Ilnicki

6377
ilnicki

Ilnicki

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce żyły 2422 osoby noszące nazwisko Ilnicki (kobiety i mężczyźni). Ilniccy występują dość licznie poza granicami Polski, często pod zniekształconymi nazwiskami jak np.: Ilnitski, Ilnitsky, Elniski, Elinski czy nawet w Polsce pod nazwiskiem Iglicki.

Do czasu drugiej Wojny Światowej Ilniccy występowali bardzo licznie na Podolu i Wołyniu.

Pochodzenie nazwiska Ilnicki

Nazwisko Ilnicki jest typu odmiejscowego, pochodzi od miejscowości Ilnica (zlokalizowanej na Kresach Rzeczypospolitej) lub Ilnik. Ilniccy pochodzą z Ilnika, w starostwie samborskiem, gdzie nawet cała okolica zwała się Ilnicka (M. 242 f. 53), wspólnego pochodzenia z Jaworskimi i Tureckimi pochodzą od Wańczy Wołoszyna Jaworski. Mówi o tym Adam Boniecki w Herbarzu Polskim:
„Jaworski z Jawory i Turki, w ziemi przemyskiej Wańcza, wołoszyn i synowie jego: Chodko, Janko i Zanko otrzymali 1431 r. od Władyslawa Jagiełły pustkowie nad rzeką Stryjem położone, Turką nazwane. Nadanie to pierwotne potwierdzili: Władysław Warneńczyk 1444 r. wspomnianym Chodkowi i Jankowi. Zygmunt I-szy 1519 r. ich potomkom: Dymitrowi Tureckiemu, Romanowi Jaworskiemu, Iwaskowi i Fiedorowi Ilnickim, między sobą braciom stryjecznym, wreszcie Zygmunt August 1550 r., Wasylowi Ilnickiemu i Fedkowi Jaworskiemu. Przywileje te oblatowali 1633 roku Iwan Turecki, Wasyl Petraszewicz i Iwan Niskyłowicz Jaworscy; w swem i innych współdziedziców Turki imieniu (Zs. Przem. 156 f. 327; 199 f. 4). Na pustkowiu tem, oprócz Turki, powstały takie wsie Ilnik i Jawora, od nich to wzięły nazwiska rody Tureckich, Ilnickich i Jaworskich, wspólnie się od owego Wańczy wywodzących. Najliczniej rozrodzili się potomkowie jego syna Janka, piszący się z Turki i Jawory Jaworskimi i biorący, celem rozróżnienia się między sobą, najrozmaitsze przydomki i przymianki, z których więcej znane są: Balowicz, Bobronicz, Cybowicz, Czerwakowicz, Czerwakowicz-Chuda, Dubik, Fajewicz, Gołdycz, Gołdycz-Leniewicz i Gołdycz-Worończak, Horoszkiewicz, Ihnatowicz v. Ihnaciewicz, Jusypowicz v. Osypowica, Kosaczewicz, Liskowicz v. Łyskowicz, Martycz, Mirejowicz v. Miryowicz, Ostrasiewicz v. Ostraszewicz, Perkowicz v. Pyrkiewicz, Petraszewicz v. Pietrasiewicz, Piskiewicz v. Piszkowicz, Romanowicz, Szustejowicz i Zubowicz.”

Wzmianki

Pierwsze wzmianki osób noszących nazwisko Ilnicki pochodzą z ok. 1500 r.

Józef Wolff „Żyd ministrem Króla Zygmunta”, Kraków 1885 podaje:
„Czując się bliskim śmierci Abraham Ezofowicz przystąpił, w Brześciu we Wrześniu 1519 r., do spisania ostatniej swej woli. Synowi Wasilowi (Janowi), zaręczonemu z córką Jurja Iwanowicza Ilinicza – Jadwigą, marszałkówną dworną, starościanką Brzeską i Lidzką, zapisuje wójtowstwo Brzeskie, dwory Żerosławkę i Gładkowice, dom w Wilnie i 10.000 czerwonych złotych, ubezpieczonych na Koronie i Rumszyszkach. W testamencie tym Abraham prosi pana Jurja Ilinicza, aby się opiekował synem jego i majątkami, dopóki ten do lat nie dojdzie i córkę Ilinicza za żonę pojmie.”

Wymaga sprawdzenia czy nazwisko Ilnicz ma związek z nazwiskiem Ilnicki.

Ilnik

Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe. Tom I, część 3, Rzeszów 2000 podaje:
Ilnik wraz z Mielnicznem wsie nad Stryjem, na płd. od Turki, własność królewska, ta część szlachecka w rękach drobnej szlachty zagrodowej: Ilnickich (z przydomkiem Zaniewicze), .Jaworskich (z przydomkiem Hucytowięta, Smolczyczęta) herbu Sas, Tureckich, Wasyla Komarnickiego herbu Sas. (Rejestr 1651. s. 48), a także wspomnianych wcześniej Tarłów. ACZ, t. XXI. s. 63. 660. Obecnie obł. lviv., RU.

Ilnik stanowiły dwie części: Ilnik Królewski i Ilnik Szlachecki. W okresie od 20 kwietnia 1661 do 30 grudnia 1662 r. wniesiono do sądu grodzkiego przemyskiego jurament (odprzysiężenie) miejscowości: „Ilnik (Królewski i Szlachecki), ekonomia samodzielna, ośrodek krainy, w części własność szlachecka”.

Wyznanie

Ilniccy w zależności od regionu, a właściwie linii, byli wyznania albo rzymsko-katolickiego (np. Ilniccy z Jezierzan) albo greko-katolickiego (jak np. Jan – paroch w Jasionce, Andrzej – paroch w Turce, Bazyli – paroch w Issajach).

Ilnicki h. Sas

Adam Boniecki Herbarz Polski, t. 8, str. 40:
Ilniccy h. Sas z Ilnika, w starostwie samborskiem, gdzie nawet cała okolica zwała się Ilnicka (M. 242 f. 53), wspólnego pochodzenia z Jaworskimi i Tureckimi pochodzą od Wańczy Wołoszyna Jaworski.

Iwan Jelnicki, dziedzic obu Jelników 1508 r. Ilnicki, dziedzic części Bratkowiec, Nianowa i Dubrowlan 1515 r. (Paw.). Iwaśko i Teodor 1515 r. W 1585 r. dziedziczyli na Uhercach: Fedko, Stecko, Jan, Hryćko i Sieńko, synowie Jacka (Wyr. Lub. 25 f. 1029 i 34 f. 382). W 1589 r. dziedzicami Ilnika i Mielnicy byli Hryćko, Iwan, Miśko, Fedko i Jacko Wasilkowicze. Dwaj ostatni dziedziczyli także na Uhercach (Paw.).

Hryćko Uczyłowicz Ilnicki otrzymał 1578 r. konsens królewski, na wykupienie wójtostwa w Ilniku i Rykowie. Jednocześnie przyznane zostało dożywocie na temże wójtostwie tak jemu, jako też jego synowi Romanowi (Sł. Geogr. IX f. 457). Fedki Wasilkowicza córki: Anna, za Michałem Jaworskim 1598 r., Maruchna i Nastazya (Wyr. Lub. 77 f. 213). Marta, za Pawłem Nanowskim 1621 r. Iwan i synowie jego, Bazyli i Iwan, otrzymali 1660 r. popostwo w Butli, w starostwie samborskiem (Sig. 3 f. 120).

Na popisie ziemi lwowskiej 1651 r. stawili się: Siemion, Leś, Dzereń z Witwicy. Jacko, za ojca swego Wasila z Hoszowa i Iwan, za ojca swego Stasia z Bozłoczek.

Stefan, Paweł, Stanisław, Maciej, Prokop, Andrzej, Bazyli, trzech Teodorów i Jan Robac podpisali z ziemią przemyską, elekcyę króla Michała.

Iwaś i Bazylko, popowięta z Niżnego Wysokiego, skazani 1669 r. za napad i poranienie Wąsowicza (Gr. Przemys. 400 f. 2338). Aleksander nabył 1663 roku dwa łany w kniastwie Lubokony, od Brzezińskiego (AGZ. X. 4909).

Bazyli, Hrehory i Łukasz, synowie Teodora z Markowy, na Trybunale lubelskim 1671 r. (Zap. Lub. 54 f. 89).

Fedor, Iwan Filipowicz i Iwan Pawłowicz, bracia stryjeczni, posiadali 1676 roku kniastwa w Husznym i Wysznym, w starostwie samborskiem (Sig, 13 f. 133). Teodor i Jan Ilniccy podpisali z województwem ruskiem, elekcyę Augusta II-go. Teodor, żonaty z Anną Majewską, dzierżawił 1707 r. część Byszowa, którego zastawnymi posiadaczami byli Wąsowiczowie (Zs. Halic. 95 f. 13 i 43). Bazyli otrzymał 1701 r. konsens królewski, na odstąpienie jednego łanu w Wołczynie Janowi i Annie z Ilnickich, małżonkom Jaworskim (AGZ. X. 6397). Hrehory i Maryanna z Komarnickich, małżonkowie Ilniccy, otrzymali wolnictwo Frolicz w Ilnikach, które po ich śmierci otrzymał 1701 r. kamerdyner królewski Plante (M. 242 f. 53). Samuel w województwie bracławskiem 1759 r. (Bracł. XVII f. 1501). Zofia z Horodyńskich, wdowa po Janie Ilnickim, kwitowała Poniatowskich 1787 r. (DW. 103 f. 1266).

Bazyli 1778 r. i Paweł 1779 r. procesują Mycielskich w Poznaniu, o dług (Zap. Gr. Pozn. f. 189). Stefan, namiestnik grodzki winnicki 1790 r.

