Rody szlacheckie w powiecie lidzkim – Czesław Malewski

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

Czesław Malewski Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku. Wydawnictwo CZAS, ul. Didźioji (Wielka) 40, 2001 Wilno, Litwa tel/fax +370-2-12-38-38, Wilno 2002

Tekst książki jest dostępny online pod adresem: http://genealogia.lt/pdfs/rodziny_szlacheckie.pdf

Powiat Lidzki w pierwszej połowie XIX wieku zamieszkiwało około 80 tys. mieszkańców. Zawierał w 1828 r. 23 parafie rzymsko – katolickie: lidzką, białohrudzką, nieciecką, jelnieńską, żyrmuńską, woronowską, bieniakońską, osowską, ejszyską, nacką, raduńską, zabłocką, wasiliską, wawiórską, iszczołnską, żołudzką, lacką, nowodworską, szczuczyńską, różankowską i dziembrowską, szejbakpolską, koleśnicką. Parafie te należały do dwóch dziekanatów: lidzkiego i raduńskiego.

Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego* guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek „odm.” są odmianą herbu podstawowego. Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin. Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy.

*Powiat lidzki obecnie to część rejonu solecznickiego na Litwie oraz rejon lidzki na Białorusi.

Wykaz osób w źródle występujących najczęściej z podanymi informacjami: data potwierdzenia szlachectwa przez Heroldię wileńską oraz miejscowości które zamieszkiwała rodzina z podaniem parafii.

Indeks

Adamowicz h. własny odm. Leliwa
Aleksandrowicz h. Kosy
Ambroszkiewicz
Ambrożewicz
Anciuszko
Ancuta h. własny
Andradzki h. Bonarowa
Andruszewicz h. Mogiła
Andruszkiewicz h. własny
Andrzejewski h. Prus I
Andrzejkowicz h. Lubicz
Antogiński
Antoniewicz
Apanowicz h. Gozdawa
Arłukiewicz
Assanowicz
Azulewicz h. Alabanda
Babicz h. Druck
Balukiewicz h. Dąbrowa
Balukiewicz, h. Trzaska
Bańkowski h. Znin
Barancewicz h. Junosza
Baranowski h. Grzymała
Bartoszewicz h. Bończa
Bartoszewicz h.Samson
Basiuk
Bejnarowicz h. Ślepowron
Berdowski h. Ślepowron
Bernacki h. Korczak
Bernacki h. Poraj
Bernatowicz
Bialecki
Białło
Białło h. Trzaska
Białopiotrowicz
Bieliński h. Junosza
Bielski h. Rawicz
Bieniakoński h. Łada.
Bienkiewicz h. Radwan
Bildziukiewicz h.Węzeł rycerski
Bilewicz h. Radwan
Błażejewski h. Trzaska
Bocewicz h. Radwan
Bog(h)umił h. Krzywda
Bogatko h. Pomian
Bogatyrewicz
Bogdanowicz h. Bogorya
Bogusz h. Topór
Bohdziewicz h. Starykoń
Bohusław h. Lubicz
Bohusław h. Przyjaciel
Bołądź h. Korab
Bołtuć h. Bokij
Bomblewicz h. Wąż
Boniecki h. Bończa
Boniuszko h. Brodzic
Borodzicz h. własny
Borowski h. Lubicz
Borsuk h. Topór
Bortkiewicz h. Przegonia
Boryso(e)wicz h.Ogończyk
Borysowski
Boufał h. Lis
Brancewicz
Brenner h. Gozdawa
Brochocki
Brodowicki h. Łada
Brodzicz h. własny
Broński
Brzeziński
Brzozowski h. Korab
Budkiewicz h. Jastrzębiec
Budrewicz h. Pobóg
Bujko h. Jastrzębiec
Bujwid h. Świat odm.
