Bitwy i potyczki 1863 – 1864

bitwy

Chciałbym zwrócić uwagę na świetne opracowanie powstania styczniowego,
dostępne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (6 MB do pobrania) i
zawierającej – zgrubnie szacując – niecałe trzy tysiące nazwisk
powstańców:

Praca zawiera encyklopedyczny opis bitew i potyczek na podstawie różnych
polskich dokumentów powstańczych, które znalazły się we wspomnianym w
tytule Muzeum. Praca zawiera wszystkie znalezione w dokumentach nazwiska
(również szeregowych), wiąże je, o ile było to możliwe, z faktami i
miejscami.

Z punktu widzenia genealoga jest to bardzo dobre opracowanie i bardzo
cenne zwłaszcza dla tych, których interesuje powstanie styczniowe na
terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy. W indeksie osób znajdujemy osobę,
przy której podana jest informacja o udziale w bitwie z podaniem dnia,
miejsca, ewentualnie znak, że osoba tam zginęła. Na tej podstawie
znajdujemy w chronologicznym wykazie bitwę i dochodzimy do jej opisu.
Ponadto osobny wykaz podaje źródła, w jakich dane zostały znalezione.

W egzemplarzu z WBC brakuje kilku stron w chronologicznym wykazie bitew,
jednak nie przeszkadza to w przeglądaniu, gdyż szczęśliwym zbiegiem
okoliczności brakujący wykaz został wydany w innej publikacji tegoż
autora, wydanej również w 1913 r.

bitwy-i-potyczki-spis


Bitwy i potyczki 1863 – 1864
Na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego
w Rapperswilu
opracował Stanisław Zieliński (bibliotekarz Muzeum)
Muzeum Narodowe w Rapperswilu, 1913