Pozyskanie finansowania warunkuje dobry, profesjonalny biznesplan. Jako syntetyczny opis planowanego przedsi臋wzi臋cia, stanowi podstaw臋 do decyzji inwestycyjnej banku, funduszu inwestycyjnego i indywidualnych inwestor贸w.

Gotowe biznesplany dost臋pne na rynku

W przypadku, gdy jeste艣 nie tyle inwestorem a raczej chcesz sobie zapewni膰 miejsce pracy, cz臋sto starasz si臋 o stosunkowo ma艂e kwoty dofinansowania. Najcz臋艣ciej chodzi o dofinansowanie lub dotacj臋 z UP 鈥 Urz臋du Pracy. W tym przypadku, wobec niskich kwot dotacji z UP, musisz sam przygotowa膰 sobie biznesplan, pomocne s膮 zestawy arkuszy kalkulacyjnych tworz膮cych zestawienia finansowe. Jednak w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy i ch臋ci uzyskania dotacji UP najlepszym rozwi膮zaniem jest znalezienie w sieci gotowego biznesplanu dostosowanego do planowanej przez Ciebie dzia艂alno艣ci.

Aby znale藕膰 taki gotowy biznesplan wpisz w wyszukiwark臋 fraz臋 zawieraj膮c膮 wyra偶enie 鈥瀊iznesplan鈥 lub 鈥瀊iznes plan鈥 oraz planowan膮 dzia艂alno艣膰. Poni偶ej przyk艂ady wyra偶e艅 jakie nale偶y wpisa膰 do wyszukiwarki:

  • biznesplan kwiaciarnia
  • biznes plan kwiaciarnia
  • biznes plan kwiaciarnia wz贸r
  • biznes plan kwiaciarnia gotowy
  • biznes plan kwiaciarnia gotowy up
  • biznesplan sklep internetowy
  • biznes plan sklep internetowy
  • biznesplan fryzjer
  • biznesplan warsztat samochodowy

Dla prowadzenia w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej takie biznesplany s膮 wystarczaj膮ce, gdy偶 Twoja dzia艂alno艣膰 nie b臋dzie mie膰 charakteru innowacyjnego, st膮d gotowy biznesplan b臋dzie zupe艂nie wystarczaj膮cy a jego koszt to kilkaset z艂.

Biznesplan profesjonalny dla banku, funduszu inwestycyjnego

W przypadku gdy ju偶 jeste艣 przedsi臋biorc膮, masz firm臋 ale r贸wnie偶 gdy planujesz dopiero za艂o偶enie sp贸艂ki z o.o. jednak kwota wymaganego dofinansowania zaczyna si臋 od setek tysi臋cy a ko艅czy na milionach z艂otych, biznesplan musi by膰 鈥瀞krojony pod wymiar鈥. W przypadku, gdy kwoty finansowania id膮 w miliony, na pierwszy plan wysuwa si臋 stopa zwrotu dla inwestora oraz ryzyko inwestycyjne. Biznesplan dostarcza inwestorom przede wszystkim informacji ile zarobi膮 na finansowaniu Twojego projektu oraz jakie jest ryzyko tej inwestycji. W zale偶no艣ci od rodzaju funduszu, czy jest agresywny czy zachowawczy (jak bank), inne s膮 przes艂anki decyzyjne.

Fundusze agresywne preferuj膮 projekty o przewidywanej bardzo du偶ej stopie zwrotu (zysku) na poziomie kilkuset procent i akceptuj膮 podwy偶szone ryzyko. S膮 to fundusze specjalizuj膮ce si臋 w start-up鈥檃ch, czyli przedsi臋wzi臋ciach o charakterze innowacyjnym, a zatem dotycz膮cych temat贸w nowych, co do kt贸rych jeszcze nie ma rynkowych do艣wiadcze艅. Je偶eli przedsi臋wzi臋cie w za艂o偶eniach zapewnia bardzo du偶y zysk, olbrzymi wzrost warto艣ci firmy, cz臋sto w wyniku planowanej globalizacji produktu, mo偶esz zyska膰 finansowanie pomimo du偶ej stopy ryzyka. Profesjonalny biznesplan zapewnia inwestorom wymagane informacje. Taki biznesplan zawiera analiz臋 wariantow膮, obejmuje r贸偶ne scenariusze zdarze艅, uwzgl臋dnia wahania cen paliwa, kurs贸w walut, zmiany wynagrodze艅 i st贸p procentowych oraz analiz臋 odchyle艅 koszt贸w produkcji czy koszt贸w dystrybucji lub sprzeda偶y oraz analiz臋 ryzyka.

