Grzybowski

4828
grzybowski

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 14498 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

Herb

Nazwisko Grzybowski nosi wiele rodów ze sobą niespokrewnionych. Niektóre rody należą do szlachty, jak np. ród pieczętujący się herbem Doliwa, Grzybowski czy herbem Poraj II.

Józef

[BRACIA: Andrzej, Antoni, Mikołaj, ] [Nazwa miejscowości Ręczno do roku 1868 brzmiała RACZNO, to znaczy do roku, w którym ukazem carskim obowiązkowym językiem urzędowym w Polsce stał się język rosyjski. Nie udało się wyjaśnić, dlaczego ówczesny proboszcz parafii raczyńskiej ks. Marszałkiewicz zaczął pisać RENCZNO (w języku rosyjskim nie ma „ę”),a po 1918 roku kontynuowano już nazwę RĘCZNO.]

urodzony: około 1769 r. prawdopodobnie w Pustkowiu-Przewozie, gmina: raczyńska (obecna nazwa:ręczyńska), powiat: piotrkowski, woj. kaliskie; obecnie woj. łódzkie. Wyznanie: rzymsko-katolickie, ochrzczony w kościele parafialnym w Racznie.

I żona: Petronela z Walasów, urodzona w …………… zmarła: ok. 1805 r. w Pustkowie- Przewozie. Ślub, na pewno przed rokiem 1793 ?

Dzieci z tego małżeństwa

1. TOMASZ; urodzony około 1793 r. w Pustkowie-Przewozie, ochrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława w Racznie(Ręcznie). Ślub w kościele w Racznie(Ręcznie) z Anną z domu Jakóbczyk, wyznanie : rzymsko-katolickie. Zmarł 6 września 1859 roku o godzinie 500 rano w Pustkowiu – Przewozie w wieku 66 lat.
Dzieci Tomasza:
· Marjanna ur. 1825 r. w Paskrzynie, parafia Raczno, gmina Raczno, pow. Piotrków Tryb.
· Antonina ur. 07.06.1827 r. w Paskrzynie,
· Balbina ur. 22.03.1829r. w Stobnicy, gmina Raczno, pow. piotrkowski, woj. kaliskie o godzinie 11 wieczorem. Chrzestni: Sebastian Cichosz i Franciszka Piotrowska
· Józefa ur. 1831r. w Pustkowiu-Przewozie, zmarła w Pustkowiu-Przewozie 24 marca 1833 r o godzinie 12 w nocy. Wiadomość przekazali Antoni Grzybowski, brat Józefa, ojca Tomasza, i Walenty Orzechowski obaj z Przewozu.
· Antoni ur. 27.05.1833 r. w Pustkowiu-Przewozie, o godzinie 2000 ; chrzestni: Jakub Bułaciński i Maryjanna Jurkowska oboje zamieszkali w Przewozie.
Ślub kościelny prawdopodobnie w kościele parafialnym w Sulejowie, w roku ok. 1854 z Konstancją Ptak z Kurnędza, gmina Łęczno, lat 20.
Dzieci Antoniego i Konstancji:
§ Wincenty urodzony 14 lipca 1855 roku o godzinie 4 rano. Chrzestni: Aleksy Krawczyk komornik z Szarbska i Maryjanna Orzechowska strzelcowa z Pustkowia-Przewozu.
§ nie mam wiadomości o innych dzieciach Antoniego a wiem, że byli, bo rodzina Grzybowskich, potomków Antoniego i Konstancji, żyła w Kurnędzu jeszcze w końcu XX wieku.

