IV IHW Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna

800
heraldyka

IV IHW KONFERENCJA HERALDYCZNO-WEKSYLOLOGICZNA w Cieszynie

4th IHW CONFERENCE ON HERALDRY AND VEXILLOLOGY in Cieszyn

PROGRAM PROGRAMME

5 września 2018 September 5, 2018

15.00–18.30 Rejestracja w Domu Studenckim, ul.  Niemcewicza 8
3.00–6.30 PM Registration in the Dom Studencki, ul.  Niemcewicza 8
19.00–22.00 Nieformalne spotkanie w restauracji „Pod  Merkurym”, Rynek 9
7.00–10.00 PM Informal meeting in the restaurant „Pod  Merkurym”, Rynek 9

6 września 2018 September 6, 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie
8.00 – 9.00 AM Breakfast

9.00 – 10.00 PIERWSZA SESJA
9.00 – 10.00 AM THE FIRST SESSION

1. Petr Exner – Arms and Flags of the Dowry Towns in  Czechia (Herby i flagi miast będących wianem królowych  Czech).
2. Attila Istvan Szekeres – The changes of the civic coats of arms on the territory of Szeklerland after the union of Transylvania and Romania (Zmiany herbów miejskich na
terenie Seklerszczyzny po unii Siedmiogrodu z Rumunią)

10.00 – 10.30 Przerwa
10.00 – 10.30 AM Coffee break

10.30 – 12.00 DRUGA SESJA
10.30 AM – 12.00 PM. THE SECOND SESSION

3. Włodzimierz Chorązki – Flaga Krakowa i flaga maryjna (Flag of Kraków and Marian Flag)
4. Elżbieta Bimler-Mackiewicz – Orzeł Biały na sztandarach ze zbiorów Muzeum w Rybniku (The White Eagle on Banners preserved in the Muzeum of Rybnik)
5. Władysław Żagan (Fundacja Volens) – Odtworzenie flagi Księstwa Cieszyńskiego (Reconstruction of the Flag of the Duchy of Teschen)
6. Krzysztof Jasieński – Regulaminowy wzór chorągwi Związku Strzeleckiego (Colour of the Riflemen’s  Association)

13.00 – 14.00 Obiad
1.00 – 2.00 PM Lunch

14.30 – 15.30 TRZECIA SESJA
2.30 – 3.30 PM THIRD SESSION

7. Alfred Znamierowski – Korony w herbach miast (Crowns in
civic heraldry)

15.30 – 16.00 Przerwa
3.30 – 4.00 PM Coffee break

16.00 – 17.00 CZWARTA SESJA
4.00 – 5.00 PM FOURTH SESSION

8. Jovan Jonovski – Civic heraldic system in Macedonia (System heraldyki miejskiej w Macedonii)
9. Evgeny Manzhurin – Strange geography of Russian civic arms after the II World War (Dziwna geografia sowieckich herbów miejskich po II wojnie światowej)

17.00 – 19.00 Czas wolny
5.00 – 7.00 PM Free time

19.00 Kolacja
7.00 PM Supper

7 września 2018 September 7, 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie
8.00 – 9.00 AM Breakfast

9.00 wyjazd do Pszczyny
9.00 AM departure for Pszczyna

10.00 – 15.00 zwiedzanie Pszczyny i okolic – pałac, zagroda żubrów, skansen, obiad,
drewniane kościoły.
10.00 AM – 3.00 PM sightseeing – Castle Museum, enclosure of the European bison,
open-air museum, lunch, wooden churches.

15.00 – 16.00 czas wolny w Pszczynie
3.00 – 4.00 PM free time in Pszczyna

16.00 odjazd do Cieszyna
4.00 PM departure for Cieszyn

17.30 – 19.00 Zebranie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego
5.30 – 7.00 PM Meeting of the Polish Vexillological Society

19.00 – 20.00 Kolacja
7.00 – 8.00 PM Supper

8 września 2018 September 8, 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie
8.00 – 9.00 AM Breakfast

9.00 – 10.30 PIĄTA SESJA
9.00 – 10.30AM FIFTH SESSION

10. Alexandru Dan Mandru – Flags of the Reichsbürger (Flagi obywateli Rzeszy)
11. Aleš Brožek – The history of the Pan-Slavic Colours (Historia barw pansłowiańskich)
12. Marina Jelinskaja – Civic vexillology of Belarus (Weksylologia miejska w Białorusi)

10.30 – 11.00 przerwa
10.30 AM – 11.00 AM Coffee break

11.00 – 12.30 SZÓSTA SESJA
11.00 AM – 12.30 PM SIXTH SESSION

13. Georgi Vilinbahov – Functions and Work of the Russian Herold’s Office (Funkcje i prace Heroldii Rosji)
14. Elizabeth Roads – The development of Scottish civic heraldry from seals to civic flags (Rozwój szkockiej heraldyki miejskiej od pieczęci do flag)
15. Jörg Majewski – Symbols of the German States (Symbole niemieckich landów)

13.00 – 14.00 Obiad
1.00 – 2.00 PM Lunch

14.30 – 16.00 SIÓDMA SESJA
2.30 – 4.00 PM SEVENTH SESSION

16. Roman Klimeš – Symbole Baliwatu Guernsey (Symbols of the Bailwick of Guernsey)
17. Robert Szydlik – Święci Pańscy w polskiej heraldyce samorządowej (Patrons Saint in heraldry of Polish selfgoverned territorial units)
18. Szymon Pawlas – Elementy wyznaniowe w węgierskiej heraldyce samorządowej (Elements of confessions in heraldry of Hungarian selfgoverned territorial units)

16.00 – 16.30 przerwa
4.00 – 4.30 PM Coffee break

16.30 – 18.00 ÓSMA SESJA
4.30 – 6.00 PM EIGHTH SESSION

19. Paweł Dudziński – Orzeł Biały po I wojnie światowej (The White Eagle after the I World War)
20. Grzegorz Trafalski – Marian Gumowski jako heraldyk (Marian Gumowski’s heraldic activities)
21. Krzysztof Guzek – Wzorcowy system znaków na przykładzie gminy miejskiej Łowicz (City of Łowicz – an excellent example of a complex of civic symbols)

18.00 – 19.30 czas wolny
6.00 – 7.30 PM Free time

19.30 Kolacja pożegnalna
7.30 PM Farewell supper

9 września 2018 September 9, 2018

8.00 – 9.00 Śniadanie
8.00 – 9.00 AM Breakfast