Stu kilkudziesięciu Ilnickich z przydomkami: Czerczowicz, Fedynicz, Hucułowicz, Hulanowicz, Husiański, Janinowicz, Jaroszewicz, Kołhanowicz, Lapech, Mikitycz, Rybczyc, Sieniuszkowicz, Telepianowicz i Zankowicz, wylegitymowało się ze szlachectwa w sądach ziemskich i grodzkich: przemyskim, lwowskim i halickim 1782 roku i w Wydziale Stanów we Lwowie, w pierwszej połowie XIX-go wieku. (Goł.). Z nich: Ilniccy Czerczowicze v. Cierciewicze Bazyli, żonaty z Franciszką Szydłowską, zmarły w Komarnikach 1796 r., pozostawił: Jana, Józefa, Juliana, Bazylego, Teresę i Grzegorza, zamieszkałych w Komarnikach. Paweł, ożeniony z Maryanną Komarnicką, umarł w Iwaszkowcach 1805 r. Córka jego Ewa. Onufry, żonaty z Zofią z Komarnickich, 2-o v. Janową Wyszczańską, zmarły w Komarnikach 1806 r., pozostawił: Marcyannę, Teresę, Petronellę i Annę. Bracia jego, Jan i Stefan. Bazyli, zmarły 1813 r. w Ilniku, z Maryanny z Wysoczańskich miał: Maryannę, Onufrego, Jakóba, Stanisława i Andrzeja. Jan, żonaty z Pelagią Ilnicką-Mykitycz, zmarł w Ilniku 1813 r. Jego potomstwo: Bazyli, Jacek, Mikołaj, Maryanna i Grzegorz. Jan, zmarły w Iwaszkowcach 1817 r., miał: Grzegorza, Siemiona i Andrzeja. Jan, zmarły 1821 r. w Ilniku, z Anastazyi z Jaworskich, pozostawił: Teresę, żonę Jana Ilnickiego-Janinowicza, Andrzeja, Onufrego i Annę, Brat jego Jan. Prokop, syn Teodora, zmarły w Mochnatem 1821 r., żonaty z Teklą z Matkowskich, pozostawił Michała i Justynę. Bracia jego: Grzegorz i Jan. Bazyli, ze zmarłej w Ilniku 1821 r. Ewy z Ilnickich Jaroszewiczów, miał syna Jana. Aleksander, zmarły w Łosińcu 1824 r., pozostawił: Bazylego, Jana, Grzegorza, Jerzego, Jakóba i Teresę. Piotr, zmarły w Ilniku 1831 r., z żony Maryanny, nie miał potomstwa. Dziedziczyły po nim dzieci pozostałe po bracie jego Stanisławie: Marcin, Józef, Rozalia Ilnicka i Barbara Nowosielecka. Ilniccy Fedynicze Aleksander, żonaty z Maryanną Jaworską, zmarły 1814 roku w Jaworzny, pozostawił: Maryannę Józefatowę Jaworską; Annę Kazimierzowę Jaworską, Maryannę, drugą i Jana. Brat jego Teodor. Jan; syn Aleksandra, umarł w Jaworzny 1831 r., pozostawiając z Anastazyi Jaworskiej, Jacentego i Jana. Bazyli, żyjący 1808 r. miał synów: Grzegorza i Aleksandra, oraz córki: Anastazyę Andrzejowę Jaworską i Katarzynę Grzegorzowę Jaworską, zmarłą 1808 r. Ilniccy Hucułowicze Teodor, zmarły w Horodyszczu 1814 r., z Anastazyi Sieleckiej, 2-o v. Gilewiczowej, miał córkę Maryannę i syna Jana. Paweł, zmarły w Ilniku 1825 r., pozostawił z Maryanny Ilnickiej-Jaroszewicz, same córki: Maryannę Andrzejowę Jaworską, Reginę Onufrowę Ilnicką-Jaroszewicz, Katarzynę Janowę Ilnicką-Jaroszewicz i Eudoksię. Ilniccy Janinowicze Mikołaj, zmarły w Ilniku 1815 r., miał syna Grzegorza, ożenionego z Maryanną z Ilnickich. Bracia jego: Michał, drugi Michał i Mikołaj. Jan, ożeniony z Teresą Ilnicką, zmarły w Ilniku 1816 r., pozostawił: Jana, Teresę Andrzejowę Ilnicką, Krystynę Janowę Ilnicką-Kołhanowicz, Stefana, Andrzeja i Stanisława. Michał i Stefan, bracia jego stryjeczni. Stefan, zmarły w Ilniku 1828 r., miał z Anny z Jaworskich: Michała; Eudoksię za Onufrym Ilnickim, Jana, Rozalię, Andrzeja, Apolonię, zmarłą 1831 r. i Reginę, zmarłą 1839 r. Stanisław, syn Jana, zmarł w Ilniku 1839 r., pozostawiając, z Agaty Krzeczkowskiej, córki: Ewę i Anastazyę. Ilniccy Jaroszewicze v. Jarosiewicze Grzegorz, syn Jana, zmarły w Łosińcu 1814 r., z Aleksandry Jaworskiej pozostawił: Bazylego, Mikołaja, zmarłego w Łosińcu 1825 r. i Justynę. Mikołaj, z Eudoksyi Matkowskiej, miał syna Aleksandra. Rodzeństwo Grzegorza: Andrzej, Mikołaj, Michał i Maryanna. Onufry, zmarły w Ilniku 1819 r., z Magdaleny Terleckiej miał: Maryannę Gwozdecką, Franciszkę Jaworską, Teresę, Rozalię i Ewę. Aleksandra, wdowa po Grzegorzu, zmarła w Łosińcu 1818 r. Stanisław, zmarły w Ilniku 1831 r., ze zmarłej tamże 1825 r. Apolonii z Ilnickich-Jaroszewiczów, miał córki: Rozalię Krzeczkowską, Katarzynę Ilnicką i syna Antoniego. Bazyli, ze zmarłej w Ilniku 1832 r. Teresy z Ilnickich-Janinowiczów, pozostawił: Jana, zmarłego 1831 r., Maryannę Ilnicką-Kołhanowiczową, Justynę Jaworską, Fennę Nanowską, Annę Ilnicką, Ewę Ilnicką-Czerczowiczową, której syn Jan, i Apolonię Ilnicką-Jaroszewiczową. Michał, zmarły w Ilniku 1837 r., żonaty 1-o v. z Justyną Jaworską, 2-o v. z Joanną Wysoczańską, pozostawił z pierwszej żony, Katarzynę i Jana, a z drugiej – Maryannę, żonę Piotra Ilnickiego i Jakóba. Brat jego Jan. Ilniccy Kołhanowicze v. Kołanowicze Teodor, żonaty ze zmarłą 1801 roku w Łosińcu Maryanną Jaworską, miał z niej: Andrzeja, Zofię Andrzejowę Liniowską, Bazylego i Michała. Brat jego Jan z Jaworowej; siostry: Olena i Anna Jaworska. Michał, syn Grzegorza, zmarł w Łosińcu 1829 r., pozostawiając z żony Justyny: Jakóba, Jana, Annę Łuniewską, Maryannę, Teresę i Ewę. Andrzej, syn Jana, zmarły w Łosińcu 1831 r., z Maryanny Jaworskiej pozostawił: Teresę, Justynę i Piotra. Brat jego Jan. Teodor, zmarł w Łosińcu 1831 r. Eliasz i Onufry jego synowie, brat Stanisław. Stanisław z Ilnika, zmarł tamże 1833 r. Z Eudoksyi Jaworskiej, córki: Maryanna, Katarzyna i Anna. Jan, syn Teodora, umarł w Łosińcu 1834 r. Żonaty 1-o v. z Maryanną Matkowską, miał z niej: Annę Janowę Hajduczak i Stefana, 2-o v. z Maryanną Jaworską, z której: Bazyli i Katarzyna. Ilniccy Rybczyce Jan, zmarły w Łosińcu 1802 r., z Magdaleny Cybulskiej pozostawił: Leona, Wiktora. Annę za Dionizym Kulczyckim, Marcyannę, Justynę i Maryannę. Jan, zmarły w Ilniku 1805 r., z Anny Wysoczańskiej, 2-o v. Stefanowej Wysoczańskiej, miał córkę Maryannę. Józef, zmarły w Ilniku 1816 r., pozostawił: Annę Teodorowę Ilnicką-Jaroszewiczową, Jerzego, Jana, Pantaleona, Aleksandra, Teklę i Antoniego. Bracia jego: Tomasz i Jan. Aleksander, umarł w Ilniku 1821 r. Z żony Maryanny jego potomstwo: Michał, Jakób, Jan, Onufry, Antoni, Andrzej i Katarzyna. Grzegorz i Jan jego bracia. Tomasz, zmarły w Ilniku 1827 r., z Maryanny Hoszowskiej pozostawił: Antoniego, Grzegorza, Zofię, Michała, Andrzeja, Leona, Katarzynę i Tacyannę. Mikołaj, umarł w Ilniku 1839 r. Ożeniony z Marcyanną Komarnicką, 1-o v. Matkowską, 2-o v. Ilnicką-Jaroszewiczową, miał z niej: Jana, Maryannę Krzeczkowską, Andrzeja, Teklę, Zofię i Justynę. Brat jego Stanisław. Grzegorz, zmarły w Ilniku 1847 r., pozostawił: Katarzynę Łuniewską, Annę Ilnicką-Jaroszewiczową, Stefana, Onufrego, Gabryela i Jana. Ilniccy Sieniuszkowicze Jan, zmarły w Sielcu 1782 r., z pierwszej żony, Anastazyi Horodyskiej, pozostawił: Maryannę Stefanowę Horodyńską, Ewę Andrzejowę Dubrawską, Jana i Piotra; z drugiej zaś – Maryanny Wojakowskiej, 1-o v. Grabowskiej, 3-o v. Więcławskiej, miał: Ambrożego, Maryannę i Pawła. Jan, zaślubił 1799 r. Juliannę Sas Komarnicką, dziedziczącą na Uhercach, której siostra Zofia, była żoną Onufrego Czerczowicza Ilnickiego. Jan, syn Teodora, ożeniony z Maryanną Ilnicką-Hucułowicz, zmarły w Turce 1845 r., pozostawił: Michała, Maryannę Ilnicką-Hucułowicz, Rozalię i Teresę Jaworskie i Konstantego. Bracia jego: Paweł, Bazyli i Eliasz. Ilniccy Telepianowicze Jan, żonaty 1-o v. z Anną Matkowską, 2-o v. z Maryanną z Klityńskich, zmarły w Iwaszkowcach 1811 roku, pozostawił z pierwszej żony: Jacka, Aleksandra, po którym syn Teodor, Joachima i Pelagię Matkowską; z drugiej – Andrzeja. Jan, umarł w Matkowie 1847 r., a z Teodozyi Matkowskiej pozostawił: Annę Matkowską, Teodora, Maryannę i Onufrego. Jan, syn Daniela, ożeniony z Maryanną z Ilnickich, umarł w Husnem 1832 r. Synowie jego: Aleksy i Michał, bracia – Grzegorz i Maksymilian. Ilniccy Zankowicze v. ZankiewiczeMichał, zmarły w Ilniku 1808 r., pozostawił z Maryanny Gwozdeckiej, córkę Olesię. Stefan, umarł w Komarnikach 1814 r. Z Teresy Matkowskiej, syn jego Aleksander. Rodzeństwo jego: Teodor i Katarzyna Jaworska. Piotr, umarł w Wysockiem 1817 r., pozostawiwszy z Anastazyi Czernieckiej: Maryannę Janowę Wysoczańską, Annę, Reginę, Justynę, Stefana, Andrzeja i Grzegorza. Jego rodzeństwo: Bazyli, Jan, Anna Matkowska i Helena Ilnicka-Telepianowiczowa. Bazyli, zmarły w Ilniku 1818 r., z Zofii Jaworskiej miał syna Jerzego. Brat jego Teodor. Paweł, zmarły w Łosińcu 1825 r., miał synów: Michała i Bazylego, oraz córki: Katarzynę i Annę. Teodor, zmarły 1819 r. w Ilniku, z żony Anny miał córki: Fennę, Annę i Ewę. Teodor, syn Jana, zmarły 1831 r. w Łosińcu, miał z Jaworskiej córkę Ewę. Michał i Konstanty, jego bracia. Jerzy, zmarły w Łosińcu 1832 r., pozostawił: Andrzeja i Onufrego, oraz dzieci po zmarłym synie Piotrze, ożenionym z Maryanną Jonicką: Michała, Mikołaja i Rozalię. Teodora, zmarłego 1836 r. w Ilniku potomstwo: Piotr, Grzegorz. Antoni i Michał. Jan, zmarły w Łosińcu 1837 r., z Ewy Jaworskiej miał: Jerzego, Anastazyę Łuniewską, Teresę Ilnicką-Jaroszewiczową, drugą Teresę, Maryannę Jaworską, Jana, po którym córka Aleksandra, drugiego Jana i Annę. Aleksander, zmarły w Ilniku 1837 r., z Maryanny Monasterskiej miał syna Jerzego. Teodor brat jego. Jana, zmarłego 1838 r. w Łosińcu, potomstwo: Michał, Konstanty, Grzegorz i Jan. Jan, syn Dymitra, zmarły w Ilniku 1840 r., z Teresy Ilnickiej miał: Katarzynę, Leona, Rozalię, Annę i Fennę. Eliasz brat jego. Stanisław, zmarły 1847 r. w Ilniku, z Maryanny Ilnickiej-Rybczycówny pozostawił: Jana, Annę Ilnicką-Rybczycową i Ewę. Tomasz brat jego. Ilniccy bez przydomku Piotr, syn Mikołaja i Anastazyi Łuckiej, wnuk Andrzeja i Maryanny Past, legitymował się ze szlachectwa w Galicyi 1822 r. Tamże się legitymował 1782 r. Jan, syn Antoniego i Maryanny Klementowskiej, wnuk Piotra i Teresy Moszyńskiej. Mikołaj, komornik graniczny przemyski, zmarły 1771 r., z Apolonii Szumlańskiej, 2-o v. Obrębskiej, zmarłej 1774 r., pozostawił: Stanisława, ur. w Łosińcu 1769 r., Annę Wahauff i Józefę Kwiatkowską.

