wywód

Wywód to błogosławieństwo niewiasty po porodzie a nie „oczyszczenie”

Nie ma „oczyszczenia” kobiety! Jest błogosławieństwo niewiasty po porodzie, czyli wywód. Pokutuje wśród wielu osób pogląd o "nieczystości" kobiety która urodziła dziecko i konieczności "oczyszczenia"....
ptg

Leszek Ćwikliński

Skromny społecznik, inicjator, wizjoner. Jego wizja genealogii wyprzedzała swoje czasy o dziesięciolecia. Leszek Ćwikliński zmarł w Koszalinie 30 stycznia 2024 r. Choć nasuwa się...
alfred znamierowski

Alfred Znamierowski

Alfred Znamierowski - heraldyk i weksylolog, założyciel i dyrektor naukowy Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego, autor wielu książek i artykułów na tematy heraldyczne i weksylologiczne. Fellow of the Federation...
tadeusz gajl

Tadeusz Gajl

Tadeusz Gajl w działalności heraldycznej wykorzystuje swój zmysł estetyczny. Jako plastyk odtwarza dawne wizerunki herbów w sposób nie tylko zgodny z prawdą historyczną ale...
andrzej brzezina winiarski

Andrzej Brzezina Winiarski

Na bazarze kupował pierścionki. Piłował je pilnikiem, by uzyskać proszek. - Bo na herbach złoto musi być prawdziwe - mówi przemyślanin Andrzej Brzezina Winiarski. Malarz...
stanisław pieniążek

Stanisław Pieniążek

"Badacz genealogii swojej rodziny jest żeglarzem płynącym po bezkresnym i burzliwym oceanie przeszłości na niezniszczalnej łodzi zbudowanej z drzewa genealogicznego swoich przodków" - Stanisław L. Pieniążek Pełnią...