Mikulski

4501
mikulski

Mikulski

Stan obecny

W 1998 roku w Polsce było 9693 osób noszących nazwisko Mikulski, z czego jedna trzecia zamieszkiwała województwo warszawskie, duża część zamieszkiwała województwo bydgoskie i katowickie.

Herb Sas

Kopia postanowienia o rodowitosci szlacheckiej familii Mikulskich.

Roku 1824 miesiaca Wrzesnia 16 dnia.

Wedle ukazu Jego Imeratorskiej Mosci w Deputacii wywodowej Szlacheckiej Guberni Litto – Grodzienskiej Sluchali prosby (JMP )? Jana Mikulskiego Herbu Sas uzywajacego, przy ktorej skladajac dowody na rodowitosc szlachecka familii Mikulskim poslugujace, prosi o zapisanie siebie z dalsza familia swoia do wlasciwej czesci Ksiegi Rodoslawnej Szlacheckiej tutejszej Gubernii. Z przedstawionych zas dowodow okazalo sie ze poprzednik Familii Mikulskich Ur. Jan Marcinowicz Mikulski uzywajac prerogatyw stanowi Szlacheckiemu wlasciwych posiadal majetnosc Mikulicze zwana w P(ow)iecie Nowogrodzkim lezaca, od dziada Wasila Andrzejewicza Wojnicza Mikulskiego,prawem naturalnego spadku w iego wladanie przeszla , dowodem tego prawo wieczyste przedlozone na wzmieniona Majetnosc Mikulicze od tegoz Jana Marcinowicza Mikulskiego, Ur. Aleksandrowi i Zofii z Horbatowskich Wysockim w roku 1692 Listopada 5 wydane, tegoz roku i M-ca dnia 10 w aktach Trybunalu Glownego Nowogrodzkiego przyznane oraz kwit orginalny JW. Komorowskiego Koniuszego W-a L(?)poswiadczajacy o znajdowaniu sie na wojnie Ur. Janowi Mikulskiemu w Roku 1692 Grudnia 22 dnia wydany . Nastepnie z tegoz Jana Marcinowicza Mikulskiego pochodza Dominik, Tomasz, Stefan, Mikulscy bracia miedzy soba rodzeni, potwierdza o tym List Zareczny JW. Stefana Tyzenhauza Wojewody Nowogrodzkiego w Roku 1705 Maja 20 Dnia uczyniony w ktorym rozmaite krzywdy poczynione przez Tomasza, Dominika i Stefana oraz Dalszych Mikulskich , Wur. Aleksandrowi i Zofi z Horbatowskich Wysockim. Z Dominika Mikulskiego wziol byt swoj Symon (?) z synami trzema Piotrem z ktorego pochodzi wywodzacy sie Jan z synami dwuimiennemi Stanislawem Ignacym i Konstantym Walentym, Wincentym z ktorego wywodzacy sie Jan, Konstantym z ktorego pochodzi wywodzacy sie Jakob z synem Antonim- z Jozefa Mikulskiego pochodzi dwuimienny Jerzy Michal, z synem wywodzacym sie Dominikiem- z Stefana Mikulskiego wziol swoje nastanie Jan z ktorego iest syn Jgnacy z synem wywodzacym sie Antonim – O calym tym rodrodzeni sie poswiadczaja nastepujace dowody- najprzod, Metryki chrzestne 1a, 1726. Pazdziernika 28 dnia na Symona syna Dominika- 2a, 1756 Listopada 25 . na Piotra syna Symona – 3a, 1784. Marca 31 na Jana syna Piotra – 4 a,1822. Lipca 18 . na dwojimiennego Stanislawa – Ignacego –5a, 1824 Lutego 10 na dwoimiennego Walentego Konstantego syna Jana – 6a,1760 Lutego 10 na Wincentego syna Symona- 7a, 1798. Pazdziernika 9. na Jana syna Wincentego- 8a,1763 Stycznia 23 na Konstantego syna Symona- 9a, 1795. Lipca 29 na Jakoba syna Konstantego- 10a, 1817. Maja 14 na Antoniego syna Jakoba –11a,1724. Stycznia 10. na Jozefa syna Tomasza-12a,1768. Kwietnia 30 na dwoimiennego Jerzego Michala-13a,1802. Lipca 7. na Domienika syna Michala-14a, 1705. Stycznia 1°, na Jana