Bartoszewski

3270
bartoszewski

Bartoszewski

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 2951 osób noszących nazwisko Bartoszewski (kobiety i mężczyźni).

Wzmianki

Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” t. 1, str. 122 tak opisuje rodzinę:
Bartoszewscy

Bartoszewscy mają być herbu Bończa w ziemi chełmskiej, h. Jastrzębiec w powiecie kościańskim, a h. Zadora był Jan Bartoszewski, proboszcz miechowski w XV wieku.

Herbu Zadora był Jan Bartoszewski, proboszcz miechowski w XV wieku. Marcin, 1643 r. żonaty z Maryanną Załęską (Perp. Czers. 10).

Arnolf, rotmistrz królewski 1623 r. (M. 346 f. 33), nabył 1635 r. część wsi Łukowice (Perp Czers. 9). W 1640 r. będąc kwatermistrzem dworu królewskiego, zeznał z żoną Zofią z Wilskich zapis dożywocia (DW. 34). Jan, cześnik czerniechowski 1673 roku. Stefan, cześnik czerniechowski, umarł w 1697 r. Kazimierz, chorąży usarski, otrzymał starostwo kaniowskie w 1717 r. Jan, miecznik, rotmistrz i sędzia kapturowy pow. wilkomierskiego, podpisał elekcyę Stanisława Augusta; w 1767 r. był sędzią grodzkim wilkomierskim. Józef podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r. (V. L). Adam, sędzia ziemski orszański 1765 r. Aloizy, komornik ziemski nowogrodzki siewierski 1784 r. Bartoszewice w powiecie kościańskim posiadali 1580 r. Stefan i Maciej Bartoszewscy (Paw.).

Żyjący w XVI-m wieku w powiecie przedeckim Adam z Bartoszewic, pozostawił synów: Stanisława, który w 1589 r. nabył część wsi Grodna; Pawła, nabywcę w tymże roku części Michałowa; Sebastyana i Bartłomieja. Bartłomiej, miał syna Andrzeja 1623 r. (Gr. Przed. 37, 40, 42, 46 i 67). Piotr w 1646 r. nabył. Głogowo (Gr. Przed. 72). Jan z województwem poznańskiem podpisał elekcyę Augusta II-go.

Franciszek Bartoszewski h. Jastrzębiec, właściciel Dąbrowy-Tokary 1745 r., miał syna Jana, po którym syn Ludwik, żonaty z Elżbietą Rowieńską, pozostawił syna Heliodora, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1844 r. (A. b Her.).

Franciszek Bartoszewski h. Bończa, członek stanów galicyjskich, udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie 1782 roku w sądzie ziemskim czechowskim, a Ludwik, Ignacy, Kajetan i Józef, w sądzie ziemskim przemyskim (Goł.).

Bartoszowscy v. Bartoszewscy

Piotr i Mikołaj 1443 roku okazali przed sądem lwowskim dokumenta, na mocy których są właścicielami Bartoszowa; mieli brata Macieja (AGZ. XIV). Zygmunt Bartoszewski vel Bartkowski herbu Ostoja, podstarości lwowski 1518 roku.

Jan

Linia pochodząca od Jana:
Bartoszewski Jan, ur. przed r. 1800. Żona – Marianna z Dąbrowskich

Bartoszewski Andrzej, s. Jana i Marianny, ur. 1817 w Borowicy. Szewc. Żona – Zofia, ur.09.05.1819 w Jaślikowie, c. Ludwika i Marianny Pałczyńskich

Bartoszewski Stanisław, s. Andrzeja i Zofii, ur. 04.04.1842 w Krasnymstawie, nauczyciel w Krasnymstawie, Żółkiewce, Lublinie. I żona – Wiktoria, zm. 11/23.02.1874. II żona – Wanda, Teodora, ur. 1856, c. Jana Pałczyńskiego. Bartoszewski Antoni, s. Andrzeja i Zofii, ur.23.05.1839 w Krasnystawie.

Bartoszewski Wacław, s. Stanisława i Wandy, Teodory, ur. 08/20.03.1883 w Surhowie, rozstrzelany przez Niemców 26.02.1943 w Józefowie Biłgorajskim, lekarz weterynarii. Żona – Janina z Rychterów, rozstrzelana przez Niemców 26.02.1943 w Józefowie Biłgorajskim. Bartoszewski Franciszek, s. Stanisław i Wiktorii, ur. 02.09.1863 Bartoszewski Michał, s. Stanisława i Wiktorii, ur. 14.09.1868 Bartoszewska Feliksa, c. Stanisława i Wiktorii, ur. 12/24.08.1873 Bartoszewski Jan, s. Stanisław i Wandy, Teodory, ur.07.10.1878 Bartoszewska Elżbieta, c. Stanisława i Wandy, Teodory, ur.01.11.1880, zm. 14/26.01.1884 w Żółkiewce. Bartowszewski Antoni, s. Stanisława i Wandy, Teodory, ur.13/25.01.1885 w Żółkiewce. Bartoszewska Balbina, c. Stanisława i Wandy, Teodory, ur. 11/23.06.1887 w Żółkiewce. Bartoszewska Maria, Kazimiera, c. Stanisława i Wandy, Teodory, ur. 22.12.1891