· Walenty, syn Tomasza ur. 12.02.1836 r. w Pustkowiu-Przewozie, o godzinie 5 po południu; chrzestni: Walenty Małkiewicz z Dąbrowy i Maryjanna Grzybowska z Przewozu.
20 lutego 1854 roku wziął ślub kościelny w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława w Racznie z panną Józefą Wilczyńską córką Kazimierza i Agnieszki Wilczyńskich z Łęk Królewskich lat 17 mającej.
Zmarł prawdopodobnie we wsi Biała, gmina Sulejów … ?
Dzieci Walentego i Józefy:
§ Lucyna urodzona 27 października 1860 roku o godzinie 400 rano w Pustkowiu-Przewozie. Chrzestni: Antoni Grzybowski(brat Walentego) i Łucja Toporowska
§ Walenty urodzony 1863 roku w Przewozie, zmarł 26 lutego 1881roku o godzinie 6 wieczorem w Przewozie. Do śmierci mieszkał z matką we wsi Biała.
· Wincenty ur. 24.03.1838 r. w Pustkowiu-Przewozie, o godzinie 5, Chrzestni: Maciej Marszałek z Paskrzyna lat 33 i Agnieszka Jakóbczykowa gospodyni z Paskrzyna
Ślub kościelny w kościele parafialnym w Racznie(Ręcznie) dnia 31 stycznia 1858 roku z panną Katarzyną Przygodzką lat 23, córką Władysława i Izabeli Przygodzkich z Taraski. W roku 1884 już nie żyją. ???
Dzieci Wincentego i Katarzyny:
§ Józef urodzony 13 września 1862 roku o godzinie 1200. Chrzestni: Jan Olejnik rolnik ze Stobnicy i Maryanna Grzybowska z Przewozu.
I żona. 22 września 1884 roku w kościele parafialnym w Ręcznie wziął ślub z panną Józefą Krawczyk córką Jana i Wiktorii z domu Ciszewska Krawczyków, lat 16. Zmarła w Stobnicy 1 marca 1904 roku o godzinie piątej po południu. Wiadomość przekazali Józef Grzybowski mąż zmarłej i Wincenty Krawczyk sąsiad ze Stobnicy.
Dzieci Józefa i Józefy a wnuki Wincentego:
o Walenty urodzony 10 lutego 1888 roku o godzinie 10 rano. Chrzestni: Maciej Szymacha i Jadwiga Dybowska. Zmarł 23 lutego 1888 roku w Przewozie o godzinie 10 rano. O śmierci powiadomił Józef Sokalski i Franciszek Grzybowski obaj rolnicy z Przewozu.
o Piotr urodzony 26 lipca1889 roku o godzinie 3 po południu, Chrzestni: Jan Milewicz i Józefa Sokalska. Zmarł 16 sierpnia o godzinie 12 w nocy. O śmierci powiadomił Józef Sokalski i Franciszek Grzybowski rolnicy z Przewozu.
o Ignacy urodzony 26 lipca 1889 roku o godzinie 3 po południu. Chrzestni: Wincenty Grzybowski i Antonina Marian. Zmarł o godzinie 3 rano 14 sierpnia 1889 r. Wiadomość o śmierci przekazał Franciszek Grzybowski i Antoni Szokalski rolnicy z Przewozu.
o Adam urodził się 9 lutego 1891 roku o godzinie 1 po południu. Chrzestni: Ignacy Grzybowski i Agnieszka Włódarczyk. Zmarł 27 lutego 1891 roku o godzinie 5 rano.
o Wincenty urodzony 19 stycznia 1893 roku o godzinie 9 rano w Przewozie. Chrzestni: Franciszek Grzybowski i Anna Dybowska. Żył tylko 20 dni, umarł 10 lutego 1893 roku w Przewozie o godzinie 12 w południe. Wiadomość o śmierci przekazali Franciszek Grzybowski i Józef Sokalski z Przewozu.
o Stanisław urodzony 16 marca 1894 roku o godzinie 6 rano. Chrzestni: Jan Nowak i Marianna Sokalska z Przewozu.
Zawarł ślub w kościele pod wezwaniem św. Stanisława w Ręcznie 20 listopada 1916 r. z Anną Czerkawską ze Stobnicy.
o Marianna Anna urodziła się 14 lipca 1897 roku o godzinie 11 rano w Przewozie. Chrzestni: Michał Wroniszewski i Helena Wielońska(lub Wieluńska). Zmarła w Stobnicy 28 stycznia 1904 roku o godzinie 1 po północy. Wiadomość o śmierci przekazali: Wincenty Krawczyk i Jan Włódarski obaj rolnicy ze Stobnicy.
o Jan urodził się 16 stycznia 1900 roku o godzinie 2 po południu w Przewozie. Chrzestni: Michał Krawczyk i Anna Dybowska. Zmarł prawdopodobnie w Stobnicy przed rokiem 1914.
o Józef urodził się w Przewozie 14 marca 1903 roku o godzinie 8 wieczorem. Chrzestni: Jan Włodarczyk i Zuzanna Grzybowska.
Ślub z Kazimierą Czerkawską córką Jana i Jadwigi z Bałazińskich Czerkawskich dnia …… Miał z nią dwoje żyjących do dziś dzieci Edwarda i Janinę.
o Piotr urodzony w Stobnicy 25 czerwca 1905 roku o godzinie trzeciej po południu. Chrzestni: Antoni Łosiewicz i Katarzyna Wiaderna. Zmarł przed rokiem 1906.

II żona Józefa. Ślub kościelny obrządku rzymsko-katolickiego z Ewą Siwochą panną urodzoną i żyjącą w Paskrzynie, córką Błażeja i Zofii z Ślusarczyków Siwochów, lat 22, dnia 28 maja 1906 roku w kościele parafialnym św. Stanisława w Ręcznie. Świadkami byli: Wincenty Krawczyk lat 32 i Jan Włodarczyk lat 43.
Dzieci z II żoną Józefa:
o Władysław urodzony w Stobnicy 27 czerwca 1907 roku o godzinie 23 wieczorem. Chrzestni: Jan Koszlaga i Jadwiga Rusin. Zmarł wkrótce po urodzeniu.
o Franciszek urodzony w Stobnicy w 1915 roku. Żonaty z Genowefą Sitkowską ze Stobnicy. Zmarł 01.06. 1993 roku w Stobnicy.
o Feliksa urodzona w Stobnicy w 1917 roku. Zamężna za Janem Koszlagą ze Stobnicy. Zmarła 03.07 1995 roku w Stobnicy.
o Ignacy urodzony w Stobnicy 1919 roku. Zmarł w 1939 r. w Stobnicy.

