Literatura stanowi istotne 藕r贸d艂o informacji genealogicznej i heraldycznej. Cho膰 w pierwszej chwili jest pomijana na rzecz ksi膮g ko艣cielnych i dokument贸w USC to z czasem literatura genealogiczna pozwala odnale藕膰 dodatkowe informacje ale przede wszystkim pozna膰 t艂o historyczne t艂umacz膮ce nie tylko migracje ludzi ale nawet pochodzenie nazwisk.

Literatura genealogiczna i heraldyczna

 1. Akta Grodzkie i Ziemskie z czas贸w Rzeczpospolitej Polskiej: Lw贸w 1911, T. 21. Lauda Sejmikowe T. II. Lauda Wiszenskie 1648-1673 r
 2. Aleksandrowicz-Szmulikowska Ma艂gorzata Radziwi艂艂贸wny w 艣wietle swoich testament贸w, seria: 鈥濻tudia i Materia艂y鈥 Wydawnictwa Naukowego Semper, zeszyt 3
 3. Augustyniak Urszula Dw贸r i klientela Krzysztofa Radziwi艂艂a, Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
  Beauplan P. Ciekawe opisanie Ukrainy polskiej i rzeki Dniepru w: Zbi贸r pami臋tnik贸w historycznych w dawnej Polszcze, wyd. Jan Ursyn Niemcewicz, t.III, Lipsk 1839
 4. Bielecki Robert S艂ownik biograficzny oficer贸w powstania listopadowego, t.I-III (do litery R), Neriton, Warszawa 1998
 5. Robert Bielecki Szwole偶erowie Gwardii. 1 S艂ynne pu艂ki polskie [Biogramy 4258 os贸b.] -INDEKS NAZWISK
 6. Boniecki Adam Herbarz polski, cz. 1: Wiadomo艣ci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905 (T. I:1899 鈥 T XIV:1913). Reprint. [do nazwiska Makomaski] -INDEKS NAZWISK
 7. Chrapowicki Jan Antoni Diariusz, Warszawa, 1978
 8. Chrzanski Stanis艂aw Tablice odmian herbowych, Warszawa 1909
 9. Chwalibinska Jadwiga R贸d Prus贸w w wiekach 艣rednich, Toru艅 1948
 10. Ciechanowicz Jan My艣l i Czyn. Cz. I, Z Dziej贸w my艣li wolnej i czynu szlachetnego. cz.2, Z dziej贸w prowokacji politycznej, Mo艂odeczno 2001 [eseje historyczno 鈥 genealogiczne dotycz膮ce wybitnych rodak贸w naszych, m.in. : Tadeusz Ko艣ciuszko, T.A. Olizarowski , F.A. Bernatowicz, Seweryn Goszczy艅ski, Piotr Wysocki, Stanis艂aw Gabriel Worcell, Teodor Maciej Narbutt, Piotr 艢ciegienny, Walerian 艁ukasi艅ski, Aleksander i Ignacy Zdanowiczowie, J贸zef Bem, Romuald Traugutt, Micha艂 Czajkowski, Konstanty Kalinowski, J贸zef Pi艂sudski, i inni]
 11. Ciechanowicz Jan Rody Rycerskie Wielkiego Ksi臋stwa Litewskiego, t. I-V oraz suplement, Wydawnictwo FOSZE
 12. Ciechanowicz Jan Z Rodu Polskiego, t. 1 / 2, Wydawnictwo Wy偶szej Szko艂y Pedagogicznej, Rzesz贸w 1999 [rysy genealogiczno- biograficzne m.in. Gedrojci贸w, Or艂owskich, Cybulskich, Kapic贸w, Czajkowskich, Dzier偶y艅skich, Koz艂owskich, Bu艂haryn贸w i innych]
 13. Czubi艅ski Antoni, Polak Bogus艂aw S艂ownik biograficzny powsta艅c贸w wielkopolskich, Pozna艅 2002 Wydawnictwo Pozna艅skie
  Dachnowski Jan Karol Herbarz szlachty Prus Kr贸lewskich z XVII wieku, oprac. Zdzis艂aw Pentek, K贸rnik 1995
 14. Derwich Marek, Cetwi艅ski Marek Herby, legendy, dawne mity, KAW, Wroc艂aw 1989
 15. Dr膮gowski Andrzej W. Herby szlachty polskiej i litewskiej, De Facto, Warszawa 2005
 16. Drogomir J. P. (red) Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poleg艂ych i zmar艂ych, pochowanych na 400 cmentarzach wojskowch w Galicji Wschodniej, t.1,2, Tarn贸w 1999
 17. Dudzi艅ski Pawe艂 Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997
 18. Dunin-Borkowski Jerzy hrabia, Dunin-W膮sowicz M. Elektorowie kr贸l贸w W艂adys艂awa IV, Micha艂a Korybuta, Stanis艂awa Leszczy艅skiego i spis stronnik贸w Augusta III, Lw贸w 1890
 19. Dunin-Borkowski Jerzy hrabia Spis nazwisk szlachty polskiej, Lw贸w 1887, Reprint Oficyna Wydawnicza 鈥濲asie艅czyk鈥, Warszawa 1997
 20. Dymmel Piotr Ludzie i Herby w Dawnej Polsce, Lublin 1995
 21. Dziadulewicz Stanis艂aw Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Warszawa 1986
 22. Dzier偶anowski Wiktor Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na rok 1869, Warszawa 1869. (reprint W-wa 1983, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, nak艂. 800 egz.). (dane: skorowidz os贸b zamieszka艂ych w W-wie, adresy urz臋dnik贸w i ludzi wykonuj膮cych r贸偶ne zawody
 23. Dworzaczek W艂odzimierz, Genealogia, t. 1-2, Warszawa 1959
  [Lektura obowi膮zkowa; t. 1: Podr臋cznik genealogii dla profesjonalnych historyk贸w. Przedstawiona tutaj metodologia i konwencja prezentacji bada艅 genealogicznych przyj臋te zosta艂y w Polsce za obowi膮zuj膮c膮 norm臋. Zawiera ponadto obszern膮 bibliografi臋 dotycz膮c膮 genealogii polskiej i obcej; t. 2: Bogaty zbi贸r tablic genealogicznych polskich i zagranicznych dom贸w panuj膮cych oraz najwa偶niejszych rod贸w magnackich polskich i litewskich.]