Fundusze zachowawcze i banki ceni膮 sobie pewno艣膰 kosztem du偶ych zysk贸w. Dla funduszy tego typu oraz bank贸w najwa偶niejsze jest zminimalizowane ryzyko. Stopa zwrotu ma ma艂e znaczenie 鈥 bank chce odzyska膰 kwot臋 po偶yczki wraz z odsetkami, fundusze chc膮 uzyska膰 zysk przekraczaj膮cy stop臋 inflacji, zadowalaj膮 si臋 zwrotem od kilkunastu do kilkudziesi臋ciu procent. Przy tak niskich zwrotach fundusz nie mo偶e pozwoli膰 sobie na nietrafion膮 inwestycj臋, bo pozosta艂e projekty nie b臋d膮 w stanie pokry膰 straty. Podobnie banki jak ognia unikaj膮 zagro偶onych kredyt贸w, gdy偶 s膮 zmuszone do odprowadzenia do banku centralnego r贸wnowarto艣ci zagro偶onego kredytu zamra偶aj膮c swoje aktywa.

Co to jest biznesplan?

Profesjonalny biznesplan to nie tylko przedstawienie projektu ale te偶 dostosowanie go do potencjalnego 藕r贸d艂a finansowania. Specjali艣ci przygotowuj膮cy profesjonalny plan biznesowy maj膮 na uwadze ca艂e 艣rodowisko biznesowe, traktuj膮 banki i fundusze jako interesariuszy projektu. Dlatego te偶 profesjonalny biznesplan jest zawsze unikalny, niepowtarzalny i 鈥 co najwa偶niejsze 鈥 dopasowany do 藕r贸de艂 finansowania.

Jak napisa膰 biznes plan?

Czy mog臋 sam wykona膰 profesjonalny biznesplan?

Praktycznie 鈥 nie. Ani Ty sam, ani Twoja ksi臋gowa ani te偶 Twoje biuro rachunkowe nie jest w stanie dobrze przygotowa膰 profesjonalnego biznesplanu. Wymagana jest bowiem znajomo艣膰 funduszy i ich specyfiki, znajomo艣膰 zasad finansowania przedsi臋wzi臋膰 przez banki, znajomo艣膰 zasad wyceny przedsi臋wzi臋膰, analizy ryzyka i posiadanie kosztownych narz臋dzi do modelowania finansowego.

Zakres merytoryczny biznesplanu

Oto wykaz zagadnie艅 ujmowanych w profesjonalnym biznesplanie inwestorskim:

Model finansowy
Prognoza finansowa
Analiza op艂acalno艣ci inwestycji
Analiza koszt贸w pozyskania klienta
Analiza ryzyka
Ocena inwestycji
Kluczowe wska藕niki KPI
System motywacyjny
Analiza wra偶liwo艣ci (ceny paliw)
Analiza wra偶liwo艣ci (waluty)
Analiza wra偶liwo艣ci (p艂ace)
Analiza wp艂ywu na 艣rodowisko
Analiza energoch艂onno艣ci
Optymalizacja wariantowa
Wycena przedsi臋biorstwa
Raport zarz膮dczy
Opinia Bieg艂ego Rewidenta (audytora z licencj膮) oraz ksi臋gowego (z licencj膮 MF)
Opinia kancelarii prawnej
Prezentacja projektu PowerPoint
Prezentacja przedsi臋wzi臋cia
Propozycja inwestycyjna
Proponowany model wyj艣cia
Pitch deck inwestorski
Rekomendacja dla funduszy

Jak napisa膰 biznesplan samemu przy tak wysokich wymaganiach?

Zdecydowanie przygotowaniem biznesplan贸w dla wi臋kszych przedsi臋wzi臋膰 powinni zajmowa膰 si臋 analitycy finansowi z do艣wiadczeniem nabytym w funduszach. Analitycy finansowi s膮 wspierani analitykami marketingowymi, kt贸rzy przygotowuj膮 na potrzeby projektu wcze艣niejsze badania marketingowe, analizy SWOT, analizy rynku i konkurencyjno艣ci. Projektuj膮 poziomy cen, strategie marketingowe i plany reklamowo-promocyjne (media plany). Ca艂o艣膰 projektu jest poddawana audytowi ksi臋gowemu w celu wykrycia ewentualnych niesp贸jno艣ci. Dodatkowo biznesplan jest poddawany audytowi prawnemu, aby unikn膮膰 problem贸w zwi膮zanych z rynkami reglamentowanymi (koncesje, zezwolenia, pozwolenia, w艂asno艣膰 intelektualna itp.).

Czy napisa膰 biznesplan samemu na podstawie wzoru lub poradnika?