Bukaty
Bukowski
Bulewski h. Samson
Bułhak h. Syrokomla
Bułhard
Bułharowski h.Półświecie
Burbo h. Odyniec
Burzyński h.Trzywdar
Busz h. Buszler
Busz h. Jasieńczyk
Butkiewicz h. Jastrzębiec
Butkiewicz h. Trzaska
Butrymowicz h. Starykoń
Bykowski h.Bronic (Łopot)
Bylewski h. Samson
Byliński h. Łodzia
Cedroński h. Odrowąż
Cerpicki h. Ossorya
Cerpiński
Chludziński h. Charyton
Chmielewski h. Wieniawa
Chmielowski h.Jastrzębiec
Chreptowicz h. Odrowąż
Chrul h. Prawdzic
Chrzanowski h. Nowina
Chrzczonowicz h. Szeliga
Chudoli h. Ślepowron
Ciechanowicz h. Nałęcz
Ciechanowski h. Dąbrowa
Ciemochowski
Ciszewski
Cybowicz
Cydzik h. Grzymała
Cydzik h. Prawdzic
Cyronko
Cytowicz h. Prus I
Czapla h. własny
Czapliński h. Grogosław
Czarnocki h. Lis
Czechowicz
Czeczott h. Prawdzic
Czepik h. Korab
Czerkies
Czernicki
Czerwiński
Czyrski h. Prus III
Czywil h. Nieczuja
Czyż h. Godziemba
Dalecki h. Junosza
Daney(j)ko h. Sas
Danilecki h. Połukozicz
Daszkiewicz h. Leliwa
Dawidowicz
Dłuski h. Nałęcz
Dmitrowicz h. Nieczuja
Doboszyński
Dobrowolski h. Trzy gwiazdy
Doda
Dogiel h. Działosza
Dogiel h. Trzy trąby
Dombrowski
Domejko h. Dołęga
Dorniak h. Półkozicz
Dowejko h. Prus II
Dowgiałło h. Zadora
Dowgird h. Bawola Głowa inaczej Pomian
Downarowicz h. Przyjaciel
Drobiakiewicz h. Drobysz
Drobiazgiewicz
Drozdowski h. Jelita
Drużyłowski
Dubrawski
Dudziński
Dulski
Dziakiewicz h. Wczele
Dziakowicz h. Szachownica
Dziczkaniec h. Ślepowron
Dzierżyc h. Lubicz
Dzieżyc h. Lubicz
Dzimitrowicz h. Nieczuja
Dzimitrowicz h. Trąby
Eysmont
Eysymont h. Korab
Fabianowicz
Falicewski
Faliszewski
Fedorowicz h. Przegodnia
Fietkiewicz
Filipowicz
Frą(on)ckiewicz h.Brodzicz
Freiman – Ostacewicz h. Leliwa
Gabich
Gabriałowicz h. Dołęga
Gadomski h. Ślepowron
Gajdamowicz h. Pomian
Gajewski h. Ostoja
Ganiewicz h. Dęboróg
Garasimowicz h. Gozdawa
Gawerski h. Rawicz
Gembicki
Giec h. Gosthaw
Gierwielaniec h. Nowina
Giesztowt h. Giejsz
Giezgołd
Gieżgowt
Gilewicz h. Nowina
Ginc h. Abdank
Ginejko
Ginet h. Zaremba
Giryń
Glinski
Głuszyński h. Łabędź
Godlewski h. Gozdawa
Godzikowski
Gojżewski h. Łabędź
Golimont
Golimont h. Ślepowron
Golkowski
Gorski h. Nałęcz
Goszmont
Grabowski h. Oksza
Grabski h. Pomian
Gradowski h. Półkozic
Grewin
Grobicki h. Trąby
Grosmani
Grudziński
Gruhnfeld h. Dąbrowa
Grużewski h. Lubicz
Gryfin
Grzymała h. własny
Gubarewicz h. Radwan
Gurski h. Nałęcz
Gurski h. Rawicz
Gurynowicz
Gustowicz
Gutowski
Gzowski h. Junosza
h. Trąby
Harasimowicz h.Wieniawa
Harbutowicz
Henszel
Herman h. Jastrzębiec
Hess
Ho(a)ncewicz h. Dęboróg
Hofman h. Grzymała
Holeniewski
Hołub h. Syrokomla
Honckiewicz h. Dęboróg
Horbaczewski
Houwald h. własnego
Hr(e)yhorowicz h. Lubicz
Hryncewicz h. Iłgowski
Hryncewicz h. Przegonia
Hryszan h. Nowina
Hubare(o)wicz
Hulewicz
Ihnatowicz h. Kościesza
Ilcewicz h. Lubicz
Iszczołowicz
Iszora h. Kościesza
Iwanowski
Iwaszkiewicz h. Gozdawa
Izdebski h. Pomian
Jabłoński
Jacewicz h. Odworąż
Jachnowicz h. Topór
Jachowski h. Oksza
Jacuński h. Sulima
Jagiełło h. Łabędź
Jakimowicz h. Hołownia
Jakowicki h. Lubicz
Jakowicki h. Ostoja
Jakowicki h. Pobóg
Jakubowski
Janczura
Janiszewski
Jankiewicz
Jankowski h. Jastrzębiec
Jankowski h. Powała
Janowski h. Janina
Januszewski h. Dąbrowa
Januszkiewicz h. Lubicz
Jarocki h. Rawicz
Jasieński h. Jastrzębiec
Jasiński h. Topór
Jassowicz h. Dołęga
Jassowicz h. Lubicz
Jastrzębski h. Dołęga
Jaworowski
Jegliński h. Lubicz
Jelec h. Poraj
Jeleńskowski
Jereminowicz h. Tarnawa
Jestko
Jeszmont
Jewel
Jeżewski h. Jastrzębiec
Jocz h. Godziemba
Jodko h. Lis
Juchniewicz h. Leliwa
Jundziłł h. Łabędź
Jurczyński h. Strzemię
Jurewicz h. Lubicz
Jurewicz h. Ślepowron
Jursza h. Ślepowron
Kacmajor
Kaczkowski
Kaczkowski h. Pomian
Kalinowski
Kalinowski h. Kalinowa
Kaliszewski
Kamieński h. Rola
Kandyba h. Kampenhausen
Kapuściański
Karaś h. Dąbrowa
Karłowicz h. własny
Karpowicz h. Junosza
Karpowicz h. Korab
Kasperowicz h. Janina
Kasperowicz h. Lubicz
Kaszyc h. Poraj
Kaszyc h.Salamandra
Kibortt h. Jastrzębiec
Kierbiedź h. Kierbiedź
Kierbiedź h. Ślepowron
Kieszkowski h. Krzywda
Kijuć h. Ślepowron
Kirkor h. Kirkor
Kirsza h. Leliwa
Kisiel h. Obozowy namiot
Kisiel h. światołdycz
Kisiel h. własny
Kleczkowski h. Trzaska
Klikowicz h. Pilawa
Klimontowicz h. Pielesz
Klimowicz h. Jasieńczyk
Kliszewski h. Jastrzębiec
Klukowski
Kmita h. Śreniawa
Kobyliński h. Krzywda
Kochański
Koczan h. Nałęcz
Kojałowicz
Kolenda h. Bełty
Kolendowski
Kolesiński h. h. Lis
Kołłupajło
Kołomycki
Kołyszko h. Denis
Komarowski h. Ciołek
Kondracki h. Ossorya
Kondratowicz h.Syrokomla
Koniuszewski h. Prawdzic
Konopacki h. Nowina
Konopko h. Nowina
Koplewski h. Abdank
Korczyc
Korejwa h. Dębno
Korejwa h. Kusza
Korkuć h. Nałęcz
Korsak h. własny
Korzeniecki h. Bogorya
Korzeniewski
Kosakowski
Kosiński
Kostrowicki h. Baybuza
Kotarski
Kotwicki h. Kotwic
Kowalewski h. Prus III
Kowzan h. Trąby
Kozakowski h.Lis
Kozaryn h. Kościesza
Kozłowski h. Jastrzębiec
Kozyrski
Krahelski h. Przegodnia
Kraiński h. Jelita ?
Krajewski h. Jasieńczyk
Krajewski h. Leliwa
Kraśnik
Krukowski h. Gryf
Krupel h. Korczak
Krupowicz h. Krupka
Krupowicz h. Prawdzic
Krupowies h. Lubicz
Kryczyński
Krydel
Krynicki
Krzyż
Krzyżanowski h. Nowina
Kubicki
Kucewicz h. Bawola głowa
Kucharski – h. Korab ?
Kuczyński h. Pomian
Kuczyński h. Ślepowron
Kulesza h. Ślepowron
Kulikowski h. Drogomir ?
