Profesjonalny biznesplan – to lubią inwestorzy i fundusze

343

Pozyskanie finansowania warunkuje dobry, profesjonalny biznesplan. Jako syntetyczny opis planowanego przedsięwzięcia, stanowi podstawę do decyzji inwestycyjnej banku, funduszu inwestycyjnego i indywidualnych inwestorów.

Gotowe biznesplany dostępne na rynku

W przypadku, gdy jesteś nie tyle inwestorem a raczej chcesz sobie zapewnić miejsce pracy, często starasz się o stosunkowo małe kwoty dofinansowania. Najczęściej chodzi o dofinansowanie lub dotację z UP – Urzędu Pracy. W tym przypadku, wobec niskich kwot dotacji z UP, musisz sam przygotować sobie biznesplan, pomocne są zestawy arkuszy kalkulacyjnych tworzących zestawienia finansowe. Jednak w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy i chęci uzyskania dotacji UP najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie w sieci gotowego biznesplanu dostosowanego do planowanej przez Ciebie działalności.

Aby znaleźć taki gotowy biznesplan wpisz w wyszukiwarkę frazę zawierającą wyrażenie „biznesplan” lub „biznes plan” oraz planowaną działalność. Poniżej przykłady wyrażeń jakie należy wpisać do wyszukiwarki:

  • biznesplan kwiaciarnia
  • biznes plan kwiaciarnia
  • biznes plan kwiaciarnia wzór
  • biznes plan kwiaciarnia gotowy
  • biznes plan kwiaciarnia gotowy up
  • biznesplan sklep internetowy
  • biznes plan sklep internetowy
  • biznesplan fryzjer
  • biznesplan warsztat samochodowy

Dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej takie biznesplany są wystarczające, gdyż Twoja działalność nie będzie mieć charakteru innowacyjnego, stąd gotowy biznesplan będzie zupełnie wystarczający a jego koszt to kilkaset zł.

Biznesplan profesjonalny dla banku, funduszu inwestycyjnego

W przypadku gdy już jesteś przedsiębiorcą, masz firmę ale również gdy planujesz dopiero założenie spółki z o.o. jednak kwota wymaganego dofinansowania zaczyna się od setek tysięcy a kończy na milionach złotych, biznesplan musi być „skrojony pod wymiar”. W przypadku, gdy kwoty finansowania idą w miliony, na pierwszy plan wysuwa się stopa zwrotu dla inwestora oraz ryzyko inwestycyjne. Biznesplan dostarcza inwestorom przede wszystkim informacji ile zarobią na finansowaniu Twojego projektu oraz jakie jest ryzyko tej inwestycji. W zależności od rodzaju funduszu, czy jest agresywny czy zachowawczy (jak bank), inne są przesłanki decyzyjne.

Fundusze agresywne preferują projekty o przewidywanej bardzo dużej stopie zwrotu (zysku) na poziomie kilkuset procent i akceptują podwyższone ryzyko. Są to fundusze specjalizujące się w start-up’ach, czyli przedsięwzięciach o charakterze innowacyjnym, a zatem dotyczących tematów nowych, co do których jeszcze nie ma rynkowych doświadczeń. Jeżeli przedsięwzięcie w założeniach zapewnia bardzo duży zysk, olbrzymi wzrost wartości firmy, często w wyniku planowanej globalizacji produktu, możesz zyskać finansowanie pomimo dużej stopy ryzyka. Profesjonalny biznesplan zapewnia inwestorom wymagane informacje. Taki biznesplan zawiera analizę wariantową, obejmuje różne scenariusze zdarzeń, uwzględnia wahania cen paliwa, kursów walut, zmiany wynagrodzeń i stóp procentowych oraz analizę odchyleń kosztów produkcji czy kosztów dystrybucji lub sprzedaży oraz analizę ryzyka.

Fundusze zachowawcze i banki cenią sobie pewność kosztem dużych zysków. Dla funduszy tego typu oraz banków najważniejsze jest zminimalizowane ryzyko. Stopa zwrotu ma małe znaczenie – bank chce odzyskać kwotę pożyczki wraz z odsetkami, fundusze chcą uzyskać zysk przekraczający stopę inflacji, zadowalają się zwrotem od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Przy tak niskich zwrotach fundusz nie może pozwolić sobie na nietrafioną inwestycję, bo pozostałe projekty nie będą w stanie pokryć straty. Podobnie banki jak ognia unikają zagrożonych kredytów, gdyż są zmuszone do odprowadzenia do banku centralnego równowartości zagrożonego kredytu zamrażając swoje aktywa.

