Program ewidencji Polonicum

534
program ewidencji polonicum

Powstały we wrześniu 2005, polonijny Instytut Polonicum we Fryburgu/Szwajcaria w ramach swojego statutowego celu ewidencjonuje wszystkie Polonika trwałe w świecie, w wielu kategoriach.

Program ewidencji Polonicum

Podstawowe kategorie w których gromadzone są Polonika to:

 • historyczno-kulturowe
 • groby wybitnych Polaków
 • oznakowania miejsc walk
 • groby żołnierskie i cmentarze wojskowe
 • upamiętnienie męczeństwa Polaków we wszelkich formach materialnych
 • tablice pamiątkowe, pomniki, krzyże
 • obeliski, kamienie pamiątkowe,
 • kapliczki, freski
 • groby, kwatery, cmentarze wojskowe, etc.

Na rzecz ewidencji Instytut ubiega się o współpracę Polaków mieszkających za granicą i instytucji polskich w świecie, jak i władz gmin rożnych krajów, na terenie których znajduje się dany Polonik. Większość zebranych materiałów udostępniamy w Internecie, inne są publikowane na bogato ilustrowanych CD-ROM-ach.

Współpraca Państwa na rzecz ewidencji może polegać na:

 • zgłoszeniu istnienia Polonika
 • nadesłaniu jego fotografii – opracowaniu monografii Polonika.

Inną forma jest dostarczanie informacji nt. już istniejących opracowań dot. Poloników albo wskazanie na inne materiały źródłowe, w tym znajdujące się na Internecie. Nawet tzw. Polonika trwale (pomniki, tablice, nagrobki, …) nie są jednak wieczne! By je ratować albo odnowić, Instytut zamierza stworzyć Fundusz Renowacji Poloników w Europie. Każdy projekt zastosowania tego Funduszu będzie poddany glosowaniu wszystkich darczyńców. Jest wiele grup Poloników, którymi trzeba się zaopiekować, a najczęściej wymagają one opracowania o nich rzetelnej informacji, by zaistniećw świadomości Rodaków. Spotykane są Polonica:

 • „co jeszcze pachną polską krwią…”,
 • te co mówią po prostu: „Tu przyjechały polskie chłopskie rodziny specjalistów, by wprowadzić uprawę buraka cukrowego”,
 • te co się same modlą „Boże coś Polskę…”,
 • i takie zwykłych ludzi, co na swoich grobach, nie kazali nic pisać, tylko „naszym Orłem oznaczyć”…

Redakcja „Pro Polonicum” – Polonicum Machindex® Institut
Qualisan Institut GmbH
Edyta & Stan MACH
case postale 1012
CH-1701 Fribourg
Szwajcaria
e-mail: polonicum@swisspass.ch
Tel. ++ 41 26 684 23 24
Fax ++ 41 26 684 27 26