 24. Epsztein Tadeusz, G贸rzy艅ski S艂awomir Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, DIG, Warszawa 1996 [Tom I serii Archiwum rodziny polskiej i obcej. Tom I obejmuje zeszyty: Wojew贸dztwo bia艂ostockie, Warszawa 1990, Wojew贸dztwo kieleckie, wojew贸dztwo krakowskie, Warszawa 1990, Wojew贸dztwo lubelskie, wojew贸dztwo lwowskie, Warszawa 1990, Wojew贸dztwo warszawskie, Warszawa 1991, Wojew贸dztwo stanis艂awowskie, wojew贸dztwo tarnopolskie, Warszawa 1991, Wojew贸dztwo pozna艅skie, Warszawa 1992]
 25. Gajl Tadeusz Herby szlacheckie Polski porozbiorowej 鈥 1772-1918, 2005.
  Gajl Tadeusz Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narod贸w, Wydawnictwo L&L, Gda艅sk 2003 -INDEKS NAZWISK
  Gajl Tadeusz Polskie rody szlacheckie i ich herby, Bia艂ystok 1999 [wydanie zosta艂o przez autora znacznie rozbudowane i wydane pod nowym tytu艂em: 鈥濰erby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narod贸w鈥漖
 26. Gembarzewski Bronis艂aw Wojsko Polskie. Ksi臋stwo Warszawskie 1807-1814, reprint Pozna艅 2003 (zawiera listy imienne oficer贸w z danymi dotycz膮cymi przebiegu s艂uzby)
 27. Gizowski Mariusz Herby patrycjatu gda艅skiego, Gda艅sk 1997
 28. Gorczyca Krzysztof 呕ychlin pod Koninem. Dzieje wsi i zboru, Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 29. Gordon Patryk Dniewnik, Moskwa 1892
 30. Goszty艂a Marek, Konieczny Zdzis艂aw, Prokasa Micha艂 Przewodnik po miejscach pami臋ci narodowej wojew贸dztwa przemyskiego, Polski Zwi膮zek Wschodni w Przemy艣lu, Przemy艣l 1997 [Miejsca upami臋tnienia z indeksem ok.tysi膮ca nazwisk]
 31. G贸ralski Zbigniew Urz臋dy i godno艣ci w dawnej Polsce, Ludowa Sp贸艂dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
 32. G贸rnowicz Hubert S艂ownik nazwisk mieszka艅c贸w Powi艣la Gda艅skiego, Uniwersytet Gda艅ski, Gda艅sk 1992
 33. G贸rzy艅ski S艂awomir, Kochanowski Jerzy Herby Szlachty Polskiej, Warszawa 1992
 34. Grabowski Ambro偶y Ojczyste wspominki, Krak贸w 1845
 35. Historia panowania Jana Kazimierza z Klimakter贸w Wespezjana Kochowskiego przez nieznajomego autora wydana z r臋kopisu, wyd. Edward Raczy艅skI, Pozna艅 1840
 36. Hoffman, Shea In their own words T. I 鈥濸olish鈥, T. II 鈥濺ussian鈥
 37. Horoszkiewicz Roman Szlachta za艣ciankowa na ziemiach wschodnich, Warszawa 1936 -INDEKS NAZWISK
 38. Informator Przewodnik Handlowo-Przemys艂owy Cesarstwa Rosyjskiego, Kr贸lestwa Polskiego i Warszawy. Wydanie pierwsze na rok 1889, rozdzia艂 D. 鈥濻pis obywateli ziemskich Kr贸lestwa Polskiego鈥, (ok. 11000 adres贸w, wg. stanu na marzec 1888 r.) (spisy ziemian 鈥 dane: nazwa, gubernia, powiat, stacja pocztowa i odleg艂o艣膰, stacja kolejowa i odleg艂o艣膰, nazwisko w艂a艣ciciela)
 39. Jankowiak Hanna Dzieje Polskiego Rodu Szlacheckiego Nekanda 鈥 Trepk贸w Herbu Top贸r, Agencja Reklamowa Graphit, Bydgoszcz 2004
 40. Jasiewicz Krzysztof Lista strat ziemia艅stwa polskiego 1939-1956, Warszawa 1995