Gabryel, zmarły 1805 r. we Lwowie, z Józefy Wąsowiczównej pozostawił: Antoniego, Jana i Alberta. Stefan, syn Bazylego, ożeniony z Anastazyą Jaworską. zmarły w Turzu 1813 r., pozostawił: Maryannę Kulczycką, Annę Dubrawską, Andrzeja, Teresę, Maryannę i Piotra. Leon i Teodor jego bracia. Aleksander, zmarły w Iwaszkowcach 1817 r., z Anny Ilnickiej, 2-o v. Wysokińskiej, pozostawił córkę Maryannę. Bazyli, zmarły 1817 r. w Iwaszkowcach, z Maryanny Bilińskiej pozostawił córki: Annę i Anastazyę. Jan, zmarły w Uhercach 1818 r., z Julianny Komarnickiej miał: Jana, zmarłego w tymże roku i Maryannę. Stanisław; zmarł 1825 r. w Ortynicach, pozostawiając: Teodora, Justynę Grzegorzowę Kulczycką, Grzegorza i Maryannę. Bracia jego: Ignacy, Jerzy i Grzegorz. Stefan, zmarły w Czajkowcach 1828 r., pozostawił syna Jana. Rodzeństwo jego: Jan, paroch w Jasionce, Andrzej, paroch w Turce, Bazyli, paroch w Issajach, Stanisław i Marya Gwozdecka. Jan, ożeniony z Anastazyą Baraniecką, umarł 1829 r. w Kulczycach. Córki jego: Julianna i Maryanna, brat Grzegorz. Anastazya, pozostała po nim wdowa, córka Stanisława, zmarła tamże 1831 r. Bazyli, ożeniony z Teresą Drzewiecką, zmarły w Podszumlańcach 1831 r., pozostawił: Teklę, Maryannę, Eliasza, Juliannę, Emiliana, Agnieszkę, Annę i Teodora. Ksiądz Stefan, proboszcz gr.-kat. w Łastówku, zmarły tamże 1831 r., z Teresy Chmielińskiej pozostawił: Jana, Wiktoryę Antoniowę Jaworską, Stanisława, Maryannę Józefowę Hromeńko i Anastazyę. Brat jego Stanisław. Michał, syn Piotra i Teodozyi Felińskiej, zmarł w Uniatyczach 1838 r., pozostawiwszy. z Anastazyi Rudnickiej: Jakóba, Józefa. Katarzynę Janowę Horodyską, Zofię i Annę. Brat jego, Stefan, pozostawił syna Jerzego. Jan, syn Antoniego, żonaty z Maryanną Chodyniecką, zmarły 1839 r. w Dryszczowie, pozostawił Joannę, Katarzynę, Petronellę i Pawła. Stefan, zmarły w Iwaszkowcach 1814 r., z Julianny Ilnickiej, miał córkę Annę, za Józefem Sozańskim.

Różne

Z notat pana Michała Zawadzkiego, wyjętych z metryk, podajemy niżej różne szczegóły o tej rodzinie, które jej mogą być użytecznymi.

Jan, z żony Katarzyny Kremińskiej, miał syna Macieja, urodzonego w Czortkowie 1790 r. Jakóba i Rozalii Ziołkowskiej, syn Józef, ur. 1813 r., zaślubił w Czortkowie 1841 r. Antoninę Ziobrowską (Żebrowską), zmarłą 1872 r. i miał z niej córki: Teklę, ur. 1842 r. w Uhryniu, zaślubioną 1864 r. Grzegorzowi Świątkowskiemu, Wiktoryę, ur. 1844 roku w Uhryniu i Franciszkę, ur. w Wygnance 1851 roku.

Brat Józefa Jan, zmarły w Białej 1837 r., miał z Maryanny Godzińskiej, zmarłej 1860 r. 1) Justynę Eleonorę, ur. 1829 r. w Wygnance, zaślubioną 1851 r. Michałowi Ilnickiemu. 2) Antoninę, zaślubioną 1-o v. 1838 r. Bazylemu Kłodnickiemu, 2-o v. Kazimierzowi Łuszczyńskiemu, a 3-o v. 1871 r. Franciszkowi Zalewskiemu. 3) Paulinę, ur. 1833 r. w Wygnance, zaślubioną 1859 r. Julianowi Winiarskiemu. 4) Nepomucenę, zaślubioną 1842 r. Ksaweremu Nowickiemu. 5) Zygmunta Feliksa, ur. w Jazłowcu około 1822 r., ożenionego w Wygnance z Teresą Nowicką. 6) Teresę, żonę Stanisława Jasińskiego. 7) Andrzeja Cyryla, ur. 1835 r., zmarłego 1839 roku. 8) Emilię, zaślubioną w Salówce 1855 r. Błażejowi Lubienieckiemu.

Ignacy Franciszek, ur. 1811 r. w Wygnance, syn Józefa i Barbary z Michniewiczów. Adam, ur. 1843 r. w Wygnance, syn Stanisława i Rozalii Werchrackiej. Pawła i Józefy z Bragarów syn Michał, ur. 1821 r. w Widynowie, a córka Franciszka, ur. 1824 r. w Czortkowie.

Magdalena, ur. w Czarnokońcach, córka Jana i Magdaleny, zaślubiła 1811 roku Dominika Rogozińskiego. Marcina v. Krzysztofa i Anastazyi v. Katarzyny Smólskiej, córka Zofia, ur. w Koniuszowej, zmarła 1866 r. w Białej. Zaślubiła 1816 roku Feliksa Witwickiego (Metr. w Czortkowie).

Aleksander, z Maryanny Humińskiej miał córkę Annę, zaślubioną Maciejowi Kurpiel Załuckiemu, zmarłemu 1835 r. w Szulbanówce i syna Jakóba. Ostatni zaślubił 1813 r. w Salówce Elżbietę Czaykowską, córkę Michała, i miał z niej: 1) Mikołaja, ur. 1814 r. w Salówce, zmarłego 1893 r. w Czortkowie, ożenionego 1841 r. z Łucyą Fryczyńską. 2) Rozalię, zaślubioną w Salówce 1839 r. Maciejowi Gąsiorowskiemu. 3) Antoniego ur. 1822 r., który, z zaślubionej 1846 r. w Salówce Franciszki Fedorowiczówny, miał córkę Maryę, wydaną 1873 r. za Jana Żurawieckiego. 4) Teresę, ur. 1824 r. 5) Józefę, ur. 1828 r., zaślubioną 1849 r. Maciejowi Zdziejowskiemu. 6) Michała, ur. 1830 r., który, z zaślubionej 1856 r. w Czortkowie Starym Karoliny Szczęsnowiczówny, miał: a) syna Józefa, ur. 1860 r. w Czortkowie; b) Franciszkę, ur. 1862 r., zaślubioną 1882 r. Leonowi Świątkowskiemu; c) Maryę, ur. 1867 r., zaślubioną w Czortkowie 1893 r. Włodzimierzowi Drozdowskiemu i d) Anielę, ur. 1872 r., zaślubioną 1897 r. w Czortkowie Eliaszowi Orzechowskiemu. 7) Maryę, ur. 1833 r. 8) Elżbietę, zaślubioną w Salówce 1859 r. Sebastyanowi Nowickiemu i 9) Petronellę, żonę Józefa Iżyckiego z Antonowa (Metr. w Jagielnicy i Czortkowie).

Teodor, ur. około 1770 r., zmarły 1830 r., zaślubił w Salówce 1802 r. Rozalię Zakrzewską, zmarłą 1844 r. i miał z niej: 1) Michała, ur. 1805 r., zmarłego 1855 r., który zaślubił 1-o v. w Salówce 1833 r. Maryannę Karmazynowską, zmarłą 1850 r., a 2-o v. w Wygnance 1851 r. Justynę Ilnicką, i miał z pierwszej żony: a) Karolinę, zaślubioną 1-o v. 1862 r. Mikołajowi Cielińskiemu. a 2-o v. 1879 r. Michałowi Michalewskiemu i b) Rozalię, zaślubioną w Salówce 1-o v. Antoniemu Burskiemu, a 1867 r. 2-o v. Janowi Fedorowiczowi. 2) Agnieszkę, ur. 1810 r., zaślubioną 1833 r. Józefowi Gąsiorowskiemu. 3) Maryannę, ur. 1817 r., zaślubioną 1842 r. Ignacemu Cielińskiemu. 4) Elżbietę, ur. 1815 r., zaślubioną 1837 r. Wojciechowi Januszewskiemu. 5) Marcina, ur. 1812 r. 6) Apolonię, ur. 1813 r. i 7) Jana, ur. 1807 r. w Ułaszkowach.

