Karwatka

2222
karwatka

Karwatka

Stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 315 osób noszących to nazwisko (kobiety i mężczyźni).

Bernard

Znanym protoplastą tej linii jest Bernard Karwatka urodzony około 1739.
Franciszek Karwatka urodził się 23 września 1884 roku w Kościanie jako piąte dziecko Kazimierza Karwatki i Urszuli Koźlik/Kozioł, zmarł około 1953 roku w Stęszewie koło Poznania. Ożenił się z Katarzyną Banach urodzoną około 1885 roku. Mieli czworo dzieci: Cecylię, Kazimierza, Stanisława i Romana.

Cecylia Karwatka urodziła się przed rokiem 1909 w Poznaniu jako najstarsze dziecko Katarzyny Banach i Franciszka Karwatki. Wyszła za mąż za Papajewskiego. Nie mieli własnych dzieci, zaadoptowali jednego syna młodszego brata Cecylii – Romana. Mieszkali w Poznaniu.

Kazimierz Karwatka urodził się 02-03-1909 w Poznaniu jako drugie dziecko Katarzyny Banach i Franciszka Karwatki. Jako młody chłopak trenował boks w klubie sportowym „Sokół” w Poznaniu, gdzie poznał Feliksa Stamma, późniejszego „ojca boksu polskiego”. Tam też poznał Rachelę Peresadę, która w tym samym klubie trenowała gimnastykę. Bardzo młodo pobrali się. Mieli troje dzieci.

Stanisław Karwatka urodził się około roku 1912 w Poznaniu jako trzecie dziecko Katarzyny Banach i Franciszka Karwatki. Ożenił się z Zofią, miał dwóch synów: Bernarda (1934) i Zdzisława. Bernard po odbyciu służby wojskowej ożenił się z Danielą (1938) i zamieszkał we Wrocławiu. Mają trzech synów: Romualda, Daniela i Sławomira. Zdzisław ma syna Dariusza.

Roman Karwatka urodził się w 1915 roku w Poznaniu jako czwarte dziecko Katarzyny Banach i Franciszka Karwatki. Ożenił się z Ewą. Miał kilkoro dzieci – jednego syna oddał siostrze, która go adoptowała. Mieszkał w Zielonej Górze.