Matejewicz

2011
matejewicz

Matejewicz

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce były 72 osoby noszące to nazwisko (kobiety i mężczyźni). Są znane przypadki niepoprawnego zapisu nazwiska w urzędowych dokumentach, zwłaszcza pochodzących z okresu powojennego po II Wojnie Światowej, gdy nazwisko to zapisano niektórym osobom jako Matyjewicz. Zatem w skład rodziny Matejewiczów wchodzą również nieliczne osoby o nazwisku Matyjewicz, zupełnie niezwiązane z bardzo licznym nazwiskiem Matyjewicz.

Tomasz

Tomasz Matejewicz ożenił się z Katarzyną i mieszkał w Wadowicach. Mieli 6 synów. Tomasz z żoną Katarzyną i 5 synami wyjechali do Jugosławii. W Polsce w Wadowicach został tylko syn Sebastian z rodziną i sam gospodarzył.

Sebastian Matejewicz był najmłodszym dzieckiem Tomasza i Katarzyny. Urodził się w 1868 r. w Wadowicach i tam mieszkał. Z pierwszego małżeństwa miał troje dzieci (Józej, Roman, ?). Żona zmarła. Miał 5-ciu braci, którzy wcześniej wyjechali z Rodzicami i osiedlili się w Jugosławii. Po namowach braci, którzy pisali żeby przyjechał na stałe do Jugosławii, zdecydował się sprzedać gospodarstwo i wyjechać wraz z dziećmi. Po przyjeździe do Jugosławii w 1898 r. zamieszkał w miejscowości Grabasznica, gmina Syrbac, powiat Prnjavor województwo Banja Luka. Ożenił się z bardzo młodą Anielą Potocką, córką Łukasza i Katarzyny. Z tego małżeństwa miał pięcioro dzieci (Maria, Rozalia, Piotr, Stanisława, Katarzyna). (…)

Maria Skrok z domu Matejewicz, córka Sebastiana i Anieli urodziła się 7-08-1911 r. w Grabasznicy. (…) Mieszkała tam do końca wojny. Po wojnie, w czerwcu 1946 roku, z mężem i dziećmi przyjechała do Polski.

1 KOMENTARZ