 41. Jasiewicz Krzysztof Lista strat ziemia艅stwa polskiego 1939-1956. Uzupe艂nienia, Warszawa 1995
 42. Je艅cy wojenni II wojny 艣wiatowej, Opole 1996
 43. Jurkowski Roman Ziemia艅stwo polskie Kres贸w P贸艂nocno-Wschodnich 1864-1904, Drukarnia Duo, Warszawa 2001 -INDEKS NAZWISK
 44. Kapica Milewski Ignacy Herbarz, Krak贸w 1870
 45. Karkuci艅ska Wanda Anna z Sanguszk贸w Radziwi艂艂owa (1676-1746), Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 46. Kasprzycki Polska encyklopedia szlachecka, Warszawa 1935 -1938. Reprint: Wydawnictwo 鈥濲asie艅czyk鈥, Warszawa 1994
 47. Kempa Tomasz Miko艂aj Krzysztof Radziwi艂艂 鈥濻ierotka鈥 (1549-1616), Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 48. Kochanowski Jerzy Rycerskie herby Polak贸w, cz. 1-2, Warszawa 1991
 49. Konarski Szymon Armorialde la noblesse polonaise titr茅e (鈥濰erbarz rycerstwa Wielkiego Xi臋stwa Litewskiego鈥 Koja艂owicza), Paris 1958
 50. Konarski Szymon Indeks nazwisk do 鈥濰erbarza polskiego鈥 Adama Bonieckiego, DiG 1993
 51. Konarski Szymon O heraldyce i heraldycznym snobizmie, Pary偶 1967
 52. Konarski Szymon S艂ownik geograficzny Kr贸lestwa Polskiego i innych kraj贸w s艂owia艅skich 鈥 indeks nazwisk, DiG 1995 -INDEKS NAZWISK
 53. Konarski Szymon Szlachta kalwi艅ska w Polsce, Warszawa 1938. Reprint: Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥, Warszawa 1992
 54. Kossakowski S. K. Monografie historyczno-genealogiczne niekt贸rych rodzin polskich z przypisami Juliana B艂eszczy艅skiego, t. 1-3, Warszawa 1859-1872
 55. Praca zbiorowa (red. Wojciech Kriegseisen, Piotr Salwa) Jan 艁aski. 1499-1560. W pi臋膰setlecie urodzin, Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 56. Ksi臋ga Adresowa Polski (wraz z w.m.Gda艅skiem) dla handlu, przemys艂u, rzemios艂 i rolnictwa 1929, Towarzystwo Reklamy Mi臋dzynarodowej, Warszawa 1929
 57. Ksi臋ga pami臋ci kadet贸w II Rzeczypospolitej, wyd. Rytm, 2001 (ponad 2000 not biograficznych)
 58. Ksi臋ga pochowanych 偶o艂nierzy polskich poleg艂ych w II wojnie 艣wiatowej, (Tom I 呕o艂nierze Wrze艣nia, tom II 呕o艂nierze podziemnych Formacji Niepodleg艂o艣ciowych, tom III 呕o艂nierze Polskich Si艂 Zbrojnych na Zachodzie, tom IV 呕o艂nierze Wojska Polskiego na Wschodzie, tom V Polscy je艅cy wojenni i internowani, Suplement) (dane o 119735 pochowanych 偶o艂nierzach WP, nazwisko i imi臋, data urodzenia, stopie艅 wojskowy i przynale偶no艣膰 organizacyjna, data i miejsce zgonu, miejsce pogrzebania, imi臋 ojca) Wyd. AJAKS 1993-1998
 59. Ksi臋gi metrykalne ko艣cio艂贸w radomskich z lat 1591-1795, Seria A: Metryki chrzt贸w, Tom II: Ko艣ci贸艂 艢w. Jana Chrzciciela 1621-1636; Tom III: Ko艣ci贸艂 艢w. Jana Chrzciciela 1637-1660; Tom IV: Ko艣ci贸艂 艣w.Wac艂awa 1636-1696, RTN Radomskie Towarzystwo Naukowe [Pierwsze trzy jask贸艂ki z planowanych wielu tom贸w z ca艂kowicie przet艂umaczonymi z 艂aciny metrykami rzym-kat.]
