Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) udostępniło wyszukiwarkę

6981
caw

Centralne Archiwum Wojskowe udostępniło w internecie wyszukiwarkę zasobu CAW. Są dostępne przeszukiwania skanów kartotek, baz personalnych i akt opracowanych. Szczególnie polecane jest przeszukanie baz personalnych, gdzie wystarczy wpisać nazwisko i… mamy długie listy wyników!

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka zasobów CAW jest dostępna pod adresem: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_zaawansowana/

Większość mężczyzn podlegała służbie wojskowej, więc jest bardzo duża szansa na znalezienie poszukiwanych osób.

Co jest ważne – od razu w wynikach otrzymujemy podstawowe informacje, często datę urodzenia i imiona rodziców. Druga ważna sprawa – otrzymujemy sygnaturę, co ułatwia wystąpienie o udostępnienie zasobu.

W jaki sposób są udostępniane akta?

Materiały archiwalne (zasoby Centralnego Archiwum Wojskowego) udostępniane są bezpłatnie w Pracowni Naukowej. Oryginalne akta udostępniane są tylko na miejscu, nie można ich wypożyczać ani wynosić poza teren czytelni.

Materiały, z których wykonano kopie użytkowe (mikrofilmy lub skany), są udostępnianie w postaci tych kopii, a nie oryginałów.

Z przeglądanych materiałów archiwalnych można sporządzać notatki przy pomocy ołówka lub laptopa (każde miejsce dla użytkownika jest wyposażone w gniazdko 230V) oraz samodzielnie wykonywać kopie. Z akt można również zamówić skany lub fotografie cyfrowe. Ich wykonanie podlega opłatom na zasadach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych. Samodzielne kopiowanie jest dopuszczalne w odniesieniu do materiałów archiwalnych i ich kopii stanowiących zasób Centralnego Archiwum Wojskowego.

Samodzielnie wykonane kopie mogą być używane wyłącznie w sposób niesprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych.

W jaki sposób uzyskać dostęp do akt?

1. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

Osoba chcąca skorzystać z akt powinna złożyć Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. Formularz można wypełnić w Pracowni Informacji Naukowej lub wcześniej przesłać e-mailem (wbh.informacja@ron.mil.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: Wojskowe Biuro Historyczne, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa.

Osoby niebędące obywatelami Polski wypełniają dodatkowo załącznik do Zgłoszenia o udostępnienie materiałów archiwalnych dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Udostępnienie materiałów archiwalnych, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat wymaga pisemnego wniosku o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych.

O uzyskaniu zgody na korzystanie z materiałów archiwalnych pracownicy Archiwum informują użytkowników wysyłając pismo lub mail.

2. Rewersy

Zamówienia na poszczególne jednostki aktowe można składać:

  •     na miejscu w Pracowni, wypełniając rewers
  •     przesyłając wypełniony rewers pocztą elektroniczną: wbh.pracownia@ron.mil.pl

Terminy realizacji rewersów

Czas realizacji rewersu zależy od terminu jego złożenia. Materiały wymagające przygotowana do udostępnienia (spaginowania, zabiegów konserwatorskich itp.) udostępniane są w terminie umożliwiającym wykonanie tych prac, wyznaczonym przez obsługę Pracowni Naukowej.

Centralne Archiwa Wojskowe

WIęcej o archiwach wojskowych możesz przeczytać na stronie Archiwa Wojskowe.