III żona Józefa. Ślub w kościele parafialnym w Ręcznie …. z panną Masłowską…

Dzieci z III żoną Józefa:

o Stanisława 1924 r. zmarła około 1998 roku.
· Leon syn Tomasza ur. 06.04.1840 r. w Pustkowiu-Przewozie, o godzinie 1800, Chrzestni: Wawrzyniec Więckowski rządca wsi Paskrzyn i Magdalena Orzechowska strażniczka lasów rządowych obrębu Stobnica.
Żona Franciszka Janiec ur. 1841 r.
Zmarł 10 marca 1889 roku w Przewozie o godzinie 5 rano. Wiadomość o śmierci przekazali Józef Sokalski i Franciszek Grzybowski.
Dzieci Leona i Franciszki:
§ Adam urodzony 16 maja 1871 roku o godzinie 1200 w południe we wsi Przewóz, Chrzestni: Antoni Czerkawski 21 lat i Marianna (nazwisko trudne do odczytania), umarł w Przewozie dnia 28 marca 1876 r o godzinie 1900 (700 wieczorem). {Umarł dzień po śmierci swojej młodszej siostry Ewy. Domyślać sięmożna, że była to choroba zakaźna.}
§ Ewa urodzona 1 lutego 1875 roku o godzinie 12 w południe we wsi Przewóz. Chrzestni: Józef Sokalski i Konstancja Organista?. Zmarła 27 marca 1875 r. w Przewozie o godzinie 7 wieczorem.
§ Marianna urodzona w Przewozie 16 czerwca 1877 roku o godzinie 6 rano. Chrzestni: Ignacy Janiec z Paskrzyna i Katarzyna Sochacka. Umarła 14 września 1877r, o godzinie 900 wieczorem. Informację o zejściu zgłosili Leon Grzybowski-ojciec i Roch Wroniszewski rolnik z Przewozu.
§ Ignacy urodził się 11 lipca 1880 roku, godzina 3 po południu w Przewozie. Chrzestni: Jan Karbowiak i Katarzyna Bułacińska oboje z Ręczna. Zmarł 15 sierpnia 1881 roku w Przewozie o godzinie 700 rano.

· Józef syn Tomasza ur. 04.02.1842 r. w Pustkowiu-Przewozie, o godzinie 100, Chrzestni: Antoni Bałaziński z Raczna(Ręczna) i Tekla Orzechowska rolniczka z Przewozu.
Żona Marianna z domu Karbowiak;
Dzieci Józefa i Maryanny:
§ Ewa urodzona 22 października 1869 roku w Przewozie o godzinie 2300, Chrzestni: Jan Stępień i Zofia Szokalska rolnicy z Przewozu.
§ Brak wiadomości o dalszych losach Józefa i Marianny i ich dzieci.
2. ANTONI syn Józefa (brat Tomasza) ur. około 1802 r. w Pustkowiu-Przewozie, Zmarł w Pustkowiu Przewozie 23 kwietnia 1877 r. o godzinie 1000 wieczorem w wieku 75 lat. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Justynę (Powinno być Marianna z domu Klimowicz, chyba że ożenił się po raz trzeci.)

I żona Antoniego, Anastazja z Wachów ur. ok. 1800 r. w Paskrzynie, imiona rodziców: Andrzej i Katarzyna, zmarła 9 czerwca 1846 o godzinie 9 rano w Pustkowiu-Przewozie