 60. Kuchnowicz Zbigniew Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo 艁贸dzkie, 艁贸d藕 1975
 61. Kuczy艅ski S.K. Polskie herby ziemskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 62. Kuczy艅ski Stefan K. Polskie herby ziemskie. Geneza, tre艣膰, funkcje, Warszawa 1993
 63. Kulikowski Andrzej Heraldyka szlachecka, Wyd. Chateau, Warszawa 1990
 64. Kupisz Dariusz Zbigniew Gorajski (1596-1655), Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 65. Laskowicz Pawe艂 Ksi臋ga genealogiczna twojej rodziny, 艢wiat Ksi膮偶ki, Warszawa 2005
 66. Lenczewski Tomasz Genealogie Rod贸w Utytu艂owanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1996
 67. Lepszy Leonard Z艂otnictwo w Polsce, Krak贸w, 1933. Reprint: Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991
 68. Leszczyc Zbigniew Herby rod贸w polskich, nak艂adem A. Fiedlera, Warszawa-Lw贸w 1908, reprint Orbis Books, London 1990
 69. Lista strat Wojska Polskiego, polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, W-wa 1934 (informacje o 47055 偶o艂nierzach, dane: nazwisko, imi臋, stopie艅 wojskowy, przydzia艂, przyczyna zgonu, data i miejsce 艣mierci)
 70. 艁empicki Jerzy Herbarz mazowiecki, t. 1,2
 71. 艁ojko Jerzy 艢redniowieczne herby polskie, Pozna艅 1985
 72. Machynia Mariusz, Srzednicki Czes艂aw Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narod贸w 1777-1794. Spisy, t. I cz. 1-4, t.II, Ksi臋garnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Krak贸w 1999
 73. Ma艂y herbarz nowogrodzkiej szlachty -INDEKS NAZWISK
 74. Malewski Czes艂aw, Surwi艂o Jerzy Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie, Wilno
 75. Malewski Czes艂aw Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku, Wydawnictwo Czas, Wilno 2002 -INDEKS NAZWISK
 76. Malewski Czes艂aw Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki, Wydawnictwo Czas, Wilno 2005
 77. Marcinek R., 艢lusarek K. Materia艂y do genealogii szlachty galicyjskiej, Cz臋艣膰 I: A-K (Szlachta w Galicji w XVIII-XIX wieku), Krak贸w 1996, Towarzystwo Wydawnicze 鈥濰istoria Iagellonica鈥
 78. Mienicki R. Rejestr popisowy wojewodztwa Polockiego z dn. 30.IX.1765, drukowany w czasopi艣mie 鈥濧teneum Wile艅skie鈥 (XI, 1936) -INDEKS NAZWISK
 79. Mieroszowski Stanis艂aw Kilka s艂贸w o heraldyce polskiej, Krak贸w 1887
 80. Morby J.E. Dynastie 艣wiata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Krak贸w 1995
 81. Moszy艅ski Adam Lista katy艅ska. Je艅cy oboz贸w Kozielsk, Ostaszk贸w, Starobielsk. Zaginieni w Rosji sowieckiej, 鈥濭ryf鈥, Londyn 1949, reprint Agencja Omnipress, Warszawa 1989
 82. Milewski Ignacy Kapica Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Krak贸w 1870
 83. Na艂臋cz-Ma艂achowski Piotr Zbi贸r nazwisk szlachty z opisaniem herb贸w, Lublin 1805, repr. Warszawa 1985
 84. Niesiecki Kaspar Herbarz polski, t. 1-10, wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz, Leipzig, 1839-1846. Rreprint Warszawa 1988 (pierwotnie ukaza艂o si臋 w latach 1723-43 pod tytu艂em Korona polska. Herby i familie rycerskie)
 85. Niesobski Mariusz Popularny Herbarz rodzin i rod贸w polskich, 鈥濳ADEMM鈥, Tychy 1994
 86. Nowaczyk Ma艂gorzata Poszukiwania przodk贸w. Genealogia dla ka偶dego, PIW, Warszawa 2005
 87. Ostrowski Juliusz hrabia Ksi臋ga Herbowa Rod贸w Polskich, z. 1-19, 1897-1906. Reprint: Wydawnictwo Heroldium
 88. Paprocki Bartosz Herbarz rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Krak贸w 1858. Reprint
 89. Partyka Joanna R臋kopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 90. Pasek Jan Chryzostom Pami臋tniki, Warszawa 1971
 91. Pasierbi艅ski T. Blaski i cienie europejskich dwor贸w, Warszawa 1996