syna Stefana-15a,1752. Grudzien 19 na Ignacego syna Jana –i16a,1787. Listopada 15.na Antoniego syna Ignacego- powtore: Prawo wieczyste przedazne od Ur. Piotra Tadeusza Wojnilowicza Podstolego wojewodztwa Nowogrodzkiego Ur. Dominikowi Mikulskiemu na grunta Lachowka zowiace sie w Powiecie Nowogrodzkim polozone roku 1724. Maja 10. wydane i tegoz roku Patdziernika 5. w Ziemnstwie Nowogrodzkim przyznane – potrzecie Intromisya (?) wozienska potymze prawie na osobe Ur. Dominika Mikulskiego w Roku 1724. Maja 12 uczyniona, i tegoz czasu przed Aktami Grodzkimi pitta Nowogrodzkiego zeznana po czwarte zapis wieczysty od Ur. Piotra ………..( wyraz nieczytelny) Mikulskiego, zonie iego Maryannie z Holowniow Mikulskiej, na dozywocie Majetnosc Mikulicz za wzniesiona summe posagowa w Roku 1784. Lutego 27. dnia Wydany i tegoz roku dnia 2. Marca w Ziemstwie Nowogrodzkim przyznany- popiato dokument wieczysto zrzeczony od tegoz Piotra Mikulskiego synowi jego Janowi na wolne rzadzenie tymze Majatkiem Mikulicze zowiacym sie w Roku 1820 Maja 8. dnia wydany i wtymze czasie przed Aktami Ziemskimi pitta Nowogrodzkiego Przyznany- po szoste Egzemplarz rewizkiej skazki(?? Spisu?) o 3-ch duszach plci meski do folwarku Mikulicz Piotra Mikulskiego nalezacych,w rok 1816 Marca 8 dnia sporzadzonej i tegoz czasu do Kom Rewizskiej (?) Nowogrodzkiej podanej- Nakoniec po siodme dwa swiadectwa urzedowe ie…..( ? ichne ??) od Marszalka pttu Nowogrodzkiego w dniu 28. Czerwca 1823 roku N 297. wydane w tem , ze Jakob syn Konstantego z synem Antonim, Jan syn Wincentego , Antoni syn Ignacego i Dominik syn Michala Mikulscy maja swoja dziedziczna ziemna posesje w okolicy Mikuliczach Powiecie Nowogrodzkim i okladem podusznym nie sa zajeci (???? ) – drugie od Sadu Zimskiego Pttu Nowogrodzkiego w dniu 11 Czerwca …. ( nieodczytelne) 1824. Roku za N149. ze Jan syn Piotra, Jan syn Wincentego, Jakob syn Konstantego , Dominik syn Michala – Antoni syn Jakoba i Antoni syn Ignacego Mikulscy posiadaja po przodkach swoich w okolicy Mikuliczach dziedziczna ziemie posesya- Rozkazali: Majac sie stosownie do praw i przepisow w przywileju pod rokiem 1785 . Najlaskawiej stanowi szlacheckiemu nadanym wyrazonym i jako tez pilnujac sie Ukazom Rzadzacego Senatu w tem celu wyszlych, familie Wur. Mikulskim okladowi podusznemu nieulegla, a mianowicie Jana z synami dwoimiennemi Stanislawem Ignacym i Konstantym Walentym, z ojca Piotra, Jana z ojca Wincentego, Jakoba z synem Antonim z ojca Konstantego, Dziada Symona, Pradziada Dominika, oraz Dominika z ojca dwoimiennego Jerzego – Michala, Dziada Jozefa , Pradziada Tomasza , niemniej Antoniego z ojca Ignacego, Dziada Jana, Pradziada Stefana, a wspolnie wszystkich z Prapradziada Jana ,Praprapradziada Marcina przez glowyAndrzeja i Wasyla Wojnicza Mikulskiego pochodzacym na mocy zlozonych dowodow w ……………..( ???) starozytnem dostojenstwie uznac, do 6 czesci Ksiegi Rodoslawnej Szlacheckiej Gubernii Litto Grodzienskiej zapisac, oraz Ekstrakt(??) niemniejszego postanowienia i patent na Szlachectwo na zadanie strony potrzebujacej wydac.-/:protokol podpisany przez zasiadajacych i Sekretarza Szlacheckiego:/