DZIECI Antoniego i Anastazji

· Katarzyna ur. 1828 r. w Pustkowiu-Przewozie, zmarła 30 kwietnia 1833 r. o godzinie 10 rano w Przewozie.
· Franciszek ur.28.09.1836 r. w Pustkowiu-Przewozie o godzinie 5 po południu. Chrzestni: Walenty Orzechowski Strzelec lasów rządowych na Przewozie i Marianna Królikowska ze Stobnicy.
Żona Marianna z Chmielewskich ur ok. 1837(lub 1836) r.; ślub: ?
Dzieci Franciszka i Marianny:
§ Maryanna ur. około 1857 roku. W 1882 roku bierze ślub kościelny z Andrzejem Krawczykiem ze Stobnicy lat 22, synem Filipa i Małgorzaty z Grodków Krawczyków, rolników ze Stobnicy.
§ Antoni urodzony w Przewozie 7 maja 1860 roku o godzinie 12 w południe. Ochrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława w Racznie (Ręcznie) pow. piotrkowski, woj. kaliskie (obecnie łódzkie)
§ Franciszek urodził się 18 sierpnia 1862 roku w Przewozie o godzinie 4 po południu. Chrzestni: Józef Sokalski i Tekla Kowalska czynszowniczka z Szarbska.
§ Anastazja ur. 12 maja1864 r. w Przewozie o godzinie 10 wieczorem. Chrzestni: Franciszek Dębowski czynszownik z Przewozu i Zofia Sokalska czynszowniczka z Karczemki.
24 września 1893 roku bierze ślub w kościele pod wezwaniem św. Stanisława w Ręcznie z Filipem Danielikiem urodzonym w Skórkowicach, synem Wawrzyńca(nieżyjącego) i Franciszki z Dzitkowskich małżeństwa Danielików żyjącej w Dąbrówce.
§ Jan ur. 5 listopada 1865 roku o godzinie 7 rano w Przewozie. Chrzestni: Józef Sokalski i Antonina Wardzińska lub Wadzińska owczarka ze Stobnicy. Zmarł 22 listopada 1877 roku w Przewozie o godzinie 6 po południu. Zawiadomienie o jego śmierci złożyli ojciec i Józef Szokalski z Przewozu.
§ Józef ur. 29 listopada 1867 roku w przewozie o godzinie 4 rano, Chrzestni: Józef Hoszler(vel Heisler) ze Stobnicy i Magdalena Grzybowska z Przewozu. Zmarł 23 lipca 1894 roku w Przewozie o godzinie 10 przed południem. Wiadomość przekazał ojciec zmarłego i Franciszek Dybowski z Przewozu.
§ Antonina urodzona 15 czerwca 1872 roku o godzinie 4 rano w Przewozie, gmina Raczno(Ręczno), pow. piotrkowski, woj. kaliskie(Teraz łódzkie). Ochrzczona w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława w Racznie(Ręcznie), pow. Piotrkowski, woj. kaliskie(dzisiaj łódzkie). Chrzestni: Bartłomiej Wach i Jadwiga Dybowska z Przewozu.
§ Ignacy ur. 7 grudnia 1874 roku o godzinie 10 rano w Przewozie, gmina Raczno(Ręczno), pow. piotrkowski, woj. kaliskie(teraz łódzkie), Polska. Ochrzczony w kościele parafialnym w Racznie(Ręcznie). Chrzestni: Józef Gruszczyński kowal ze Stobnicy i Jadwiga Janiec. Zmarł w Przewozie 25 lipca 1877 roku o godzinie 7 rano. O śmierci powiadomili Franciszek Grzybowski – ojciec i Bartłomiej Wach rolnik z Paskrzyna.
§ Maryanna ur. 7 listopada 1877 roku o godzinie 10 rano w Przewozie, gm. Raczno, pow. piotrkowski, woj. kaliskie. Chrzestni: Józef Gruszczyński kowal ze Stobnicy i Józefa Wach. Zmarła 20 listopada o godzinie 3 po południu. Powiadomił ojciec i Józef Dybowski z Przewozu.
§ Józefa ur. 1881 roku. Dalsze losy nieznane.
· Katarzyna córka Franciszka ur. 21 października 1845 roku w Przewozie o godzinie 11 wieczorem. Chrzestni: Józef Orzechowski lat 28 i Maryanna Grzybowska , czynszowniczka z Taraski. Zmarła 15 września 1846 roku o godzinie 10 rano.

· Maryjanna ur. 1823 r ? Dnia 3 października 1841 roku wzięła ślub z Walentym Kornackim urodzonym w Trzepnicy a mieszkającym w Racznie, syn Stanisława(nieżyjącego) i Jadwigi z Świderskich Kornackich zamieszkałych w Kolonii Dorszyn.

II żona Antoniego, Maryjanna Klimowicz ur. 1829 r. Imiona rodziców: Kazimierz i Franciszka. Ślub dnia 02.08.1846 r. w Paskrzynie.

DZIECI

· brak danych
3. WOJCIECH GRZYBOWSKI syn Józefa ur. 1800 r. Żona Marianna z Banaszczyków (lub Manaszczyków, lub Laszczyków).Wojciech zmarł 6 kwietnia 1847 r. o godzinie 3 po południu w Pustkowiu – Przewozie. Pozostawił żonę Mariannę. Zmarł w wieku 47 lat;
Dzieci:
· Józef ur. 27 luty 1824 r., godzina 11 przed południem w Przewozie.
· Tomasz Grzybowski ur. ok 1836 r. żona Magdalena z Laszczyków z Szarbska 25 lat w 1865r. Zmarł 10 lipca 1878 roku w Przewozie o godzinie 10 wieczorem. O śmierci powiadomił Roch Wroniszewski i Józef Szokalski z Przewozu. Magdalena wdowa, 23 maja 1887 roku wychodzi powtórnie za mąż za Jana Jóźwika urodzonego w Dąbrówce a żyjącego w Przewozie lat 49 wdowiec po zmarłej żonie Klarysie Przewoźnik.

Dzieci Tomasza(syn Wojciecha):