 92. Pawi艅ski A. Polska XVI wieku pod wzgl臋dem geograficzno-staystycznym, 藕r贸d艂a dziejowe, Mazowsze, Warszawa 1895
 93. Piechowski Jerzy Herby. Magia. Mity, Medium, Warszawa 1996
 94. Piechowski Jerzy Ukryte 艣wiat艂a herb贸w, Warszawa 1991
 95. Piekosi艅ski Franciszek Herbarz szlachty prowincji witebskiej, Krak贸w 1898
 96. Pietrzak Jacek Radykalny pi艂sudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczy艅skiego (1896-1936), Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 97. Pietruski Oswald Elektor贸w poczet, kt贸rzy niegdy艣 g艂osowali na elekt贸w najja艣niejszych kr贸l贸w Polskich. Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanis艂awa Augusta roku 1764, Lw贸w 1845
 98. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. Franciszek Kluczycki, Krak贸w 1880
 99. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowi艅skiej, Instytut stauropiga艅ski, Lw贸w 1857
 100. Polski Slownik Biograficzny, PAN/PAU, Krak贸w 1935-2007聽RecenzjaWykaz nazwisk
 101. Polska encyklopedia szlachecka, t. 1-12, Warszawa, 1935-1938. Reprint: Oficyna Wydawnicza 鈥濲asie艅czyk鈥, Warszawa 1994
 102. Pragert Przemys艂aw Herbarz szlachty kaszubskiej. Tom 1, BiT, 2005
 103. Prinke Rafa艂 T., Sikorski Andrzej Kr贸lewska krew. Polscy potomkowie Piast贸w i innych dynastii panuj膮cych, Pozna艅 1997
 104. Prinke Rafa艂 T. Poradnik genealoga amatora, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1992
 105. Pszcz贸艂kowski A. A. Szlachta przasnyska w po艂owie XIX w, Studio wydawnicze FAMILIA, Warszawa 2000
 106. Pulnarowicz W艂adys艂aw Rycerstwo Polskie Podkarpacia, Wydawnictwo 鈥濸obudka鈥, Przemy艣l 1935
 107. Pu艂aski Kazimierz Kronika polskich rod贸w szlacheckich Podola, Wo艂ynia i Ukrainy, Brody 1911, F. West, reprint DIG, Warszawa 1991
 108. Regestra thelonei aguatici Wladislaviensis saeculi XVI, wyd. St. Kutrzeba, Fr. Duda, Krak贸w 1915
 109. Rejestry metryk szlacheckich powiatu gr贸jeckiego, Zeszyt 4 鈥 Parafja Jasieniec 1629-1800, M. Sekiel 鈥 Zdzienicki, Kalisz 1937
 110. Rietstap Johannes Baptist Armorial g茅n茅ral pr茅c茅d茅 d鈥檜n dictionnaire des termes du blason, Paris,1903-1912; London 1967
 111. Rocznik Oficerski 1923, (obejmuje oficer贸w zawodowych i rezerwy oraz spis 1970 weteran贸w powstania 1863 r, dane: stopie艅, nazwisko i mi臋, przydzia艂)(dost臋pne np. w CBW)
 112. Rocznik Oficerski Rezerw 1934, (przed wojn膮 publikacja tajna wyd. w 490 egz., reprint z 2003 r.) (obejmuje oficer贸w rezerwy, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku na grudzie艅 1933, dane: nazwisko i mi臋, data urodzenia i nazwa PKU, kt贸ra posiada艂a danego oficera w ewidencji, przydzia艂 mobilizacyjny)
 113. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, wyd. W. Semkowicz, 1886
 114. Russkoj Biograficzeskij Slowar鈥
 115. Rymut Kazimierz S艂ownik nazwisk wsp贸艂cze艣nie w Polsce u偶ywanych, r臋kopis, Ossolineum – liczebno艣膰 i rozmieszczenie nazwisk dost臋pne na stronie http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
 116. Semkowicz W艂. Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., Lw贸w 1913
 117. S臋czys El偶bieta Szlachta wylegitymowana w Kr贸lestwie Polskim w latach 1836-1861(1867), DiG, Warszawa 2000 INDEKS NAZWISK
 118. S臋kowski Roman Herbarz szlachty 艣l膮skiej tom 1 A-C, VIDEOGRAF II, Lipiec 2002
 119. Skupie艅ski Krzysztof, ks. Weiss Anzelm Polska Heraldyka Ko艣cielna. Stan i perspektywy bada艅, Warszawa 2005
 120. Skorowidz mieszka艅c贸w miasta Warszawy z przedmie艣ciami na rok 1854, Warszawa 1854 (reprint W-wa 1982, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, nak艂. 500 egz.) (dane: spis ludno艣ci, przy ka偶dej osobie podany zaw贸d i numer domu zamieszkania)