Jana i Domicelli z Humińskich syn Józef, ur. około 1812 r., zaślubił 1840 roku w Salówce Joannę Dolińską i miał z niej Andrzeja, ożenionego w Szmańkowcach 1872 r. z Katarzyną Muszyńską, Annę, ur. 1847 r., Rozalię, ur. 1851 r. i inne. Józefa i Domicelli Korczyńskiej syn Jan, ur. 1835 r., zaślubił w Salówce 1861 r. Katarzynę Podhorodecką.

Jana i Wiktoryi z Kawińskich syn Piotr, ur. około 1796 r., zmarły 1867 r. w Muchawce, zaślubił 2-o v. 1844 r. w Muchawce Maryę Słomkowską i miał z niej Rozalię, ur. 1845 r. i Marcelego, ur. 1853 r. Stefana córka Marya, ur. 1770 roku, zmarła 1808 r. w Nagórzance, była żoną Szymona Bagińskiego, a Rozalia – Joachima Kiernickiego.

Liczni Ilniccy legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej: Jan z synem Ignacym, syn Gabryela, wnuk Jana; Antoni, Jan i Łukasz, synowie Macieja, Benedykt i Ludwik, synowie Jakóba, wnukowie Bazylego; Stefan, Paweł, Benedykt, Jan, Aleksander i Teodor, synowie Jana, Michał, Józef i Tymoteusz, synowie Antoniego, Aleksander, Paweł i Teodor, synowie Teodora, Julian i Adam, synowie Grzegorza, wnukowie Teodora; wszyscy prawnukowie Jana, syna Aleksandra, wnuka Jana, 1848 r.

Jan i Teodozy, synowie Józefa, wnukowie Antoniego, 1858 roku.

Jan i Jan Nepomucen, synowie Adama, wnukowie Grzegorza; Ewgraf (?) i Antoni, synowie Aleksandra, Andrzej, Jan i Konstanty, synowie Pawła, a wszyscy wnukowie Teodora; Michał, syn Tymoteusza, wnuk Antoniego; Włodzimierz, syn Stefana, Mikołaj, Gabryel i Józef, synowie Aleksandra, Włodzimierz i Józef, synowie Teodora, wszyscy wnukowie Jana, prawnukowie Teodora, 1867 r., a Józef i Grzegorz, synowie Benedykta, wnukowie Jana, 1870 r.

Jan, syn Józefa, wnuk Grzegorza, prawnuk Jana, praprawnuk Aleksandra; Romuald Wincenty, syn Waleryana, Romuald Roman, syn Łukasza; obaj wnukowie Józefa, prawnukowie Grzegorza, syna Jana, wnuka Aleksandra, 1845 r.

Marek, Jan z synami: Andrzejem i Eremianem, Paweł z synami: Michałem i Bazylim i Szymon z synem Mikołajem, synowie Aleksandra, wnukowie Jana; Mikołaj z synami: Janem, Danielem, Antonim i Bazylim, syn Jana, wnuk Andrzeja, wszyscy prawnukowie Jana, syna Aleksandrowego, 1845 r.

Michał Ignacy, syn Grzegorza, wnuk Ignacego i Jan. syn Adalberta, wnuk Michała, obaj prawnukowie Samuela, syna Jana, wnuka Aleksandrowego, 1849 r. Romuald, Bazyli, Leon i Kazimierz, synowie Franciszka, Ignacy, syn Józefa, wszyscy wnukowie Waleryana Teodora, prawnukowie Ignacego, syna Samuelowego, 1851 r. Jan, Teodor i Franciszek Ksawery, synowie Łukasza, wnukowie Józefa, 1852 roku. Jan i Aleksander, synowie Andrzeja, wnukowie Jana 1854 r. Jan z synami: Franciszkiem i Michałem i Dominik, synowie Bazylego; wnukowie Stanisława, prawnukowie Jana; Tomasz, syn Andrzeja, wnuk Jana, prawnuk Andrzeja; Józef i Jan, synowie Szymona, wnukowie Aleksandra, prawnukowie Jana, 1863 r.

Mikołaj i Józef, synowie Michała, wnukowie Pawła; Bazyli, syn Jana, wnuk Mikołaja; Piotr, Adryjan i Grzegorz, synowie Andrzeja, wnukowie Jana, 1865 r. Erazm, syn Franciszka, wnuk Waleryana Teodora, 1866 r. Łukasz i Paweł, synowie Eremiana, wnukowie Jana, 1880 roku Piotr z synami: Prosperem. Władysławem, Kazimierzem, Janem Piotrem i Romanem, Józef z synami: Justynem, Stanisławem, Julianem i Wincentym Janem, synowie Jana, wnukowie Józefa, 1885 r. i Walenty, syn Bazylego, wnuk Franciszka, 1886 r.

Emeryk Leon Aleksander, Jan, Szymon i Sylwester, synowie Mikołaja Juliana, wnukowie Aleksandra, prawnukowie Grzegorza, 1850 r. i Jan z synem Michałem, Józef, Stanisław, Grzegorz z synem Pawłem, Mikołaj z synami: Emilianem i Feliksem, synowie Mikołaja; Tomasz z synami: Józefem, Janem, Apolinaryuszem i Stefanem, Karol z synem Jakóbem, Jan z synami: Apolinaryuszem Wojciechem i Feliksem Wiktorem, synowie Jana, wszyscy wnukowie Bazylego, prawnukowie Piotra, 1850 r. (Spis.).

Ilnicki z Ilnik h. Pietyróg

Elżbieta Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000 – wymienia Ilnickiego z Ilnik h. Pietyróg: „Od Mikołaja, komornika granicznego ziemi przemyskiej w r. 1765 – wnuk Tymoteusz (s. Jakuba i Ewy Kruszelnickiej) leg. 1851 (źr. 2/12 s. 88; 4/415 p. 152).”
Należy jednak z dużą rezerwą podchodzić do przypisania herbu Pietyróg Ilnickim. Prawdopodobnie jest to wynik użyczenia pieczęci Ilnickiemu przez inną osobę. Problem ten jest szerzej opisany w części Wiarygodność->Błędnie podawane herby w dziale ss.gif (829 bytes)HERALDYKA – Herbarze.

Inne wzmianki

Kacper Niesiecki Herbarz Polski, t. VIII. s. 620: t. X, s. 425; CPAH, AGP, t. 1075, s. 555: AGZ, t. XXI, s. 362: Uherce Zapłatyńskie. na płd. od Sambora, własność szlachecka, podzielona, w części Ilnickich i Szeptyckich (synów Piotra): Aleksandra, Konstantego i Eliasza, w części – sukcesorów Stefana i Ihnata Radylowskich Dawidowiczów.
Roman Horoszkiewicz Szlachta zaściankowa na ziemiach wschodnich, Warszawa 1936 – wymienia wśród szlachty zaściankowej Ilnickich.

Elżbieta Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000 – wymienia Ilnickiego z Ilnik h. Pietyróg: „Od Mikołaja, komornika granicznego ziemi przemyskiej w r. 1765 – wnuk Tymoteusz (s. Jakuba i Ewy Kruszelnickiej) leg. 1851 (źr. 2/12 s. 88; 4/415 p. 152).”

Adam Boniecki Herbarz Polski – liczne wzmianki przy okazji opisu innych rodzin:

