Leszczyński

4609
leszczyński

Leszczyński

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce były 23463 osoby noszące to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

Pochodzenie nazwiska

Nazwisko Leszczyński powstało niezależnie w różnych miejscach i w różnym czasie, istnieje wiele rodzin Leszczyńskich nie mających wspólnych korzeni. Etymologia nazwiska wiąże je z miejscowością, jest to nazwisko odmiejscowe:

„[Leszczyńscy h. Abdank] Wyszli z Leszczyna, w ziemi bielskiej, województwie płockim, a według tradycji założyli w ziemi bielskiej, województwie podlaskim, na gruntach Pierlejewa, wieś Leszczkę, zwaną Leszczka Pierlejewo i rozrodziwszy się tam przeszli dalej na Litwę i Ruś. Na Leszczce dziedziczyli Abdankowie jeszcze w XVIII-m wieku. Na Leszczynie kmiecym i szlacheckim, w płockim, w parafji Zagroba, dziedziczył przeważnie jak i na całej okolicy ród Zagłobów, czyli Zagrobów. Abdankowie wcześnie wyszli z posiadania Leszczyna i już w XVI-m wieku pisali się z Płonnej (dziś Płomna), w powiecie płońskim”

„[Leszczyńscy h. Belina] z Leszczyn, w ziemi rawskiej. Pisali się z początku zwykle z Leszczyn Bylinami, a z czasem dopiero Leszczyńskiemi.”

„[Leszczyńscy h. Jastrzębiec-Kamiona] z Leszna, w województwie łęczyckim. Odmiana herbu polega na tem, że Jastrząb nad tarczą zamiast podkowy w szponach trzyma pierścień w dziobie. Niektórzy z nich przybrali nazwisko Lesińskich.”

„[Leszczyńscy h. Korczak] z Leśnej, w sanockim.”
Nazwisko to ukształtowane było wcześnie, już w XIV wieku. Paprocki pisze, że Leszno, w łęczyckim, nabył Florjan z Krasnowa, zamianą za Grocholice i Korytkowo od arcybiskupa Janisława za konsensem króla Władysława. Boniecki podaje: Konrad z Leszczyn 1383 r. w Lublinie.

Wzmianki

Adam Boniecki „Herbarz Polski” bardzo licznie wzmiankuje Leszczyńskich, m.in.:
Leszczyński h. Abdank, Leszczyński h. Belina, Leszczyński h. Jastrzębiec-Kamiona, Leszczyński h. Korczak, Leszczyński h. Pobóg, Leszczyński h. Prawdzic, Leszczyński h. Sas, Leszczyński h. Wieniawa, Leszczyński h. Zagłoba oraz przy opisie innych rodzin.

Nazwisko Leszczyński jest bardzo licznie wzmiankowane w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego”:
Leszczyński: I. 103, 116, 126, 191, 399, 612, 629, 698, 741, 748, 763, 774, 863, 872, II. 209, 241, 274, 663, 679, 747, 748, 761, 923, III. 119, 129, 148, 184, 587, 643, 761, IV. 24, 191, 273, 330, 334, 395, 432, 538, 539, 634, 712, 714, 741, 925, V. 45, 178-180, 188, 234, 235, 424, 431, 432, 452, 521, 542, 553, 560, 582, 701, 702, 756, 779, 786, 870, 880, 953, VI. 210, 282, 463, 684, 854, 950, VII. 179-182, 381, 384, 485, 524, 547, 561, 575, 687, 709, 737, 799, 833, 857, 958, VIII. 47, 92, 97, 99, 259, 292, 324, 340, 441, 416, 521, 526, 716, 769, 937, IV 51, 145, 187, 196, 197, 209, 210, 283, 296, 298, 332, 369, 384, 399, 421, 439, 465, 478, 508, 534, 535, 569, 830, 896, X. 86, 169, 245, 256, 287, 529, 552, 582, 668, 693, 731, 840, 915, 939, XI. 137, 161, 189, 193, 194, 201, 226, 277, 300, 488, 540, 716, 778, XII. 9, 10, 12, 55, 77, 94, 170, 184, 210, 394, 419, 423, 615, 663, 665, 697, 751, 803, 805, XIII. 9, 10, 46, 49, 56, 57, 73, 75-77, 84, 114, 128, 257, 295, 355, 488, 517, 666, 696, 712, 725, 749, 810, 854, 858, 930, 944, XIV. 64, 74, 167, 182, 191, 200, 256, 341, 420, 445, 480, 498, 514, 548, 607, 646, 724, 903, XVa. 15, 62, 81, 103, 353, 355, 401, 419, 423, 443, 454, 515, 525, 537, 538, 580, 585, 601, XVb. 53, 69, 211, 223, 329, 375, 456, 606, 731, 736.
Babtysta-Leszczyński: XIV. 550.
Wieniawa-Leszczyński: IX. 157, XII. 37.