 121. Skowro艅ski Wojciech Rody szlacheckie w Wielkopolsce XVI – XIX w.
 122. S艂ownik geograficzny Kr贸lestwa Polskiego i innych kraj贸w s艂owia艅skich, Warszawa 1880-1902
 123. Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Kr贸lestwa Polskiego oraz d贸br przez nich posiadanych, ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, Warszawa 1905 (spisy ziemian 鈥 dane: w艂a艣ciciel, dobra, gubernia, poczta)
 124. Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Kr贸lestwa Polskiego ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, wyd. 3. Warszawa 1913 (spisy ziemian 鈥 dane: w艂a艣ciciel, dobra, gubernia, poczta)
 125. Spis oficer贸w s艂u偶膮cych czynnie w dniu 01.06.1921, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1921 (dane: stopie艅, nazwisko i imi臋, data urodzenia, oddzia艂 macierzysty)
 126. Spis szlachty Kr贸lestwa Polskiego, Warszawa 1851-1854
 127. Stanke Marianna Katolische kirchenbucher in Ost und Westpreuben, Bonn 2000. [Stan na rok 1999. Zawiera: Diecezja Gda艅ska, Warmi艅ska, Che艂mi艅ska, Polskie nazwy parafii, przy ka偶dej parafii jest wykaz aktualnie istniej膮cych ksi膮g lata od-do * oo + gdzie znajduj膮 si臋 orygina艂y oraz gdzie znajduj膮 si臋 fotokopie]
 128. Stegner Tadeusz Ewangelicy warszawscy 1815-1918, Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 129. Stupnicki Hipolit Herbarz polski i imionospis zas艂u偶onych w Polsce ludzi wszystkich stan贸w i czas贸w, t.1-3, 1855 (Suplement do herbarza Niesieckiego).
 130. Strzy偶ewska Zofia Zes艂a艅cy Powstania Styczniowego z Kr贸lestwa Polskiego. Wykaz nazwisk, Warszawa 2002
 131. Sulimierski Filip, Chlebowski Boles艂aw, Walewski W艂adys艂aw S艂ownik Geograficzny Kr贸lestwa Polskiego i Innych Kraj贸w S艂owia艅skich, w 15 tomach, nak艂adem Filipa Sulimierskiego i W艂adys艂awa Walewskiego, Warszawa 1880 鈥 1902 http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SGKPi/SGKPinfo.html
 132. Suma Tomasz Urz臋dnicy pocztowi w Kr贸lestwie Polskim 1815-1871. S艂ownik biograficzny, DiG, Warszawa 2006 -INDEKS NAZWISK
 133. Swach Antoni Herby Polskie, 1705
 134. Swodnaja galiczsko-russkaja lietopis, wyd. A.S.Petrusiewicz, Lw贸w 1891
 135. Szeliga-呕ernicki Der Polnische Adel, t. 1-2, Hamburg 1900
 136. Szucs Loretto D., Luebking Sandra H. The Source. A guidebook of american genealogy
 137. Szyma艅ski J贸zef Nauki pomocnicze historii, PWN, Warszawa 1986
 138. Szyma艅ski J贸zef Herbarz 艣redniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993 -INDEKS NAZWISK
 139. Szyma艅ski J贸zef Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, 艁贸d藕, 2001
 140. 艢liwi艅ski B艂a偶ej Poczet ksi膮偶膮t gda艅skich, Gda艅sk 1997
 141. 艢liwowska Wiktoria Zes艂a艅cy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej po艂owie XIX wieku, Warszawa 1998 (noty biograficzne)
 142. Treli艅ska Barbara Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII seac. (Herby nobilitacji i indygenat贸w XV-XVIII w.) wstep, oprac. i ed. Barbara Treli艅ska, Lublin 2001
 143. Trepka Walerian Nakanda Liber generationis plebanorum (鈥濴iber chamorum鈥 ), opr. Rafa艂 Leszczy艅ski, Ossolineum, Wroc艂aw 1995 [Zawiera ponad 2500 nazwisk os贸b co do szlacheckiego pochodzenia kt贸rych Trepka mia艂 w膮tpliwo艣ci. Niestety, dzie艂o jest nierzetelne, oparte o domys艂y, pog艂oski i pom贸wienia, g艂贸wnie nie偶yczliwych s膮siad贸w. Publikacja z punktu widzenia genealogii i heraldyki bez warto艣ci, przez wiele lat nie mog艂a by膰 wznawiana. Nale偶y wykazywa膰 olbrzymi膮 ostro偶no艣膰 przy wykorzystywaniu zawartych w publikacji informacji. Pozycja niezalecana.]
 144. Trze艣niowski Zbigniew W艂odarze przedmiejscich 艂an贸w, [Genealogia podmiejskich (艁a艅cut) rodzin ch艂opskich]
 145. Tyszka Andrzej Tadeusz Nekrologi Kuriera Warszawskiego 1821-1939, tom I. Warszawa 2001 (wydanie nak艂adem Biblioteki Publicznej m.st. W-wy w 200 egz.), tom II Warszawa 2004 (tom I obejmuje lata 1821-1845, tom II lata 1846-1852 dane: noty biograficzne, indeks nazwisk, indeks nazwisk panie艅skich, wykazy herb贸w, pseudonim贸w) dalsze tomy w przygotowaniu.