Maciej Aczkiewicz, adwokat lwowski, później syndyk m. Krosna, Józef, Onufry i Tadeusz, synowie Franciszka i Kunegundy z Masulewiczów, wnukowie Jana i Maryanny Ilnickiej, wywiedli się ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r.
Mikołaj Bielecki, syn Stefana i Maryi z Łozińskich, wnuk Bartłomieja i Katarzyny z Ilnickich, prawnuk Jana.
Jan Biliński, zmarły 1802 r., zaślubił 1784 r. w Milowcach Agnieszkę Rubczyńską, zmarłą 1842 r., z której: 1) Tomasz, ur. 1786 r., zmarły 1846 r., ożeniony z Domicellą Iwaszkowską, pozostawił: Stanisława, zmarłego 1826 r., Grzegorza, ur. 1827 r., Maryannę, żonę Andrzeja Fedorowicza z Salówki, Katarzynę, żonę Jana Zawadzkiego z Milowiec i Andrzeja. Ten ostatni ur. 1822 r., zmarły 1892 r. w Milowcach, z dwóch żon, Maryi Ładan i Teresy Ilnickiej, pozostawił: Jakóba, zmarłego 1851 roku, Ignacego, ur. 1849 r., Mikołaja, zmarłego 1873 r., Andrzeja, ur. 1854 r. i Franciszka, ur. 1856 r.
Wymieniony w tekście „Herbarza” Jan Błażowski w. 27, wylegitymowany ze szlachectwa w sądach lwowskich 1782 r. był synem Konstantego i Aleksandry Jaworskiej, wnukiem Aleksandra z Ilnika i Anny Wysoczańskiej. Z Franciszki Ilnickiej, miał syna Jakóba, żonatego z Anną Filipecką, z której syn Karol, zaślubił Józefę Adel i z niej pozostawił syna Wiktora, bezdzietnego z Leopoldyną Irlbacher.
Duzinkiewicz Andrzej i Jan, synowie Stefana i Agnieszki Repczańskiej i Jan, Józef i Szczepan, synowie Andrzeja i Maryanny Żurakowskiej, wnukowie Józefa i Doroty Ilnickiej, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w sądzie ziemskim halickim 1783 r. i grodzkim halickim 1782 r.
Franciszek Fredr, oprócz wziętych działem dóbr, dziedziczył także na Krakowcu, otrzymał 1512 r. pewne dobra po Zabłockim, a 1532 r. posiadał i Morawicę, w przemyskiem (M. 25 f. 190 i 46 f. 145). Z Katarzyny z Rokitnicy Derszniakównej, 2-o v. Tarnawskiej, jego córki: Anna Dzieduszycka i Elżbieta Ilnicka, 1540 r. już obie zamężne i synowie: Stanisław, Jerzy, Jan i Stefan. W 1539 r. ustanowioną została komisya do odgraniczenia Krakowca, będącego własnością tych czterech synów Franciszka, od starostwa przemyskiego (M. 37 f. 519; 59 f. 148 i 63 f. 228; Gr. Przem. 5 f. 1178).
Golański Jan i Grzegorz, synowie Aleksandra i Eufrozyny Ilnickiej, wnukowie Bazylego i Maryanny, współdziedziców Podhorodców, dowiedli pochodzenia swego szlacheckiego w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r.
Bazyli Gwozdecki zmarł w Podburzu 1844 r.; po którym z Maryanny z Tatomirów: Gertruda Ilnicka, Ludwika Kulczycka, Maryanna Hagelowa i ks. Jan, gr.- kat. paroch w Wołosiance wielkiej.
Dopiero co wspomniany Jan Gwozdecki, a może inny, bo żonaty z Pelagią Ilnicką, zostawił syna Michała, ur. 1702 r. (metr. w Ilniku), po którym z Pelagii z Sozańskich Michał, ur. 1723 r. (metr. w Łosińcu) i Jakób, ur. 1737 r. (metr. w Ilniku), legitymowali się ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1789 r. Ostatni zostawił z Maryanny Jaworskiej Andrzeja, ur. 1767 r. (metr. w Ilniku), zaś Michał z Teodozyi (Anastazyi) Jaworskiej Eliasza, ur. 1767 r., po którym z Fesi Kochanowiczównej Ilnickiej: Jan, żonaty z Rozalią z Jaworskich, zostawił: Jana, ur. 1820 r., Andrzeja, ur. 1826 r. i Teodora, ur. 1830 r. (metryki w Ilniku).
Ks. Andrzej Gwozdecki, paroch w Ilniku, brat Michała, umarł 1803 r., zostawiając z Maryanny z Pelechiewiczów: Maryannę, za Michałem, Teodozyę, za Janem, Ilnickimi, Annę, zmarłą młodo i Helenę.
Józef z Kostrów-Podsędkowiąt Horodyński, zmarł za pruskich czasów w rejencyi białostockiej, a spadek po nim wziął syn Franciszek. Zofia, wdowa po Janie Ilnickim i Aleksandra, wdowa po Grzegorzu Wikule, siostry stryjeczne i sukcesorki Jana, marszałka dworu ks. Poniatowskiej, kwitowały 1787 r. Poniatowską (DW. 103 f. 1266).
Jan Horodyski, pisarz grodzki przemyski 1764 r., a podstarości przemyski 1773 roku. Jerzy, komornik graniczny przemyski 1773 r. Wojciech Omenczyc Horodyski, cześnik dźwinogrodzki, ożeniony z Józefą Jaworską, 1-o v. Michałową Komorowską, cześnikową bracławską 1783 r. Anastazya, żona Jana Ilnickiego w końcu XVIII wieku.
Emilian Humiński Dubik, żonaty z Anielą Łosińską, zmarłą w Ułaszkowcach 1894 r. Domicella za Janem Ilnickim 1812 r. Helena za Janem Lipińskim 1869 r. Anna Marya, córka Jana i Maryi, za Józefem Ziobrowskim w Ułaszkowcach 1850 r. Anna za Grzegorzem Sawickim 1826 r. Marya, córka Jana i Ireny, żona zmarłego 1844 roku w Zabłotówce Błażeja Fedorowicza (Mich. Zaw. z metryk w Jagielnicy i Czortkowie).
Tomasza i Maryanny Jankiewiczów dzieci: Anna; chrzczona 1756 r. Stanisław, ur. 1767 r. i Piotr, ur. 1770 r. w Zalesiu (metr. w Jagielnicy). Anna zaślubiła 1772 r. w Chomiakówce Michała Ilnickiego.
Wojciech Januszowski, ożeniony 1837 r. w Salówce z Elżbietą Ilnicką, miał syna Stanisława, ożenionego 1875 r. z Agnieszką Łazańską i córki: Rozalię Janowę Lewicką 1861 r., Karolinę Karolowę Rzeszowską 1869 r., Agnieszkę, 1-o v. Antoniowę Wereszczyńską-Chrzanowską, 2-o v. Augustowę Barską 1879 r.
Paweł Jasienicki. syn Marcina i Anastazyi z Dubrawskich, zostawił z Maryanny Ihnaciewiczównej Jaworskiej: a) Hrehorego, po którym z Pelagii Kosarzewiczównej Jaworskiej, ksiądz Jan i Piotr. b) Jordana, po którym z Zofii z Hoszowskich, Eliasz i Konstanty. Wszyscy czterej legitymowani ze szlachectwa w grodzie przemyskim 1782 r. Oprócz wymienionych miał Hrehory jeszcze córki: Zofię Jaworską, Maryannę Popielową, Ewę Kotecką i syna, drugiego Jana, zmarłego w Turzem 1813 r., po którym z Zofii z Jaworskich: Aleksander, Józef, Eliasz, Maryanna Kopestyńska i Ewa. Jordan miał córki: Ewę Popielową i Maryannę Dubrawską; syn zaś jego Konstanty, zmarły w Turzem 1812 r., zostawił z Anny z Turzańskich: Józefa, Andrzeja, Jana, Maryannę, za Ilnickim, Julię, od 1814 r. za Józefem Matkowskim, Annę i Zofię (A. Lwow. For. Nob.).
Jaworski z Jawory i Turki, w ziemi przemyskiej Wańcza, wołoszyn i synowie jego: Chodko, Janko i Zanko otrzymali 1431 r. od Władyslawa Jagiełły pustkowie nad rzeką Stryjem położone, Turką nazwane. Nadanie to pierwotne potwierdzili: Władysław Warneńczyk 1444 r. wspomnianym Chodkowi i Jankowi. Zygmunt I-szy 1519 r. ich potomkom: Dymitrowi Tureckiemu, Romanowi Jaworskiemu, Iwaskowi i Fiedorowi Ilnickim, między sobą braciom stryjecznym, wreszcie Zygmunt August 1550 r., Wasylowi Ilnickiemu i Fedkowi Jaworskiemu. Przywileje te oblatowali 1633 roku Iwan Turecki, Wasyl Petraszewicz i Iwan Niskyłowicz Jaworscy; w swem i innych współdziedziców Turki imieniu (Zs. Przem. 156 f. 327; 199 f. 4). Na pustkowiu tem, oprócz Turki, powstały takie wsie Ilnik i Jawora, od nich to wzięły nazwiska rody Tureckich, Ilnickich i Jaworskich, wspólnie się od owego Wańczy wywodzących. Najliczniej rozrodzili się potomkowie jego syna Janka, piszący się z Turki i Jawory Jaworskimi i biorący, celem rozróżnienia się między sobą, najrozmaitsze przydomki i przymianki, z których więcej znane są: Balowicz, Bobronicz, Cybowicz, Czerwakowicz, Czerwakowicz-Chuda, Dubik, Fajewicz, Gołdycz, Gołdycz-Leniewicz i Gołdycz-Worończak, Horoszkiewicz, Ihnatowicz v. Ihnaciewicz, Jusypowicz v. Osypowica, Kosaczewicz, Liskowicz v. Łyskowicz, Martycz, Mirejowicz v. Miryowicz, Ostrasiewicz v. Ostraszewicz, Perkowicz v. Pyrkiewicz, Petraszewicz v. Pietrasiewicz, Piskiewicz v. Piszkowicz, Romanowicz, Szustejowicz i Zubowicz.
Piotr Iwanowicz zabezpieczył 1590 r. żonie, Fennie z Lityńskich, 300 fl. posagu, a Hryćko Kerłowicz, swej żonie, Anastazyi z Ausaków Popielów, 80 flor. (Zs. Krak. Obl. Manif. 11 f. 1293). Michał, 1598 r. żonaty z Anną Ilnicką (Wyr. Lub. 77 f. 191).
Jaworski Jerzy i Stefan, z województwem ruskiem, podpisali elekcyę Augusta II-go. Jacek i Samuel oblatują 1700 r. przywilej królewski, dany im na dożywocie na części Jasienicy. Mikołaj i Hrehory, synowie Teodora i Pasi z Siemaszów, odstąpili 1700 r. bratankowi Pawłowi łan w Turzem. Antoni Maciuszak, syn Waśka, sprzedał 1700 r. część w Jawory Michałowi Maciuszakowi. Janowi i żonie jego, Annie z Ilnickich, odstąpił 1701 r. Ilnicki, za konsensem królewskim, łan w Wołczem (AGZ. X. 6397).
Jaworski Józef i Mikołaj, synowie Tomasza i Konstancyi Grążewskiej, wnukowie Stanisława i Maryanny z Wiśniowskich, w ziemstwie buskiem; Józef Benedykt, ur. 1749 r. (metryka w Katedrze Przemyskiej), syn Jakóba i Agnieszki (Teresy) z Bieńczykowskich, w grodach: bełskim; Jan, dziedzic części w Ilniku, syn Bazylego i Anastazyi z Ilnickich, – przemyskim; Franciszek; ur. 1740 r. (metr. w Dudyńcach), syn Stefana i Zofii N., – sanockim; Dymitr, Łukasz i Jan, synowie Dymitra i Anny N.; wnukowie Michała, jako też Grzegorz, Michał, Mikołaj, Jan, Bazyli i Antoni, dziedzice części w Przeroślu, synowie Jana i Katarzyny z Łuckich, wnukowie Bazylego i Maryanny Puchalskiej, – halickim, a Michał i Samuel, bracia rodzeni, – lwowskim, 1782 r. wylegitymowani ze szlachectwa.
Jaworski Bazyli. Eliasz z synami: Mikołajem, Andrzejem, Bazylim i Antonim, z Maryanny z Dobrzańskich, Grzegorz z synami: Szymonem i Tomaszem, z Maryanny Pasławskiej, w ziemstwie przemyskiem 1782 r. i Stefan z synami: Janem i Mikołajem, z Katarzyny z Sopoćków, wylegitymowani ze szlachectwa w Stanach galicyjskich 1801 r., byli synami Bazylego i Pelagii z Ilnickich, wnukami Jerzego i Maryanny z Wołosiańskich.
Jan Jaworski, żonaty z Maryanną Matkowską, z synem Mikołajem, syn Jana i Anastazyi z Wiazuliczów Matkowskich, wnuk księdza Grzegorza, gr.-kat. plebana w Smorzu i Heleny Ilnickiej i Aleksander, syn Stefana i Anny Wysoczańskiej, wnuk Antoniego i Anny Matkowskiej, prawnuk księdza Samuela, drugiego syna księdza Grzegorza z Ilnickiej, i Teodozyi z Matkowskich, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie także w ziemstwie przemyskiem 1782 r.,
Bazyli z Jawory, syn Piotra i Zofii z Ostrowskich, wnuk Samuela i Maryanny z Bandrowskich, jako też Aleksander, Teodor i Ignacy Eliasz, synowie Aleksandra i Katarzyny Ilnickiej, legitymowali się ze szlachectwa w ziemstwie lwowskiem 1782 roku.
Mikołaj Jaworski, syn Grzegorza, a brat Jana Leniewicza, o którym powiedziano w jednym akcie (Zs. Włodzim. z 1773 r.), że umarł bezpotomny, żonatym był z Katarzyną Martyczówną Jaworską i miał z niej córki: Annę, za Samuelem Nanowskim, wdowę 1783 r., Ewę, za Grzegorzem Ihnaciewiczem Jaworskim, Aleksandrę, za Janem Matkowskim i Anastazyę, za Grzegorzem Ilnickim, oraz synów: Piotra, Andrzeja i Grzegorza, po którym, z Anastazyi Jusipowiczównej Jaworskiej, syn Mikołaj 1783 r.
Jaworski Jerzy i Jan, Jan i Jerzy, oraz Michał, syn Teodora i Justyny Chłopeckiej, wszyscy z przydomkiem Leniewicz, legitymowali się ze szlachectwa w ziemstwie przemyskiem 1782 r. Z nich Michał utracił 1797 r. szlachectwo, atoli Jan, ur. 1827 r., syn Jana, ur. 1788 r. i Maryi z Kosaczewiczów Jaworskich, niemniej Stefan, ur. 1815 r. i Teodor, ur. 1829 r., synowie Antoniego, ur. 1780 r. i Rozalii z Fedyniczów Ilnickich (metr. wszystkich w Jawory), a wnukowie tego Michała, z Maryi Kotarbowiczównej Jaworskiej, uzyskali potwierdzenie swego szlachectwa w Stanach galicyjskich 1850 r.
Jaworski Bazyli, Jakób i Semion, synowie Jana i Eudoksyi Ilnickiej, wnukowie Stefana, legitymowali się ze szlachectwa w ziemstwie buskiem 1782 r.
Jaworski Bazyli, Michał i Aleksander, synowie Jana i Anny z Ilnickich, sprzedali 1759 r. część w Jawory, braciom swoim stryjecznym, Jerzemu i Jackowi, synom Stefana (Gr. Przem.).
Grzegorz Jaworski i żona jego, Katarzyna Fedynicz-Ilnicka, umarli w Jawory górnej 1808 r., pozostawiwszy: Jana, Michała, Olenę, za Grzegorzem Ilnickim, Annę, za Dymitrem Jaworskim i Rozalię (Ibid.).
Po Michale Jaworskim, zmarłym w Łosińcu 1831 r., z Anny Ilnickiej pozostali: Paweł, Zofia Łoniewska, Mikołaj, Jakób, Maryanna Ilnicka, Teresa, Andrzej i Jan,
Teodor Jaworski (brat Jana i Michała), zmarły 1818 r., zostawił z pierwszej żony, Teresy Zankowiczównej Ilnickiej: Jana, żonatego z Justyną Jaroszewską, z której Jan i Grzegorz, legitymowani ze szlachectwa 1833 r.
Bazyli Jaworski (brat Jana i Mikołaja), zostawił z Maryanny z Zankowiczów Ilnickich: 1) Teodora, ur. 1791 r., po którym z Maryi Fedynicz Ilnickiej: Mikołaj, ur. 1822 r. i Jan, ur. 1824 r.; 2) Piotra, ur. 1798 r., po którym z Teresy Jusypowicz J.: Paweł, ur. 1824 r., Andrzej, ur. 1829 r. i Bazyli, ur. 1840 r.
Jeden z Janów Jaworskich, brat Janowej Jusypowiczowej J., Anastazyi Bazylowej Wołczańskiej i Zofii Zankowicz Ilnickiej, umarł 1815 r.
Józef Jaworski umarł w Mielnicznem 1824 r., pozostawiając z Franciszki Ilnickiej: Stanisława, Antoniego, Zuzannę, za Bazylim Wysoczańskim, Maryannę, za Szymonem Podhorodeckim, Mikołaja, Józefa i drugą Maryannę. Antoni, zmarły 1831 r., z Wiktoryi z Ilnickich, 2-o v. Bilińskiej, miał syna Józefa.
Jaworowscy: Ksiądz Teodor, Bazyli, ksiądz Grzegorz i drugi Teodor, synowie Aleksego i Teodozyi z Gwozdeckich, ksiądz Mikołaj, gr.-kat. pleban w Łosińcu; Paweł i Bazyli, synowie księdza Stefana i Zofii z Ilnickich, Michał, syn Jana i Teodozyi Jaroszewiczównej Ilnickiej, wnukowie powyższego Aleksego, Teodor, syn Piotra i Pasi Krzeczkowskiej, Grzegorz, syn Jana i Anny z Ilnickich, wnukowie księdza Łukasza i Teodozyi z Matkowskich, prawnukowie wspomnianego Aleksego z Gwozdeckiej, legitymowali się w ziemstwie przemyskiem 1782 r.