Kuncewicz h. Łabędź
Kurniewicz
Kuryłło h.własny
Kuszelewicz
Kuszelewicz h.Junosza
Kwiatkowski h. Gryf
Kwinta h. Drya
Laskowicz h. Korab
Laskowski
Lasyr h. Strzała
Lebecki h. Łodzia
Lebel
Lejko
Lejko h. Lubicz
Lenartowicz
Leszkiewicz
Lewczykowski
Lewon
Lipiński h. Lubicz
Lipiński h. Rawicz
Lipowski h. Bończa
Lubański h. Grzymała
Lubianiec h. Lubicz
Lubkiewicz h. Trzaska
Ludkiewicz h. Doliwa
Łabuć h. Łabędź
Łabuński h. Zagłoba
Łaniewski h. Korczak
Łaski h. Korab
Łęski
Łopaciński
Łopata h. Mogiła
Łoyko h. Łuk
Łukaszewicz h. Łuk
Łunkiewicz h. Bończa
Łunkiewicz h. Łuk
Macewicz h. Rogala
Maciejewicz h. Bogorya
Mackiewicz h. Bogorya
Mackiewicz h. Boża wola
Mackiewicz h. Lubicz
Mackiewicz h. Rawicz
Makarewicz h. Lis
Makarowicz h. Lis
Makowski h. Jelita
Maksimowicz
Malewicz h. Szeliga
Malewski h. Jastrzębiec
Malinowski
Małachowski
Mamczyc
Mamczyc h. Pierś kobieca
Marcinkiewicz h. Łabędź
Marcinowski h. Rola
Markiewicz h. Łabędź .
Markowski h. Bończa
Masłowski h. Samson
Massalski h. własny
Maszewski h. Nowina
Matusewicz
Micewicz h. Radwan
Michałowski h.Jasieńczyk
Mickiewicz h. Nałęcz
Mickiewicz h. Poraj
Mickiewicz h. Przyjaciel
Mikosza h. Dąbrowa
Mikulski h. Pielesz
Mikutowicz h. Ostoja
Milewicz
Miłoszewicz
Minakowski h. Odrowąż
Minski
Misiura
Mizgier h. Sieniuta
Mokrzecki h. Ostoja
Mołodecki
Mołodzki
Mołodzki (Mołocki) h. Prawdzic
Mongiałło
Mongiałło h. Wadwicz
Monkiewicz h. własnego odm. h. Lubicz
Monsiewicz h. Lubicz
Montrym Filipowicz h. Pobóg
Moraczewski h. Cholewa
Moraczyński h. Mora
Morawski h. Dąbrowa.
Morgiewicz h. Krysin
Morgiewicz h. Odrowąż
Mrokowski h. Ślepowron
Murawski h. Korab
Nacewicz
Nacewicz h. Lis
Nalewayka h. Nalewka
Narbutowicz – Narbutt
Narbutt h. Trąby
Narbutt h. Zadora
Narkiewicz h. Wieniawa
Naruszewicz h. Wadwicz
Nieciecki h. Poraj
Niemczynowicz
Niemiętowski h. Sulima
Niemiro h. Jastrzębiec
Niewojno
Noniewicz h. Dołęga
Noniewicz h. Prus
Nos(s)ewicz h. Topór
Nos(s)owicz h. Topór
Nowicki h. własny
Nowokuński h. Nowina
Nowokuński h. Strzemię
Odyniec h. Leliwa
Okniński h.własny
Okolicki
Olechnowicz h. Leliwa
Olszański
Olszewski h. Ślepowron
Oławski
Oranowski
Orański
Orański h. Kościesza
Orda h. Ostoja
Orłowski
Orzeszko h. Korab
Osiecki
Osiński h. Radwan
Ostaniewicz
Ostrouch h. Szeliga
Ostrowski
Oszmiański h. Lubicz
Ożarowski h. Rawicz
Pacewicz h. Połuorzeł
Pacyna h. Ogończyk
Palkowski
Paprocki
Paszkiewicz h. Jastrzębiec
Paszkiewicz h. Radwan
Pawłowski h. Roch
Perkowski
Petrykowski
Piadziewicz h. Cholewa
Piasecki h. Janina
Pietkiewicz h. Jastrzębiec
Pietkiewicz h. Trąby
Pietraszewicz h. Radwan
Pietrusewicz
Pilecki h. Leliwa
Piotrowicz h. Leliwa
Piotrowski h. Junosza
Pirucki
Pławiński h. Plater
Pławski
Poczobutt h. Pogonia II
Podbereski h. Gozdawa
Podbipięta h. Gozdawa
Podejko h. Korab
Podlecki h. Rola
Podlewski h. Prus I
Pogoski
Polujan
Połoński h. Leliwa
Połubiński h. Jastrzębiec
Połukord h. Radwan
Połukord h. Trupia głowa
Pomarnacki h. Strzała
Pomorski h. Trzy gwiazdy
Popławski h. Drzewica
Popławski h.Trzaska
Porzecki h. Pomian
Potrykowski h. Drogomir
Prochowski
Prokopowicz h. Trzy Groty
Proniewski
Protassowicz
Pryszmont h. Łabędź
Pryszmont h. Pobóg
Pryszmont h. Rawicz
Przybora h. Syrokomla
Przybytek
Ptak h. Kownia
Puchalski h. Pobóg
Puciłowski h. Orzeł
Pulanowski (Puljanowski)
Pułaski h. Ślepowron
Puławski
Putrament h. Dołęga
Puttkamer h.Bradacice odm. h. Gryf
Puzielewicz h. Ślepowron
Raczyński
Radzewicz h. Sas
Radziejewski
Radziewicz h. Łuk
Radziwanowski (Radziwoński) h. Bełty
Radziwiłowicz h. Lubicz
Radziwiłowicz h. Sulima
Rakowski
Rapacki
Rasimowicz
Rawieński
Reczyński h. Larysz
Reczyński h. Rogala
Rejbnitz
Rekść h. Leliwa
Rewenski
Reynhard
Rodkiewicz
Rodziewicz h. Łuk
Rojecki
Rokicki h. Rawicz
Romanowicz h. Lubicz
Romanowski h.Boża Wola
Rossudowski h. Roch III
Rouba h. Drogomir
Rouba h. Rola
Rozwadowski h. Rogala
Rudzijewski
Rudziński
Rukowicz h. Hipocentarus
Rusiecki h. Poraj
Rutkowski h. Pobóg
Ryłło h. Wieniawa
Rym(n)kiewicz h. Pomian
Rymsza h. Gozdawa
Ryntowt
Ryssud
Rząśnicki h. Dołęga
Rzecki
Sacken h. własnego
Sadkowski h. Rola
Sadowski h. Lubicz
Sakowicz h. Pomian
Sasin h. Jastrzębiec
Sasulicz
Sawicz h. Sulima
Scypion de Campo
Sędzimir h. Ostoja
Sidorowicz
Sidorowicz h. Sydoryk
Siedlikowski h. Ostoja
Siegień
Sieklucki h. Paprzyca
Sielatycki h. Lubicz
Sielawa h. własny
Sielicki h. Korczak
Siemaszko h Łabędź
Sienkiewicz h. Bończa
Sierzpukowski
Sikorski h. Kopasina
Siwicki
Siwicki h. Trąby
Skaczkowski
Skawiński
Skinder
Skinder h. Śreniawa
Skobejko h. Ślepowron
Skrodzki
Smilgin
Smilgin h. Kościesza
Snacki h. Mordeły
Snacki h. Ślepowron
Snarski
Sobol
Sokołowicz h. Gozdawa
Sokołowski h. Korab
Songajło h. Pomian
Songin h. Leliwa
Songin h. Ogończyk
Songin h. Śreniawa
Sopoćko h. Kościesza
Sopoćko h. Łabędź
Soroko h. Gryf
Soroko h. Suchekomnaty
Sosewicz
Sosonko h. Godziemba
Stabrowski
Staniewicz h. Leliwa
Stankiewicz h. Mogiła
Staszewski h. Starykoń
Stecewicz h. Leliwa
Stech h. Radwan
Steckiewicz h. Kościesza
Stefanowicz
Stocki h. Rawicz
Stogniew h. Lubicz
Strokowski
Suchocki h. Kościesza
Suchocki h. Łuk
Sulejmanowicz
Sulkiewicz
Sumorok h. Ostoja
Sumorok h. Pobóg
Surkont h. Gierałt
Surkont h. Houwald
Swia(e)niewicz h. Kuniglis
Swiackiewicz
Szabanowicz
Szabłowski
Szaciłowski
Szalewicz h. Szaniawa
Szalewicz h. Szaniawa
Szapski h. Radwan
Szawkowski h. Kotwicz
Szczęsnowicz
Szczuka h. Grab
Szelking
Szemiak h. Łabędź
Szemiot h. Hipocentaurus
Szemiota h. Łabędź
Szmigier h. Ślepowron
Szołuch h. Świat
Szołuch h. Świat
Szostak h. Bawola Głowa z strzałą przez nozdrza
Szpakowski h. Belina
Szukiewicz
Szulc h. Waga
Szulc h. własny
Szumkowski
Szwabowicz h. Jastrzębiec
Szyłko
Szyłko h. Kościesza
Szymkiewicz h. Ślepowron
Szymkowski h. Rawicz
Szyszko h. Dołęga
Świacki h. Strzemię
Świderski h. Lubicz
Tabeński h. Łada
Taliszewski
Talkowski
Talmont
Tarnowski
Tietianiec h. Ślepowron
Tołoczko h. Pobóg
Towgin h. Leliwa
Trojanowski h. Szeliga
Truszyński
Tubielewicz h. Bawola Głowa
Tubilewicz h. Krzywda
Tukałło h. Śreniawa
Tupulski
Turczyński
Turczyński h. Gozdawa
Turkiewicz h. Suszwelski
Turski h. Dębno
Turski h. Gryf
Tyczyna
Tyszkiewicz h. Leliwa
Tyszko h. Trzaska
Tyzenhauz h. Bawół
Ułanowski h. Sulima
Urbanowicz h. Łabędź
Wagner
Wasilewski h. Rogala
Wasiukiewicz
Waszkiewicz h. Groty
Waszkiewicz h. własny
Ważyński h. Abdank
Wereszczaka h. Kościesza
Wersocki h. Lubicz
Werzykowski
Wędziagolski h. Pomian
Wialbut h. Radwan
Wienckiewicz
Wierciński h. Rawicz
Więckiewicz h. Radwan
Wilbik h. Lubicz
Wilbik h. Szeptycki
Wilkaniec h. Wilcza Głowa
Wincza h. Lubicz
Wincza h. Łabędź
Wincza h. Trąby
Wismont h. Sas
Witożęć h. Rawicz
Wojciechowski
Wojdag h. Abdank
Wojdag h. Ogończyk
Wojdagowski
Wojewódzki h. Abdank
Wojnicki
Wojniłowicz
Wojsiat h.własnego
Wojszwiłło h. Rawicz
Wojtkiewicz h. Lubicz
Wojtkiewicz h. Ślepowron
Wolański h. Lubicz
Wołk h. Trąby
Wołochowicz
Wołodkiewicz h. Łabędź
Wołyncewicz
Wołżyński h. Prosna
Wondołowski
Wysocki
Wyzga
Zach
Zacharewicz h. Doliwa
Zachwatowicz h. Janina
Zachwatowicz h. Pobóg
Zajączkowski
Zakrzewski h. Lubicz
Zaleski h. Lubicz
Zapaśnik h. Lubicz
Zapaśnik h. Ślepowron
Zapaśnik h.Lis
Zarzecki
Zawisza
Zdanowicz h. Przegonia
Zenowicz
Zieleniewicz
Zienkiewicz h. Siekierz
Zienkowicz
Zienowicz
Znamierowski h. Gryf
Zubowski
Zwierowicz
Ż(e)omojtel h. Junosza
Żaba h. Kościesza
Żebrowski h. Jasieńczyk
Żejmo h. Nowina
Żejmo h. Sas
Żelazowski
Żelichowski
Żochowski h. Brodzic
Żołkowski h. Dołęga
Żorawski h. Trzaska
Żoromski h. Korab
Żoromski h. Pobóg
Żubrawski h. Ślepowron
Żudycki h. Lubicz
Żukowski h. Gryf
Żyhorowicz h. Półkozic
Żyliński h. Janina
Żyzniewski h. Białynia