 146. Uruski Seweryn Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15, Warszawa 1904-1917. Reprint: Wydawnictwo Heroldium, Pozna艅 (Tom 15 oraz Uzupe艂nienia ukaza艂y si臋 w latach trzydziestych. XX w.) [do nazwiska Rzyszko]
 147. Wajs Anna Materia艂y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum G艂贸wnego Akt Dawnych w Warszawie, DiG, Warszawa 200 -INDEKS NAZWISK
 148. Weso艂owski Zdzis艂aw The Order of the Virtuti Militari and its Cavaliers 1792-1992 鈥 Order Virtuti Militari i jego kawalerowie 1792-1992, wyd. 1992 (dane: nazwisko i imi臋, stopie艅, klasa orderu, numer, oddzia艂, data nadania)
 149. Wiel膮dko Wojciech Heraldyka szlachty polskiej, Warszawa 1792-1798
 150. Winiarski Andrzej Brzezina Herby Szlachty Rzeczypospolitej, Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006. -INDEKS NAZWISK
 151. Wi艣niewski Jerzy Rodzina Wag贸w w kulturze polskiej, PWN, Warszawa 1974
 152. Wittyg Wiktor Nieznana szlachta polska i jej herby, wyd. Wiktor Wittyg, Krak贸w 1908. Reprint Oficyna Wydawnicza 鈥濲asie艅czyk鈥, Warszawa 1997
 153. Wojna polsko-moskiewska pod Cudnowem odprawiona za panowania Jana Kazimierza pod wodz膮 Stanis艂awa Potockiego, wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, marsza艂ka koronnego w roku pa艅skim 1660, t艂um. Antoni Hni艂ko, Warszawa 1922
 154. Wolff Adam Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Krakow 1937
 155. Zaj膮czkowski Andrzej Elity urodzenia. Szkic, Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 156. Zaj膮czkowski Andrzej Szlachta polska. Kultura i struktura, Wydawnictwo Naukowe 鈥濻emper鈥
 157. Zakrzewski Ignacy Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Biblioteka K贸rnicka 1877
 158. Zbrodnie nacjonalist贸w ukrai艅skich na ludno艣ci cywilnej w po艂udniowo-wschodniej Polsce (1942-1947), Polski Zwi膮zek Wschodni w Przemy艣lu, Przemy艣l 2001 [Indeks kilku tysi臋cy wymordowanych]
 159. Zieli艅ska Teresa Poczet polskich rod贸w arystokratycznych, Warszawa 1997
 160. Zieli艅ska Teresa Poczet polskich rod贸w arystokratycznych. Tablice genealogiczne, Warszawa 1997
 161. Zieli艅ski Stanis艂aw Bitwy i potyczki 1863 鈥 1864 Na podstawie materia艂贸w drukowanych i r臋kopi艣miennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu opracowa艂 Stanis艂aw Zieli艅ski (bibliotekarz Muzeum) Muzeum Narodowe w Rapperswilu, 1913 Recenzja
 162. Ziemianie polscy XX w. S艂ownik biograficzny. Wydawnictwo DiG, Warszawa 1992-1996 -INDEKS NAZWISK [Tom III serii 鈥濧rchiwum rodziny polskiej i obcej鈥 wydawnictwa DIG. W trzech cz臋艣ciach przedstawione s膮 偶yciorysy od nazwiska Andrzeykowicz do 呕ychli艅ski]
 163. Znamierowski Alfred Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003
 164. Znamierowski Alfred Herbarz Rodowy. Kompendium o polskich herbach oraz ich znaczeniu, Warszawa, 2004 -INDEKS NAZWISK
 165. Znamierowski Alfred Stworzony do chwa艂y, Paris Editions du dialog 1995
 166. 呕ychli艅ski Teodor Z艂ota ksi臋ga szlachty polskiej, t. 1-31, Pozna艅 1879-1908

Obszerna literatura genealogiczna i heraldyczna jest zawarta w bibliografii Wakara z roku 1917 (pdf, 1,2 MB) – bibliografia.

Pochodzenie imion i nazwisk