Jaworowscy: Ksiądz Teodor, paroch w Turce, umarł 1812 r., zostawiając: Anastazyę, za Szustejowiczem J., Stefana, Teodora i Mikołaja. Brat zaś jego Bazyli, zostawił: Stefana, Dymitra i Bazylego. Bazyli, brat księdza Mikołaja; zostawił z Maryanny N., Aleksandra, zmarłego 1828 r. w Łosińcu, po którym, z Maryanny z Ilnickich: Teresa, Justyna, Jan, Michał i Grzegorz (Ibid.). Michał, syn Jana, zostawił z Anastazyi z Jaroszewiczów Ilnickich: Piotra, ur. 1785 r. (metr. w Łosińcu), żonatego z Maryą Cierciewiczówną Ilnicką, który synów swych, Jana ur. 1818 r. i Jakóba, ur. 1825 roku (metryki ich w Ilniku), wylegitymował w Stanach galicyjskich 1835 roku. Do nich należą: Onufry, zmarły w Łosińcu 1834 r., którego, z Maryanny Ilnickiej, potomstwo: Anna, Marya, Justyna, Teresa, Grzegorz, Michał i Stefan. Stanisław, zmarły w Jawory 1822 r., z Maryanny Chmilińskiej, pozostawił: Eliasza, Michała, Bazylego, Mikołaja, Zofię i Maryannę. Józef, syn Stefana, wnuk Bazylego, zmarły w Łosińcu 1841 roku, z Ilnickiej pozostawił: Zofię, Michała, Ewę i Jana.
Jaworowscy: Jan; Bazyli i Mikołaj, dziedzice części w Turce, synowie Michała i Teresy Dwernickiej i Antoni, dziedzic części w Mielnicznem, syn Andrzeja i Zofii Ilnickiej, wnukowie Jerzego i Maryanny z Wysoczańskich.
Jaworski Bazyli, syn Aleksandra i Fenny N. i Bazyli, syn Jana i Katarzyny Ilnickiej, obaj wnukowie Michała i Anastazyi Ilnickiej; Jan i Dymitr, na cząstkach w Łosińcu, Turce i Jawory; wreszcie Andrzej, na części w Jawory, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w ziemstwie przemyskiem 1782 r. Ostatni umarł w Jawory 1823 r., zostawiając: Michała, Andrzeja, Teresę, za Eliaszem Jusypowiczem, Maryannę, za Janem Ihnaciewiczem, Juliannę, za Janem Mykietyczem Jaworskimi, Annę, za Bazylim Jaroszewiczem Ilnickim i drugą Maryannę (Ibid.).
Po Teodorze Jaworskim, z Anny Szustejowiczów J., szedł legitymowany Jan, zmarły przed ojcem, a Piotr, zmarły 1831 r., zostawił z Anastazyi Martyczównej J., Maryannę Zankowicz Ilnicką, Zofię Martyczową J., Justynę Dymitrową Martycz J., Mikołaja i Jana, legitymowanego, którego z Maryi Zankowicz Ilnickiej, synowie: Konstanty, ur. 1818 r. i Jakób, ur. 1821 r., udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie 1846 r.
Bazyli Jaworski, zmarły w Łosińcu 1814 roku, zostawił, z Ewy z Jarosiewiczów Ilnickich: Annę, za Andrzejem Cierciewiczem, Teresę, za Bazylim Jarosiewiczem Ilnickimi i Jana, zmarłego 1828 r.
Jan Jaworski, zmarły 1817 r., zostawił z Teodozyi Jusypowiczównej J.: Maryannę, za Janem Ilnickim, Teresę, Michała i Jana.
Jozafat Jaworski, ur. 1782 roku (metr. w Jawory), po którym, z Maryi Fedynicz, Ilnickiej, Jan, ur. 1805 r.
Synem, zdaje się, także Stanisława Karmazynowskiego był Józef, zmarły 1849 r. w Salówce który był pięć razy żonaty, 1-o v. z Julianną Leszczyńską, zmarłą 1814 r., 2-o v. z Anną Sulatycką, zaślubioną i zmarłą 1820 r., 3-o v. z Magdaleną Wąsowiczówną 1822 r., 4-o v. z Maryanną Czajkowską, zmarłą 1835 r. i 5-o v. z Maryą Wirską. Dzieci jego: Antonina, ur. 1813 r., Maryanna Michałowa Ilnicka 1833 roku i kilkoro innych (metryki wszystkie w Jagielnicy).
W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.
Michał Klityński, syn Samuela i Anny z Matkowskich, wnuk Romana i Maryanny z Zankowiczów Ilnickich.
Kłodnicki Bazyli, syn Michała i Maryanny Lewickiej, zaślubił 1838 roku Antoninę Ilnicką (metr. w Czortkowie).
Kniehinicki Bazyli 1642 r. (Kij. Y f. 500). Andrzej, Teodor, Eliasz i Daniel, synowie Aleksandra i Anny z Ilnickich, wnukowie Nikodema i Maryanny z Tarnawieckich, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim buskim.
Teodor Kobelski, syn Michała, pozostawił, z Justyny Ilnickiej: Jana, po którym syn Grzegorz, Bazylego i Michała, wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim lwowskim.
Wyroki lubelskie z 1597 i 1598 r. wspominają o Pawle Komarnickim, jego synach, Fedku i Andrzeju, oraz córkach: Anastazyi, żonie Piotra Polepiona, Maruchnie Waśkowej Jaworskiej, Femii Iwonowej Ilnickiej i Olechnie Waśkowej Ilnickiej.
Michał Komorowski, syn Eliasza i Maryi Ilnickiej, ur. 1803 r., zaślubił 1827 r. w Zabłotówce Barbarę Winnicką. zmarłą 1859 r.
Po Szymonie Kopystyńskim wnukowie, urodzeni z Anny Ilnickiej: Magdalena Popielowa, Bartłomiej i Piotr, zmarły 1842 r. w Tustanowicach, po którym, z Anny Toporowskiej, syn Paweł. Ksiądz Grzegorz, paroch w Kupnie, syn Bazylego i Maryanny z Rewkiewiczów, wnuk Teodora i Apolonii z Ilnickich, legitymował się ze szlachectwa 1782 roku, w sądzie ziemskim przemyskim.
Wasil, inaczej Waśko Kornalowski z Sozań, ożeniony z Juszką 1478 r., pozwolił synowi Iwanowi, oprawić posag żony, Oluchny Ilnickiej, 40 flor. na połowie działu.
Jan Krassowski, syn Jerzego i Anastazyi Ilnickiej, wnuk Macieja, wraz z Antonim, synem brata swego Józefa, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim lwowskim.
Krechowieccy z przydomkiem Myszka v. Myszko. Michał, syn Stanisława i Justyny Żurakowskiej, wnuk Stefana i Anny Broszniowskiej, w grodzie halickim, a Teodor i Jan. synowie Jana i Anny z Maksymowiczów, wnukowie Michała i Magdaleny z Popielów, prawnukowie Aleksandra i Heleny Świderskiej, w ziemstwie lwowskiem, 1782 r., zaś Jan, Grzegorz, Michał i Stefan, synowie Grzegorzu i Maryanny Ilnickiej, a wnukowie powyższego Michała z Popielówny, w Wydziale Stanów galicyjskich, 1789 r.
Andrzej i Mikołaj Krzeczkowscy, synowie Stefana, Jan Ilnicki, syn Marjanny z Krzeczkowskich, Teodozja Eljasza, a Katarzyna Stefana Ilnickich żony, wnuk i córki Bazylego Krzeczkowskiego, a bezdzietnego Jana Krzeczkowskiego, dziedzica części Komarnik, Ilnika, Radycza i Mielnicznego, bratankowie i bratanice, sprzedali 1753 r. te części Bazylemu Krzeczkowskiemu (Ibid. Contr. Ant. 12 f. 33). Trzy Krzeczkowskie były za Jaworskimi 1781 r., Barbara za Jackiem, Anna za Teodorem, a Regina za Andrzejem. Jacenty, żonaty z Marjanną Matkowską, zmarłą w Łosińcu 1817 r., pozostawił: Mikołaja, Teodozję za Teodorem, Ewę za Grzegorzem i Marjannę za Janem Ilnickimi (A. Lwow. For. Nob). Andrzej, Bazyli, Eljasz, Jacek, trzech Janów, Piotr i Teodor, dziedzice części swych w Ilniku, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w ziemstwie przemyskiem. Grzegorz i Stefan, synowie Jerzego i Anastazji Siemiginowskiej, wnukowie Romana i Zofji z Siewakowskich, prawnukowie Jana, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie 1782 roku, w sądzie grodzkim halickim. Piotr na Pacławiu pozostawił: a) Piotra, po którym, z Anastazji z Bilińskich, Dymitr i Samuel. b) Teodora, żonatego z Marjanną z Terleckich, z której: Jan, ożeniony z Krystyną z Borkowskich, miał z niej Piotra i Mikołaja. c) Stefana, żonatego z Prokopowiczówną Terlecką, z której Bazyli, ożeniony także z Prokopowiczówną Terlecką, mial: Stefana, Mikołaja i Jerzego, po którym znowu z Terleckiej Jan. d) Mikołaja, żonatego 1-o v. z Teresą Kłodnicką, z której: Jerzy, dwóch Janów, Stefan i Kazimierz, po którym, z Marjanny Liskowackiej, synowie: Paweł i Stefan, 2-o v. z Marjanną z Komarnickich, z której Stefan miał, z Anny Komarnickiej, Mikołaja, żonatego z Anną Jaworską, po którym Michał. Wszyscy wymienieni wylegitymowani ze szlachectwa 1782 roku, w sądzie ziemskim i grodzkim przemyskim. Powyższy Michał zostawił, z Anny Nanowskiej: Antoniego, którego synowie: a) z Marji Zankowiczównej Ilnickiej: Jakób, Andrzej i Teodor; a b) z Marji Tereletyczównej Ilnickiej: Jan, Stanisław i Bazyli, wylegitymowani ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1835 r. W tychże Stanach legitymowali się również 1809 r.: Jacek, dwóch Janów i Stefan, synowie Andrzeja i Marjanny z Jaworskich, wnukowie Jana, prawnukowie Aleksandra, jako też Piotr, z Rozalji Czulewiczównej Kruszelnickiej i Stefan, z Justyny Sławnikowiczównej Kruszelnickiej urodzeni, synowie Jerzego, wnukowie Teodora, prawnukowie Grzegorza (M. D. Wąs.). Franciszek, żonaty 1813 r. z Teresą z Wituszowskich, 1-o v. Nieliską, a Jan 1815 r. z Katarzyną Wyszotrawczanką z Ilnika. Inny Jan, umarł 1815 r. w Ilniku, pozostawiwszy, z Apolonji z Mudryków, 2-o v. Ilnickiej: Jakóba; Marjannę, 1824 r. za Dymitrem Matkowskim i Annę, 1840 r. za Nanowskim. Katarzyna, od 1810 r. wdowa po Ignacym Szymkowiczu Terleckim, w Terle. Mikołaj, żonaty 1810 r. z Barbarą, a Jan 1824 r. z Marjanną; siostrami Miskowicz Terleckiemi. Andrzej umarł w Ilniku 1820 r., pozostawiając, z Rozalji z Jaworowiczów Ilnickich: Teresę, Apolonję, dwie Marjanny, Katarzynę Justynę, Ewę, Jakóba i Michała. W testamencie swoim wspomina o braciach stryjecznych, Stefanie, Janie i Jacku. Michał, Jan i Mikołaj bracia rodzeni, w Wysocku Wyżnym. Ostatni umarł 1818 roku, pozostawiając syna Konstantego: Konstanty umarł w Wysocku Wyżnym 1825 r. Z Marjanny Czernieckiej, jego dzieci: Tekla, Teodor, Jan, Antoni i Stefan, pod opieką Michała Ilnickiego.
Krzemiński Józef i Michał, synowie Andrzeja i Marjanny Ilnickiej, wnukowie Michała i Anny z Soleckich, a prawnukowie Franciszka i Wiktorji z Telatyckich, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w grodzie halickim.
Piotr, żyjący 1669 r., miał, z Marjanny Ilnickiej, Annę Zadzielską i Jana, po którym Bazyli pozostawił Jakóba i Piotra, dziedziców 1782 r. części Wiciowa.
Kunowski Adam Franciszek Ksawery, ur. 1779 r. (metr. w Przemyślu), ożenił się z Agnieszką Józefowiczówną, z której syn ks. Tomasz, ur. 1818 r. (metr. w Topolnicy), kapelan unicki w Bystrzycy, z Dominiki Ilnickiej, córki Bazylego i Wiktorji Topolnickiej, miał synów: Hieronima Bazylego, ur. 1847 r. (metr. w Łastówce) i Marcelego Mikołaja, ur. 1853 r. (metr. w Bystrzycy).
Jan Leszczyński, żonaty 1740 r. z Ewą z Woronow Sozańskich, urodzoną z Drohomireckiej, zostawił z niej: Kazimierza, Bazylego i Jana, którzy, wraz z siostrą cioteczną, Marjanną Wojnowską, sprzedali 1779 r. część w Sielcu, odziedziczoną po babce, Ilnickim
Grzegorz Lewicki, ur. 1748 r. (metr. w Podhajcach), syn Jana, który 1749 r. część w Podhajcach od Marjana Potockiego nabył (Gr. Halic.) i Tacjanny Bilińskiej, a wnuk Grzegorza i Marjanny Wężównej, żonaty z Petronelą z Sikorskich, otrzymał 1778 r. od Łukasza Sikorskiego, teścia swego, sumę 1,360 flor., lokowaną na Podhajcach, a 1783 r. pozwał go o różne krzywdy (Zs. Sanoc.) i legitymował się ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim. Ożeniwszy się powtórnie z Anną z Bandrowskich, został księdzem i umarł jako paroch w Wysocku Wyżnym 1819 roku, zostawiwszy: Agnieszkę za Andrzejem Wysoczańskim; Annę za Konstantym Wysoczańskim; Marjannę za Michałem Piaseckim; Anastazję za Stefanem Ilnickim; Onufrego i Jana.
Jakób Lubieniecki, syn Aleksandra z Połoziec i Zofji Pohoreckiej, ur. 1792 r., zaślubił 1815 r. w Salówce 1-o v. Wiktorję Podhorodecką, zmarłą 1829 r., z której syn Błażej, ur. 1826 r., ożeniony 1855 r. z Emilją Ilnicką, a 2-o v. tamże 1829 r. Marję Korczyńską, zmarłą 1854 r.
Jana Łempickiego, z Anny Ilnickiej, syn Stefan, wylegitymował się ze szlachectwa 1789 r., w Wydziale Stanów galicyjskich.
Jan i Teodor Łoniewscy Gawłowiczowie, synowie Stefana, uzyskali 1686 r. wyrok banicji na Ilnickich, w sprawie o część w Łosińcu, w samborskim (Gr. Przem.). Jan zostawił, z Tacjanny Skibanowiczównej Matkowskiej, córkę Fennę, żonę Jacka Kossaczewicza Jaworskiego 1708 r. (Gr. Przem. 219 f. 889). Michał, ur. 1743 r., umarł w Dobromilu 1789 r. Jan, Teodor, Michał i Konstanty, synowie Stefana, Jerzy i Jan, synowie Jana i Marji z Lenowiczów Jaworskich, Mikołaj i Paweł, bracia rodzeni, i Mikołaj, wszyscy między sobą stryjeczni bracia, dziedzice cząstek w Łosińcu, wylegitymowali się ze szlachectwa bez podania herbu i procedencji 1782 r., w sądzie ziemskim przemyskim. Z nich: Jan, syn Stefana, zmarły 1819 r. w Łosińcu, zostawił, z Marji Fedyniczównej Ilnickiej: Marjannę za Onufrym Janem Zankowiczem Ilnickim, zmarłą 1814 r.; Annę za Michałem Ilnickim; Stefana; Samuela; Bazylego; Aleksandra i Jerzego, po którym, z Rozalji Jaworskiej, pozostały dzieci 1818 r.: Marjanna, Rozalja i Eljasz, zmarły młodo. Teodor, drugi syn Stefana, pozostawił Stefana, a ten Jana, wylegitymowanego 1837 r. w Wydziale Stanów galicyjskich. Michał, trzeci syn Stefana, z Pelagji Jusypowiczównej Jaworskiej, miał syna Andrzeja, ur. 1803 r. w Jaworze. Jerzy umarł 1819 r. w Łosińcu, zostawiając z pierwszej żony, Pelagji Skibanowiczównej Matkowskiej: Michała, Zofję Pawłowiczową i Annę Krzyżanowską, a z drugiej – Katarzyny Jusypowiczównej Jaworskiej: Mikołaja, Jana, Aleksandra, Marjannę i Annę, pod opieką stryjecznego brata Konstantego. Jan, brat Jerzego, miał, z Anny Fedyniczównej Ilnickiej: Marję za Szustejowiczem Jaworskim, Onufrego i Bazylego, ur. 1782 r., zmarłego 1842 r. w Łosińcu, po którym, z Justyny Ilnickiej: Teresa za Stanisławem Cierciewiczem Ilnickim, Anna, Jan 1803 r., Michał 1805 r. i Jakób 1806 r. urodzeni (metr. w Łosińcu), wylegitymowani ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1833 r. Z nich Jan nie żyjący już 1842 r., zostawił, z Zofji Jaworskiej, 2-o voto Łoniewskiej: Stefana, Jana, Teresę i Rozalję Jerzowę Zankowiczową Ilnicką, zmarłą przed 1842 rokiem. Paweł zmarł 1817 r., pozostawiwszy, z Fenny Jaroszowiczównej Ilnickiej, zmarłej 1817 r.: Ewę za Andrzejem, Justynę za Janem Martyczami Jaworskiemi, Zofję i Jana, ożenionego z Anną Telepianowiczówną Ilnicką.
Antoni Łuszczyński, ur. koło r. 1788 w Górze, zmarły 1838 r., pozostawił, z Katarzyny Baczyńskiej: Kazimierza, ur. 1817 r. w Górze, zmarłego 1867 r., żonatego 1-o v. 1837 r. z Marjanną Nowicką, 2-o v. z Antoniną Ilnicką, którego córka Marcella, ur. 1841 r.; Paulinę, zmarłą 1899 r.; Rozalję za Grzegorzem Kulczyckim i Wincentego, ur. 1835 r.
Edward Majkowski, major 1824 r., podpułkownik wojsk polskich 1825 r., dowódca bataljonu saperów 1829 r., kawaler orderu Św. Włodzimierza, zmarły 1831 r., ożeniony z Jadwigą Gorczyńską, miał córkę Marję, ur. 1827 r., zaślubiona Tomaszowi Ilnickiemu, zmarłą 1897 r.
Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów, 1857:

