Nagroda im. Adama Heymowskiego 2019

616
pther

Nagroda im. Adama Heymowskiego stanowi coroczne wyróżnienie przyznawane ciekawym dokonaniom naukowym na polu historii, heraldyki i genealogii.

Zapraszamy wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego na doroczne spotkanie w dniu 15 marca 2019 roku (godz. 17.00), tego dnia odbędzie się wręczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG