Polskie Towarzystwo Heraldyczne – sesja naukowa 22 czerwca 2018 r.

782
pther

Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zapraszam na wykład

22 czerwca 2018 (AGAD, godz. 17.00),

który wygłosi
Pan mgr Adam Żurek

„Rzeczywistość” i „imaginacja”. „Błędy” w herbarzach wczesnonowożytnych (XVI-XVII w.)
jako odzwierciedlenie metod pracy ich autorów.

Przedmiotem analizy będzie kilkadziesiąt herbarzy, tak rękopiśmiennych, jak i drukowych, powstałych na obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Przedstawione zostaną „błędy oczywiste”, typowe omyłki pisarskie oraz „błędy” będące efektem … szerokiej wiedzy autorów omawianych dzieł.

Informacje o bieżącej dzialności Towarzystwa na www.pther.pl/Index.htm

z poważaniem

prof. UO dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG
Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego