Jak napisać biznesplan który polubią inwestorzy i fundusze

2072
profesjonalny biznesplan

Pozyskanie finansowania warunkuje dobry, profesjonalny biznesplan. Jako syntetyczny opis planowanego przedsięwzięcia, stanowi podstawę do decyzji inwestycyjnej banku, funduszu inwestycyjnego i indywidualnych inwestorów.

Gotowe biznesplany dostępne na rynku

W przypadku, gdy jesteś nie tyle inwestorem a raczej chcesz sobie zapewnić miejsce pracy, często starasz się o stosunkowo małe kwoty dofinansowania. Najczęściej chodzi o dofinansowanie lub dotację z UP – Urzędu Pracy. W tym przypadku, wobec niskich kwot dotacji z UP, musisz sam przygotować sobie biznesplan, pomocne są zestawy arkuszy kalkulacyjnych tworzących zestawienia finansowe. Jednak w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy i chęci uzyskania dotacji UP najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie w sieci gotowego biznesplanu dostosowanego do planowanej przez Ciebie działalności.

Aby znaleźć taki gotowy biznesplan wpisz w wyszukiwarkę frazę zawierającą wyrażenie „biznesplan” lub „biznes plan” oraz planowaną działalność. Poniżej przykłady wyrażeń jakie należy wpisać do wyszukiwarki:

  • biznesplan kwiaciarnia
  • biznes plan kwiaciarnia
  • biznes plan kwiaciarnia wzór
  • biznes plan kwiaciarnia gotowy
  • biznes plan kwiaciarnia gotowy up
  • biznesplan sklep internetowy
  • biznes plan sklep internetowy
  • biznesplan fryzjer
  • biznesplan warsztat samochodowy

Dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej takie biznesplany są wystarczające, gdyż Twoja działalność nie będzie mieć charakteru innowacyjnego, stąd gotowy biznesplan będzie zupełnie wystarczający a jego koszt to kilkaset zł.

Biznesplan profesjonalny dla banku, funduszu inwestycyjnego

W przypadku gdy już jesteś przedsiębiorcą, masz firmę ale również gdy planujesz dopiero założenie spółki z o.o. jednak kwota wymaganego dofinansowania zaczyna się od setek tysięcy a kończy na milionach złotych, biznesplan musi być „skrojony pod wymiar”. W przypadku, gdy kwoty finansowania idą w miliony, na pierwszy plan wysuwa się stopa zwrotu dla inwestora oraz ryzyko inwestycyjne. Biznesplan dostarcza inwestorom przede wszystkim informacji ile zarobią na finansowaniu Twojego projektu oraz jakie jest ryzyko tej inwestycji. W zależności od rodzaju funduszu, czy jest agresywny czy zachowawczy (jak bank), inne są przesłanki decyzyjne.

Fundusze agresywne preferują projekty o przewidywanej bardzo dużej stopie zwrotu (zysku) na poziomie kilkuset procent i akceptują podwyższone ryzyko. Są to fundusze specjalizujące się w start-up’ach, czyli przedsięwzięciach o charakterze innowacyjnym, a zatem dotyczących tematów nowych, co do których jeszcze nie ma rynkowych doświadczeń. Jeżeli przedsięwzięcie w założeniach zapewnia bardzo duży zysk, olbrzymi wzrost wartości firmy, często w wyniku planowanej globalizacji produktu, możesz zyskać finansowanie pomimo dużej stopy ryzyka. Profesjonalny biznesplan zapewnia inwestorom wymagane informacje. Taki biznesplan zawiera analizę wariantową, obejmuje różne scenariusze zdarzeń, uwzględnia wahania cen paliwa, kursów walut, zmiany wynagrodzeń i stóp procentowych oraz analizę odchyleń kosztów produkcji czy kosztów dystrybucji lub sprzedaży oraz analizę ryzyka.

Fundusze zachowawcze i banki cenią sobie pewność kosztem dużych zysków. Dla funduszy tego typu oraz banków najważniejsze jest zminimalizowane ryzyko. Stopa zwrotu ma małe znaczenie – bank chce odzyskać kwotę pożyczki wraz z odsetkami, fundusze chcą uzyskać zysk przekraczający stopę inflacji, zadowalają się zwrotem od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Przy tak niskich zwrotach fundusz nie może pozwolić sobie na nietrafioną inwestycję, bo pozostałe projekty nie będą w stanie pokryć straty. Podobnie banki jak ognia unikają zagrożonych kredytów, gdyż są zmuszone do odprowadzenia do banku centralnego równowartości zagrożonego kredytu zamrażając swoje aktywa.

Co to jest biznesplan?

Profesjonalny biznesplan to nie tylko przedstawienie projektu ale też dostosowanie go do potencjalnego źródła finansowania. Specjaliści przygotowujący profesjonalny plan biznesowy mają na uwadze całe środowisko biznesowe, traktują banki i fundusze jako interesariuszy projektu. Dlatego też profesjonalny biznesplan jest zawsze unikalny, niepowtarzalny i – co najważniejsze – dopasowany do źródeł finansowania.

Jak napisać biznes plan?

Czy mogę sam wykonać profesjonalny biznesplan?

Praktycznie – nie. Ani Ty sam, ani Twoja księgowa ani też Twoje biuro rachunkowe nie jest w stanie dobrze przygotować profesjonalnego biznesplanu. Wymagana jest bowiem znajomość funduszy i ich specyfiki, znajomość zasad finansowania przedsięwzięć przez banki, znajomość zasad wyceny przedsięwzięć, analizy ryzyka i posiadanie kosztownych narzędzi do modelowania finansowego.

