Archiwa państwowe – zasoby udostępnione w internecie

17569
archiwa

Z myślą o korzystających z zasobów Archiwów Państwowych tworzone są bazy danych i sukcesywnie udostępniane w internecie. Nad ich technicznym i merytorycznym przygotowaniem nadzór sprawuje Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie.

Zasoby archiwów udostępnione w Internecie

Obecnie Archiwum przemyskie dysponuje trzema ogólnopolskimi bazami danych, które zawierają informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych na terenie kraju. Należą do nich bazy danych:

SEZAM – zawierająca ewidencję wszystkich zespołów archiwalnych z poszczególnych archiwów,
ELA – obejmująca materiały źródłowe dotyczące ewidencji ludności oraz
PRADZIAD – który zawiera wykaz ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego wszystkich wyznań przechowywanych w archiwach państwowych http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php.

Ten ostatni cieszy się szczególnym zainteresowaniem osób poszukujących swoich korzeni w Polsce, a zamieszkałych obecnie w USA, Kanadzie, Ukrainie, Izraelu, Francji, Niemczech bądź innych częściach świata. Dzięki zastosowaniu komputera w pracy archiwistów możliwe stało się opracowywanie informatorów o olbrzymich rozmiarowo partiach materiałów archiwalnych. Jedną z takich inicjatyw, koordynowaną przez Archiwum w Przemyślu jest projekt opracowania międzynarodowej bazy danych dotyczącej map z tzw. katastru galicyjskiego, a w efekcie końcowym wydanie drukiem zbiorczego informatora. W realizacji tego pomysłu uczestniczą archiwa polskie i ukraińskie, gromadzące materiały do wymienionego zagadnienia. Najobszerniejsze zbiory map katastralnych i materiałów pomocniczych przechowuje obok Archiwum przemyskiego, Archiwum Państwowe w Krakowie oraz Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie.

Biblioteki cyfrowe

Osobną kategorią są zasoby udostępniane przez internet a dotyczące materiałów rzadkich – starych wydań książek, rękopisów, ważnych dokumentów. Materiały te są udostępniane w formie tzw. bibliotek cyfrowych opisanych na stronie Biblioteki Cyfrowe.

Wybrane strony internetowe archiwów

Archiwa Państwowe http://www.archiwa.gov.pl/indexpl.html
Bazy danych archiwów państwowych http://www.archiwa.gov.pl/sezam/index.html
(m.in. Księgi metrykalne i stanu cywilnego w bazie PRADZIAD)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie http://www.agad.prv.pl/
Wykaz archiwów państwowych w Polsce http://www.archiwa.gov.pl/mapa/index.html

Wyszukiwarka danych z archiwów państwowych

Szukaj w archiwach http://szukajwarchiwach.pl Przeszukiwanie w 21 milionach wpisów.