Dobrowolski herbu innego

Adam Boniecki „Herbarz Polski”:

P. Polaczek w swoim spisie szlachty wymienia oprócz wyżej podanych jeszcze Dobrowolskich h. Cholewa, Dobenek, Jastrzębiec, Junosza, Krzywda, Leszczyc, Łaska, Mzura, Ostoja i Świenczyc zamieszkujących różne prowincye b. Rzeczypospolitej polskiej.Jan,syn Piotra, otrzymał od króla Zygmunta1514 r. dwie wsie i czterech ludzipod Żyżmorami (ML. 7).

Michał, rektor kolegium łuckiego Jezuitów 1668 r. (Woł. VIII. A f. 669). Andrzej, zapisał Tarasy w województwie kijowskiem, synowi Michałowi Stanisławowi 1684 r. (Op. Kij. 2). Stanisław, pułkownik wojsk koronnych1720 r. Józef, żonaty z Anną Tolilówną 1733 r. (Perp. Czers. 19 f. 59 i 23 A f. 186). Michał, cześnik urzędowski, otrzymał 1776 r. prawem kaduka majątek pozostały po Zahorowskim (Kancl. 37 f. 792). Piotr i Anna z Ancutów, małżonkowie, otrzymali 1775 r. konsens królewski, na odstąpienie wójtostwa plutyceńskiego Moniuszce (Kancl. 55 f. 58). Michał, horodniczy winnicki 1781 r. Józef, kapitan wojsk koronnych, syn Antoniego, sekretarza królewskiego i Doroty z Wagnerów, zeznał 1781 r. zapis dożywocia z żoną, Joanną Zegladowską, córką Józefa i Anny z Pieściorowskich (DW. 97 f. 335). Hieronim, towarzysz pancerny, kwitował Zaborowskiego 1781 roku (D W. 97 f. 319).

Łukasz, w sądzie grodzkim trembowelskim, Piotr i Michał, w sądzie grodzkim przemyskim, Kazimierz, Antoni, Feliks i Szymon, w sądzie grodzkim trembowelskim, a Marcin Tadeusz, w sądzie grodzkim bełskim, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie 1782 r. Jan i Marcin, w Wydziale Stanów we Lwowie 1806 roku (Goł.).

Dobrowolscy różnych rodzin wylegitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej: Wojciech Walenty z synem Ludwikiem, Józef z synem Julianem, synowie Dominika, 1848 r. Stanisław i Kazimierz z synami: Felicyanem i Julianem, synowie Jana, Mateusz z synami: Józefem, Łukaszem i Piotrem, Paweł z synami: Józefem i Stefanem, synowie Wojciecha, wnukowie Józefa, prawnukowie Mateusza, w 1851 r. Paweł, trzeci syn Kazimierza, 1857 r., a syn jego Mikołaj 1859 r.Roman i Bazyli, synowie Mateusza, wnukowie Kazimierza Pawła, syna Józefa i Antoni z synem Józefem, syn Mateusza, wnuk tegoż Józefa, 1855 r.

Kazimierz z dziećmi: Zygmuntem, Heleną, Celestyną i Maryą, Stanisław z dziećmi: Bolesławem, Aleksandrem i Idalją, synowie Wojciecha, wnukowie Stanisława, w latach 1850, 1865 i 1866, a Włodzimierz, syn Bolesława, 1892 r. Emanuel, Dymitr, Onufry, Jakób, Piotr i Bazyli, synowie Leontiego i Paweł, Konstanty, Stefan i Feliks, synowie Piotra; wszyscy wnukowie Grzegorza, prawnukowie Jana, 1832 r.; Seweryn i Władysław, synowie Pawła i Stanisław, syn Konstantego, wnukowie Piotra wspomnianego, w 1838, 1839 i 1857.

Andrzej, Włodzimierz, Karol i Jan Stanisław, synowie Jana Nepomucena, wnukowie Grzegorza, prawnukowie Jana, syna Mikołaja, 1837 r.; syn Włodzimierza Zygmunt Stefan 1876 r., a dzieci jego: Tadeusz, Czesław, Włodzimierz, Władysława, Marya i Laura, 1897 r. Aleksander z synami: Antonim i Janem, Jan z synami: Cypryjanem i Antonim, Daniel, Tomasz i Franciszek, synowie Michała Jana, wnukowie Jana, syna powyższego Grzegorza, w 1863 r.

