Polskie Towarzystwo Heraldyczne – sesja naukowa 1 marca 2019 r.

425
pther

Zapraszamy na zebranie naukowe organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w dniu 1 marca 2019 roku, godz. 17.00, spotkanie odbędzie się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie ul. Długa 7. Tematem zebrania będzie wykład dr hab. Sławomira Górzyńskiego pt. „Czy Jan Zamoyski próbował stworzyć nowy ród heraldyczny?”

Nobilitacje ostatniej ćwierci XVI w. i pierwszych lat XVII w. powstawały pod przemożnym wpływem hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. W kreacjach herbów, ale i formułach kancelaryjnych znanych z aktów nobilitacji można doszukiwać się pewnych koncepcji o bardziej ogólnym charakterze, być może – jest to jednak temat dyskusyjny – była to próba stworzenia owego rodu herbowego związanego z Janem Zamoyskim.

Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG