Rusiecki

4740
rusiecki

Rusiecki

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce żyło 2801 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni), około 800 osób o nazwisku Rusiecki żyje w USA.

Pochodzenie nazwiska Rusiecki

Słownik staropolskich nazw osobowych pod redakcją W. Taszyckiego, wyd. przez Ossolineum-PAN w 1974-1976r. T. IV (N-R), str. 519. :

Rusiec(s)ki formy: nom.sg. Rusiec(s)ki
Nikolaum Ruseczky – 1406
Virzchosz Ruszeczski – 1415
Blisbor Ruseczski – 1420
Troyan Ruseczsky – 1420
Nicolai Ruszeczski – 1490
Nicolao Rysiecki (! pro Rusiecki)- 1634(1482) KTn 276

Powyższe formy, poprzedzające nazwisko Rusiecki, jak widać, autorzy słownika odnaleźli w dokumentach z XV wieku. Być może pochodzą od nazwy wsi w pow. krakowskim: Ruszcza (w dok.Ruscza, Ruysca, Russcza, Rusiecz). W tej samej parafii są wsie: Przylasek Rusiecki,Kępa Rusiecka i Wola Rusiecka, (patrz: Sł.geogr.Król.Polsk. T.X.s.36.), lub też od nazwy wsi i folwarku Rusiec (Rusyecz, Ruszcza) nad Niecieczą w pow. łaskim, gm.Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec, 14w. od Szczercowa i 10w. od Widawy (SgKP T.X.s.24/25). Natomiast wieś Rusiec w pow. błońskim, gm.Młochów, par. Nadarzyn jest wiązana z osobą Rzwieńskiego (ze Rzwienia) Jana, herbu Złotogoleńczyk, (zm.przed 1492), starosty warszawskiego, sędziego ziemskiego warszawskiego, cześnika zakroczymskiego, zwanego też (w latach siedemdziesiątych XVw.) Rusieckim od dzierżonych wówczas dóbr rodowych żony Heleny właśnie w onym Ruścu (Polski słownik biograficzny, T.XXXIV/2. s.209). Podobnie Izdbieński Jan h. Poraj (zm.1612), wywodzący się z Izdebna w ziemi kaliskiej, którego rodzina dziedziczyła dobra na Ruścu w pow. kcyńskim, używał z rodziną nazwiska Rusieckich (PSB,T.XXXIV.s.127).

Wzmianki

Nazwisko Rusiecki należy do różnych herbów: Korab, Rusecki, Poraj, Radwan, Rawicz

Rusieccy h. Poraj żyli w XIX na Litwie w powiecie lidzkim guberni wileńskiej.

Rusieccy h. Radwan i Rawicz wylegitymowali się w Królestwie Polskim.

Nazwisko jest licznie wzmiankowane przez Adama Bonieckiego w „Herbarzu Polskim”.

Rusieccy w Herbarzu Polskim, Kaspra Niesieckiego, wyd.1841:

Rusiecki herbu Poraj, w Wielkiej-Polszcze (pis.oryg.), piszą się z Izdebna, ztąd wnoszę, że jednejże dzielnicy z Izbińskiemi, ale od dóbr Rusko, imienia tego nabyli. Marcin Rusiecki, synowiec Benedykta Izbieńskiego biskupa Poznańskiego, scholastyk Krakowski, Gnieznieński, i Poznański kanonik, ten z fundamentu w Strzałkowie i w Izdebnie ojczyznie swojej, kościoły pomurował. Biskupstwa Poznańskiego sobie ofiarowanego przyjąć niechciał. Piotr Rusiecki scholastyk Poznański, proboszcz w Krobi, mąż uczony i wielkiemi od natury przymiotami ozdobiony, kościołowi i Rzeczypospolitej dobrze się zasłużywszy, dopędził kresu życia swego, w roku 1610. w katedrze Poznańskiej z nagrobkiem pogrzebion. Starowol. in Monum. – – Jana Rusieckiego z województwa Kaliskiego Rzeczpospolita naznaczyła do korre ktury praw koronnych 1589.r.Constit. fol. 516. i 1601. fol.734.

Rusiecki herbu Radwan, w ziemi Sochaczewskiej, widziałem ich herb. Jan Rusiecki w tejże ziemi 1674. Wojciech Adam, i Jan w ziemi Warszawskiej. N. skarbnik War – szawski, miał za sobą Cieklińską. N. była za Chomentowskim. N. pojął Elżbietę Za- wadzką Światopełkownę, z której córka Zofia, wydana za N. Aloizego wojskiego Buskiego. Kasper pisarz ziemski Warszawski 1629. Stefan łowczy Liwski 1674.. N. była za Anzelmem Pikarskim cześnikiem Rawskim. W r.1778. Jan Rusiecki pod- stoli Sochaczewski. – Krasicki
Rusiecki herbu Rawicz, w Sendomierskiem, Lubelskiem województwach i w księz- twie Litewskiem. Bernard z Barwaldu Rusiecki, miał za sobą Szczęsną Brandysownę, sędziankę Zatorską i Oświecimską. Paproc. Ten wielu z herezyi kościołowi Bożemu pozyskał tą swoją racyą:znałem,prawi,więcej niż czterdziestu szlachty,ludzi god nych, którzy przed śmiercią herezyą porzuciwszy, do owczarni się Rzymskiej wrócili, żadnegom nie widział, żeby przed śmiercią miał katolicką wiarę rzucać, a z heretykami się łączyć, a przecież śmierć, najlepiej powinna ludziom oczy otwierać: mówi Jakób Sliwski w Książce. Posłowie Japońscy. Jędrzej chorąży Sendomierski, żona jego Katarzyna Krasińska wojewodzanka Płocka. Wojciech syn Zacharyasza, miał za sobą Janicką, Jan Dziuszankę,a z nich potomstwo zostało, w księztwie Litewskiem, jeden z nich rotmistrz piechoty 1567.z książęciem Romanem Sanguszkiem, mężnie Moskwę wojował.Bielski fol. 622 N. Ludwika Połubińskiego małżonka. Stefan kasztelan Miński, w roku 1671. świat pożegnał, czego dowodem tablica srebrna w Brześciu Litewskim, z Anny Szujskiej chorążanki Brześciańskiej, córka jego zako- nnica Ś.Benedykta, synowie zaś Stanisław i Alexander, ludzie rycerscy,i Benedykt w stanie duchownym 1691. N. miał za sobą Sadłownę Lubomirską. Mateusz Rusiecki w r. 1778. horodniczy Mozyrski. –Krasicki.

Wzmianki – Słownika geograficznego Królestwa Polskiego

Powiaty związane z nazwiskiem RUSIECKI wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słow. W-wa 1880.
Powiat Miejscowość

1. Bałta Trojan
Trojanka

2. Błonie Rusiec gm.Młochów
Żabieniec gm.Młochów

3. Bobrujsk Dąbrowa, folw. 615 morg

4. Borysów Borowiec Grzybowicze gm.Pleszczenice
Horawiec
Julianowo
Ludwinowo
Sieńkowszczyzna
Ubołocie gm.Pleszczenice

5. Brzeziny Dobra par.Dobra
Rokitnica Orzełki gm.Bartoszewice
Sierznia gm.Niesułków
Warszewice gm.Niesułków

6. Dzisna Piekotino gm.Mikołajewo
Powianóżka gm.Mikołajewo

7. Hajsyn Czelniatka

8. Humań Pieniążkówka par.Humań
Prytyka par.Prytyka
Rohy gm.Taljanka
Targowica gm.Podwysokie

9. Ihumeń Międzylesie k.mka Puchowicze
Oczyża 2 mile od powiatu
Różampol gm.Puchowicze
Załoczyża gm.Puchowicze

10. Kijów Rzyszczów , mko gm.Rzyszczów

11. Kobryń Hrudkowicze gm.Wołowiel

12. Konin Piorunów

13. Kraków Ruszcza
Wola Rusiecka
Kępa Rusiecka
Przylasek Rusiecki

14. Lepel Pankratowa

15. Łask Prądzew gm.Dąbrowa Rusiecka
Rusiec gm.Dąbrowa Rusiecka

16. Łuków Gułów gm.Gułów
Podlodów gm.Serokomla
Turzystwo gm.Gułów
Wola Gułowska
Adamów gm.Gułów

17. Mińsk Litewski Dubasze gm.Raków
Żdany gm.Siennica
Dwaj kasztelanowie – Rusieccy

18. Mohylów Iliaszowce

19. Newel Uhły Babinicze
Zaborowie

20. Noworadomski Strzałków gm.Gidle, par. Radomsk
Szczepocice gm. i par. Radomsk

21. Opatów Niedzwiedź
Oziembłów gm.Modliborzyce

22. Sochaczew Pawłowice gm.Seroki

23. Święciany Macewicze

24. Wilejka Wowkowszczyna gm.Parafianowo

25. Wilno Kiernówka gm.Muśniki
Podworzańce gm.Muśniki
Racheliszki gm.Muśniki
Smiejle gm.Muśniki
Sokolniki gm.Muśniki
Świstuny gm.Muśniki
Wilejkiszki gm.Muśniki

26. Witebsk Petropol

Miejscowości związane z nazwiskiem RUSIECKI wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słow. W-wa 1880.