Tomasz, syn Stanisława, Józef, Mikołaj, Szymon, Adam i Antoni, synowie Mikołaja, wszyscy wnukowie Jana, prawnukowie Pawła, w 1838 r.; Zygmunt, syn Józefa, i Józef, Marek i Julian, synowie Tomasza, w 1865 r.; synowie zaś tegoż Juliana: Jerzy, Romuald, Paweł i Adolf, w 1892 r.; Mateusz, drugi syn Stanisława, z synami: Faustynem, Floryanem, Feliksem i Julianem, 1862 r.,a synowie Feliksa, Mikołaj i Aleksander 1871 r.

Mateusz z synami: Erazmem, Liborym i Janem i Andrzej, synowie Dominika, wnukowie Stanisława Michała, prawnukowie Andrzeja, syna Bartłomieja, 1844 roku.

Pius Michał, Michał Hieronim z synami: Dionizym, Janem i Emerykiem, Ludwik, Julian i Antoni z synami:Wincentym i Jakóbem i tegoż synem Adolfem, synowie Michała, wnukowie Józefa, prawnukowie Stanisława, 1845 r.; Stanisław Leonard, syn Juliana, 1846 r.; Dionizy, syn Piusa Michała, 1888 r.; Mateusz, Tomasz z synami: Michałem Wilhelmem, Antonim i Józefem i Jan z synem Aleksym, synowie Gabryela, wnukowie Antoniego, prawnukowie Grzegorza, w 1846 r.; Józef, syn Aleksego, 1874 r.; Stefania, córka Antoniego, 1859 r., a z dzieci Michała Wilhelma: Włodzimierz, Elżbieta, Marya i Zofia 1859 r., Michał i Aleksander 1866 r., Stanisław, Helena, Eugenia i Olga 1875 r., drugi Włodzimierz 1879 r. i Ludwik 1885 r.

Paweł, Zacharyasz Jerzy i Franciszek z synami: Adamem, Franciszkiem i Karolem, synowie Zacharyasza, wnukowie Jana, prawnukowie Piotra Antoniego, 1845 i 1846 r.

Antoni z synem Franciszkiem Ludomirem i Stanisław, synowie Bartłomieja, wnukowie Kazimierza, syna Tomasza, 1849 r.; Michał, syn tegoż Kazimierza 1850 r.; Augustyn, drugi syn Antoniego, 1873 r. (Spis.).

Inne wzmianki

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo stanisławowskie. Województwo tarnopolskie: Dobrowolski Doliwa – Zofia – Czernichowce.

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poleskie. Województwo wołyńskie: Dobrowolski Edgard – Stołbiec, Dobrowolski Władysław i Józef – Tuliczów.

Elżbieta Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867): Dobrowolski h., Dobrowolski h. Doliwa, Dobrowolski h. Drzewica,
Dobrowolski h. Pocisk.

Czesław Malewski Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku:  Dobrowolski h. Trzy gwiazdy.

Herbarz Wołyński: Dobrowolski 1803-1918, Dobrowolski 1803-1850, Dobrowolski 1805-1864, Dobrowolski 1819-1873, Dobrowolski 1802-1854, Dobrowolski 1802-1864, Dobrowolski 1803-1905, Dobrowolski 1803-1918, Dobrowolski 1803-1850, Dobrowolski 1805-1864, Dobrowolski 1819-1873, Dobrowolski 1820-1898, Dobrowolski 1822-1855, Dobrowolski 1828-1901, Dobrowolski 1829-1908, Dobrowolski 1832-1863, Dobrowolski 1839-1912, Dobrowolski 1846-1848, Dobrowolski 1846-1852, Dobrowolski 1846-1915, Dobrowolski 1849-1913, Dobrowolski 1850-1862, Dobrowolski 1859, Dobrowolski 1863-1864, Dobrowolski 1877, Dobrowolski 1867-1911.

Herbarz Orszański: Dobrowolski.

Alfred Znamierowski Herbarz rodowy: Dobrowolski, h. Doliwa (nob. 1775), Drzewica, Grabie, Jastrzębiec, Junosza, Krzywda, Leszczyc, Leszczyc (nob. 1767), Lis, Nałęcz, Nieczuja (nob. 1792), Nowina (nob. XVIII w.).