§ Maryanna ur. 6 grudnia 1860 roku o godzinie 2 po północy w Przewozie. Ochrzczona w kościele parafialnym w Racznie(ręcznie) pow. piotrkowski, woj. kaliskie(obecnie łódzkie). chrzestni: Jan Laszczyk z Szarbska i Julianna Laszczyk z Zygmuntowa. Zmarła 18 stycznia 1861 roku o godzinie 3 po południu. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Racznie(Ręcznie).
§ Ewa ur. w Przewozie dnia 11 grudnia 1861roku o godzinie 12 w południe. Ochrzczona w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Stanisława w Racznie(ręcznie), pow. piotrkowski, woj. kaliskie(łódzkie). Chrzestni: Józef Grzybowski wyrobnik z Przewozu i Marianna Purgał czynszowniczka z Przewozu.
§ Antonina urodzona około 1863 roku w Przewozie, zmarła 16 lipca 1878 roku o godzinie 10 wieczorem. Informację o jej śmierci złożył Leon Grzybowski i Jan Karbowiak z Raczna.
§ Małgorzata ur. 22 czerwca 1865 r. o godzinie 9 rano. Chrzestni: Franciszek Dębowski i Klara Jóźwikowa. Zmarła9 lipca 1765 r. o godzinie 11 przed południem. Powiadomili: Leonard Grzybowski lat 25 i Jan Purgał lat 30; obaj czynszownicy Przewozu.
§ Zofia urodzona 10 maja 1868 r o godz. 4 rano w Przewozie, chrzestni: Franciszek Grzybowski (30 lat) z Przewozu i Katarzyna Krzysztofik rolniczka z Zygmuntowa. Ślub 11 lutego 1895 roku z Janem Nepomucenem Szymachą lat 25, synem Macieja i Józefy z Lasków Szymachów rolników ze Stobnicy.
§ Petronela urodzona 24 czerwca 1874 roku o godzinie 5 rano w Przewozie, gmina Raczno(Ręczno) pow. Piotrków Tryb., woj. kaliskie(obecnie łódzzkie), Polska. Chrzest w kościele parafialnym w Racznie; chrzestni: Tomasz Dębowski i Halina Sokalska. Zmarła 25 czerwca 1874 roku o godzinie 11 wieczorem.
§ Ludwik ur. w Przewozie, gm. Raczno(Ręczno), pow. piotrkowski, woj. kaliskie(obecnie łódzkie), Polska, dnia 26 lipca 1875 roku o godzinie 8 wieczorem. Ochrzczony w Racznie w kościele parafialnym; chrzestni: Jan Szokalski i Maryanna Cichosz. Zmarł 29sierpnia 1888 roku w Przewozie o godzinie 2 po południu. Wiadomość o śmierci przekazali Franciszek Grzybowski i Józef Sokalski z Przewozu.
· Anna córka Wojciecha ur. 15 lipca 1847 r. o godzinie 6 rano. Chrzestni to Tomasz Grzybowski i Magdalena Orzechowska. Anna urodziła się już po śmierci ojca.

II żona Józefa Grzybowskiego:

Julianna z Jońców(Jończewska?) pobrali się prawdopodobnie około 1806 roku. Urodzona około 1779 r. w ……………. Zmarła 27.10.1829 r. w Pustkowiu-Przewozie, mając 50 lat, wdowa po Józefie. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Racznie(dzisiaj w Ręcznie).
DZIECI
· Wiktoria ur. 20.12.1811 r. w Pustkowiu-Przewozie. Ochrzczona w kościele parafialnym w Racznie. Chrzestni ?
· Michał ur. około 1812 r. w Pustkowiu-Przewozie. Ochrzczony w kościele parafialnym w Racznie. Chrzestni:
Ślub: Dnia 26 stycznia 1834 roku zawarł ślub kościelny w kościele w Racznie z panną Małgorzatą Niedbał córką Stanisława i Anastazji z Francuzów Niedbałów, urodzoną w 1815 roku we wsi Stara. Wesele odbyło się w Paskrzynie.
Dzieci:
§ Kazimierz urodzony 25 lutego 1839 roku o godzinie szóstej wieczorem w Paskrzynie. Chrzestni: Jan Banaszczyk i Małgorzata Mikulanka dziewka z Paskrzyna.
· Wojciech ur. 09.04.1816 r. w Pustkowiu-Przewozie. Ochrzczony w kościele parafialnym w Racznie. Chrzestni ………………..
· Franciszka ur. 16.09. 1818 r. o godzinie 3 po południu w Pustkowiu-Przewozie. Ochrzczona w kościele parafialnym w Racznie. Chrzestni:
· Marianna ur. 03.05.1826 r. w Pustkowiu-Przewozie. Ochrzczona w kościele parafialnym w Racznie. Chrzestni:

Mikołaj
MIKOŁAJ GRZYBOWSKI [Brat Józefa]

urodzony ok.
Żona Justyna ……
Dzieci:
1 .Antoni ur. ok. 1781 r.
2. Kazimierz ur. ok. 1789 (lub 1790 r.) r. Zmarł 3 lipca 1830 roku o godzinie 3 rano w Przewozie w wieku 41 lat. Wyrobnik z kolonii Przewóz. Zostawił żonę Małgorzatę z Dygotów lat 36.
3. Jacenty ur. 1796 roku. Zmarł 27 września 1826 roku w Paskrzynie,miszkał w Paskrzynie jako komornik.

ANDRZEJ GRZYBOWSKI [Brat Józefa] urodzony ok. 1756 r.
Maciej Grzybowski ur. 1789 r

ANTONI GRZYBOWSKI ur. ? i Elżbieta z Przybylskich
mają syna Michała Lat 23 w 1851 r. Wdowiec po zmarłej żonie Urszuli z Wieczorków we wsi Wymysłowie dnia 1 lutego 1851 r.
Michał 18 maja 1851 roku bierze ślub kościelny z panną Katarzyną Olejnik lat 20, córką Andrzeja i Konstancji gospodarzy z Paskrzyna.
Wojciech
WOJCIECH UR. 1780 R. ? Żona Apolonia z Kumidajów

Dzieci:

§ Józef ur. 17 marca 1830 roku w Przewozie o godzinie ósmej rano. Chrzestni: Antoni Grzybowski (lat 31) i Petronela Nemska?.