Czelniatka – wieś w pow.hajsyńskim — należy do Rusieckiego. T.I. s.792.
Dąbrowa – folw. w pow. bobrujskim, dziedz. Rusieckich. T.I. s.925.
Gułów, wieś i folw., pow.łukowski, gm. Gułów, par.Adamów. T. II.s.909. W r.1563 i 1567 był własnością Hier.Rusieckiego.Kośc.z klasztorem Ks.Karmelitów antiqwistów zał.ok.1548 przez Hieronima Rusieckiego, chorążego sandomierskiego.
Julianowo — w pow. borysowskim, w 1811 własność Rusieckiego T.III.s.623.
Kiernówka – folw. szlach. gm.Muśniki, pow. wileński, 39w. od Wilna. W r.1784 – wł. Jazdowskich, 1866 – Rusieckich. T.IV.s. 47.
W bitwie pod Lejpunami 18.11.1700. Rusiecki dowodził chor.z Brześcia. T.V. s.127.
Ludwinowo – folw. w pow. borysowskim, wł. Rusieckich T.V. s.477.
Międzylesie – folw. w pow. ihumeńskim w ok. m-ka Puchowicze. Własność Rusieckich. T.VI.s.375.
Mińsk Litewski – kasztelanowie: Stefan Rusiecki, zm. 1671 Stanisław Rusiecki 1691. T.VI.s.482.
Oczyża (ob.Oczyże), wieś i dobra nad rz. Oczyżą, dopł. Bołoczanki, pow. ihumeński, ok. 2mil. od Ihumenia, od kilkudz.lat wł. Rusieckich. T.VII.s.373-4.
Oziembłów albo Oziębłów, wieś i folw. w pow. opatowskim, gm. i par. Modliborzyce, 15w. od Opatowa. Wg.regestr.pob. z 1579r. Rusiecki Krzysztof miał 1 łan, 2 ogrodz. 1 osad. T.VII.s.785.
Pawłowice, wieś i folw. nad Utratą, pow. sochaczewski, gm. Seroki, par. Pawłowice, 13w. od Błonia. Kościół wzniesiony w 1805r. przez Józefa Rusieckiego. W 1875r. dobra Pawłowice Dolne składały się z : folwarków Pawłówice Dolne, Pawłowice Grn., Krubice, osady Moszna i wsi : Izbiska i Krubice. T.VII.s.908.
Piekotino, wieś w pow. dzisieńskim, gm.Mikołajów, okr.wiejs.Powianóżka, 8w. od gminy. W 1864 należy do dóbr Powianóżka – Rusieckich. T.VIII.s.83.
Pieniążkówka, wieś w pow. humańskim. Par.kat. Humań, par. prawosławna Prytyka. Cerkiew filialna mur. wznies. przez właścic. Rusieckiego oraz kapl. katol. murow., gdzie spocz. ojciec dzisiejsz. właściciela. Wieś została nabyta przez Dominika Rusieckiego i jest własn. jego sukcesorów. T.VIII.s.89-90
Piorunów (w XVIw. Pyorunowo), wg reg. pobor. pow. konińskiego Z 1579r. – własność Grzegorza Rusieckiego. T.VIII.s.185.
Podlodów, wieś i folw. nad Wieprzem, pow. łukowski, gm.Serokomla, par.Łysoboki, 35w. od Łukowa. W 1648r. wł. Stefan Podlodowski, umiera w 1653r. zostawiając wdowę Helenę Teresę z Rusieckich T.VIII.s.431.
Podole w m. Trojan w pow. bałckim – biblioteka należąca do Rusieckich. Miasto Bałta – 24.014mk., pow. bałcki – 259.519mk. T.VIII.s.451.
Podworzańce, wieś nad Wilią, pow. wileński, gm. Muśniki, okr.wiejski Kiernów, 7w. od gm. i 40w. od Wilna. Należy do dóbr Kiernówka – Rusieckich. T.VIII.s.485.
Powianóżka, folw. i dobra nad Dźwiną, w pow. dzisieńskim, gm. Mikołajewo, 7w. od Dzisny. Własność Rusieckich. T.VIII.s.888.
Prądzew kol. pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka par. Wola Wiązowa. Powstała na obszarze dóbr Wola Wiązowa. T.IX. s. 29.
Prytyka, wieś nad Konełą w pow. humańskim. Razem ze wsią Pieniążkowo ma 3051dzies. Gruntu. Do par.prawosł należy wieś Pieniążkowo – własność Rusieckich. T.IX. s.120.
Racheliszki, wieś n. Wilią w pow. wileńskim, gm.Muśniki, okr. wiejski Kiernów, 8w. od gm., 39 od Wilna. Należy do dóbr Kiernówka – Rusieckich. T.IX. s.350.
Rohy, wieś w pow. humeńskim, gm. Taljanka, 5w.od Kosienówki, 25w. od Humenia. W 1863r. było 1210mk i 3005dzies. ziemi, wieś należała do Leona Rusieckiego. T.IX. s.698.
Rokitnica Orzełki, wieś włośc. i os. karcz. w pow. brzezińskim, gmina i par. Bartoszewice, na lewo od drogi Łowicz-Stryków. W 1576r. wieś dzierżawiona przez Krzysztofa Rusieckiego. T.IX. s.709.
Różampol (Różanpol), białorus.Różampole, folw. w powiacie Ihumeńskim, gm. Puchowicze, par. kat. Błoń, 6w. od stacji drogi żelaznej lipawo-romeńskiej Maryi – Górka, przy gościńcu Błoń- Dukory. Dość dawna własn. Rusieckich, ok.15włók. Folwark dobrze zagospodarowany. T.IX. s.857.
Rusiec, wieś w pow. błońskim, gm. Młochów, par. Nadarzyn, 250mk.. T. X.. s. 24.
Rusiec (Rusyecz i Ruszcza) wieś i folw. nad Niecieczą, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec, 14w. od Szczercowa i 10 od Widawy.
Rusiec, wieś i domin, pow. wągrowiecki, 7km od Kcyni. W 1579r. należał do Rusieckich i Smoguleckich. 5 ślad osiadłych i 3 zagr.
Rusiecka Dąbrowa, wieś i folw. nad Niecieczą w pow. łaskim, par. Rusiec. T.X. s.24-5.
Ruszcza, w dok. Ruscza, Ruysca, Russcza, Rusiecz, wieś w pow.krakowsk.. Po płn. str. gościńca Kraków – Cło, na granicy Król. Polsk.. W parafii wsie: Przylasek Rusiecki, Kępa Rusiecka, Wola Rusiecka… T. X. s. 36.
Rzyszczów, mko nad zatoką Dniepru, w dolinie strumienia Lechlicz, pow. kijowski, gm. Rzyszczów, 80w. na płd.wsch.. od Kijowa. W 1803r. ks.Kaje- tan Rusiecki był prezydentem klasztoru. T. X. s.174.
Sieńkowszczyzna, wieś nad Graużyszką, pow. oszmiański, okr. Wiejski Graużyszki, 8w. od Oszmiany. 2) Sieńkowszczyzna – własn..ziemska w pow. borysowskim, od 1824 należy do Rusieckich.. T. X.. s.562.
Sierznia, wś i folw. w pow. brzezińskim, gm. Niesułków, par. Skoszewy, 9w. od Brzezin. Wg reg.pob. pow. brzezińsk. z r.1576 wś Sierznia własn. Krzysztofa Rusieckiego, 16 łanów, 16 osad. T. X. s.599.
Smiejle, wś i folw. nad Szyrwintą,pow. wileński, gm. Muśniki, okr. wiejsk. Opigosze, o 7w. od gminy, 48w. od Wilna. Folw.- 1 dom, 7 mk., kat., wieś: 6 dm. 48 mk ( w 1864r. 19 dusz rewiz.) własność Rusieckich. T. X. s.875.
Sokolniki, wś w pow. wileńskim, gm. Muśniki, okr.wiejski Opigosze, 7w. od gminy, 9 dusz rewiz. W 1864r. należała do dóbr Wilejkiszki, własność Rusieckich. T.XI. s. 22.
Strzałków, wieś i folw. w pow. noworadomskim, gm. Gidle, par.Radomsk. W 1411 (?) Leonard Strzałkowski zbud. kośc. a uposażywszy go, utworzył prebendę katedry gnieźnieńskiej. Po śmierci fundatora prebendarzami byli zwykle prałaci lub kanonicy. Jednym ze sławniejszych prebendarzy był w XVIw. Marcin Rusiecki albo Izdbieński z Izdebna, h.Róża. T.XI. s.447 więcej s.448. Świstuny, zaśc.w pow. wileńskim, gm. Muśniki, okr. wiejski Kiernów, 7w. od gminy, 17 dusz rewiz., dobra w 1865r.- Rusieckich. T.XI. s.721.
Szczepocice, wieś n. Wartą, pow. noworadomski, gm. i par. Radomsk. W 1553r. 4,5 łana, była też karczma z rolą. Część Marcina Rusieckiego, z karczmą 3 os. T.XI. s.847.
Targowica, mko rząd. na prawym brzegu Siniuchy, pow. humański, gm. Podwysokie, 40w. od Humania, 242w. od Kijowa. W protok. archidyako- natu kijowskiego pod 1803r.: „Indult dla kaplicy publicznej w m. Targo- wicy, dziedzicznej gr. Potockiego, wydany został na żądanie W.Józefa Rusieckiego, rządcy kluczowego na 3 lata, d.24 febr.1803.” T.XII.s.170
Trojanka, wieś nad dopływem Jastrania, pow. bałcki, 14w. od Bałty. Własność dawn. Potockich, dziś Rusieckich. We dworze wielka biblioteka. T.XII.s.480.
Turzystwo al. Lipiny, folw. i dobra, pow. łukowski, gm. Gułów, parafia Gułowska Wola, 29w. od Łukowa. Wg reg.pob. pow. stężyckiego z 1569r. wieś Turzystwo w par. Wojcieszków i Adamów – własn. Rusieckiego, 5 łanów. T.XII.s.670. Ubołocie al. Uzbłocie, wieś w pow. borysowskim, gm. Pleszczenice, 12 osad. Mają tu własność Siemaszkowie i Rusieccy, razem 10 włók gruntu. T.XII.s.734.
W Warmii spotykano w różnych czasach m.in. nazwisko Rusieccy. T.XIII.s.11.

