Budny

4115
budny

Budny

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 2619 osób noszących nazwisko BBudnyi (kobiety i mężczyźni).

Wzmianki

Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” tak opisuje dwa rody:

Budni herbu Jastrzębiec

ze wsi Budne, w ziemi rożańskiej na której dziedziczył w 1582 r. Łukasz Budny (Paw.). Szymon Budny, głośny socynijanin polski w XVI-m wieku, przełożył Biblię na język polski, którą wydano w Nieświeżu 1570 i 1572 r. Brat jego Bieniasz, tłómacz ksiąg Cyceronowych o Starości i Przyjaźni. Franciszek i Marcin, bracia, w powiecie przedeckim 1682 roku (Gr. Przed. 78). Dwóch Stanisławów, Kasper, Walenty, Wawrzyniec, Stefan, Adam, Michał, Andrzej, dwóch Janów i Krzysztof podpisali z ziemią rożańską elekcyę króla Michała. Jan, Aleksander, strażnik trocki, i Wojciech, cześnik piński, podpisali uchwały zjazdu pod Olkinikami 1700 r. Andrzej Jan; pisarz grodzki piński 1679 r. Wojciech w powiecie pińskim 1701 r. (Akta XIII). W 1724 r. wyszedł nakaz królewski do rajców lwowskich, o wydanie spadku po Tomaszu Budnym, Elżbiecie z Budnych Tomaszowej Gordonowej (AGZ. X. 6846). Walenty, burgrabia grodzki 1779 r., komornik ziemski zakroczymski 1781 r., otrzymał w 1779 r. prawem kaduka 40,000 flor. na Krzyszczkach (M. P.).

Piotr Budny, właściciel wsi Budne 1757 r., miał trzech synów: Wojciecha, Macieja i Franciszka.

Wojciecha z Maryanny Olkowskiej synów trzech: Jakób, Jan i Teodor, z który ch Jakób i Jan legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1844 r.

Jakób, urodzony 1786 r., zmarły 1863 r., zaślubił w 1814 r. Teresę Jadwigę Laskowską, z której pozostawił czterech synów: Norberta, Aleksandra, Teofila Mikołaja i Ignacego Bonawenturę.

a) Norbert, urodzony 1824 r., zmarły w Pułtusku 1887 r., właściciel Janin i Łęki w gubernii płockiej, z Eleonory Studzińskiej, zaślubionej 1857 r., miał synów: Andrzeja, właściciela Klonowa w powiecie rypińskim, Piotra, Aleksandra, i córki: Stanisławę Orzeszkowską, Domicellę Łagunową, Maryę Szczuka, Kazimirę Kulwiecową i Leokadyę Słomińską.

b) Aleksander ksiądz, proboszcz w Gąsewie.

c) Teofil Mikołaj, urodzony 1831 r. w Zgorzałowie, w powiecie ostrołęckim, ożeniony 1857 r. z Józefą Teodorą Lesiewską, ma z niej synów: Antoniego, urodzonego 1861 r., właściciela Bychawy, w powiecie lubelskim, Kazimierza, urodzonego 1863 r., właściciela Łysowa, adwokata w Warszawie, Stanisława, urodzonego 1868 r., i córki: Stefanię za doktorem Klarnerem, Helenę za Włodzimierzem Górskim, właścicielem dóbr Jemielita, i Zofię za doktorem Romanem Skowrońskim.

d) Ignacy Bonawentura, urodzony w Zgorzałowie 1833 r., właściciel dóbr Niemce, w powiecie lubelskim, zaślubił 1860 r. Karolinę Murawską, właścicielkę Jastkowa w powiecie lubelskim, i ma z niej synów: Józefata, urodzonego w Gąsewie 1861 r., właściciela Rejowca, w powiecie chełmskim, ożenionego z Maryą Pilitowską 1889 r., i Nikodema, urodzonego w Jastkowie 1866 r., właściciela Jastkowa i Zakrzewa, ożenionego 1896 r. z Natalią Popławską.

Maciej, syn Piotra, z Katarzyny Bagińskiej miał synów: księdza Grzegorza, Józefa i Teodora, wylegitymowanych ze szlachectwa w Królestwie 1847 roku, a Franciszek, syn Piotra, pozostawił syna Mateusza, wylegitymowanego 1848 roku.

Józef i Jan, synowie Mateusza i Maryanny z Wąsowskich, wnukowie Karola, i Stanisław, syn Macieja z Jadwigi Jasińskiej, wnuk Piotra, potomkowie Wojciecha, dziedzica dóbr Budne-Święte 1690 r., legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1857 r. (A. b. Her.).

Budni herbu Lubicz

z tejże samej wsi Budne, w ziemi rożańskiej, co i Budni Jastrzębczykowie
Jan Budny herbu Lubia, w ziemi rożańskiej, syn Piotra, świadczył 1646 r. w Warszawie, przy wywodzie szlachectwa Jemielitego i zeznał, że Jadwiga, siostra jego ojca, była żoną Jana Jemielitego (DW. 50 f. 1459).

Przodkowie

Piotr Budny – Szlachcic żyjący w wieku XVIII, zmarł w roku 1757. Był właścicielem wsi Budne Sowięta i ziem przyległych. Piotr Budny miał trzech synów :

Macieja (daty nieznane),
Franciszka (daty nieznane)
Wojciecha (urodzonego w roku 1734, który zmarł po 80 latach – 13. marca 1814 r.)
Imienia małżonki Piotra nie znamy.

Wojciech Budny – Jeden z trzech potomków Piotra Budnego. Urodzony w roku 1734, natomiast zmarł po 80 latach – 13 marca 1814 roku. Poślubił pannę o imieniu Maryanna z domu Olkowska. Wojciech miał trzech synów :

Jakuba,
Jana
Teodora