Polski Kod Cyfrowy (TM)

12
qr codę polska

Nowoczesna Polska to Polska cyfrowa. Przedstawiamy Polski Kod Cyfrowy – nowoczesne rozwiązanie identyfikacyjne mające nieograniczone zastosowania. To rozwiązanie będące graficznym połączeniem kodu QR z elementami graficznymi identyfikującymi Polskę jako kraj oraz opcjonalnie elementy funkcjonalne ułatwiające rozpoznanie obszaru zastosowania.

Polski Kod Cyfrowy

Określenie słowne Polski Kod Cyfrowy jest znakiem towarowym, może być prezentowany również jako Polski Kod Cyfrowy (TM) z dodatkowym członem TM, czyli trademark. Symbol graficzny TM stosowany w sąsiedztwie nazwy Polski Kod Cyfrowy lub loga/logotypu Polski Kod Cyfrowy, sygnalizuje, że właściciel znaku (nazwy i/lub logotypu) uznaje to oznaczenie za znak towarowy. Używa się go, by informować konkurencję, że dane oznaczenie jest wykorzystywane komercyjnie, a więc może być chronione przepisami nie wymagającymi rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Zarówno określenie słowne Polski Kod Cyfrowy jak i prezentowane na tej stronie obrazy graficzne stanowiące rodzinę logotypów Polski Kod Cyfrowy są objęte ochroną i mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą ich właścicieli.

Logo Polski Kod Cyfrowy

Obok określenia słownego Polski Kod Cyfrowy ochronie podlega również znak graficzny, logo Polski Kod Cyfrowy. Logo składa się z (1) kodu QR w dowolnej wersji, rozdzielczości, zbudowanego z dowolnych elementów graficznych o dowolnych kolorach i proporcjach oraz sposobach połączenia. Istotne jest, że układ graficzny jest rozpoznawany przez skanery kodów QR. Kod QR jest otoczony (2) charakterystycznym elementem graficznym opartym o uproszczony kontur granic Polski. Charakterystyczne dla tego loga jest istnienie pustego obszaru pomiędzy konturem a kodem QR kontur nie przylega do kodu QR ani też kod QR nie zachodzi na kontur. Kolejnym ale nieobowiązkowym elementem loga jest (3) centralnie umieszczone puste pole o dowolnym kształcie, które może samodzielnie swoim kształtem przedstawiać określony symbol. Pole to może też być użyte do umieszczenia na nim dowolnych innych znaków graficznych lub słownych. W ten sposób logo może albo być atrakcyjniejsze graficznie albo też określony znak graficzny wzbogaca przekaz informacyjny loga wskazując na obszar dziedziny, w której przekazuje informację. Istotą loga Polski Kod Cyfrowy jest z jednej strony identyfikacja graficzna znaku towarowego, a z drugiej strony zawartość cyfrowa zakodowana w kodzie QR stanowiąca informację użytkową skierowaną do odbiorcy. To szczególna funkcja loga Polski Kod Cyfrowy – odbiorca nie tylko postrzega i rozpoznaje logo ale też z chwilą odczytania informacji zakodowanych w kodzie QR zawartym w logu staje się jego użytkownikiem. Logo Polski Kod Cyfrowy jest kodem interaktywnym, jest zarówno postrzegany, czyli odbierany ale też jest źródłem informacji cyfrowej, czyli jest dostawcą treści.

Poniżej przykłady loga Polski Kod Cyfrowy.

Logotyp Polski Kod Cyfrowy

Logo Polski Kod Cyfrowy może zostać wzbogacone o dowolną treść znajdującą się w jego bezpośrednim sąsiedztwie/otoczeniu. W tem sposób, z połączenia loga i tekstu powstaje logotyp Polski Kod Cyfrowy.

Przykład logotypu Polski Kod Cyfrowy:

Polski Kod Cyfrowy

Inne formy logotypu Polski Kod Cyfrowy

Logotyp może przybrać wiele postaci jako utwory zależne. W szczególności może być zastosowany jako czarno-biały lub w dowolnym kolorze, może być przedstawiony w inwersji całości lub tylko otoczenia kodu QR. Może być zastosowany na dowolnym tle o zróżnicowanym stopniu przezroczystości. Wszelkie modyfikacje są utworami zależnymi i podlegają tej samej ochronie.

Zalety znaku towarowego Polski Kod Cyfrowy

W odróżnieniu od tradycyjnych logotypów znak towarowy Polski Kod Cyfrowy (TM) jest nośnikiem informacji. Bezpośrednio po zeskanowaniu logotypu skanerem kodów QR, który jest wbudowaną funkcją wszystkich aparatów fotograficznych w smartfonach, osoba skanująca kod staje się odbiorcą informacji w nim zawartej. Wybierając funkcję wyświetlaną na smartfonie po rozpoznaniu zakodowanej treści może stać się użytkownikiem logotypu i zawartej w nim treści. W zależności od potrzeb logotyp może zawierać tekst, muzykę, adres strony internetowej, przekierowanie do systemu płatności, przekierowanie do jednego z wielu popularnych serwisów społecznościowych lub do dowolnej innej funkcjonalności obsługiwanej na stronie internetowej. Polski Kod Cyfrowy może dostarczać treści dynamiczne, gdyż zakodowane w nim informacje mogą prowadzić do miejsc ze zmienną informacją o dowolnym charakterze, jak np. aktualny stan warunków atmosferycznych, aktualne kursy walut, aktualne ceny usług parkingowych, aktualne ceny biletów i wiele innych, których liczba jest nieograniczona.

Z technicznego punktu widzenia logotyp Polski Kod Cyfrowy zapewnia maksymalną czytelność i pełną zgodność z normami przemysłowymi kodów QR, czego nie zapewniają inne kody np. pozbawione pustej ramki wokół kodu QR.

Własność znaku towarowego Polski Kod Cyfrowy

Właścicielem znaku towarowego Polski Kod Cyfrowy oraz jego autorem jest Artur Ornatowski. Do niego należą wszelkie prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe. Wykorzystanie zarówno utworów prezentowanych tutaj jako przykłady jak i utworów zależnych, powstałych poprzez wykorzystanie tak idei, koncepcji jak i elementów graficznych lub słownych wymaga zgody autora.

Stan prawny na dzień 24 kwietnia 2024 r.