Zakres merytoryczny biznesplanu

Oto wykaz zagadnień ujmowanych w profesjonalnym biznesplanie inwestorskim:

Model finansowy
Prognoza finansowa
Analiza opłacalności inwestycji
Analiza kosztów pozyskania klienta
Analiza ryzyka
Ocena inwestycji
Kluczowe wskaźniki KPI
System motywacyjny
Analiza wrażliwości (ceny paliw)
Analiza wrażliwości (waluty)
Analiza wrażliwości (płace)
Analiza wpływu na środowisko
Analiza energochłonności
Optymalizacja wariantowa
Wycena przedsiębiorstwa
Raport zarządczy
Opinia Biegłego Rewidenta (audytora z licencją) oraz księgowego (z licencją MF)
Opinia kancelarii prawnej
Prezentacja projektu PowerPoint
Prezentacja przedsięwzięcia
Propozycja inwestycyjna
Proponowany model wyjścia
Pitch deck inwestorski
Rekomendacja dla funduszy

Jak napisać biznesplan samemu przy tak wysokich wymaganiach?

Zdecydowanie przygotowaniem biznesplanów dla większych przedsięwzięć powinni zajmować się analitycy finansowi z doświadczeniem nabytym w funduszach. Analitycy finansowi są wspierani analitykami marketingowymi, którzy przygotowują na potrzeby projektu wcześniejsze badania marketingowe, analizy SWOT, analizy rynku i konkurencyjności. Projektują poziomy cen, strategie marketingowe i plany reklamowo-promocyjne (media plany). Całość projektu jest poddawana audytowi księgowemu w celu wykrycia ewentualnych niespójności. Dodatkowo biznesplan jest poddawany audytowi prawnemu, aby uniknąć problemów związanych z rynkami reglamentowanymi (koncesje, zezwolenia, pozwolenia, własność intelektualna itp.).

Czy napisać biznesplan samemu na podstawie wzoru lub poradnika?

Istniejące na rynku strony internetowe i poradniki jak stworzyć biznesplan stwarzają iluzję łatwości tego procesu. Mają jednak poważne wady. Wzory to tylko uproszczone przykłady nie uwzględniające rzeczywistych warunków Twojego projektu. Nawet gdyby to miało być uruchomienie salonu fryzjerskiego, to przecież warunki jego funkcjonowania w małym miasteczku, na obrzeżach miasta, w centrum dużego miasta czy w dużej galerii handlowej bardzo różnią się i to nie tylko kosztem najmu. Dodatkowo jeden salon fryzjerski może w zamyśle mieć dwa stanowiska, inny 8 stanowisk. Różnić się będą dodatkowymi usługami, jak np. trwała, manicure czy mycie głowy. Sięgając po gotowy przykład stracisz z pola widzenia swoją unikalność czyli to, co może wyróżniać Cię na rynku spośród konkurencji. Nie trać swoich atutów już na starcie!

Ryzyko napisania biznesplanu samemu.

Ryzyko jest poważne – możesz stracić posiadane oszczędności. W przypadku gdy skorzystasz z kredytu możesz nie być w stanie go spłacić i stracisz ewentualne zabezpieczenia, nawet dom czy mieszkanie. Podstawowym zadaniem biznesplanu jest weryfikacja pomysłu i projekcja wyników finansowych, czyli weryfikacja opłacalności. Źle przygotowany biznesplan to zbyt duże ryzyko aby nim obarczać firmę, siebie i rodzinę.

Jakie korzyści daje zlecenie wykonania profesjonalnego biznesplanu?

Zagadnienia analizy finansowej marketingowej i prawnej, znajomość funduszy, inwestorów i banków są ważne, bezsprzecznie. Tym, co może być najważniejsze we współpracy ze specjalistami, jest ich umiejętność komercjalizacji pomysłów. Dobry zespół specjalistów na podstawie samej idei, wstępnego pomysłu może stworzyć za Ciebie cały koncept dużego przedsięwzięcia, tworząc zarys dużej firmy z dużymi zyskami. To najlepsze rozwiązanie dla pomysłodawców bez doświadczenia biznesowego. Czyli gdy jesteś wynalazcą, pracownikiem naukowym chcącym wykorzystać swój patent bądź pracując na etacie wpadłeś na świetny pomysł ale nie masz doświadczenia organizacyjnego ani handlowego – zlecenie stworzenia profesjonalnego biznesplanu jest najlepszym pomysłem.

Pełen zakres profesjonalnych usług tworzenia biznesplanów znajdziesz na stronach internetowych, ale wybieraj tylko takie, na których są przedstawione warianty biznesplanów z zakresami informacyjnymi oraz cenami. Produkty powinny być dostosowane do planowanego poziomu finansowania i zapewniać najwyższe prawdopodobieństwo pozyskania finansowania i sukcesu. Profesjonalnie.

Komu powierzyć napisanie biznesplanu?

Spółka Kantorino Sp. z o.o. od wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu profesjonalnych biznesplanów z udziałem prawników i audytorów (biegłych rewidentów) i ma w ofercie profesjonalne biznesplany w atrakcyjnych, standaryzowanych planach cenowych. Zobacz na stronie https://kantorino.com ofertę. To wyjątkowa na polskim rynku oferta, warta zapoznania i rozważenia. Spółka Kantorino zapewnia wyjątkowe wsparcie Twojemu pomysłowi. Możesz otrzymać oprócz samego biznesplanu również logo, wsparcie marketingowe i reklamowe, wykonanie strony internetowej lub sklepu internetowego. Spółka może przygotować również MVP dla inwestorów, czy to działające modele 3D czy to filmy ilustrujące usługę czy też stronę z podstawowym modelem funkcjonalności ukazującym istotę projektu. Inwestorzy mający namacalne przykłady projektu chętniej zdecydują się na wsparcie Twojego pomysłu.