WOJCIECH GRZYBOWSKI urodzony około 1795 roku ?
Żona Maryjanna z Lasków w 1840 roku ma 33 lata.
Dzieci:
§ Jan urodzony 21 grudnia 1840 roku o godzinie siódmej rano w Pustkowie Przewóz. Chrzestni: Maciej Kmiecik gospodarz z Niewierszyna i Anna Grzybowska czynszowniczka z Pustkowia -Przewozu.
§ Antoni ur. ok. 1844 r. w Przewozie . Zmarł w Przewozie 23 września 1846 r o godzinie 3 po południu.

Wojciech
WOJCIECH GRZYBOWSKI ur ? żona Magdalena; córka Katarzyna zmarła w 1850 roku w wieku 33 lat.

PIOTR GRZYBOWSKI prawdopodobnie syn Franciszka Grzybowskiego
urodzony około 1873 roku w Przewozie (nie znam rodziców), żona Zuzanna z Olejników urodzona około 1879 roku.
Dzieci:
§ Józefa urodzona 28 listopada 1901 roku o godzinie 4 po południu w Stobnicy. Chrzestni Antoni Grzybowski i Józefa Grzybowska.
§ Jan urodzony 30 marca 1904 roku o godzinie 6 wieczorem w Przewozie. Chrzestni: Władysław Krawczyk i Katarzyna Grzybowska
§ Marjanna urodzona 13 maja 1907 roku o 8 wieczorem w Przewozie. Chrzestni: Ignacy Sobczyk i Franciszka Sokalska.
§ Stanisław urodzony 23 września 1909 roku o godzinie 3 rano w Przewozie. Ochrzczony w kościele parafialnym w Ręcznie, rodzicami chrzestnymi byli Julian Danielik i Maryjanna Grzybowska z Przewozu.
§

Inni
Inni Grzybowscy

Kolonia Łęg?

Mateusz Grzybowski ur. 1787 r.? Żona Katarzyna z Jońców w 1829 roku ma lat 31.

Dzieci:

§ Maryjanna ur. 14 sierpnia 1829 r. o godzinie 10 rano w kolonii Łęgu (Dzisiaj: Łęg Ręczyński). Chrzestni: Wojciech Bielecki i Maryjanna Sokalska oboje z Łęgu.

Reducz

Szymon Grzybowski lat (21, powinno być 31) w 1870 r, żona Józefa Piontek lat 30.

31 grudnia 1870 roku o godzinie 3 rano w Reduczu urodził się im syn Jan. Chrzestni: Leonard ……….. i Cecylia Mietelska.

Dzieci

§ Maryjanna urodzona 3 lipca 1869 r. o godzinie 4 rano. Chrzestni: Szczepan Piontek i Ludwika Piontek.
§ Wojciech urodzony 8 kwietnia 1874 roku o godzinie 9 rano we wsi Reducz, gmina Raczno(Ręczno, pow. piotrkowski, woj. kaliskie(łódzkie)). Chrzestni: Walenty Nowakowski i Katarzyna Maciołek.

Dorszyn

Michał Grzybowski[syn Franciszka i Ewy Grzybowskich] ur ok. 1833 r, żona Franciszka z Dawidowiczów. Zmarł 27 maja 1873 roku o godzinie 7 wieczorem we wsi Dorszyn w wieku 40 lat. Wobec tego urodził się prawdopodobnie w 1833 r.

Dzieci

§ Antonina urodzona w Dorszynie 3 maja 1862 r. o godzinie 9 wieczorem. Chrzestni: Ludwik Dawidowicz i Zofia Misztelina (Mistela) rolnicy z Dorszyna. 9 listopada 1885 roku bierze ślub z Józefem Zajdą lat 20 synem Jakuba i Agnieszki.
§ Jan ur. 1867 r. w Dorszynie. Chrzestni: Józef Grzybowski wyrobnik z Raczna i Józefa Grzybowska rolniczka z Reducza.

6 listopada 1894 roku bierze ślub z Marianną Jarosińską lat 17 córką Franciszka i Katarzyny z domu Pabich małżeństwa Jarosińskich z Dorszyna.

§ Wojciech ur. 28 marca 1857 roku w Dorszynie o godzinie 7 po południu. Ochrzczony w kościele parafialnym w Racznie(Ręcznie), pow. Piotrków Tryb. woj. Kaliskie(obecnie łódzkie). Chrzestni: Piotr Piątek i Józefa Bielecka oboje czynszownicy z Reducza. Był żołnierzem.
Ślub 15 listopada 1886 roku w kościele parafialnym w Ręcznie z Antoniną Zajda z Kolonii Olszyny lat 17.
Dzieci:
· Józef urodzony w Dorszynie 6 grudnia 1893 roku o godzinie 4 rano. Ochrzczony w kościele św. Stanisława w Ręcznie, chrzestni: Piotr Gałkowski i Magdalena Dawidowicz.
· Katarzyna urodzona w Dorszynie 16 grudnia 1896 roku o godzinie 8 rano. Ochrzczony w kościele parafialnym w Ręcznie pod wezwaniem św. Stanisława, chrzestnymi byli Jan Pabich i Marianna Pabich z Dorszyna.
· Andrzej urodzony w Dorszynie 21 września 1900 roku o godzinie 10 wieczorem. Ochrzczony w Kościele parafialnym w Ręcznie, chrzestni: Wawrzyniec Masłowski i Michalina Gromek.