 1. Bubak J贸zef Ksi臋ga naszych imion, 1993
 2. Bubak J贸zef S艂ownik nazw osobowych i element贸w identyfikacyjnych S膮decczyzny, Krak贸w 1992
 3. Breza Edward Pochodzenie przydomk贸w szlachty pomorskiej, Gda艅sk 1986
 4. Br眉ckner A. S艂ownik etymologiczny j臋zyka polskiego, Warszawa 1957
 5. Bulla gnie藕nie艅ska z 1136 roku wystawiona przez papie偶a Inocentego II na pro艣b臋 Jakuba, arcybiskupa z Gniezna
 6. Bystro艅 Jan Stanis艂aw Ksi臋ga imion w Polsce u偶ywanych, Warszawa 1938
 7. Bystro艅 Jan Stanis艂aw Nazwiska polskie, Warszawa 1993 [Znakomita praca!]
 8. Chru艣cicki D. Skarbczyk imion, Warszawa 1983
 9. Cie艣likowa A. Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Krak贸w 1991
 10. Cie艣likowa A. Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe, Wroc艂aw 1990
 11. Fros Henryk, Sowa Franciszek Twoje imi臋. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Krak贸w 1988
 12. Janowa W. i inni S艂ownik imion, Wroc艂aw 1978
 13. Kaleta Z. Ewolucja nazwisk s艂owia艅skich, Krak贸w 1991
 14. Karpluk贸wna Maria Polskie imiona s艂owia艅skie, Krak贸w 1973
 15. Kowalik-Kaleta Z. Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe, Wroc艂aw 1981
 16. Kupis Bogdan Nasze imiona, 1991
 17. Kupis Bogdan i inni Ksi臋ga imion, Warszawa 1975
 18. 艁uszczy艅ska H. Znaczenie imiona, Wa艂cz 1989
 19. Malec Maria Budowa morfologiczna staropolskich z艂o偶onych imion osobowych, Wroc艂aw 1971
 20. Malec Maria Imiona chrze艣cija艅skie w 艣redniowiecznej Polsce, Krak贸w 1994
 21. Malec Maria Staropolskie skr贸cone nazwy osobowe od imion dwucz艂onowych, Wroc艂aw 1982
 22. Rymut Kazimierz Nazwiska Polak贸w, Wroc艂aw 1991
 23. Rymut Kazimierz Nazwiska Polak贸w. S艂ownik historyczno-etymologiczny, Krak贸w 1999 [Daty najstarszych po艣wiadcze艅 historycznych nazw osobowych. Data oznacza, od kiedy dana forma j臋zykowa jest 藕r贸d艂owo po艣wiadczona. Nie oznacza to, 偶e w danym roku ta nazwa osobowa pe艂ni艂a ju偶 funkcj臋 nazwiska. Opracowanie oparte jest na materiale historycznym b臋d膮cym podstaw膮 wydania 鈥濻艂ownika nazwisk wsp贸艂cze艣nie w Polsce u偶ywanych鈥漖
 24. Rymut Kazimierz S艂ownik nazwisk wsp贸艂cze艣nie w Polsce u偶ywanych, T. 1-10, wyd 1965-1978 [Antroponimy u偶ywane w Polsce przed rokiem 1500]
 25. S艂ownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. Cie艣likowa A., Malec M. i Rymut K.
  cz.1. Odapelatywne nazwy osobowe, opr. A. Cie艣likowa przy wsp贸艂udziale J. Szymowej i K. Rymuta, Krak贸w 2000
  cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrze艣cija艅skiego, opr. M. Malec, Krak贸w 1995
  cz. 3. Odmiejscowe nazwy osobowe, opr. Z. Kaleta przy wsp贸艂udziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Krak贸w 1997
  cz. 4. Nazwy osobowe pochodz膮ce od etnik贸w, opr. E. Supranowicz, Krak贸w 1997
  cz. 5. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Krak贸w 1997
  cz. 6. Nazwy heraldyczne, opr. M. Bobowska-Kowalska, Krak贸w 1995
 26. S艂ownik warszawski
 27. Taszycki Witold S艂ownik staropolskich nazw osobowych

Opracowania geograficzne

 1. Bielec J. Wykaz urz臋dowych nazw miejscowo艣ci w Polsce, Tom III, Wyd. Akcydensowe, Warszawa, 1982
 2. Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Sp贸艂ka Wydawnicza Polska, Krak贸w 1903; reprint: Wydawnictwo 鈥濿iedza Powszechna鈥, Warszawa 1991
 3. Maliszewski E., Olszewicz B. Podr臋czny s艂ownik geograficzny ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem Polski jej spraw i interes贸w
 4. Najdawniejsze ksi臋gi s膮dowe. Ksi臋ga ziemi czerskiej 1404 鈥 1425 J. T. ksi膮偶e Lubomirski, wyd. T.X偶e.L., Warszawa 1879
 5. Skorowidz miejscowo艣ci Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wynik贸w pierwszego powszechnego spisu ludno艣ci z dnia 30 wrze艣nia 1921 roku i innych 藕r贸de艂 urz臋dowych Tom I, nak艂adem GUS, Warszawa, 1925
 6. Tabella Miast, Wsi, Osad Kr贸lestwa Polskiego z wyra偶eniem ich po艂o偶enia i ludno艣ci, alfabetycznie u艂o偶ona w Bi贸rze Kommifsyi Rz膮dowey Spraw Wewn臋trznych i Policyi, tom II, Warszawa 1827
 7. Batowski H. S艂ownik nazw miejscowych Europy 艣rodkowej i wschodniej XIX i XX wieku
 8. Marcinkiewicz Andrzej S艂ownik niemieckich nazw miejscowo艣ci Drugiej Rzeczypospolitej pod kontrol膮 III Rzeszy (1939-1945), Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 [Problem niemieckich nazw miejscowo艣ci nadawanych w latach 1939 鈥1945 na ca艂ym obszarze Drugiej Rzeczypospolitej. Nazwy te ulega艂y kilkakrotnym nieraz zmianom, po zmianach powracano czasem do form poprzednich, istnia艂y te偶 nazwy nie stosowane urz臋dowo.]