Po Ukazu Jego Imperatorskogo Wieliczestwa ………………………………………
N 66…

Wzmianki

Adam Boniecki „Harbarz Polski”:

Michał Abramowicz h. Lubicz, ur. w Krykałach 1840 r., legitymując się ze szlachectwa w gubernii wileńskiej 1847 r., udowodnił, że jest synem Franciszka, chorążego wilejskiego i Zofii z Mikulskich, wnukiem Antoniego i Róży Komarówny, a potomkiem Aleksandra, właściciela dóbr Smycze w 1600 r.

Błażej [Bartold], 1764 r. podstoli przasnyski, 1771 r. podczaszy, a 1784 r. stolnik, żonaty z Wiktoryą Mikulską (DW. 99 f. 874).

Adam [Bispink], pułkownik wojsk polskich, z Teresy Mikulskiej pozostawił syna Kamila, zmarłego w 1850 r..

Adam [Bóbr], burgrabia ciechanowski 1745 r., miał synów: Jana i Stanisława. Jan pozostawił dwóch synów: Zygmunta i Adama. Po Zygmuncie, z Rozalii Lipowskiej, syn Józef 1848 roku, a po Adamie, z Agaty Mikulskiej, syn Wawrzyniec, 1854 r., dowiedli szlachectwa.

Gabryel [Chełmiński], właściciel Woli Syrnickiej, w powiecie lubartowskim, pozostawił syna Franciszka, urodzonego 1750 r., po którym z żony, Ludwiki z Mikulskich, syn Józefat Michał, urodzony 1777 r.,

Franciszek [Dunikowski], z żony Zarembianki, miał między innymi córki: Rozalię, za Antonim Mikulskim 1748 r. i Katarzynę, za Tomaszem Sędzimirem 1750 r. i syna Antoniego (Gr. Sandec.).

Tadeusza, ur. 1842 r., zmarłego w Pizie 1874 r., dziedzica Reginowa, Rudni i Sieniecyż, ze Stefanii Twardowskiej, córki Józefa, rektora b. uniwersytetu wileńskiego, następnie marszałka pińskiego i Teofili z Mikulskich, zmarłej w Sienieżycach 1901 r.

Hieronim [Kieniewicz], drugi syn Antoniego, ur. 1796 r., chorąży mozyrski 1830 roku, zmarły w Rzymie 1884 r., z Katarzyny Horwattówny, miał córki: Jadwigę, Kamillę Mikulską, Wandę, za Witoldem Ordą i Józefinę, za Bolesławem Jeleńskim, oraz syna Hieronima, żonatego z Jadwigą Horwattówną, z której córki: Klotylda Ksawerowa Potworowska, Zofia Putkamerowa i Jadwiga Lubańska, oraz synowie: Hieronim, ożeniony z Adelą Narkiewiczówną Jodkówną, córką Antoniego i Heleny Czosnowskiej i Antoni, ożeniony z hr. Magdaleną Grabowską.

Jakób [Kryński] zaś i Adam z Krynek-Sobolich, urodzeni z Maryi Magdaleny Kosseckiej; Jerzy, Tadeusz i Jan, urodzeni z Anny Szopińskiej, synowie Antoniego, wnukowie Józefa i Anny Rogowskiej, 1-o v. Olchowskiej, 3-o v. Mikulskiej, prawnukowie Jana, tytułowanego cześnikiem liwskim, legitymowali się ze szlachectwa także 1782 r., w ziemstwie przemyskiem (A. Lwow. For. Nob.).

