224. zebranie naukowe PTHer w Krakowie

479
pther

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 224. zebranie naukowe, które odbędzie się 21 stycznia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 17:15 w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. św. Anny 6, sala nr 14, I piętro).

Na spotkaniu dr hab. Oleg Odnorożenko (Kijów), wygłosi odczyt pt. 

Heraldyka Orientu: geneza i rozwój tradycji heraldycznej w krajach wschodniego chrześcijaństwa (Bizancjum, Bałkany, Armenia, Ruś)

W imieniu Zarządu
Artur Karpacz
Sekretarz Oddziału