Warszewice, w XVIw. w. Vawrzyszewice, wieś i folw. w pow. brzeziń- skim, gm. Niesułków, par. Skoszewy, 22w. od Brzezin. Wg reg. pob. pow. brzezińskiego z r. 1576 – wieś dzierżawiona przez Rusieckiego, miała 10 łanów, 10 osad i karczmę pustą. T.XIII.s.100.
Wilejkiszki, folw. w pow. wileńskim, gm. Muśniki, okr. wiejski Kiernów, 45w. od Wilna, 1 dom, 27 mk.(20 katol., 7 starowierów) w 1865r. własność Rusieckich. T.XIII.s.466.
Wola Gułowska, wieś w pow. łukowskim, (ob.Gułowska Wola).Wymienio- na w spisie z 1508r. obok Gułowa. W reg. pobor. pow. stężyckiego z 1509r. ta wieś w par. Wojcieszków (z Adamowem), własność Rusieckiego, ma 13 półłanków. W 1548r. Hieronim Rusiecki, chorąży sandomierski wystawił tu mały kościół drewn.(kaplicę) i utrzymywał tam kapłana zakonnego.Ok.1660 nowi dziedzice Krasińscy obok kaplicy wznieśli okazały kościół murowany, gdzie przeniesiono obraz Boga Rodzicy (z kaplicy) słynący cudami. T.XIII.s.784.
Wowkowszczyzna, w spisie z 1865r. Woskowszczyzna, folw. w powiacie Wilejskim, gm. Parafianowo, o 98w. od Wilejki, w 1865r. własność Rusieckich. T.XIV.s. 11.
Zaborowie, wieś w pow. newelskim, własność Rusieckich, 70 dzies. T.XIV.s.200.
Załoczyża albo Zołoczyża, uroczysko osiadłe w pow. ihumeńskim, gmina Puchowicze, par. katol. Błonie, o20w. od Ihumenia. Mają tu własności szlachta: Rusieccy 3 włóki, Pieńkowscy ½ wł.; mieszczanin Makulczyk 2 wł. T.XIV.s.353.
Żabieniec, dawn.Żabiniec, folw. w pow. błońskim, gm. Młochów, parafia Nadarzyn, ma 102 mk. W 1827r. było 8 dm., 62 mk. W r. 1580 Christoporus Rusiecki, filius olim nob. Stanislai Rusiecki in Żabiniec, Wrzuth et Stara Wieś man. 1,3/4 pro predio recepta (Paw.,Maz.,276) T.XIV.s.712.
Żdany, wieś i zaśc. nad rz.Ptycz, pow. miński, gm. i par. prawosławna Siennica, par. kat. Mińsk (o 16w.). Wieś ma 4 osady; w zaścianku od dawna osiadła szlachta: Hlińscy, Rusieccy, Matuszewiczowie, Mojsiejewiczowie. Ż. należą do domin. Łoszyca (Niemorszańskich). T.XIV.s.749.
Adamów, w r.1569 Jadamów, osada miejska, w pow. łukowskim, gmina Gułów. W r.1569 należał do par. Wojcieszków. Ludności 415 głów. Zdaje się, że powstał na obszarze dóbr Gułów, należących do Rusieckich w 1569r. T.XV. s. 9.
Borowiec Grzybowicze, zaśc.w pow. borysowskim, gm. Pleszczenice. Mają tu Bójkowie 1 ½ wł., Rusieccy 2 wł. T.XV. s.210.
Dobra, wieś w pow. brzezińskim. Kościół paraf. pod wezw. św.Doroty i św.Jana, istniejący już w XVw. Część nosiła nazwę Stryjkowska albo Wylazłów i należała do Stryjkowa. W r.1576 Krzysztof Rusiecki płaci tu Od 2 łanów, 4 pustych, 14 osadn. T.XV. s.416.
Dubasze, zaścianek w pow. mińskim, gm. i par.kat. Raków, 41w. od Mińska. Mają tu działy: Aminowscy, Walczewscy, Dutkowscy, Rusieccy, Czapliccy i Bahrycewiczowie. T.XV. s.444.
Horawiec w pow. borysowskim, własność niegdyś Podbereskich, którzy w 1709r. sprzedają Michałowi Brunowi Śliźniowi, marsz. Borysowskiemu. Obecnie Wincenty Wieliczko ma 39 dz., Ludwik Zauściński 127 dz. i Feliks Rusiecki 44 dz. T.XV. s.573.
Hrudkowicze, Grudkowicze, dobra w pow. kobryńskim, gm. Wołowiel (7w) 50w. od Kobrynia, własność Rusieckich, z folw. Czeremcha i Smyr 1615dz. (709 łąk, 503 lasu) 2 wiatraki. T.XV. s.591.
Iliaszowce, wieś w pow. mohylowskim. W r.1530 i 1542 pusta. W r.1578 w części Grodziszewskiego, w drugiej starosty skalskiego, w dzierżawie Rusieckiego, w trzeciej Osuchowskiego. T.XV. s.607.
Macewicze, okolica w pow. święciańskim, 141 dz. Rodziewiczowie mają tu 97 dz. i Rusieccy 44 dz. T.XV/II.s.288.
Niedzwiedź, w r. 1362 Nyedcziwicz, w r.1578 Niedzwiecz, wieś w pow. opatowskim. W r.1578 mają tu dwa działy Niedźwieccy i jeden Rusieccy. T.XV/II.s.377.
Pankratowa, folw. w pow. lepelskim, Rusieckich 71 dz. T.XV/II.s.431.
Petropol, zaścianek w pow. witebskim, Petroneli Rusieckiej i Feliksa Styrkowicza, 34 dz. T.XV/II.s.441.
Uhły Babinicze, folw. w pow. newelskim, Rusieccy mają tu 259 dz. T.XV/II.s.672.

