Herbarz starodawnej szlachty – Herbarz Wilczyńskiego

3129
Herbarz starodawnej szlachty

Lekarz, kolekcjoner i wydawca, Jan Kazimierz Maciej Longin Ildefons Wilczyński (1806 – 1885), autor słynnych „Albumów Wileńskich”, wydał także „Albumy Kijowskie” i „Albumy Warszawskie” ale nie znalazły one powodzenia u odbiorców. W świecie genealogii i heraldyki słynne stało się dzieło Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych wydane w Paryżu ok. roku 1860.
Publikacja zawiera opisy herbów i rodów. Herbarz Wilczyńskiego – to popularna nazwa tego dzieła. Herbarz obejmuje małą liczbę rodów i herbów ale w odróżnieniu od wcześniejszych herbarzy Niesieckiego czy Bonieckiego przedstawia piękne, kolorowe, całostronicowe wizerunki herbów. Wersja pełnotekstowa jest dostępna pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=70296&dirids=1

Przejrzyj nazwiska i herby występujące w publikacji: Herbarz starodawnej szlachty.


Wilczyński Jan Kazimierz
Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych
Paryż, ok. 1860