Ilnicki Czerciowicz (Hryckowicz) h. Sas Eliasz, Jerzy, Michał i Jan (Lwowski Sąd grodzki r. 1782)
Ilnicki Czerciowicz (Miskowicz) h. Sas Szczepan, Jan, Michał i Jan (Przemyski Sąd grodzki r. 1782)
Ilnicki Czerciowicz h. Sas Jan, Józef, Bazyli, Bazyli i Wincenty (Przemyski Sąd grodzki r. 1782)
Ilnicki Czerciowicz h. Sas Onufry, Jakób, Eustachy i Andrzej, wnukowie Józefa (Przemyski Sąd grodzki r. 1782)
ok. 40 innych rodzin Ilnickich (…)
dodatek rodzin które nie zadbały o wpis do metryk lub wpisanych w ciągu druku:
Ilnicki Czerciowicz (Czerczewicz) h. Sas Jan, Tomasz, Paweł i Andrzej (Wydział Stanów r. 1790)
Ilnicki Czerczewicz Jakób (Wydział Stanów r. 1903)
Ilnicki Puziowicz Grzegorz (Wydział Stanów r. 1799)
Ilnicki Telepian Husiański (Huśniański) h. Sas Piotr i Joachim (Wydział Stanów r. 1809)
Ilnicki Telepianowicz h. Sas Dymitr (Wydział Stanów r. 1801)
Ilnicki Telepianowicz Piotr, Grzegorz i Daniel (Wydział Stanów r. 1810)
Ilnicki Telepianowicz h. Sas Paweł i Maxymilian (Wydział Stanów r. 1809)
Ilnicki Tereletycz Jan (Wydział Stanów r. 1802)
Ilnicki h. Sas Jan (ojciec), Michał, Jan i Bazyli (synowie) (Wydział Stanów r. 1809)