§ Maryanna urodzona w Dorszynie 28 listopada 1859 roku o godzinie 8 wieczorem. Ochrzczona w kościele parafialnym w Racznie(Ręcznie), pow Piotrków Tryb. woj. kaliskie( dzisiaj łodzkie). Chrzestni: Jakob Dawidowicz z Olszyn i Marianna Pabich czynszowniczka ze Ślepietnicy.
§ Anna urodzona około 1870 roku, wzięła ślub kościelny w kościele parafialnym w Ręcznie 11 lutego 1889 roku z kawalerem lat 20 Ignacym Zawadą z Kolonii Reducz.
§ Ewa ur.29 listopada 1874 roku o godzinie 4 rano w Dorszynie,gm. Raczno(Ręczno), pow. Piotrków Tryb. woj. kaliskie(teraz łódzkie). Chrzestni: Grzegorz Gałkowski i Katarzyna Sosnowska. Zmarła 12 stycznia 1875 roku w Dorszynie.
§

TOMASZ GRZYBOWSKI ur. około 1853 r. Żona Marianna z Pełków ur. około 1852 r.

Dzieci:

§ Józef ur. 6 stycznia 1878 roku w Dorszynie o godzinie 4 rano. Chrzestni: Michał Pełka i Franciszka Misztela.
§ Anna urodzona w 1876 roku, zmarła 18 listopada 1877 roku w Dorszynie o godzinie 11 rano.
§ Marianna urodzona 28 lipca 1879 roku o godzinie 4 po południu. Chrzestni: Kazimierz Kożuchowski i Józefa Pełka. Ślub dnia 19 listopada 1900 roku we wsi Felicja (matka panny młodej już nie żyje), z Michałem Wlazło 24 lata synem Teofila(nieżyjącego) i żyjącej Nepomuceny z domu Jóźwik, Wlazło, Michał urodził się we wsi Mroga Dolna obwód Brzeziny a mieszkał z rodzicami w Łodzi.
§ Katarzyna urodziła się w Dorszynie 2 listopada 1881 roku o godzinie 4 rano. Chrzestni: Grzegorz Gałkowski i Dorota Pabich oboje rolnicy z Dorszyna. Zmarła 3 kwietnia 1883 roku w Dorszynie o godzinie 2 rano. O śmierci powiadomili Jakub Misztela i Grzegorz Gałkowski.

NOWINKI, IGNACÓW PODUCHOWNY

JÓZEF GRZYBOWSKI urodzony około 1836 roku w……….? Syn Franciszka i Ewy urodzonych w Madalence(chyba w Magdalence). Żona Zuzanna z domu Stępień urodzona około 1843r. w …….?

Zmarł 16 czerwca 1884 roku w Ignacowie Poduchownym o godzinie 3 rano w wieku 50 lat. O śmierci powiadomili Józef Marchewka i Laurenty Radziszewski.

Dzieci

§ Franciszek urodzony 5 października 1873 roku o godzinie 10 wieczorem we wsi Nowinki. Chrzestni: Sebastian Jędrzejczyk i Klara(Kira) Pawulska, oboje z Nowinek. Zmarł w Ignacowie Poduchownym 3 września 1878 roku o godzinie 8 wieczorem.
§ Franciszka urodzona 6 października 1876 roku o godzinie 6 rano we wsi Nowinki, gmina Raczno(Ręczno), pow. piotrkowski, woj. kaliskie(łódzkie). Chrzestni Franciszek Ożarek i Maryanna Stępień. Zmarła w Ignacowie Poduchownym 17 września 1878 roku o godzinie 5 po południu.
§ Józef urodzony w Ignacowie Poduchownym 2 marca 1879 roku o godzinie 8 rano. Ochrzczony w kościele parafialnym w Ręcznie tego dnia; chrzestni: Jan Łosiewicz i Jadwiga Strzelczyk oboje rolnicy z Ignacowa. Zmarł 20 maja 1880 roku o godzinie 10 przed południem. O śmierci Józefa powiadomił ojciec i Stanisław Prochoń gospodarze z Ignacowa.
§ Katarzyna urodzona w Ignacowie 23 października 1881 roku o godzinie 6 rano. Chrzestni: Jan Zieliński i Józefa Ożarek rolnicy z Ignacowa. Zmarła w Ignacowie 6 listopada 1881 roku o godzinie 6 wieczorem. O śmierci powiadomili Ojciec Józef Grzybowski i Aleksander Żak rolnik z Ignacowa.
§ Antoni urodzony 19 marca 1883 roku o godzinie 2 rano w Ignacowie Poduchownym. Chrzestni: Jakub Stępień i Katarzyna Majkowska. Bierze ślub w kościele parafialnym pod wezwaniem św.Stanisława w Ręcznie, 2 listopada 1908 roku w obecności świadków; Michał Odrzywół i Jan Skoczylas rolnicy z Ręczna z panną Anną Marianną Szymczyk córką Macieja i Marianny z Pędziwiatrów Małżeństwa Szymczyk lat 22.
Dzieci:
· Zofia urodzona 17 czerwca 1909 roku o godzinie 3 po północy. Ochrzczona w kościele parafialnym w Ręcznie; rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Czupryn i Zofia Sobocka. Zmarła 7 lipca o 5 rano 1909 roku. Wiadomość o jej śmierci przekazał Antoni Grzybowski – ojciec i Michał Konieczny (lub Koniecki).

