Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945

1113
katalog egzekucji i strat

We wtorek na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych zostanie opublikowany „Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945” – poinformował PAP przewodniczący zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945

Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został Mularczyk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych – o którą wnioskował Mularczyk – zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził wcześniej opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne, których – jak mówił – „tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś”.

We wtorek w Sejmie odbędzie się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Będzie ono poświęcone planowanej na wtorek publikacji na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych publikacji „Katalogu egzekucji i strat wojennych 1939-1945”.

Sam katalog – jak podkreślił w rozmowie z PAP Mularczyk – jest elementem prac zespołu, którym kieruje. „W zakresie naszych prac mamy upublicznianie informacji o stratach ludzkich, stratach materialnych” – powiedział. Ocenił, że publikacja katalogu będzie jednym z sukcesów zespołu. „W wyniku podjętych działań, w wyniku pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało nam się uruchomić taki projekt, którego efekty zostaną zaprezentowane we wtorek” – zapowiedział.

Jak mówił Mularczyk, katalog został stworzony w oparciu o materiały, które były wysyłane do Delegatury Rządu RP na Kraj przez Polskie Państwo Podziemne. Chodzi o meldunki o egzekucjach, zbrodniach, łapankach i rozstrzeliwaniach na terenie całego kraju.

Poseł PiS dodał, że informacje zawarte w katalogu liczącym kilka tysięcy stron kart są ułożone według porządku alfabetycznego, według miejscowości. „Mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą mogli sprawdzić w jakich latach, jakiego rodzaju zbrodnie, czy egzekucje miały miejsce” – wyjaśnił Mularczyk.

„Jest to coś zupełnie nowego. Takiej publikacji nigdy nie wydano” – podkreślił poseł PiS.

Katalog jest dostępny pod adresem: http://aan.gov.pl/delegaturaRP/katalog_A.html

Meldunki Delegatury Rządu RP na Kraj

Dokumenty poddane digitalizacji to m.in. meldunki Delegatury Rządu RP na Kraj, które nigdy wcześniej nie były publikowane. „Rozbudowane struktury państwa podziemnego (…) regularnie przysyłały wszelkiego rodzaju informacje o najbardziej szczegółowych wydarzeniach dziejących się w poszczególnych miastach, dotyczących realnych strat wojennych i osobowych, jak i terroru” – podkreślił Mariusz Olczak, zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w AAN.

Według niego, meldunki te są „bardzo wiarygodnym” źródłem informacji o działalności Niemców na terenie okupowanej Polski ponieważ – jak wskazał – były one tworzone bezpośrednio po opisywanych wydarzeniach, a sporządzenie nieprawdziwego meldunku, było karane.

Wcześniej juz opisywaliśmy Meldunki Delegatury Rządu RP na Kraj które stały się podstawą obecnego dokumentu.