Tenże Stanisław Lesiecki z Piorunowa, oprawił 1478 r. żonie, Dorocie Mikulskiej, 400 grzywien posagu i wiana na wsi Gocznej, w kaliskim.

Franciszek [Łyżyński-Abramowicz], dziedzic Krykał, trzeci syna Antoniego, chorąży wilejski, z Zofji Mikulskiej, pozostawił, syna Michała Adama Aleksandra Antoniego Franciszka, ur. 1840 r., wylegitymowanego 1847 r. w Wilnie.

Biografie

Źródło: Robert Bielecki „Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego”, t. III.

Oficerowie powstania listopadowego:

Mikulski Franciszek – ur. na Mokotowie pod Warszawą. W powstaniu podof. 4 bat. lek. art. koń., 4.10.31 ppor. Jazdy przykomenderowany do art., czasem podawany jako ppor. LL-R, 5.10.31 przeszedł z Rybińskim do Prus, internowany przez Prusaków. Przybył 3.32 do Francji, należał początkowo do zakładu w Lons-le-Saunier, 8.33 wysłany do Nevers, 3.34 przystąpił tu do TDP, a 1.10.34 potępił Czarto-ryskiego. Popadł w duże kłopoty, za długi i niemoralne prowadzenie się trafił do więzienia. Zaopiekował się nim B. Jański, który 5.38 ściągnął go do Paryża, skąd 11.38 wysłał go do Juilly, a 11.40 umieścił w „domku” w Wersalu. Tu 1840 wstąpił do seminarium duchownego, 2.41 wyjechał do Rzymu na dalsze studia. Był kapelanem w Asyżu.

Mikulski Izydor – ur. 4.4.1800 w Wiązowcu w gub. grodź, s. Michała i Józefy Wołłowicz, brat Józefa. Studiował na uniwersytecie wił. W powstaniu wszedł do powstania słonimskiego, potem ppor. 11 puł, oficer w sztabie Chłapow-skiego, 10.6.31 adiutant bryg. dow. przez płka Sołtana, 15.7.31 przeszedł z Chłapowskim do Prus, internowany przez Prusaków. Na emigracji początkowo w Hamburgu. Przybył 12.33 do Francji, osiadł w Paryżu. 1839 został członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego, a od 1846 należał do Klubu Polskiego, Wraz z kuzynem Antonim Wołłowiczem rysował machiny parowe, pracował w Banku Jelskiego od jego początku aż do upadku. Od 1851 przez kilkanaście lat był urzędnikiem w Credit Foncier. Przed 1870 przeszedł na emeryturę. Członek Instytucji Czci i Chleba. Nie brał czynnego udziału w życiu politycznym Wielkiej Emigracji. Zm. 9.12.78 w Paryżu, pochowany na cmentarzu Montmartre.

Mikulski Jerzy – ur. 1791 w Oszmianie, s. Jana i Elżbiety Drewnowskiej. Wstąpił 1809 do wojska roś. służył w 42 p. jegrów, dostał się 1812 do niewoli. Wstąpił 1813 do 18 pp. Księstwa Warszawskiego, odbył kampanie 1812 przeciw Francji, 1813 w obronie Modlina. W armii Królestwa Polskiego sierż. st. 7 ppl, 11.10.30 ppor. p. weter. czyn. W powstaniu ppor. p. weter. czyn, 13.6.31 por. Przybył 12.10.31 z Modlina do Warszawy, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi.

Mikulski Józef- ur. w Wiązowicach k. Słonima, s. Michała i Józefy Wołłowicz, brat Izydora. W powstaniu ppor. powstania lit. i l puł, należał do korpusu Chłapowskiego, z którym 15.7.31 przeszedł do Prus, internowany przez Prusaków. Przybył 12.31 do Francji, 10.12.31 był jednym z założycieli w Paryżu Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich. 3.8.32 prosił o przyjęcie do Szkoły Sztabu. 1832 członek Komitetu Narodowego Polskiego. 1834-42 należał do Koła Polskiego. Zm. 29.3.56 w Paryżu, pochowany na cmentarzu Montmartre w zbiorowym grobie polskim.