Poszukiwania internetowe – poradnik genealoga

22548
poszukiwania przez internet

Poszukiwania internetowe z roku na rok dają więcej wyników. Od wielu lat sukcesywnie pojawiają się nowe bazy danych, np. baza urodzeń, zgonów i małżeństw (indeks dokumentów) z kościelnych ksiąg metrykalnych przekazanych do Archiwum Akt Dawnych

Poszukiwania internetowe

Internet jest ogromnym medium niosącym wielkie możliwości. Jednak z powodu gwałtownego rozwoju jest chaotyczny, nieuporządkowany. Osobnym problemem jest skatalogowanie danych dostępnych w Internecie tak, aby zainteresowani łatwo odnaleźli szukaną informację. Niestety, musimy włożyć wiele wysiłku w poszukiwania w Internecie aby stały się owocne a gwałtowny rozwój zmusza do częstego odwiedzania tych samych miejsc w celu sprawdzenia zmian w zakresie danych. Podstawowym problemem Internetu przy pozornej łatwości uzyskiwania informacji jest jej jakość i wiarygodność. Niestety, zwykle nie znamy źródła zamieszczanych informacji bądź nie mamy dostępu do źródeł w celu weryfikacji danych. Czasami można spotkać się z wręcz „radosną twórczością” autorów beztrosko przypisujących powinowactwo na podstawie samych przypuszczeń lub tylko zbliżonej zbieżności danych.

Na olbrzymie zasoby składają się dane publikowane przez prywatne osoby, bazy danych tworzone przez duże serwisy genealogiczne na całym świecie oraz bazy danych udostępniane przez różne instytucje i archiwa. Od wielu lat sukcesywnie pojawiają się nowe bazy danych, np. baza urodzeń, zgonów i małżeństw (indeks dokumentów) z kościelnych ksiąg metrykalnych przekazanych do Archiwum Akt Dawnych.

Zobacz koniecznie

Zbiory archiwów państwowych online http://szukajwarchiwach.pl
Zbiór ponad 21 mln skanów dokumentacji pochodzącej z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi) oraz archiwów rodowych, za pośrednictwem serwisu można zapoznać się z dokumentacją wytworzoną przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne np. agendy Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, a także dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych czy łódzkiego getta. Możliwość wyszukiwania po nazwisku.

Baza PRADZIAD http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php.

Kataster kontrybucyjny Prus Królewskich http://www.odessa3.org.
Wykaz właścicieli lokali i nieruchomości Prus Królewskich z 1772/1773.

Ilość osób noszących dane nazwisko w Polsce http://www.herby.com.pl/indexslo.html.
Stan na 1992 rok wg. bazy PESEL, ok. 94% populacji. Ilość pozwala ocenić prawdopodobieństwo przynależności osób znalezionych w internecie do naszego rodu.

Geneteka http://geneteka.genealodzy.pl.
Zbiór skanów i indeks nazwisk stworzony społecznie na podstawie ksiąg kościelnych znajdujących się w parafiach, niedostępnych w archiwach. Jest to uzupełnienie zbiorów archiwów państwowych.

Straty.pl http://www.straty.pl/index.php/baza-programu
Baza 4,5 miliona osób straconych i represjonowanych w okresie II Wojny Światowej. Podając imię, nazwisko i ew. datę urodzenia – można odnaleźć informacje o konkretnych osobach i ich losach w czasie II wojny światowej.

Grobonet http://grobonet.com
Baza 2,3 miliona osób pochowanych na cmentarzach polskich.

Społeczność żydowska http://archives.jdc.org/archives-search/
Baza ponad 500.000 nazwisk żydowskich oraz 2,6 miliona stron dokumentów tekstowych z warszawskich źródeł.

1 KOMENTARZ