Bartoszewski Konrad, Czesław, s. Wacława i Janiny, ur. 05.07.1914 w Baranówce, zm. 21.04.1987 w Lublinie. Ostatni dowódca bitwy pod Osuchami, dr nauk humanistycznych, odznaczony m.in.: VM V kl. oraz orderem Pro Ecclesia Et Pontifice. Żona – Janina, Władysława, ur.05.02.1921 w Janiszewie, zm. 22.12.1999 w Lublinie. c. Władysława i Marii Roguskich. Mgr psychologii. Bartoszewska Wanda, Maria, Teresa, c. Wacław i Janiny, ur. ok. 1906, zm. w 1912 w Konopnicy. Bartoszewski Wacław, s. Wacław i Janiny, ur. ok.1907, zm. ok. 1909 Bartoszewska Winisława, c. Wacława i Janiny, ur. ok. 1909, rozstrzelana przez Niemców 26.02.1943 w Józefowie Biłgorajskim

Bartoszewski Piotr, Mateusz, s. Konrada i Janiny, ur. 20.01.1947 w Warszawie. Pilot sportowy, instr. szybowcowy I kl., autor ok. 200 publikacji prasowych, 4 zeszytów w serii TbiU, ok. 150 audycji telewizyjnych. Żona – Grażyna c. Zdzisława i Leokadii Słotwińskich, ur. 06.08.1951 w Kazimierzu n/Wisłą. Inż. budownictwa lądowego.

Bartoszewski Paweł, Konrad, s. Piotra i Grażyny, ur. 29.06.1979 w Lublinie, student KUL. Bartoszewska Magdalena, Anna, c. Piotra i Grażyny, ur. 16.06.1975 w Lublinie, mgr filologii angielskiej. Bartoszewska Sylwia, Maria, „Isia”, c. Piotra i Grażyny, ur.19.10.1976 w Lublinie, mgr inż. architekt.

Uwagi: Niektóre daty podawane są wg kalendarza łacińskiego i prawosławnego. Przy niektórych osobach brak np. nazwiska, to nie jest pomylka.

Wzmianki

Wiktoria, ur.14.11.1829 we wsi Suche Lipie, c. Leona i Katarzyny
Leon, ur. ok. r. 1805, s. Krzysztofa i Agnieszki ” we wsi Goraycu przy dworze tamtejszym zamieszkały, urodzony w Garbowie, dziedzic pewnej części we wsi Suche Lipie”. 8.09.1829 roku bierze ślub z Katarzyną Szańską, c. „Jozefa i Wiktoryi Szańskich, dziedziców cząstkowych w Suchym Lipiu”, lat 17.

Wojciech, s. Krzysztofa i Agnieszki, ur. ok. r. 1803, zmarł 15.04.1815 we wsi Starościn, w domu pod n-rem 1, par. Garbów.

Krzysztof Bartoszewski, ur. ok. r. 1762. W lubelskich aktach miejskich wzmiankowany jest czterokrotnie: raz w roku 1786, dwa razy w roku 1790 i raz w 1794. W roku 1790 był jednym z delegatów szlachty na sejmik lubelski. Zam. we wsi Starościn pod n-rem 1. W ostatnim okresie życia zakrystianin w kosciele parafialnym we wsi Garbowie. Umiera 16.01.1822 w Garbowie w domu pod n-rem 8. Żonaty z Agnieszką z Niewiadomskich – Lentyków.

Linia majdańska

Bartoszewscy z Majdanu, par. Tarnogóra
1. Jan, s. Mateusza i Apolonii, ur. 26.05.1846, par. Tarnogóra Anastazja, c. Mateusza i Apolonii, ur. … .03.1844 w Majdanie, par. Tarnogóra Franciszka, c. Mateusza i Apolonii, ur. 22.09.1841, w Majdanie, par. Tarnogóra Katarzyna, c. Mateusza i Apolonii, ur. ok. r. 1839, zm. 28.02.1844 w Majdanie, par. Tarnogóra

2. Mateusz, ur. ok. r. 1808, w latach czterdziestych włościanin w Majdanie Tomasz, ur. ok. r. 1803, w latach czterdziestych włościanin w Piaskach

Autor
Piotr M. Bartoszewski, Piotr.Bartoszewski@lub.tvp.pl