IGNACÓW PODUCHOWNY

Tomasz Grzybowski w 1897 roku ma lat 30, jego żona Józefa Kurzydlak również 30 lat.

Dzieci:

§ Władysław urodzony 28 lutego 1897roku o godzinie 10 przed południem w Ignacowie Poduchownym. Ochrzczony w kościele parafialnym w Ręcznie; chrzestnymi byli: Jan Nowakowski i Marianna Wiewióra.
§ Józefa urodzona 21 września 1900 roku o 3 po południu w Ignacowie Poduchownym. Ochrzczony w kościele parafialnym w Ręcznie, chrzestni Karol Banaszczyk i Marianna Ożarek.
§ Michał urodzony 29 września 1904 roku o godzinie 9 przed południem w Ignacowie Poduchownym. Chrzestni: Ignacy Rembacz i Jadwiga Żak. Zmarł 1 lutego 1905 roku o godzinie 8 wieczorem. Wiadomość o śmierci Michała przekazali Ojciec i Antoni Prochoń.
§ Stefan urodzony 5 sierpnia 1906 roku o godzinie 9 przed południem w Ignacowie Poduchownym. Chrzestni: Andrzej Staniszewski i Marjanna Cygan.

STOBNICA,OLSZYNY

IGNACY GRZYBOWSKI URODZONY OK. 1863(4) ROK.

Żona Antonina ze Strzelczyków ur. około 1871 roku.

Dzieci:

· Waleria urodzona 17 marca 1891 roku o godzinie 3 rano w Stobnicy. Chrzest w kościele parafialnym w Ręcznie; chrzestni: Wawrzyniec Kryszkowski(vel Krzyszkowski) i Jadwiga Koszlaga ze Stobnicy.
· Franciszek urodzony 2 października 1892 roku w Stobnicy o godzinie 9 przed południem. Ochrzczony w kościele parafialnym w Ręcznie. Chrzestni: Józef Grzybowski i Marianna Krawczyk.
· Maryanna urodzona 8 grudnia 1893 roku o godzinie 10 przed południem w Stobnicy. Ochrzczona w kościele św. Stanisława w Ręcznie. Chrzestni: Marcin Strzelczyk i Anna Misior.
· Antoni urodzony 30 maja 1895 roku w Stobnicy o godzinie 8 po południu. Ochrzczony w kościele pod wezwaniem św. Stanisława w Ręcznie. Chrzestni; Jan Nowak i Józefa Sokalska.
· Józef urodzony 24 stycznia 1897 roku o godzinie pierwszej po południu. Ochrzczony w kościele parafialnym w Ręcznie pod wezwaniem św. Stanisława. Chrzestnymi byli: Andrzej Żak i Weronika Borys(vel Baryca) rolnicy ze Stobnicy.
· Stanisław urodzony w Stobnicy 13 lutego 1899 roku o godzinie 3 rano. Ochrzczony w kościele św. Stanisława w Ręcznie, chrzestnymi byli: Antoni Krawczyk i Antonina Krawczyk ze Stobnicy. Zmarł 25 kwietnia 1906 roku o godzinie 8 rano w Olszynach. Wiadomość o śmierci przekazali: Ojciec i Jan Matuszewski.
· Weronika urodzona 6 stycznia 1901 roku w Stobnicy o godzinie 10 wieczorem. Chrzestni Michał Krawczyk i Katarzyna Cichosz.
· Jan urodzony 26 kwietnia 1903 roku w Stobnicy o godzinie 10 rano. Chrzest w kościele parafialnym w Ręcznie, Chrzestni: Jan Hernoga i Antonina Włódarczyk. Zmarł 26 listopada 1904 roku o godzinie 11 w nocy we wsi Olszyny. Wiadomość o śmierci przekazali Ojciec i Jan Matuszewski.
· Michał urodzony 2 września 1905 roku o 6 po południu w Olszynach. Chrzestni:Jan Matuszewski i Józefa Pabich. Zmarł 7 sierpnia 1908 roku w Olszynach. Wiadomość o śmierci przekazał Ojciec Ignacy Grzybowski i Jan Matuszewski.
· Anna urodzona 25 czerwca 1908 roku o godzinie 10 przed południem. Ochrzczona w kościele parafialnym w Ręcznie; chrzestni: Jan Włodarczyk i Waleria Bąkowska.

OGRODZONA

ANDRZEJ GRZYBOWSKI

urodzony około 1880 roku , żona Marianna z domu Prymus urodzona około 1887 roku. Są służącymi w folwarku Ogrodzona w 1908 r.

Dzieci:

· Wacław urodzony 6 grudnia 1908 roku o godzinie 8 rano w Ogrodzonej. Ochrzczony w Ręcznie w kościele parafialnym. Chrzestni: Wincenty Dynia? i Eugenia Trenka?

Roman Grzybowski