Biografie

Biogramy Rusieckich w Polskim słowniku biograficznym:

– Rusiecki Antoni Marian (1892-1956), ur.23.03. w Bodzechowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego, syn Jana, zawiadowcy st.kolejowej i Kazimiery z Habrowskich. Matematyk, autor podręczników, absolwent Wydz.Matemat.Przyr. w Kijowie 1910. Wieloletni nauczyciel oraz wykładowca UW. Autor i współautor 301 tytułów. W małżeństwie z Natalią z Agapowów miał syna Jana(ur.1926) językoznawcę w UW i córkę Marię (ur.1933) biologa, prac. nauk. Akad. Med. w Warszawie.

– Rusiecki Bolesław Michał (1824-1913) ur.29.09. w Rzymie, syn Kanutego i Antoniny z Czerwiń- skich. Malarz, rysownik, kolekcjoner. Wiele obrazów jego pędzla znajduje się w muzeach Wilna, Warszawy i Krakowa. Kształcił się w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, na Wydz. Lek. Uniw. w Petersburgu i w l. 1843-50 w tamtejszej ASP. W 1897 utworzył fundusz stypendialny AU w Krakowie dla kształcących się naukowo lub artystycznie za granicą. Jego małżeństwo ze Ste- fanią z Karpowiczów było bezpotomne.

– Rusiecki (Izdbieński z Ruśca) Jan herbu Poraj (zm. 1612), syn Jakuba (zm. przed 1573) i Kata- rzyny z Gnojeńskich, córki Leonarda (pol.w 1526 w bitwie pod Mohaczem). Pochodził z rodzi- ny z Izdebna w Kaliskiem, która dziedziczyła na Ruścu (pow.kcyński) i używała nazwiska Rusieckich. Miał braci: Wojciecha i Filipa oraz siostrę Annę zamężną za Maciejem Włoście- jewskim. Był działaczem sejmikowym, posłem na sejmy, podsędkiem, potem sędzią ziemskim kaliskim. Nie wiadomo czy założył rodzinę.

– Rusiecki Ignacy Józef (1770-po 1844) ur.19.03. w Czehrynie, woj.kijowskie lub w majątku Koszary, syn Andrzeja i Konstancji z Iwańskich. W stopniu wachmistrza odbył kampanię 1792. W 1794 po bitwie pod Szczekocinami awansował na chorążego, bronił Warszawy i Pragi. W 1796 zaciągnął się do armii francuskiej aby w1797 przejść do Legii Polskiej we Włoszech, gdzie awansował na porucznika. Brał udział w walkach na San Domingo a po powrocie walczy w kolejnych kampaniach napoleońskich by w 1808 przejść do armii Ks.Warszawskiego. Dwu- krotnie odznaczony orderem Virtuti Militari. W 1815 wstępuje do armii Król.Polskiego. Bierze udział w Powstaniu Listopadowym,awansuje do stopnia podpułkownika. Emigruje do Francji i tam umiera, data i miejsce nieznane. Z małż. z Antoniną z Bielickich miał syna Konstantego, ur. w 1811, oficera WP w 1831r.

– Rusiecki Józef (1817-1873) ur.20.05. w Pieniążkówce, pow.humański, syn Dominika i Cecylii z Niepokólczyckich.Po śmierci ojca w 1836 , w wyniku działu między braćmi Leonem i Jaku- bem w 1850 odziedziczył majątek ziemski Trojankę w pow.bałckim z pokaźną biblioteką, ar- chiwum i kolekcją dzieł sztuki, które wytrwale powiększał. Był ziemianinem, kolekcjonerem i wydawcą źródeł historycznych. Był żonaty z Marią z Józefowiczów Hlebicką, córką Ignacego i Róży z Sumińskich. Dochowali się trójki dzieci: Michaliny, zamężnej Ostyk-Narbuttowej, Marii, zamężnej Dzierżanowskiej oraz syna Stnisława Filipa.

– Rusiecki Kanuty (Kanut) (1800-1860) ur. w Stebiakach k. Poniewieża, syn Jana, sędziego grodz- kiego wileńskiego i Teresy z Romanowiczów. Studiował prawo, mat.-fiz. i sztuki piękne w Uni- wersytecie Wileńskim. Później pogłębiał studia artyst. w Rzymie i w Akad.Francuskiej. Był bar- dzo płodnym malarzem. 128 jego prac posiada Muzeum Sztuki w Wilnie. Także muzea Krako- wa i Warszawy. Był cenionym pedagogiem. W małżeństwie z Antoniną z Czerwińskich (1802- 1853) miał pięcioro dzieci: Annę (zm. w 1899) zamężną Bańkowską, Bolesława – też malarza, Tadeusza (1829-1863), Michała (1831-1836) i Prospera (zm.w 1903 w wieku 67 l.)

– Rusiecki Stanisław h. Rawicz (zm.1720), syn Stefana, kasztelana mińskiego i Anny z Szujskich. W 1674 brał udział z ziemią liwską w elekcji Jana Sobieskiego. Począwszy od 1697 był kilka razy na sejmikach wybierany na rotmistrza traktu kobryńskiego, kobryńskiego i horodeckiego, oraz kobryńskiego, horodeckiego i poleskiego. Cały czas związany był z podkanclerzym litewsk. Karolem Stanisławem Radziwiłłem. Był porucznikiem w jego chorągwi pancernej. Kilkakrotnie posłował na sejm. W r.1701 i 1702 powierzano mu funkcję pułkownika wojew. brzeskiego lit. Z małżeństwa z Anną Tryźnianką (zm.po 1722) zapewne wdową po Alaksandrze Rayskim, stolniku starodubowskim, zostawił prawdopodobnie syna Franciszka. Miał dobra w woj.brzesk. i w ziemi liwskiej.