Istniej膮ce na rynku strony internetowe i poradniki jak stworzy膰 biznesplan stwarzaj膮 iluzj臋 艂atwo艣ci tego procesu. Maj膮 jednak powa偶ne wady. Wzory to tylko uproszczone przyk艂ady nie uwzgl臋dniaj膮ce rzeczywistych warunk贸w Twojego projektu. Nawet gdyby to mia艂o by膰 uruchomienie salonu fryzjerskiego, to przecie偶 warunki jego funkcjonowania w ma艂ym miasteczku, na obrze偶ach miasta, w centrum du偶ego miasta czy w du偶ej galerii handlowej bardzo r贸偶ni膮 si臋 i to nie tylko kosztem najmu. Dodatkowo jeden salon fryzjerski mo偶e w zamy艣le mie膰 dwa stanowiska, inny 8 stanowisk. R贸偶ni膰 si臋 b臋d膮 dodatkowymi us艂ugami, jak np. trwa艂a, manicure czy mycie g艂owy. Si臋gaj膮c po gotowy przyk艂ad stracisz z pola widzenia swoj膮 unikalno艣膰 czyli to, co mo偶e wyr贸偶nia膰 Ci臋 na rynku spo艣r贸d konkurencji. Nie tra膰 swoich atut贸w ju偶 na starcie!

Ryzyko napisania biznesplanu samemu.

Ryzyko jest powa偶ne 鈥 mo偶esz straci膰 posiadane oszcz臋dno艣ci. W przypadku gdy skorzystasz z kredytu mo偶esz nie by膰 w stanie go sp艂aci膰 i stracisz ewentualne zabezpieczenia, nawet dom czy mieszkanie. Podstawowym zadaniem biznesplanu jest weryfikacja pomys艂u i projekcja wynik贸w finansowych, czyli weryfikacja op艂acalno艣ci. 殴le przygotowany biznesplan to zbyt du偶e ryzyko aby nim obarcza膰 firm臋, siebie i rodzin臋.

Jakie korzy艣ci daje zlecenie wykonania profesjonalnego biznesplanu?

Zagadnienia analizy finansowej marketingowej i prawnej, znajomo艣膰 funduszy, inwestor贸w i bank贸w s膮 wa偶ne, bezsprzecznie. Tym, co mo偶e by膰 najwa偶niejsze we wsp贸艂pracy ze specjalistami, jest ich umiej臋tno艣膰 komercjalizacji pomys艂贸w. Dobry zesp贸艂 specjalist贸w na podstawie samej idei, wst臋pnego pomys艂u mo偶e stworzy膰 za Ciebie ca艂y koncept du偶ego przedsi臋wzi臋cia, tworz膮c zarys du偶ej firmy z du偶ymi zyskami. To najlepsze rozwi膮zanie dla pomys艂odawc贸w bez do艣wiadczenia biznesowego. Czyli gdy jeste艣 wynalazc膮, pracownikiem naukowym chc膮cym wykorzysta膰 sw贸j patent b膮d藕 pracuj膮c na etacie wpad艂e艣 na 艣wietny pomys艂 ale nie masz do艣wiadczenia organizacyjnego ani handlowego 鈥 zlecenie stworzenia profesjonalnego biznesplanu jest najlepszym pomys艂em.

Pe艂en zakres profesjonalnych us艂ug tworzenia biznesplan贸w znajdziesz na stronach internetowych, ale wybieraj tylko takie, na kt贸rych s膮 przedstawione warianty biznesplan贸w z zakresami informacyjnymi oraz cenami. Produkty powinny by膰 dostosowane do planowanego poziomu finansowania i zapewnia膰 najwy偶sze prawdopodobie艅stwo pozyskania finansowania i sukcesu. Profesjonalnie.

Komu powierzy膰 napisanie biznesplanu?

Sp贸艂ka Kantorino Sp. z o.o. od wielu lat specjalizuje si臋 w przygotowywaniu profesjonalnych biznesplan贸w z udzia艂em prawnik贸w i audytor贸w (bieg艂ych rewident贸w) i ma w ofercie profesjonalne biznesplany w atrakcyjnych, standaryzowanych planach cenowych. Zobacz na stronie https://kantorino.com ofert臋. To wyj膮tkowa na polskim rynku oferta, warta zapoznania i rozwa偶enia. Sp贸艂ka Kantorino zapewnia wyj膮tkowe wsparcie Twojemu pomys艂owi. Mo偶esz otrzyma膰 opr贸cz samego biznesplanu r贸wnie偶 logo, wsparcie marketingowe i reklamowe, wykonanie strony internetowej lub sklepu internetowego. Sp贸艂ka mo偶e przygotowa膰 r贸wnie偶 MVP dla inwestor贸w, czy to dzia艂aj膮ce modele 3D czy to filmy ilustruj膮ce us艂ug臋 czy te偶 stron臋 z podstawowym modelem funkcjonalno艣ci ukazuj膮cym istot臋 projektu. Inwestorzy maj膮cy namacalne przyk艂ady projektu ch臋tniej zdecyduj膮 si臋 na wsparcie Twojego pomys艂u.