Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich

2003
Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich

Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich

Bardzo obszerna i szczegółowa publikacja genealogiczna licząca 767 stron. Publikacja zawiera pełne genealogie rodów: baronowie (rodzin 32), hrabiowie (rodzin 120), książęta (rodzin17), rodziny szlacheckie polskie tytułem dziedzicznym hrabiowskim (conte) papieskim nadane (rodzin 17). Pełnotekstowa wersja publikacji dostępna jest na stronie http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=70288&dirids=1

Przejrzyj nazwiska występujące w publikacji: Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich.


Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski
Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich
Wyd. Seyfarth i Czajkowski, Lwów, 1895