We wtorek na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych zostanie opublikowany „Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945” – poinformowa艂 PAP przewodnicz膮cy zespo艂u ds. oszacowania wysoko艣ci odszkodowa艅 nale偶nych Polsce od Niemiec, Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945

Pod koniec wrze艣nia 2017 r. z inicjatywy PiS powo艂ano parlamentarny zesp贸艂 ds. oszacowania wysoko艣ci odszkodowa艅 nale偶nych Polsce od Niemiec za szkody wyrz膮dzone w trakcie II wojny 艣wiatowej, kt贸rego przewodnicz膮cym zosta艂 Mularczyk. Zgodnie z opini膮 Biura Analiz Sejmowych – o kt贸r膮 wnioskowa艂 Mularczyk – zasadne jest twierdzenie, 偶e Rzeczypospolitej Polskiej przys艂uguj膮 wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, 偶e roszczenia te wygas艂y lub uleg艂y przedawnieniu jest nieuzasadnione. Z opinii zespo艂u naukowc贸w Bundestagu wynika za艣, 偶e polskie roszczenia s膮 bezzasadne.

Prezes PiS Jaros艂aw Kaczy艅ski wyrazi艂 wcze艣niej opini臋, 偶e Polska nigdy nie otrzyma艂a odszkodowania za gigantyczne straty wojenne, kt贸rych – jak m贸wi艂 – „tak naprawd臋 nie odrobili艣my do dzi艣”.

We wtorek w Sejmie odb臋dzie si臋 posiedzenie parlamentarnego zespo艂u ds. oszacowania wysoko艣ci odszkodowa艅 nale偶nych Polsce od Niemiec za szkody wyrz膮dzone w trakcie II wojny 艣wiatowej. B臋dzie ono po艣wi臋cone planowanej na wtorek publikacji na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych publikacji „Katalogu egzekucji i strat wojennych 1939-1945”.

Sam katalog – jak podkre艣li艂 w rozmowie z PAP Mularczyk – jest elementem prac zespo艂u, kt贸rym kieruje. „W zakresie naszych prac mamy upublicznianie informacji o stratach ludzkich, stratach materialnych” – powiedzia艂. Oceni艂, 偶e publikacja katalogu b臋dzie jednym z sukces贸w zespo艂u. „W wyniku podj臋tych dzia艂a艅, w wyniku pozyskanych 艣rodk贸w z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uda艂o nam si臋 uruchomi膰 taki projekt, kt贸rego efekty zostan膮 zaprezentowane we wtorek” – zapowiedzia艂.

Jak m贸wi艂 Mularczyk, katalog zosta艂 stworzony w oparciu o materia艂y, kt贸re by艂y wysy艂ane do Delegatury Rz膮du RP na Kraj przez Polskie Pa艅stwo Podziemne. Chodzi o meldunki o egzekucjach, zbrodniach, 艂apankach i rozstrzeliwaniach na terenie ca艂ego kraju.

Pose艂 PiS doda艂, 偶e informacje zawarte w katalogu licz膮cym kilka tysi臋cy stron kart s膮 u艂o偶one wed艂ug porz膮dku alfabetycznego, wed艂ug miejscowo艣ci. „Mieszka艅cy poszczeg贸lnych miejscowo艣ci b臋d膮 mogli sprawdzi膰 w jakich latach, jakiego rodzaju zbrodnie, czy egzekucje mia艂y miejsce” – wyja艣ni艂 Mularczyk.

„Jest to co艣 zupe艂nie nowego. Takiej publikacji nigdy nie wydano” – podkre艣li艂 pose艂 PiS.

Katalog jest dost臋pny pod adresem: http://aan.gov.pl/delegaturaRP/katalog_A.html

Meldunki Delegatury Rz膮du RP na Kraj

Dokumenty poddane digitalizacji to m.in. meldunki Delegatury Rz膮du RP na Kraj, kt贸re nigdy wcze艣niej nie by艂y publikowane. 鈥濺ozbudowane struktury pa艅stwa podziemnego (鈥) regularnie przysy艂a艂y wszelkiego rodzaju informacje o najbardziej szczeg贸艂owych wydarzeniach dziej膮cych si臋 w poszczeg贸lnych miastach, dotycz膮cych realnych strat wojennych i osobowych, jak i terroru鈥 鈥 podkre艣li艂 Mariusz Olczak, zast臋pca dyrektora ds. informacji naukowej, udost臋pniania i archiw贸w spo艂ecznych w AAN.

Wed艂ug niego, meldunki te s膮 鈥瀊ardzo wiarygodnym鈥 藕r贸d艂em informacji o dzia艂alno艣ci Niemc贸w na terenie okupowanej Polski poniewa偶 鈥 jak wskaza艂 鈥 by艂y one tworzone bezpo艣rednio po opisywanych wydarzeniach, a sporz膮dzenie nieprawdziwego meldunku, by艂o karane.

Wcze艣niej juz opisywali艣my Meldunki Delegatury Rz膮du RP na Kraj kt贸re sta艂y si臋 podstaw膮 obecnego dokumentu.