– Rusiecki (Ursyn-Rusiecki) Stanisław Filip (1862-1944) ur.14.05. w Trojance, pow. bałcki syn Józefa i Marii z Józefowiczów-Hlebickich. Nazwiska Ursyn-Rusiecki używał po 1912r. Studiował początkowo rolnictwo a po przeniesieniu się na UJ – historię, hist. sztuki, literaturę, etnografię i archeologię. Po przejęciu od matki zarządu majątku Trojanka i kolekcji po ojcu, zajął się kolekcjonerstwem i mecenatem w dziedzinie nauki. Swoje bogate zbiory zdeponował w Muz. Nar. w Krakowie: 2500 objektów, w tym 211 obrazów. Stał się zasłużonym współtw. muzealnictwa polskiego

– Rusiecki Stefan h. Rawicz (zm.1671). Pochodził z rodziny wywodzącej się z Ruśca w ziemi warszawskiej a osiadłej w ziemi liwskiej. Od 21.10.1630 był podczaszym, a od r. 1637 łowczym liwskim. 7.01.1650 nominowany stolnikiem liwskim. Rotmistrz królewski wiernie służący Janowi Kazimierzowi. 25.01.1663 mianowany kasztelanem mińskim. Posiadał dobra Łąka (w z.liwskiej) i Kościeniewicze w woj. brzeskim. Z małżeństwa z Anną Szujską (zm.po 1697) c. Aleksandra, chorążego brzeskiego pozostawił synów: Stanisława (patrz wyż.), Aleksandra (zm.po 1720) -starostę miłkowskiego i Benedykta (zm.30.11.1720), proboszcza katedralnego łuckiego i brzesk.

– Izdbieński (Rusiecki z Izdebna, Rusecius, Izbieński, Izdbiński, Izbiński, Izbiedzki,itp.) Marcin z Ruśca h. Poraj (1520-1594), syn Jana i Katarzyny lub Agnieszki Sypniewskiej. Doktor obojga praw (przed r.1553). Kanonik gnieźnieński (1546), proboszcz w Strzałkowie, pow.Radomsko oraz kanonik (1547) i archidiakon (1551) poznański. W 1555 został kanclerzem bkpa Andrzeja Zebrzydowskiego w Krakowie, a po trzech latach kanonikiem krakowskim. Gorliwie zwalczał reformację. Wielokrotnie był delegowany na sejmy przez kapituły krakowską i gnieźnieńską.

– Rzwieński (ze Rzwienia) zw. też Rusieckim, Jan h. Złotogoleńczyk (zm. przed 1492),starosta warszawski, sędzia ziemski warsz., cześnik zakroczymski. Przypuszcz. był synem Jaśka ze Rzwienia (zm.po 1444). Z małżeństwa z Heleną z Nadarzyna miał syna Jakuba oraz córkę Cecylię. W latach siedemdziesiątych występuje jako Rusiecki ze Rzwienia, co świadzy o tym iż dzierżył wówczas dobra rodowe żony w Ruścu k. Nadarzyna.

Źródła biogramów: Obszerne biogramy ww. Rusieckich, opracowane na podstawie materiałów źródłowych i bogatej literatury zamieszczone zostały w Polskim słowniku biograficznym, T.XXXIII, ss.125-135, 195 i 209. Wyd.1991-92.

Represjonowani

Wykaz członków rodu Rusieckich, represjonowanych przez ZSRR.

