Ambasada RP w Wilnie prosi o udostępnienie starych zdjęć

964
ambasada rp wilno

Działając na rzecz odnowy miejsc pamięci narodowej oraz umieszczenie ich w elektronicznym katalogu polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie, ambasada RP na Litwie zwraca się do obecnych, a także byłych mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, i szerzej Litwy, z prośbą o udostępnienie kopii elektronicznych przedwojennych zdjęć, na których zostały uwiecznione polskie miejsca pamięci narodowej na obecnej Litwie.

Szanowni Państwo,

Strona polska, dzięki inicjatywie społeczności polskiej, a także życzliwości władz państwowych i samorządów Republiki Litewskiej od lat dąży do odtworzenia, bądź odnowienia takich miejsc pamięci. W większości przypadków nie dysponujemy praktycznie żadnymi przedwojennymi zdjęciami takich miejsc, które mogą być bardzo pomocne w odtworzeniu ich pierwotnego wyglądu.

Dlatego zwracamy się do obecnych, a także byłych mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny i szerzej Litwy, z apelem o nadsyłanie kopii elektronicznych przedwojennych zdjęć, na których zostały uwiecznione polskie miejsca pamięci narodowej na obecnej Litwie. Chodzi nam w szczególności o wojskowe i wojenne kwatery cmentarne oraz groby żołnierzy Wojska Polskiego i uczestników kolejnych powstań niepodległościowych.

Zdjęcia prosimy nadsyłać mailowo na adres: wilno.amb.wk@msz.gov.pl. W treści maila prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Ambasadę RP w Wilnie zdjęć w działaniach na rzecz odnowy miejsc pamięci narodowej oraz umieszczenie ich w elektronicznym katalogu polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie. W przypadku braku możliwości zeskanowania zdjęć, prosimy o kontakt telefoniczny: + 370 5 219 47 31.

Ambasada RP w Wilnie