Różne linie

Udało mi sie odnaleźć kilka danych o parochusie Bazylim Ilnickim. Szukam informacji o Rozalii, jego córce i jej rodzeństwie. Bazyli Ilnicki ur 1782 zm.29.12.1865 Hubycze, w 1858 owdowiał
1828-1830 Isaje, Turka
1830-1848 Łastówki,Drohobycz
1838-1839 adm.
1839-1846 dziekan
1848-1865 Hubicze, Drohobycz paroch.
Córka Rozalia po mężu Korosteńska, żona Michała
Kontakt: Jaga Turczyńska

Miejscowość Jezierzany, pow. Tłumacz: Magdalena Ilnicka ur. przed 1870, wyszła za Wojciecha Ornatowskiego zam. Jezierzany. Mieli dwoje dzieci: Jana i Helenę.
Kontakt: Artur Ornatowski

Miejscowość Jezierzany, pow. Tłumacz: Adolf ur. 11-04-1888, zm. 05-06-1966, żona: Bronisława Zajączkowska ur. 21-10-1898, zm. 02-02-1967, dzieci: Czesława, Stefania, Józef, Jadwiga, Krystyna.
Kontakt: Artur Ornatowski

Miejscowość Dryszczów, Horozanka: Emil Ilnicki ur. 1879, zm. 1926 i Felixa ur. 16-02-1887, córka Maria ur. 24-12-1907. Emigrowali do Barwick, Ontario, Canada w 1919. Skremowani na cmentarzu Church of the Immaculate Conception in Stratton, Ontario. Maria (Mary) ukończyła Barwick High School w 1925 r. Poślubiła męża: Charles Brown 11-01-1926 w International Falls. Otrzymała obywatelstwo amerykańskie 07-05-1929. Zmarła 26-02-1939 i została skremowana w Int’l Falls.

Miejscowość ???: Ilnicki Teodat ( Teodor) ur.1897 major lekarz

Ilnicki Kajetan (syn Stanisława) ur.12.08.1822 zm. 08.03.1891 w Grodnie, pochowany na tamtejszym cmentarzu, lekarz, kawaler, zmarł z powodu licznych ataków epilepsji.
Kontakt:Stanisław Iglicki

Miejscowość Bouszów woj. Tarnopol:
Leopold Ilnicki ur. 20-10-1871 Bouszów. Żona Bronisława ur. 08-09-1879 Bouszów. Dzieci: Kazimierz.
Kontakt:Janusz Buca

Miejscowość Matków pow. Turka:
Bazyli Ilnicki. Żona: Anna Matkowska. Dzieci: Michał.
Kontakt: Ryszard Ilnicki, ul. Marii Konopnickiej 22/5, 66-470 Kostrzyn n/O

Miejscowość Komarniki:
Marian Ilnicki ur. 15-07-1931

Miejscowość Dobromil:
Roman lub Romuald syn Jana, ur. 1913.
Kontakt: Jarek

Miejscowość Drohobycz:
W 1926 roku moja krewna Melania Soniewicka wyszła za mąż za wdowca Włodzimierza Ilnickiego. Mieszkali w Drohobyczu. Wspólnych dzieci nie mieli. Włodzimierz Ilnicki ur.w 1887r. /imię ojca Daniel/ był adwokatem i prowadził kancelarię w Drohobyczu ul.Rynek 14. Z pierwszego małżeństwa miał dwóch synów Stefana i Danka oraz córkę. Stefan wyemigrował do Kanady, Danek mieszkał w Krakowie, losów córki nie znam.W 1940r. Ilnicki został aresztowany przez NKWD jako więzień polityczny i zamordowany w 1941r. Dane te pochodzą z Indeksu Represjonowanych /archiwa NKWD/. Czerwony Krzyż przekazał, że Ilnicki został deportowany do obozu na Bałtyckich Wyspach i zmarł w drodze.Tak do końca to jednak to nie wiemy co się naprawdę wydarzyło. Moja ciocia Melania cudem przeżyła, uciekła w przebraniu swojej gospodyni, po pewnym czasie udało jej się przedostać do Kanady. Mieszkała do śmierci w Humboldt. Zmarła w 1981 roku jedynym bliskim krewnym na pogrzebie był jej pasierb Stefan Ilnicki.
Kontakt: Marzena Soniewicka

Nazywam sie Adam Ilnicki, mieszkam w Rzeszowie przy ul. Zwierzynieckiej 34, Jestem synem Grzegorz Ilnickiego ur. 2.02.1912 roku w Borszczowie woj. Tarnopolskie. Rodzice mojego Ojca mieli na imie Marcin i Krystyna. Moj Ojciec mial troje starszego rodzenstwa: siostre Marie i braci Michala oraz Bazylego. Matka Ojca zmarla gdy byl bardzo malenki, a po jej smierci jego ojciec Marcin wyjechal do Kanady. Obaj bracia Ojca zgineli w czasie drugiej wojny swiatowej (Michal zginal na froncie Finlandzkim bedac zolnierzem armii radzieckiej, natomiast Bazyli na Bialych Polach pod Kijowem lub gdzies w Polsce), nie jestem pewiem gdzie. Po smierci matki Ojca wychowywali obaj bracia. Wiem rowniez, ze za okupacji sowieckiej pracowal w fabryce tytoniowej w Tarnopolu.
Przed wojna ozenil sie i mial z tego zwiazku corke. Nie znam nazwiska panienskiego jego pierwszej zony, ani imienia i nazwiska jego corki. W 1944r. zostal zmobilizowany do armii. Byl na szkole podoficerskiej w Sumach. Wraz z armia trafil do Rzeszowa gdzie sluzyl w drugim pulku zapasowym, szkolacym oddzialy Dziesiatej Sudeckiej Dywizji Piechoty wchodzacej w sklad Drugiej Armii Wojska Polskiego pod dowodztwem gen. Swierczewskiego. Tu w Rzeszowie poznal moja matke, z ktora zawarl zwiazek malzenski. Z tego zwiazku urodzila sie moja starsza siostra Irena oraz ja. Ojciec zmarl 3.03.1974 roku.
Jesli jest to mozliwe prosze o pomoc w znalezieniu czlonkow rodziny mojego Ojca, mieszkajacych na Ukrainie i w Polsce.
Kontakt: Adam Ilnicki (017) 863 55 82.

Iglicki Marian z Krakowa poszukuje kontaktu z osobami o tym nazwisku. Kontakt telefoniczny 012 633 74 93 wieczorem.

Stanisław Iglicki poszukuje kontaktu z osobami o tym nazwisku.

1 KOMENTARZ