Polski Słownik Biograficzny

2633
psb

Polski Słownik Biograficzny

Polski Słownik Biograficzny (PSB) ukazuje się w Krakowie od roku 1935. Zawiera w czterdziestu trzech – jak dotąd (stan na 2007 rok) – tomach, ułożone w porządku alfabetycznym życiorysy nieżyjących Polaków i obcokrajowców działających w Polsce, postaci pierwszoplanowych i mniej znanych, począwszy od Popiela, Piasta Kołodzieja i Mieszka I, skończywszy na znanych osobach zmarłych w roku 2000.

PSB jest wydawnictwem wspólnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności realizowanym przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i dotowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Wykaz nazwisk z publikacji jest dostępny na stronie Polski Słownik Biograficzny.


Polski Słownik Biograficzny
PAN/PAU, Kraków 1935-2007