1. Rusiecki Antoni Ignacy 1927 WORKUTA 2 148208
2. Rusiecki Aron Abram 1916 Deportowani z obw. białostockiego 235792
3. Rusiecki Bolesław Ryszard 1907 SARATOW 28302
4. Rusiecki Bronisław Konstanty 1912 STALINOGORSK 116178
5. Rusiecki Bronisław Jan 1902 LISTA UKRAIŃSKA 126795
6. Rusiecki Bronisław Włodzimierz 1923 Deportowani z obwodu brzeskiego 231314
7. Rusiecki Edward Edward 1900 Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 85556
8. Rusiecki Franciszek Bronisław 1903 Deportowani z obwodu baranowickiego 192294
9. Rusiecki Jakub Siemion 1894 _BIAŁORUŚ 1939-41 244342
10. Rusiecki Jan Adama 1897 OSTASZKÓW 12884
11. Rusiecki Jan Franciszek 1910 JUŻA 108088
12. Rusiecki Jefim Onufry 1903 Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 61143
13. Rusiecki Jerzy Józef 1935 Deportowani z obwodu baranowickiego 192295
14. Rusiecki Józef Antoni 1894 Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 58987
15. Rusiecki Józef Ignacy 1916 OBÓZ LWOWSKI 136481
16. Rusiecki Józef Piotr 1898 Deportowani z obwodu baranowickiego 192296
17. Rusiecki Józef Włodzimierz 1924 Deportowani z obwodu brzeskiego 231336
18. Rusiecki Konstanty Konstanty 1917 WORKUTA 2 148209
19. Rusiecki Leon Józef 1930 Deportowani z obwodu baranowickiego 192297
20. Rusiecki Ludwik Antoni 1917 OBÓZ LWOWSKI 136482
21. Rusiecki Maciej Józef 1925 Deportowani z obwodu baranowickiego 192298
22. Rusiecki Michał Onufrego 1902 OSTASZKÓW 12885
23. Rusiecki Mieczysław Alojzy 1892 LISTA UKRAIŃSKA 126796
24. Rusiecki Ryszard Włodzimierz 1928 Deportowani z obwodu brzeskiego 231357
25. Rusiecki Stanisław Wincenty 1908 STALINOGORSK 113459
26. Rusiecki Stanisław Leon 1918 WORKUTA 2 148210
27. Rusiecki Stanisław Leon 1918 WORKUTA 2 148211
28. Rusiecki Stanisław Stanisław 1907 WORKUTA 2 148212
29. Rusiecki Stanisław Włodzimierz 1921 Deportowani z obwodu brzeskiego 231360
30. Rusiecki Stefan Władysław 1925 RIAZAŃ 142262
31. Rusiecki Tadeusz Włodzimierz 1926 Deportowani z obwodu brzeskiego 231364
32. Rusiecki Wacław Jan 1909 STALINOGORSK 115176
33. Rusiecki Wacław Feliks 1913 STALINOGORSK 115570
34. Rusiecki Wiktor Tomasz 1916 JUŻA 108089
35. Rusiecki Wincenty Ignacy 1893 SUZDAL 23555
36. Rusiecki Witold Witold 1927 STALINO 240 25920
37. Rusiecki Witold Michał 1887 Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 54127
38. Rusiecki Witold Michał 1887 _BIAŁORUŚ 1939-41 244343
39. Rusiecki Władysław Włodzimierz 1932 Deportowani z obwodu brzeskiego 231371
40. Rusiecki Włodzimierz Józef 1898 Deportowani z obwodu brzeskiego 228442
Źródło: Indeks Represjonowanych, Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR

Baza danych ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40-tych XX wieku:

1. Rusiecki polska 2827
2. Rusiecki Antoni polska 2829
3. Rusiecki Józef polska 1868
( w źródle wiek: 75 ) 2823
4. Rusiecki Józef polska 1903
( w źródle wiek: 40 ) 2824
5. Rusiecki Karol polska 1871
( w źródle wiek: 72 ) 2825
6. Rusiecki Krzysztof polska 2828
7. Rusiecki Krzysztof Antoni polska 1913
( w źródle wiek: 30 ) 2826
Dzieci polskie ewakuowane z ZSRR w 1942r
Dzieci polskie ewakuowane z ZSRR w 1942r.
Wśród polskich dzieci deportowanych przez sowietów w głąb ZSRR a później dzięki Sikorskiemu ewakuowanych w 1942r. znajdowały się również dzieci Rusieckich.

Rusieccy ewkuowani do Indii: Anna, Irena, Maria, Jerzy, Leon, Zygmunt.

Ewakuowani do Afryki wsch. i Rodezji: Bronisława 1923, LSK, Jadwiga 1905, LSK.

Wsierossijskoje Geneałogiczeskoje Drewo
A. Dworzanie w końcu XIXw.:
Rusiecki Andrej Josipowicz, folw. Kamień Iwski, gub. wileńska, pow.wilejski.
Rusiecki Jan Andrejewicz, Niżnyj Nowgorod, wieś Osypnaja, pow. niż.nowgor.
Rusiecki Mieczysław Franciszkowicz, Oczyża, gm. Puchowicze,pow. ihumeński gubernia mińska.
Rusiecki Franciszek Franciszkowicz, Oczyża, gm. Puchowicze, pow. ihumeński, gubernia mińska.
B. W ZSRR i w Rosji w XXw.

Rusiecka Aleftina Iwanowna 19.08.1947 Żidkowiczi, obwód homelski. Córka Iwana Tichonowicza i Szałaj Marii Demidowny. Zamężna: Radko Oleg Nikołajewicz 1947.
Rusiecka Lidia Wasilewna. Kujbyszew, sekretarz odpowiedzialny Towarzystwa Znanije (Wiedza).
Rusiecka Maria Fiodorowna, 1912. , obwód witebski, rejon orszański, posiołek Smalany – 2000, Białoruś. Córka Fiodora i Aleksandry.
Rusiecki Aleksander Aleksiejewicz, 22.07.1926 Leningrad. Od 1953 – wykładowca w Leningradzkim Instytucie Budowy Okrętów. Laureat Nagrody Leninowskiej za skonstruowanie nowoczesnego, szybkiego okrętu w 1984r.
Rusiecki Maksymilian Własowicz, wieś Skuplino, rejon borysowski, obwód miński, Białoruś. W czasie okupacji niemieckiej uratował żonę, żydówkę z dwójką małych dzieci.
Rusiecki Mikołaj Aleksandrowicz, Sankt Petersburg, generalny dyrektor AOZT SP „Newis”(1994).
Rusiecki Fiodor Piotrowicz, 1905, wieś Zapławnoje w gub. astrachańskiej. Od 1966 w Moskwie, grafik pracujący w wydawnictwie.

Jerzy Rusiecki