Bolesław Wodyński – „Moja Genealogia Duchowna”

wodynski

Miniony rok 2017 obfitował w fascynujące odkrycia. Jednym z nich było powiązanie – żyjących w XIX w. księży z moją prababką Anną. Dało to początek „Mojej Genealogii Duchownej”. A wszystko zaczęło się od tego, że dzięki życzliwej uprzejmości zupełnie obcych osób wzbogaciłem się o zdjęcie i dane biograficzne: ks. Bolesława Wodyńskiego – syna Grzegorza i Anny z Ryznerskich, który był bratem mojego dziadka Stanisława.

Stanisław Wodyński

Bolesław Wodyński urodził się on 25 maja 1846 r. w Dębowcu. Oprócz mojego dziadka ksiądz Bolesław Wodyński miał 4 braci: Kajetana, dwóch Janów, Karola i siostrę Józefę. Do szkoły średniej uczęszczał na początku w Tarnowie a później w Rzeszowie. Po studiach w Seminarium Duchownym w Przemyślu w 1870 r. Bolesław Wodyński przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Wierzchleskiego we Lwowie. Jako wikary pracował w Sokołowie i Leżajsku, a następnie w Nozdrzcu, gdzie po śmierci tamtejszego proboszcza ks. Ryznerskiego od 1878 r. kierował tą parafią przez kolejnych 10 lat. 23 maja 1888 r. ksiądz Bolesław Wodyński objął urząd proboszcza w parafii zaleszańskiej.

wodynski

wodynski

Prawie 10 lat później w 1897 r. udzielił mojemu ojcu – chrztu. W zapisie tego wydarzenia – pojawili się wszyscy: mój ojciec – Stanisław Leon, wraz ze swoimi rodzicami, a moimi dziadkami Stanisławem i Heleną z Gerasińskich Wodyńskich. Z głębin czasu wychynęli się też moi, po mieczu pradziadkowie – Grzegorz i Anna z Ryznerskich. Kądziel zaś była reprezentowana przez pradziadków Feliksa i Katarzynę z Lepiankowiczów Gerasińskich, a podpisał się pod tym ksiądz, który był zarazem, stryjem chrzczonego, bratem jego ojca i synem dziadków chłopca, który przyszedł na świat w Grębowie nad Sanem.

wodynski

Nowy trop

Z posługą kapłańską ks. Bolesława w Nozdrzcu otworzył się przede mną, inny genealogiczny trop. Moim bowiem prapradziadkiem, a dziadkiem księdza był, żyjący w latach 1782- 1864 Józef Ryznerski, mąż Anny z Watulewiczów, ojciec Anny – matki księdza – mojej prababki. Występujący w dokumentach kościelnych poprzednik ks. Bolesława – nosił nazwisko Ryznerski. Założyłem, że mógł być jego, a zarazem także i moi krewnym. Brat dziadka pojawił się bowiem w tej parafii na rok przed śmiercią proboszcza, który zmarł w 1877 r. Mogło być więc możliwe, że ksiądz Ryznerski będąc chorym – poprosił o przysłanie mu do pomocy wikarego krewniaka. Za tymi powiązaniami rodzinnymi przemawiało także i to, że moi dziadkowie Stanisław i Helena z Gerasińskich brali ślub w 1878 roku, właśnie tam w Nozdrzcu. Tak samo, wcześniej – siostra babci Marianna Wiktoria Józefa wyszła w 1876 r. za mąż w Nozdrzcu za Jana Kudewicza restauratora ze Lwowa.

wodynski

wodynski

wodynski

I rzeczywiście – potwierdziła się genealogiczna hipoteza bo udało mi się ustalić, iż ks. Ryznerski miał na imię Walenty i był synem moich prapradziadków, bratem prababki Anny.

wodynski

Genealogiczną zagadką w 2017 roku był również kolejny kapłan o tym nazwisku: ks. Hipolit Ryznerski, wikary w latach 1864- 1871 w Krościenku Wyżnym, a następnie proboszcz w parafii Kobylanka, gdzie zmarł w 1902 roku, ale dzięki aktualnemu proboszczowi Sanktuarium w Kobylance ks. Romanowi Gierkowi udało się mi go połączyć z prapradziadkami Józefem i Kunegundą z Watulewiczów Ryznerskimi. Okazało się, że był ich wnukiem – synem Ignacego i Teresy de domo Donat Ryznerskich, siostrzeńcem prababki Anny.