Archiwalia – przykłady dokumentów genealogicznych i heraldycznych

6022
archiwalia

Archiwalia znajdują się w różnym stanie ze względu na ich wykorzystanie. O ile współczesne odpisy są w pełni czytelne, podobnie jak akty w księgach parafialnych, o tyle archiwalia starsze niż 100 lat zwykle są trudniej dostępne. Jednak największym problemem po uzyskaniu dostępu jest ich czytelność.

Archiwalia

Wyblakłe lub zabrudzone pismo, stara pisownia, zapisy po łacinie/niemiecku/rosyjsku często wymagają olbrzymiego wysiłku w odczytanie treści. Dodać należy że duża część archiwaliów jest dostępna wyłącznie w postaci mikrofilmów – zużytych, porysowanych. Odczytanie archiwaliów wymaga wiele czasu i doświadczenia. W poszukiwaniach nie należy zapominać że archiwalia stanowią jedyny ślad do przeszłości. Należy otaczać je troską i szacunkiem…

Jakość kopii archiwaliów

Czasem docieramy do kopii archiwaliów, kopii praktycznie nieczytelnej. Dlaczego? Otóż większość archiwaliów znajduje się w archiwach i nie jest dostępna do udostępniania. Historycy mający dostęp do archiwaliów nie mogą wykonać kolorowych kserokopii dużego rozmiaru ponieważ w archiwach takich urządzeń nie ma a archiwalia są udostępniane tylko na miejscu. Pozostaje jedynie wykonać zdjęcie. Skany z odbitek zdjęć jak i zdjęcia aparatami cyfrowymi sprzed lat dawały bardzo niską jakość. O ile przeglądający archiwalia czy mikrofilmy znalazł poszukiwaną informację i tylko udokumentował ten fakt zdjęciem i choć z trudem to odnajdzie dane nazwisko na tym zdjęciu, to dla innych osób zdjęcie niskiej jakości ma znikomą wartość. Współczesne kopie archiwaliów są już wysokiej jakości i nadają się do analizowania.

Przykłady różnej jakości kopii archiwaliów

archiwalia archiwalia archiwalia archiwalia archiwalia archiwalia archiwalia