Profesjonalny biznesplan nie tylko przedstawia projekt ale też dostosowuje go do potencjalnego źródła finansowania. Specjaliści przygotowujący profesjonalny biznesplan mają na uwadze całe środowisko biznesowe, traktują banki i fundusze jako interesariuszy projektu. Dlatego też profesjonalny biznesplan jest zawsze unikalny, niepowtarzalny i – co najważniejsze – dopasowany do źródeł finansowania.

Czy mogę sam wykonać profesjonalny biznesplan?

Praktycznie – nie. Ani Ty sam, ani Twoja księgowa ani też Twoje biuro rachunkowe nie jest w stanie dobrze przygotować profesjonalnego biznesplanu. Wymagana jest bowiem znajomość funduszy i ich specyfiki, znajomość zasad finansowania przedsięwzięć przez banki, znajomość zasad wyceny przedsięwzięć, analizy ryzyka i posiadanie kosztownych narzędzi do modelowania finansowego.

Oto wykaz zagadnień ujmowanych w profesjonalnym biznesplanie inwestorskim:

Model finansowy
Prognoza finansowa
Analiza opłacalności inwestycji
Analiza kosztów pozyskania klienta
Analiza ryzyka
Ocena inwestycji
Kluczowe wskaźniki KPI
System motywacyjny
Analiza wrażliwości (ceny paliw)
Analiza wrażliwości (waluty)
Analiza wrażliwości (płace)
Analiza wpływu na środowisko
Analiza energochłonności
Optymalizacja wariantowa
Wycena przedsiębiorstwa
Raport zarządczy
Opinia kancelarii prawnej
Prezentacja projektu PowerPoint
Prezentacja przedsięwzięcia
Propozycja inwestycyjna
Proponowany model wyjścia
Pitch deck inwestorski
Rekomendacja dla funduszy

Zdecydowanie przygotowaniem biznesplanów dla większych przedsięwzięć powinni zajmować się analitycy finansowi z doświadczeniem nabytym w funduszach. Analitycy finansowi są wspierani analitykami marketingowymi, którzy przygotowują na potrzeby projektu wcześniejsze badania marketingowe, analizy SWOT, analizy rynku i konkurencyjności, projektują poziomy cen, strategie marketingowe i plany reklamowo-promocyjne (media plany). Całość projektu jest poddawana audytowi księgowemu w celu wykrycia ewentualnych niespójności oraz audytowi prawnemu, aby uniknąć problemów związanych z rynkami reglamentowanymi (koncesje, zezwolenia, pozwolenia, własność intelektualna itp.).

Jakie inne daje zlecenie wykonania profesjonalnego biznesplanu?

Zagadnienia analizy finansowej marketingowej i prawnej, znajomość funduszy, inwestorów i banków są ważne, bezsprzecznie. Tym, co może być najważniejsze we współpracy ze specjalistami, jest ich umiejętność komercjalizacji pomysłów. Dobry zespół specjalistów na podstawie samej idei, wstępnego pomysłu może stworzyć za Ciebie cały koncept dużego przedsięwzięcia, tworząc zarys dużej firmy z dużymi zyskami. To najlepsze rozwiązanie dla pomysłodawców bez doświadczenia biznesowego. Czyli gdy jesteś wynalazcą, pracownikiem naukowym chcącym wykorzystać swój patent bądź pracując na etacie wpadłeś na świetny pomysł ale nie masz doświadczenia organizacyjnego ani handlowego – zlecenie stworzenia profesjonalnego biznesplanu jest najlepszym pomysłem.

Pełen zakres profesjonalnych usług tworzenia biznesplanów znajdziesz na stronie InvestorFound.com – są tam przedstawione warianty biznesplanów z zakresami informacyjnymi oraz cenami. Produkty są dostosowane do planowanego poziomu finansowania i zapewniają najwyższe prawdopodobieństwo pozyskania finansowania i sukcesu. Profesjonalnie.