Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś

zabytkowe cmentarze

Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś to publikacja przedstawiająca opisy cmentarzy z krótką historią miejscowości, wybrane, ciekawsze inskrypcje nagrobkowe i ich fotografie. Jest to prezentacja części zasobów inwentaryzacyjnych z roku 1998, dotycząca 700 zabytkowych cmentarzy w 400 miejscowościach, jaka znajduje się w Ośrodku Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie (Ośrodek posiada karty inwentaryzacyjne nagrobków również nie wymienionych w książce).

Spis treści:

Dr A. Michałowski – Trylogia cmentarzy na obszarze współczesnej Republiki Białoruś [po polsku, angielsku i białorusku] Wstęp
Województwo poleskie
Założenia przestrzenne, normy i wartości artystyczne, autorzy, stan zachowania cmentarzy
Wykaz skrótów
Katalog
Bereza Kartuska
Bezdzież
Brześć n/Bugiem:
– cmentarz katolicki
– cmentarz katolicko-prawosławny „Rzeczycki”
– cmentarz garnizonowy
– cmentarz wojenny z 1920 r.
Chomsk
Czernawczyce
Domaczów
Duboja
Dywin
Horodec
Horodyszcze
Janów Poleski
Kamieniec Litewski
Kamień
Kobryń
– cmentarz katolicko-prawosławny
– stary cmentarz katolicki
Kołodno
Kosów Poleski
Kożanogródek
Łachwa Łohiszyn
– cmentarz katolicki
– cmentarz żydowski
Łopacin
Mikaszewicze
Mokrany
Mołodów
Newel
Ochowo
Osowa
Perkowicze
Pińsk
– cmentarz katolicki
– cmentarz prawosławny
Podbłocie
Pohost Zahorodny
Polatycze
Porzecze
Prużana
Różana
Siechnowicze Wielkie
– cmentarz katolicki
– cmentarz przycerkiewny
Siehniewicze
Sielec
Starosiele
Stolin
Stoszany
Szczytniki Wielkie
Szerszów
Święta Wola
Terebeń
Tewle
Tomaszówka
Wistycze
Wołczyn
Wysokie Litewskie
Zakoziel
Żabinka
Żytnowicze

Spis map i planów cmentarzy [po polsku, angielsku i białorusku] Spis fotografii [po polsku, angielsku i białorusku] Indeks nazwisk [około tysiąc nazwisk] Bibilografia
Indeks twórców nagrobków

Wykaz nazwisk (około tysiąca) z publikacji jest dostępny na stronie: Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś


Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś,
Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza GRAKO Łódź, ISBN 83-85548-79-0 Album A4, 262 strony + 218 kolorowych fotografii. Cena od 30 zł.