Mapa Rzplitej z 1773 Karola de Perthesa na ktorej jako jedynej mapie polskiej tego okresu są zaznaczone właściwie granice wschodnie przed I rozbiorem.

mapa rzeczpospolita 1773